Úřad konzultuje s odbornou veřejností metodiku k zohledňování soutěžního compliance

8. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již přibližně rok nabízí soutěžitelům, kteří se dopustili zakázané dohody, možnost dosáhnout po splnění určitých podmínek snížení hrozící pokuty, jestliže prokážou, že mají zavedený efektivní soutěžní compliance program, případně takový program v průběhu správního řízení zavedou.

Úřad tento vstřícný krok uskutečnil, neboť si je vědom důležitosti prevence v oblasti nenarušování hospodářské soutěže, a oceňuje snahu soutěžitelů o zavedení nástrojů vedoucích ke zvýšení jejich informovanosti o právech a povinnostech v této oblasti. 

Vzhledem k dosavadní praxi ukazující, že nastavení efektivních preventivních opatření prostřednictvím compliance programu může být pro soutěžitele obtížné, Úřad vypracoval metodiku poskytující základní informace o podmínkách, za nichž přihlédne ke snaze soutěžitelů o nastavení či posílení vnitřních compliance pravidel směrem k prevenci před narušením hospodářské soutěže v rámci fungování soutěžitele jako polehčující okolnosti při ukládání pokut.

Úřad zdůrazňuje, že jeho politika, resp. správní uvážení v této oblasti má předně směřovat k tomu, aby sami soutěžitelé byli schopni předcházet protisoutěžnímu jednání. Tedy primárně k tomu, aby compliance programy vznikaly nikoliv až v rámci probíhajícího řízení před Úřadem, ale již dříve jako preventivní opatření. Na tomto základním principu je založeno i uvažování Úřadu o míře případného snížení pokuty v důsledku zohlednění compliance programu.

Úřad nyní zveřejňuje návrh oznámení o zohledňování compliance, aby se s ním mohla odborná veřejnost podrobně seznámit a poskytnout případně Úřadu své případné připomínky a náměty k dané problematice. Veřejná konzultace bude probíhat do konce listopadu 2023, své příspěvky prosím posílejte na romana.skacelova(at)uohs.cz

 

 

Návrh oznámení ÚOHS o compliance programech Návrh oznámení ÚOHS o compliance programech 102 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
23/159

 

8. prosince 2023 / Nově povolené fúze v oblasti automobilového průmyslu a zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení společností AUO Corporation a Behr-Hella Thermocontrol GmbH, v jehož důsledku má společnost AUO Corporation...

8. prosince 2023 / Předseda Mlsna diskutoval s odborníky o soutěžním compliance Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera zúčastnil CA fóra organizovaného sdružením Compliance Academy, které se zaměřuje na uplatňování programů slučitelnosti...

8. prosince 2023 / Uvádíme na pravou míru: Ekonomka Jana Matesová pro iRozhlas V souvislosti s inflací a vysokými cenami potravin se ze strany části veřejnosti a médií, ale také některých ekonomů šíří mnoho nepřesných nebo dokonce zcela mylných informací týkajících...

7. prosince 2023 / Debata o hospodářské soutěži vzbudila v Brně velký zájem Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dnes pořádalo v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně debatu na téma Proč potřebujeme hospodářskou...

5. prosince 2023 / Světový soutěžní den připomíná význam konkurence v tržní ekonomice a její význam pro spotřebitele Dnešek, tedy 5. prosinec, si připomínáme jako Světový soutěžní den. Hospodářská soutěž je vedle principu střetávání nabídky a poptávky dalším stěžejním elementem tržní ekonomiky...

30. listopadu 2023 / Spojení ČEPS a NET4GAS bylo povoleno, hospodářskou soutěž nenaruší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů ČEPS, a.s., a NET4GAS Holdings, s.r.o. Podle závěrů Úřadu nedojde v důsledku spojení...

24. listopadu 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trhu audiovizuální techniky a souvisejících služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů SC Czech AFJ, a.s., a Visual Communication, a. s. V důsledku fúze má společnost SC Czech AFJ...

23. listopadu 2023 / Ekonomičtí experti předávali své znalosti zaměstnancům ÚOHS V rámci zvyšování kvalifikace a prohlubování vzdělávání svých zaměstnanců uspořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulém týdnu přednášku z oblasti soutěžní ekonomie...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz