Rada EU dnes přijala nová pravidla hospodářské soutěže na internetu

18. 7. 2022
Rada Evropské unie dnes definitivně schválila nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (Digital Markets Act – DMA). Akt o digitálních trzích zajišťuje rovné podmínky v digitálním odvětví stanovením jasných práv a pravidel pro velké online platformy (tzv. gatekeepers, strážce přístupu) tak, aby žádná z nich nezneužila svého postavení. Regulace digitálního trhu na úrovni Evropské unie vytvoří spravedlivé a konkurenceschopné digitální prostředí, jež umožní společnostem i spotřebitelům využívat digitálních příležitostí.

Je-li velká online platforma označena Evropskou komisí za strážce přístupu, bude muset do šesti měsíců splňovat pravidla aktu o digitálních trzích. Pokud strážce přístupu poruší pravidla stanovená v aktu o digitálních trzích, může mu být uložena pokuta až do výše 10 % jeho celkového celosvětového obratu. V případě opakovaného porušení mu může být uložena pokuta až do výše 20 % celosvětového obratu. Pokud strážce přístupu jedná v rozporu s aktem o digitálních trzích systematicky, tj. pokud poruší pravidla třikrát či vícekrát za osm let, může Evropská komise zahájit šetření trhu a v případě potřeby uložit opatření k nápravě jednání nebo strukturální nápravná opatření.

Evropská komise reagovala v prosinci 2020 na potřebu regulovat digitální prostor předložením tzv. digitálního balíčku (aktu o digitálních trzích – DMA a aktu o digitálních službách – DSA). Během roku 2021 byl návrh DMA projednáván v Evropském parlamentu a Radě EU, přičemž ÚOHS se jako gestor návrhu účastnil jednání pracovní skupiny pro hospodářskou soutěž (G12) i Rady pro konkurenceschopnost. Francouzskému předsednictví EU se v březnu 2022 podařilo dovést projednávání DMA k politické shodě v rámci tzv. trialogu představitelů Rady EU, Evropského parlamentu a Evropské komise, kterou zástupci členských států EU potvrdili v květnu 2022. Za českého předsednictví došlo 5. července 2022 k přijetí dohody Evropským parlamentem a k dnešnímu schválení Radou EU. Legislativní akt byl tudíž přijat. Očekává se, že v září 2022 dojde ke společnému podpisu dokumentu předsedkyní Evropského parlamentu a předsedou či předsedkyní Rady. Následovat bude vyhlášení DMA v Úředním věštníku Evropské unie a po šesti měsících nabyde nařízení účinnosti.

 

Tisková zpráva Rady EU

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví a o změně směrnic (EU) 2019/1937 a (EU) 2020/1828 (nařízení o digitálních trzích)

 

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0111

12. srpna 2022 / ÚOHS schválil fúzi v oblasti výroby, údržby a oprav osobních železničních vozů a lokomotiv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil společnostem BUDAMAR LOGISTICS, a. s., a Optifin Invest, s. r. o., spojení se společností ŽOS Vrútky, a. s. Soutěžitelé...

11. srpna 2022 / CSW Holding a LIGELTA HOLDINGS mohou společně ovládnout slovinskou IT firmu VASCO Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil soutěžitelům CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD, získat společnou kontrolu nad společností VASCO, računalniški inženiring, d.o.o...

9. srpna 2022 / ÚOHS uložil další pokutu za určování cen na trhu šicí techniky pro domácnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil pokutu ve výši 192 000 Kč společnosti OK business, s. r. o., za uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další...

21. července 2022 / Úřad povolil výlučnou kontrolu ve skupině ARMEX Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti ARMEX GLOBAL a.s. získat výlučnou kontrolu nad soutěžiteli ARMEX Oil s.r.o. a ARMEX Vision s.r.o...

18. července 2022 / Zástupci ÚOHS vystoupili na expertní konferenci k audiovizi a autorskému právu Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vystoupili na konferenci k audiovizi a autorskému právu nazvané Opportunities (and limits) for media and copyright regulation and self-regulation...

14. července 2022 / České předsednictví dokončuje schvalování nařízení o zahraničních subvencích narušujících soutěž Pod vedením českého předsednictví bylo včera v rámci Výboru stálých zástupců (COREPER I) dosaženo dohody členských států o návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících...

14. července 2022 / Úřad uspořádal webinář o pravidlech hospodářské soutěže pro města, obce a kraje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes pořádal pro zástupce územních samospráv online školení o pravidlech hospodářské soutěže

8. července 2022 / Spojení v oblasti polovodičového průmyslu povoleno Společnost Danfoss A/S má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Semikron International GmbH

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz