Hlavní město Praha porušilo soutěžní zákon v souvislosti s pravidly pro parkování hybridních vozidel

16. 7. 2020
Pokutu ve výši 984 000 Kč uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím hlavnímu městu Praze za protisoutěžní nastavení podmínek parkování vozidel s hybridním pohonem. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad.

Hlavní město Praha porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když bez objektivně ospravedlnitelných důvodů zvýhodnilo na svém území parkování některých vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání. Bezplatné parkování přitom měla pouze ta hybridní vozidla, která byla schopna jízdy jen na elektrický pohon a u nichž výkon spalovacího motoru nepřesahoval 135 kW. Podle rozhodnutí Úřad bylo uvedené jednání, k němuž docházelo v období od 17. 4. 2018 do 30. 4. 2019, způsobilé narušit hospodářskou soutěž na území hlavního města Prahy, neboť zvýhodňovalo prodejce hybridních vozidel se spalovacími motory do výkonu 135 kW, když koncoví zákazníci mohli možnost bezplatného parkování reálně zohledňovat při výběru nového vozidla. Obdobně zvýhodňovalo také podnikatele využívající ke své činnosti hybridní vozidla s výkonem spalovacího motoru do 135 kW. Ti mohli být díky bezplatnému parkování zvýhodněni úsporou svých podnikatelských nákladů v řádu desítek tisíc korun oproti svým konkurentům, kteří také provozovali hybridní vozidlo, nicméně se spalovacím motorem nad 135 kW.

Úřad ve svém rozhodnutí uvedl, že zvýhodnění vozidel s hybridním pohonem bylo motivováno legitimní snahou hlavního města Prahy omezovat negativní vliv emisí z dopravy na kvalitu ovzduší. Podmínka omezující výkon instalovaného spalovacího motoru limitní hodnotou však nebyla ze strany hlavního města zvolena na základě objektivních a nediskriminační kritérií a rovněž nebyla proporcionální vzhledem ke stanovenému cíli regulace. Výkon instalovaného spalovacího motoru totiž není spolehlivým ukazatelem hodnoty emisí hybridního vozidla. K tomuto závěru nakonec dospělo i hlavní město, když uvedené kritérium v průběhu roku 2019 změnilo na limit hodnoty emisí CO2 ve výši 50 g/km, který vychází ze zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Daný případ je prvním rozhodnutím Úřadu o porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, které se netýká obecně závazných vyhlášek územních samosprávných celků regulujících loterie a hazardní hry.

Tiskové oddělení ÚOHS
20/070 – S0055/2019

4. prosince 2020 / Nový předseda Petr Mlsna: navrátím Úřadu důvěryhodnost Nový předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes na tiskové konferenci v Brně představil svou koncepci a plány na fungování ÚOHS pod jeho vedením. Vůbec poprvé v...

4. prosince 2020 / Účastníkům IT kartelu byly uloženy pokuty převyšující 118 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v únoru 2020 společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. pokuty v celkové výši...

4. prosince 2020 / Milionové pokuty za protisoutěžní zákazy exportu hnědého uhlí byly potvrzeny V průběhu listopadu 2020 byly druhostupňovými rozhodnutími zamítnuty rozklady společností Severočeské doly a.s. a Severní energetická a.s. proti prvostupňovým rozhodnutím, kterými byly...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz