Úřad povolil se závazky fúzi na trhu distribuce neoriginálních náhradních dílů mezi LKQ a heptus 292

16. 5. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 10. 5. 2019 rozhodnutí, jímž povolil za podmínky splnění několika strukturálních závazků, které ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže přijal účastník řízení, společnosti LKQ German Holdings GmbH převzít výlučnou kontrolu nad společností heptus 292. GmbH. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Posuzované spojení soutěžitelů bylo součástí širší celoevropské transakce, v rámci které skupina LKQ nabyla možnost výlučně kontrolovat německou společnost Stahlgruber GmbH. Tato transakce představovala spojení podniků, které bylo povoleno Evropskou komisí (sp. zn. M.8766). Skupina LKQ tak mohla nabýt veškerá aktiva společnosti Stahlgruber GmbH s výjimkou těch, která se týkala působení jmenovaných společností na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních autodílů pro lehká vozidla v České republice, neboť pravomoc k posouzení navrhovaného spojení na tomto trhu si u Evropské komise vyžádal Úřad. Dopady předmětné transakce na ostatních trzích, a to včetně těch na území České republiky, pak byly posouzeny Evropskou komisí.

Společnost LKQ German Holdings GmbH je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost LKQ Corporation (skupina LKQ), která je na území České republiky aktivní mimo jiné i v oblasti velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla, a to prostřednictvím společností ELIT CZ, spol. s r.o. (ELIT) a Auto Kelly a.s. (Auto Kelly).

Nabývaná společnost heptus 292. GmbH je holdingová společnost, jejímž prostřednictvím má společnost LKQ German Holdings získat podíl ve výši 51,8 % ve společnosti CZ Aftermarket Holding GmbH, holdingové společnosti, která výlučně kontroluje společnosti STAHLGRUBER CZ s.r.o. (STAHLGRUBER) a APM Automotive s.r.o. (APM). Tyto společnosti jsou v České republice rovněž aktivní v oblasti velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla.

Úřad v rámci správního řízení posuzoval dopady spojení na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních náhradních autodílů pro lehká vozidla v České republice a jeho subtrzích vymezených územím jednotlivých krajů České republiky. Úřad posuzoval, zda by navrhované spojení soutěžitelů mohlo vzbuzovat obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, které by plynuly z horizontálního překryvu aktivit spojujících se soutěžitelů.

Za účelem posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů Úřad oslovil se žádostí o informace a stanovisko všechny významné distributory neoriginálních autodílů aktivní v České republice a  několik stovek odběratelů neoriginálních autodílů – zejména provozovatelů nezávislých autoservisů a maloobchodních prodejců neoriginálních autodílů. Z podkladů obdržených od třetích stran i z informací, které v průběhu správního řízení předložili spojující se soutěžitelé, vyplynulo, že spojení soutěžitelů vzbuzovalo obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže plynoucí z rozšíření aktivit skupiny LKQ na trhu velkoobchodní distribuce neoriginálních autodílů pro lehká vozidla jak v České republice, tak na všech jeho subtrzích představovaných územím jednotlivých krajů České republiky. Spojením vzniklý soutěžitel by zejména disponoval velmi výrazným tržním podílem, když ostatní konkurenti by za ním měli značný odstup, což by jim neumožňovalo s ohledem na další charakteristiky dotčeného odvětví vytvářet dostatečný konkurenční tlak na skupinu LKQ. Současně Úřad ve svém hodnocení vzal v potaz, že odběratelé spojujících se soutěžitelů nedisponují kupní silou, která by byla schopna podstatně vyrovnávat tržní sílu spojením vzniklého soutěžitele.

Za účelem odstranění obav z narušení hospodářské soutěže Úřadu přijala společnost LKQ German Holdings GmbH takové závazky strukturální povahy, které mají za následek, že skupina LKQ nabude společnost heptus 292.Gmbh, která bude v konečném důsledku přijatých strukturálních změn mít velmi snížený podíl na relevantních trzích. V důsledku realizace strukturálního závazku tak dojde k vytvoření nového soutěžitele, který by měl na trhu podobné postavení, jako před spojením má společnost heptus 292. GmbH, nebo k podstatnému rozšíření aktivit jednoho ze stávajících soutěžitelů činných na dotčeném trhu, což by mělo za následek zachování efektivní hospodářské soutěže.

Detaily závazků přijatých účastníkem řízení, kterými Úřad podmínil povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, stejně tak i odůvodnění rozhodnutí budou publikovány ve sbírce rozhodnutí po identifikaci a odstranění obchodního tajemství z jeho textu.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/040/HS027

6. června 2023 / Veřejná konzultace k chystaným aktualizacím soft-law v oblasti hospodářské soutěže V současné době prochází legislativním procesem v Parlamentu České republiky novela zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, která zejména transponuje směrnici ECN...

5. června 2023 / Úřad pokutoval dodavatele krmiv pro zvířata, snížil však sankci za nadstandardní spolupráci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti TENESCO s. r. o., která působí v oblasti distribuce a prodeje krmiv pro zvířata, pokutu ve výši 307 tisíc korun za uzavírání...

1. června 2023 / Rozhodnutí o převzetí Gazela Energy nabylo právní moci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku bude moci společnost EP ENERGY TRADING, a.s., získat výlučnou kontrolu...

1. června 2023 / První pokuta pro hlavní město Prahu za protisoutěžní loterijní vyhlášky byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil prvostupňové rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 679 000 korun za porušení zákona...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

26. května 2023 / Úřad povolil převzetí společné kontroly nad skupinou GEOSAN Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož rámci mají fyzické osoby L. K. a M. K. získat v důsledku změny stanov společnosti...

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

19. května 2023 / Nový informační list ÚOHS: Předmětem kartelu nemusí být jen ceny, ale i zaměstnanci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal druhý letošní informační list s názvem „Soutěžní aspekty dohod na trhu práce“. Publikace se věnuje méně obvyklým druhům protisoutěžních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz