Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže

24. října 2023 / Úřad povolil spojení zemědělských podniků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil fyzickým osobám JT a LŠ získat prostřednictvím společnosti Pozemkový Holding, a. s., nepřímou společnou kontrolu nad soutěžitelem ZOS Jedlová, spol. s r. o. Podle zjištění Úřadu nebude mít spojení za následek podstatné narušení hospodářské...

19. října 2023 / Úřad vyřešil první případy možných zakázaných dohod na trhu práce, zatím bez uložení pokuty Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních ustanovení týkajících se zaměstnaneckých konkurenčních doložek v etických kodexech Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, z.s. a Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s...

18. října 2023 / Soběslav nastavila jasná a nediskriminační pravidla a vyhnula se tak trestu za protisoutěžní regulaci hazardu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřoval možný protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu ve městě Soběslavi. Případ uzavřel bez zahájení správního řízení, když město samo upravilo pravidla pro provozování hazardních her tak, aby byla v souladu...

13. října 2023 / Úřad zahajuje veřejnou konzultaci k revizi metodiky trestů za protisoutěžní jednání V návaznosti na nedávnou novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže a rovněž vzhledem k nashromážděným zkušenostem získaným s aplikací současné metodiky pro ukládání pokut za protisoutěžní jednání provedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže revizi tohoto klíčového soft law dokumentu

5. října 2023 / Úřad povolil další akvizici prodejce automobilů Auto UH Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů Auto UH group a.s. a Auto Centrum Jih 2000, a.s

29. září 2023 / ÚOHS povolil fúzi na trzích výroby a prodeje kameniva a transportbetonu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnost Českomoravský cement, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat společnosti PÍSKOVNY MORAVA, spol. s r. o., DOBET, spol. s r. o., a části obchodního závodu společnosti KÁMEN Zbraslav...

27. září 2023 / Registrace na Svatomartinskou konferenci 2023 již byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zpřístupnil registraci na Svatomartinskou konferenci 2023, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu

26. září 2023 / Předseda Úřadu zdvojnásobil pokutu pro hlavní město za narušení soutěže v souvislosti s loterijní vyhláškou Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna navýšil svým pravomocným rozhodnutím pokutu pro hlavní město Prahu za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující provozování hazardních her. Sankce uložená původně v prvním stupni...

25. září 2023 / Předseda Mlsna jednal s ministrem zemědělství o cenách potravin Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na krátké pracovní návštěvě ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním předmětem jednání byla problematika cen potravin a možnosti státních orgánů, jak působit na snižování cenové hladiny

25. září 2023 / Společnosti MANSAKO a CE Industries mohou uskutečnit akvizici v oblasti kovárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnostem MANSAKO, a.s., a CE Industries a.s., získat společnou kontrolu nad společností CZECH PRECISION FORGE a.s. Rozhodnutí již nabylo právní moci

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz