Výsledky vyhledávání výrazu: agrofert

Na stránkách 1x

V aktualitách a tiskových zprávách 56x

 • Skupina J & T vstupuje na trh s masnými produkty (31. 8. 2006)
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil akvizici investiční skupiny J & T na trhu s masnými produkty. Uvedená skupina může na základě rozhodnutí Úřadu získat prostřednictvím Českomoravského uzenářského podniku kontrolu nad firmami KMOTR-Masna Kroměříž a.s., Vysočina, a.s. a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí
 • Kostelecké uzeniny mohou získat obchodníka s masem (16. 11. 2007)
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů Kostelecké uzeniny a.s. a Akrman Hodonín s.r.o. Fúze nebude mít výrazný vliv na tržní postavení subjektu vzniklého spojením. Rozhodnutí již nabylo právní moci.
 • Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Wotan Forest, a.s./JILOS HORKA, s.r.o. a JILOS EKO s.r.o. (22. 1. 2013)
  S767/2012/KS - zveřejněno v OV 425537 dne 2.1.2013
 • Úřad povolil spojení na trhu zpracování dřeva (8. 2. 2013)
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Wotan Forest, a. s., na straně jedné, a JILOS HORKA, s. r. o. a JILOS EKO s. r. o., na straně druhé, působících v oblasti lesnického a dřevařského průmyslu. Rozhodnutí již nabylo právní moci
 • Změny na trhu vedly k povolení fúze (31. 8. 2006)
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 23. února 2006 povolil bez podmínek vytvoření společného podniku v oblasti pekárenství mezi firmami Bakeries International Luxembourg (BIL) a United Bakeries Luxembourg (UBL). Na základě tohoto rozhodnutí může mj. dojít k fúzi dvou největších společností na domácí trhu, a to ODKOLKU a DELTA PEKÁREN. Posuzovaným spojením dojde k vytvoření soutěžitele, který bude kontrolovat prakticky tytéž subjekty...
 • Poznámky k tiskové konferenci ve věci schůzky s panem Babišem (16. 7. 2008)
  1.  Schůzky předsedy v Praze jsou v převážné většině organizovány sekretariátem (jak je běžné i na jiných resortech). Sekretářky mají pokyn organizovat schůzky pokud možno na veřejných místech. Předseda se programově snaží vyhýbat schůzkám v sídlech firem.2.  Od začátku roku 2008 byl předseda v Praze 19x. V kalendáři předsedy bylo zaznamenáno zhruba 110 schůzek na veřejných místech. K tomu je potřeba připočítat...
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz