Žádost o vyjádření k závazkům navrženým společností Zásilkovna

16. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) vede s účastníkem řízení, společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, Praha 9, IČO 28408306 (dále též „Zásilkovna“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) a/nebo článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, které je spatřováno v tom, že společnost Zásilkovna ve smluvních ujednáních s provozovateli jejích výdejních míst uplatňuje ustanovení, která jim ukládají povinnost zdržet se jakéhokoliv konkurenčního jednání vůči ní, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak po určitou dobu po jejím ukončení.

 V rámci správního řízení navrhla společnost Zásilkovna závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. Správní řízení lze na základě návrhu závazků zastavit pouze tehdy, jestliže jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejich splněním se odstraní závadný stav. Úřad v této souvislosti zveřejňuje závazky navržené společností Zásilkovna a umožňuje se k nim vyjádřit, a to z pohledu jejich dostatečnosti či nedostatečnosti k odstranění možného protisoutěžního stavu vyvolaného konkurenčními smluvními doložkami uzavíranými mezi společností Zásilkovna a provozovateli jejích výdejních míst.

Za tím účelem Úřad připojuje znění závazků navrhovaných účastníkem řízení, společností Zásilkovna:

Do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení změní účastník řízení obchodní podmínky pro výdejní místa tak, že:

a)      v ustanoveních, která ukládají provozovatelům výdejních míst povinnost zdržet se jakéhokoli konkurenčního jednání vůči Zásilkovně a povinnost zajistit, aby v jimi provozovaných provozovnách nebyly třetí osobou poskytovány služby obdobného charakteru jako poskytované Zásilkovně, a to pod sankcí 100 000 Kč, budou tyto povinnosti uloženy pouze po dobu trvání smlouvy; dojde tak k odstranění těchto povinností (zákazu soutěžit) po ukončení smlouvy (v současných obchodních podmínkách je povinnost zdržet se konkurenčního jednání ještě po dobu 12 měsíců po ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem výdejního místa a Zásilkovnou);

b)      nově upravená práva a povinnosti týkající se konkurenčního jednání pro provozovatele výdejních míst budou platná okamžikem nabytí účinnosti obchodních podmínek, i když k uzavření smlouvy mezi provozovatelem výdejního místa a Zásilkovnou došlo před tímto datem.

Splněním závazků by tak došlo ke dni účinnosti obchodních podmínek k úplnému upuštění od stanovení povinnosti provozovatele výdejního místa dodržovat zákaz výkonu konkurenční činnosti po skončení smluvního vztahu uzavřeného se společností Zásilkovna. 

Vyjádření k závazkům navrženým společností Zásilkovna ve výše uvedeném znění lze zaslat ve lhůtě do 5. 12. 2023 do datové schránky Úřadu,[1] na poštovní adresu Úřadu, fax č. 542 167 113 nebo e-mailovou adresu Úřadu posta@uohs.cz. Při komunikaci s Úřadem prosím uveďte „Vyjádření k závazkům navržených společností Zásilkovna“.[1] Maximální velikost datové zprávy přijímané do datové schránky činí 20 MB.

8. prosince 2023 / Nově povolené fúze v oblasti automobilového průmyslu a zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností AUO Corporation a Behr-Hella Thermocontrol GmbH, v jehož důsledku má společnost AUO Corporation...

8. prosince 2023 / Předseda Mlsna diskutoval s odborníky o soutěžním compliance Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera zúčastnil CA fóra organizovaného sdružením Compliance Academy, které se zaměřuje na uplatňování programů slučitelnosti...

8. prosince 2023 / Uvádíme na pravou míru: Ekonomka Jana Matesová pro iRozhlas V souvislosti s inflací a vysokými cenami potravin se ze strany části veřejnosti a médií, ale také některých ekonomů šíří mnoho nepřesných nebo dokonce zcela mylných informací týkajících...

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Světový soutěžní den připomíná význam konkurence v tržní ekonomice a její význam pro spotřebitele Dnešek, tedy 5. prosinec, si připomínáme jako Světový soutěžní den. Hospodářská soutěž je vedle principu střetávání nabídky a poptávky dalším stěžejním elementem tržní ekonomiky...

30. listopadu 2023 / Spojení ČEPS a NET4GAS bylo povoleno, hospodářskou soutěž nenaruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Podle závěrů Úřadu nedojde v důsledku spojení...

24. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trhu audiovizuální techniky a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů SC Czech AFJ, a.s., a Visual Communication, a. s. V důsledku fúze má společnost SC Czech AFJ...

23. listopadu 2023 / Ekonomičtí experti předávali své znalosti zaměstnancům ÚOHS V rámci zvyšování kvalifikace a prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém týdnu přednášku z oblasti soutěžní ekonomie...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz