Změny na trhu vedly k povolení fúze

31. 8. 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím ze dne 23. února 2006 povolil bez podmínek vytvoření společného podniku v oblasti pekárenství mezi firmami Bakeries International Luxembourg (BIL) a United Bakeries Luxembourg (UBL). Na základě tohoto rozhodnutí může mj. dojít k fúzi dvou největších společností na domácí trhu, a to ODKOLKU a DELTA PEKÁREN. Posuzovaným spojením dojde k vytvoření soutěžitele, který bude kontrolovat prakticky tytéž subjekty, které by kontroloval soutěžitel, k jehož vytvoření mělo dojít na základě převzetí DELTA PEKÁREN ze strany BIL. Toto spojení však bylo tehdejším předsedou ÚOHS Josefem Bednářem v únoru 2005 zakázáno.

Proto ÚOHS nyní zkoumal, zda a v jaké míře došlo v uplynulém roce ke změnám na relevantních trzích.  Lze konstatovat, že významnou změnou je především fakt, že žádný ze spojujících se soutěžitelů již nepůsobí na trzích mlýnských výrobků. V období před zahájením nového správního řízení totiž převedla společnost BIL svůj majoritní podíl ve společnosti UNIMILLS na Erste Wiener Walzmühle. Spojením vzniklý subjekt nyní již nebude, na rozdíl od svých konkurentů jako PENAM, Český pekař a ČEMPEK, z pohledu přístupu k surovinám soběstačný a bude si je muset zajišťovat dodávkami.

Dalším z kritérií, podle nichž Úřad posuzuje dopady fúzí je hospodářská a finanční síla. V této souvislosti nelze opominout fakt, že například jeden z nejvýznamnějších konkurentů PENAM je součástí finančně velmi silné skupiny AGROFERT, která pokrývá svou činností všechny stupně vertikálního výrobního řetězce v oblasti potravin.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se Úřad zabýval i otázkou rozmístění sítě pekáren jednotlivých konkurentů a schopností pokrýt celé území ČR. Obvyklou praxí výrobců je přitom dodávání zboží odběratelům i s využitím subdodavatelů. Spojující se soutěžitelé v tomto smyslu nejsou jedinými, kteří jsou schopny zásobovat odběratele, zejména obchodní řetězce, v rámci celé ČR.

Je nepochybné, že spojením vzniklý subjekt získá v ČR vedoucí postavení. Bude však čelit konkurenci ze strany ostatních pekárenských výrobců, jejichž tržní podíly nevykazují výrazný odstup. Jeho tržní síla bude navíc do značné míry vyvažována rostoucí tržní a vyjednávací silou obchodních řetězců, které zvyšují podíl své pekárenské produkce (např. Tesco Stores). Tuto skutečnost je nezbytné vnímat jako významnou změnu. ÚOHS dospěl k závěru, že v důsledku uskutečnění spojení nebude omezena možnost volby odběratelů, potažmo pak konečných spotřebitelů pekárenských a cukrářských produktů.

Tiskový a personální odbor ÚOHS

17. května 2021 / ÚOHS povolil fúze ve stavebnictví a automobilovém průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve zjednodušených řízeních o povolení dvou spojení soutěžitelů, neboť zjistil, že spojení nebudou mít za následek podstatné narušení...

14. května 2021 / Pokuta obci Sviadnov za loterijní vyhlášku je pravomocná Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna rozhodl o rozkladu podaném obcí Sviadnov ve věci protisoutěžní regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných...

7. května 2021 / Úřad vyřešil potenciální soutěžní problém u prodejce krmiv a výrobků pro psy a kočky mimo správní řízení Úřad obdržel stížnost na možné protisoutěžní jednání společnosti VETCENTRUM Duchek, provozující internetový obchod a velkoobchod Rebel Dog, které spočívalo v uzavírání vertikálních...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz