Předseda Úřadu potvrdil, že skupina IT firem nezákonně ovlivnila veřejnou zakázku na Olomoucku

30. 8. 2021
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna ve svém druhostupňovém rozhodnutí potvrdil, že společnosti AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., ICZ a.s., MERIT GROUP a.s., A-Scan s.r.o., Asseco Central Europe, a.s. a FPO s.r.o. se dopustily protisoutěžního jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou „Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji“, kterou v roce 2012 zadával Olomoucký kraj.

Předseda Úřadu potvrdil, že se účastníci řízení dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění uvedené veřejné zakázky. Členové kartelu se také nezákonným způsobem podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky. Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná.

Předseda Mlsna odmítl v této souvislosti námitky obsažené v rozkladech: „Na základě skutkového stavu podpořeného zjištěnými důkazy považuji zjištění prvostupňového orgánu uvedená v napadeném rozhodnutí za správná a prokázaná.“ Účastníci řízení sice zpochybňovali jednotlivé nepřímé důkazy, ty však dle předsedy Úřadu tvoří komplexní a ucelený řetězec, který nelze vyložit jinak než jako zakázané jednání, navíc rozsah těchto důkazů je poměrně nadstandardní.

Předseda ÚOHS se však neztotožnil s odůvodněním uložených pokut, neboť úvahy prvního stupně byly v rozhodnutí nedostatečně popsány, aby dostály požadavkům správních soudů na odůvodnění sankce.  Prvostupňový orgán nyní bude muset výpočet sankcí opětovně a řádně odůvodnit.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/122

24. září 2021 / Registrace na Svatomartinskou konferenci byla zahájena Ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již 14. ročník Svatomartinské konference o novinkách v soutěžním právu

22. září 2021 / ÚOHS si připomněl 30 let své existence na slavnostní konferenci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes oslavil 30 let své existence slavnostní konferencí, která se uskutečnila v Lichtenštejnském paláci v Praze. Přání k „narozeninám“ Úřadu...

21. září 2021 / Skupina Kaprain může získat výlučnou kontrolu nad gumárnou Rubena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů Kaprain Rubber a.s. a Rubena Náchod, s.r.o. Úřad konstatoval, že spojení nebude mít za následek...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz