Převzetí společné kontroly nad skupinou HP Tronic a společností DATART bylo povoleno

5. 10. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku získají společnosti HP Invest a.s. a GFP Limited společnou kontrolu nad soutěžiteli HP Tronic-prodejny elektro a.s. a DATART INTERNATIONAL, a.s. Rozhodnutí již je pravomocné.

Společnost HP Invest, která před posuzovanou transakcí výlučně kontroluje i společnost HP Tronic-prodejny elektro a její dceřiné společnosti, se prostřednictvím svých dceřiných společností na území České republiky zabývá maloobchodním prodejem spotřebního zboží, především elektroniky, a poskytováním souvisejících služeb, když provozuje kamenné prodejny a internetové obchody zejména pod obchodními značkami Euronics, ETA, Kasa nebo eproton. Uvedená podnikatelská skupina rovněž působí v oblasti velkoobchodního prodeje elektroniky. Společnost Datart působí na území České republiky v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky, když provozuje síť maloobchodních prodejen a internetový obchod pod obchodní značkou Datart.

Úřad posuzoval dopady fúze jak na oblast maloobchodního, tak oblast velkoobchodního prodeje elektroniky v České republice. V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů dojde podle závěrů Úřadu k posílení postavení spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčených oblastech. Nicméně tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky při jakékoli definici relevantního trhu stále pod hranicí 25 %. Navíc bude spojením vzniklý soutěžitel vystaven působení řady konkurentů, z nichž někteří na jednotlivých dotčených trzích dosahují obdobného či významnějšího postavení.

Úřad tedy dospěl k závěru, že uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže ve spojením dotčených oblastech na území České republiky.

 

Tiskové oddělení ÚOHS

17/053/HS019 – S0327/2017

9. dubna 2020 / Penta může převzít Podřipskou nemocnici pod podmínkou splnění závazků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED a Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o...

9. dubna 2020 / Prohlášení ICN v souvislosti s pandemií nemoci COVID – 19 International Competition Network (ICN) je celosvětovou platformou zaměřenou na rozvoj soutěžního práva, a proto se jedna z jeho pracovních skupin (ICN Steering Group) obrací na členské země...

9. dubna 2020 / Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi Probíhající koronavirová pandemie a zavedená nouzová opatření přináší každodenní negativní dopady nejen na makroekonomické úrovni na ekonomiku České republiky, ale současně i na...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz