Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci

5. 6. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej s jejími odběrateli a do budoucna zakázal plnění těchto dohod. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci.

Úřad výši pokuty výrazně snížil za nadstandardní spolupráci soutěžitele, spočívající mj. i v jeho přiznání k vytýkanému jednání a v popsání a doložení protisoutěžního jednání, stejně jako za jím nově zavedený compliance program. K dalšímu snížení pokuty rovněž přispělo využití procedury narovnání. Jedná se o další případ, ve kterém Úřad snížením sankce ocenil snahu vyšetřovaného soutěžitele o rychlé a efektivní vyřešení věci.

Společnost TENESCO stanovovala v období od 28. 3. 2018 do 15. 9. 2021 svým odběratelů minimální maloobchodní ceny u dodávaných krmiv a pamlsků pro psy a kočky, kontrolovala dodržování těchto cen odběrateli a vyzývala je k navýšení cen na jí stanovenou úroveň. Dodavatelé na tyto výzvy v uvedeném období přistupovali, o čemž svědčí mj. sladěnost prodejních cen zboží. Zakázané dohody byly prokazatelně opakovaně plněny, čímž došlo k narušení hospodářské soutěže na území České republiky na trzích krmiv pro psy a krmiv pro kočky.

Správní řízení Úřad zahájil na základě důvodného podezření o protisoutěžním jednání společnosti TENESCO, jež vyplynulo z informací a podkladů zajištěných v rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti, jejího odběratele a z cenového srovnání provedeného Úřadem u vybraných produktů této komodity. Společnost TENESCO bezprostředně po zahájení správního řízení podnikla kroky k nápravě svého jednání, aktualizovala obchodní podmínky, v nichž zdůraznila plnou kompetentnost odběratelů ve stanovování výše konečných prodejních cen spotřebitelům.

Případ je prvním výsledkem série místních šetření, která byla v roce 2021 uskutečněna u řady soutěžitelů působících v oblasti krmiv pro zvířata.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/077 – S0106/2022

27. září 2023 / Registrace na Svatomartinskou konferenci 2023 již byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zpřístupnil registraci na Svatomartinskou konferenci 2023, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu

26. září 2023 / Předseda Úřadu zdvojnásobil pokutu pro hlavní město za narušení soutěže v souvislosti s loterijní vyhláškou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna navýšil svým pravomocným rozhodnutím pokutu pro hlavní město Prahu za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně...

25. září 2023 / Předseda Mlsna jednal s ministrem zemědělství o cenách potravin Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na krátké pracovní návštěvě ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním předmětem jednání byla problematika...

25. září 2023 / Společnosti MANSAKO a CE Industries mohou uskutečnit akvizici v oblasti kovárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnostem MANSAKO, a.s., a CE Industries a.s., získat společnou kontrolu nad společností CZECH PRECISION...

22. září 2023 / Další pokuta za protisoutěžní jednání v oblasti krmiv pro domácí zvířata, EUROBEN zaplatí milion korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím společnosti EUROBEN, s.r.o., působící v oblasti distribuce krmiv pro psy a kočky pokutu ve výši 1 066 000 korun...

21. září 2023 / Letošní Svatomartinská konference zve na čerstvé novinky ze soutěže a tržní síly, fúze i sport Další ročník Svatomartinské konference o novinkách v právu hospodářské soutěže a významné tržní síle se uskuteční 8. a 9. listopadu 2023 v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně

21. září 2023 / Úřad povolil vytvoření společného podniku švédských firem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení švédských soutěžitelů WLC Holding AB a Vargas HMVX AB spočívající ve vytvoření společného podniku. Úřad dospěl k závěru...

20. září 2023 / Úřad uložil vysoké pokuty za kartel v zakázce na zabezpečení železničních přejezdů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil účastníkům řízení AK signal Brno a.s., SIGNALBAU a.s. a STARMON s.r.o. pokuty v celkové výši 51 522 000 korun za účast v kartelové dohodě...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz