Úřad vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce krmiv a výrobků pro psy a kočky mimo správní řízení

7. 5. 2021
Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek, provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Úřad zjistil, že společnost VETCENTRUM Duchek zavazovala své odběratele prodávat pouze konečným spotřebitelům a vyžadovala jejich akceptaci jí určovaných doporučených maloobchodních cen.

V rámci předběžného šetření podnětu, ve kterém Úřad oslovil vybrané prodejce, však neobjektivizoval, že by případné vertikální dohody o určení cen pro další prodej či dohody o omezení okruhu zákazníků byly plněny.

V průběhu šetření Úřad rovněž zjistil, že došlo k rozdělení společnosti VETCENTRUM Duchek a veškeré aktivity spojené s internetovým obchodem a velkoobchodem Rebel Dog přešly na nového provozovatele, kterým se stala společnost Rebel Dog, s. r. o. S tímto rozdělením došlo ke změně obchodních podmínek, které již žádná protisoutěžní ustanovení neobsahovaly. Jinými slovy, společnost Rebel Dog sama iniciativně upravila podmínky distribuce a dalšího prodeje svého zboží a odstranila veškeré potenciálně protisoutěžní ustanovení ještě před prvním vyšetřovacím krokem Úřadu vůči ní samotné.

Pro odstranění veškerých obav Úřadu, především, že by závazky obsažené v dříve platných a účinných obchodních podmínkách mohly být stále v povědomí odběratelů, navrhla společnost Rebel Dog Úřadu opatření spočívající v explicitním informování svých odběratelů o neplatnosti těchto závazků a o skutečnosti, že společnost Rebel Dog nebude dodržování těchto závazků vynucovat ani jakkoli kontrolovat a obchodní politika jejích odběratelů bude ponechána plně v jejich diskreci. Splnění takto navržených opatření společnost Rebel Dog následně Úřadu doložila.

Úřad tento případ vyhodnotil za vhodný pro využití alternativního řešení soutěžních problémů, tzv. soutěžní advokacii. Společnost Rebel Dog totiž splňovala všechny nezbytné podmínky pro její aplikaci, tj. nevýznamný tržní podíl, vytýkané dohody nebyly plněny a jejich dodržování nebylo vymáháno a současně došlo k odstranění potenciálně závadného stavu před prvotním zásahem Úřadu.

Úřad proto v tomto případě využil možnosti nepostupovat represivně a upustil od zahájení sankčního řízení. Úřad zejména ocenil spolupráci se šetřeným soutěžitelem v rámci šetření podnětu, jeho uznání předchozího pochybení a ochotu jej aktivně napravit. To dokládá, že Úřad kvituje přístup soutěžitelů, díky kterému dojde k rychlému a efektivnímu odstranění možných negativních dopadů na hospodářskou soutěž a její účinné obnově.

Úřad závěrem upozorňuje, že k využití alternativního řešení soutěžních problémů není zavázán, a zdůrazňuje, že vyhodnocuje ad hoc případ od případu, zda k řešení mimo správní řízení přistoupí, nebo zda naopak bude pokračovat ve standardním správním řízení směrem k případnému uložení sankce za porušení zákona.

 

Tiskové oddělení ÚOHS 
21/073

 

10. června 2021 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu Úřadu za rok 2020 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes v podvečer představil v Senátu výroční zprávu ÚOHS za rok 2020. Předseda Mlsna informoval v horní komoře Parlamentu

8. června 2021 / Vysvětlení k sektorovému šetření prováděnému Úřadem v oblasti distribuce léčiv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v posledních letech setkává s nárůstem počtu podnětů ze strany soutěžitelů, sdružení soutěžitelů a veřejnosti v oblasti farmacie, především...

4. června 2021 / Pokuta pro INTERGRAM za zneužití dominantního postavení byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad kolektivního správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz