ÚOHS snížil společnosti ARGO LOGISTICS pokutu za kartel

25. 10. 2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě právního názoru předsedy ÚOHS Petra Mlsny opětovně rozhodoval ve věci pokuty pro soutěžitele ARGO LOGISTICS, s. r. o., za jeho účast v protisoutěžní dohodě související s vlakovým projektem Carpathia/Sylvania a nová Carpathia. Pokuta byla novým rozhodnutím snížena na 675 000 Kč. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je pravomocné.

Snížení pokuty odráží intenzitu zapojení společnosti Argo do protisoutěžního jednání a zohledňuje záporný výsledek hospodaření soutěžitele, jeho klesající obrat a provozní ztrátu. Vzhledem k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitele Úřad současně uložil poměrně dlouhou dobu splatnosti pokuty (270 dní ode dne právní moci rozhodnutí). Ve zbývajících výrocích bylo prvostupňové rozhodnutí potvrzeno a rozklad zamítnut.

Společnost Argo se účastnila společně se soutěžiteli AWT Čechofracht a.s., INTERFRACHT s.r.o., SPEDICA, s.r.o. a Rail Cargo Austria AG kartelové dohody spočívající v rozdělování zákazníků a zakázek na přepravu zboží, související cenové koordinaci a výměně obchodně citlivých informací při poskytování služeb mezinárodní nákladní železniční přepravy a zasílatelství v souvislosti s vlakovým projektem Carpathia/Sylvania a nová Carpathia. Dohoda byla způsobilá narušit obchod mezi členskými státy Evropské unie a skutečně jej také narušila. Předseda Úřadu Petr Mlsna zamítl podané rozklady, kromě výroku o pokutě pro soutěžitele Argo, svým rozhodnutím z ledna tohoto roku – podrobnosti zde: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/hospodarska-soutez/2946-predseda-uohs-potvrdil-rozhodnuti-o-kartelu-carpathia-prezkoumana-vsak-bude-jedna-z-pokut.html

Tiskové oddělení ÚOHS
21/141 – S0632/2016

7. prosince 2021 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti telekomunikačních služeb Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve zjednodušeném řízení povolil spojení soutěžitelů Nej.cz, s. r. o., a SMART Comp, a. s

2. prosince 2021 / Předseda ÚOHS Petr Mlsna připomíná benefity konkurence ve videu k Světovému soutěžnímu dni Každoročně si 5. prosinec připomínáme jako Světový den hospodářské soutěže (World Competition Day

1. prosince 2021 / Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opětovně zpracoval novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, jejímž smyslem je zejména transponovat do českého právního...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz