Účastníkům IT kartelu byly uloženy pokuty převyšující 118 milionů korun

4. 12. 2020
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v únoru 2020 společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. pokuty v celkové výši 118 653 000 korun za kartelovou dohodu o veřejné zakázce na „zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.

Správní řízení bylo ukončeno prostřednictvím tzv. narovnání, kdy se uvedené společnosti výměnou za snížení pokuty k protisoutěžnímu jednání přiznaly a proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu nepodaly rozklad.

Uvedené společnosti se dopustily porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, když si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělily plnění veřejné zakázky zadávané městem Přerovem a všechny (s výjimkou společnosti O2 Czech Republic a.s.) se podílely i na tvorbě zadání předmětné zakázky, a to vše s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná. Dne 23. 12. 2013 pak byly podány dvě nabídky, a to vítězná nabídka sdružení společností TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s., ve které společnosti AutoCont CZ a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. vystupovaly jako subdodavatelé, a krycí, nevýherní nabídka společnosti AutoCont CZ a.s.

Jednáním ve vzájemné shodě tak došlo k ovlivnění výsledku uvedeného zadávacího řízení a narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií v České republice.

 

Uložené pokuty

AUTOCONT a.s.      36.552.000,- Kč
TESCO SW a.s.      36.552.000,- Kč
O2 Czech Republic a.s.      38.284.000,- Kč
EMOS spol. s r.o.         7.038.000,- Kč
BACH systems s.r.o.            227.000,- Kč
Celkem:  

   118.653.000,- Kč

 

Tiskové oddělení ÚOHS
20/115

 

17. května 2022 / Pokuta za převzetí společnosti ZOOT před povolením ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 143 000 Kč soutěžiteli Company New a.s., jež je součástí podnikatelské skupiny...

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

5. května 2022 / ÚOHS povolil dvě nová spojení soutěžitelů v oblasti energetiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů

27. dubna 2022 / Úřad povolil rozšíření skupiny Louda Auto Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení mezi soutěžiteli Louda Auto a.s a MÁCA, s.r.o. Rozhodnutí již nabylo právní moci

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

25. dubna 2022 / Další úspěchy ÚOHS u správních soudů, postup při aplikaci § 19a ZOHS byl potvrzen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v minulých týdnech obhájil před správními soudy několik dalších rozhodnutí z oblasti hospodářské soutěže. Úřadu se tak daří navazovat na...

20. dubna 2022 / Potřebujeme co nejrychleji novelu zákona o významné tržní síle, shoduje se ÚOHS a ministerstvo zemědělství Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes jednal s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o prudkém nárůstu cen potravin a zemědělských výrobků a možnostech kontroly...

20. dubna 2022 / Předseda Mlsna definitivně potvrdil pokuty ve výši téměř 80 milionů korun pro IT kartel Olomouc Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklady šesti soutěžitelů působících v oblasti informačních technologií a potvrdil tak pokuty v celkové výši bezmála...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz