číslo jednací: S187,188/2015/VZ-12553/2015/542/JVo

Instance I.
Věc Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk
Účastníci
 1. Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 120 odst. 1 písm. a) zákona
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 13. 9. 2016
Související rozhodnutí S187,188/2015/VZ-12553/2015/542/JVo
R177/2015/VZ-37441/2016/321/EDo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 677 KB

Č. j.:ÚOHS-S187,188/2015/VZ-12553/2015/542/JVo

 

26. května 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správních řízeních zahájených dne 30. 3. 2015 z moci úřední a spojených dne 22. 4. 2015 do společného správního řízení sp. zn. S187,188/2015/VZ, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,

 

ve věci možného spáchání správních deliktů

 • podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona v souvislosti s možným nedodržením postupu stanoveného v § 82 odst. 7 zákona při uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 v části 1 „provoz Chrudim“ a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 v části 2 „provoz Ústí nad Orlicí“ veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013,
 • podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona v souvislosti s možným nedodržením postupu stanoveného v § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 zákona při uveřejňování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 v části 1 „provoz Chrudim“ a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a v části 2 „provoz Ústí nad Orlicí“ veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013,
 • podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona v souvislosti s možným nedodržením postupu stanoveného v § 82 odst. 7 citovaného zákona při uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013, ve veřejné zakázce „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, a
 • podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona v souvislosti s možným nedodržením postupu stanoveného v § 147a odst. 1 písm. a) ve spojení s § 147a odst. 2 zákona při uveřejňování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013, ve veřejné zakázce „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510,          

rozhodl takto:

I.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v části 1 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013, uzavřel dne 21. 8. 2013 se společností Va.Pe.X, spol. s.r.o., IČO 13582810, se sídlem Semtín 117, 533 53 Pardubice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

II.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v části 2 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013, uzavřel dne 27. 8. 2013 se společností Petr Pross, IČO 11075252, se sídlem Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. 

III.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech 1 – 4 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, uzavřel dne 21. 8. 2013 se společností Va.Pe.X, spol. s.r.o., IČO 13582810, se sídlem Semtín 117, 533 53 Pardubice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

IV.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech 5 – 7 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, uzavřel dne 3. 9. 2013 se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé náměstí, 530 02 Pardubice, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

V.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech 8 – 11 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, uzavřel dne 27. 8. 2013 se společností Petr Pross, IČO 11075252, se sídlem Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

VI.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části 1 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013, do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014.

VII.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části 2 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013, do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014.

VIII.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části 1 – 4 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

IX.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 na předmět plnění části 5 – 7 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

X.

Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 citovaného zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části 8 – 11 veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 14. 1. 2008, jehož oznámení o zadání zakázky bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510, do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

XI.

Za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I. až X. tohoto rozhodnutí se podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 000 85 031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice,

 

ukládá pokuta ve výši 150 000,- Kč (sto padesát tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zadávací řízení na veřejnou zakázku Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk

1.             Zadavatel – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 000 85 031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích II. a III. třídy v roce 2013 pro SÚS Pk“ zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 3. 2013 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8. 3. 2013 pod ev. č. 343366, ve znění oprav uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 4. 2013 (dále jen „veřejná zakázka č. 1“).

2.             Z bodu II. 1.5) Oznámení o zakázce vyplývá, že předmětem veřejné zakázky č. 1 bylo sekání trávy podél silnic II. a III. třídy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje (zadavatele). Z bodu II. 3) Oznámení o zakázce dále vyplývá, že celková doba trvání veřejné zakázky byla stanovena v délce sedmi měsíců.

3.             Z bodu II. 1. 8.) Oznámení o zakázce vyplývá, že zadavatel rozdělil předmět plnění veřejné zakázky č. 1 na dvě části, přičemž předpokládaná hodnota veřejné zakázky č. 1 činila 13 700 000,‑ Kč bez DPH.

4.             Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 2. 5. 2013 vyplývá, že zadavatel v části 1 „provoz Chrudim“ (dále jen „část 1“) veřejné zakázky č. 1 obdržel celkem dvě nabídky, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče Va.Pe.X, spol. s.r.o., IČO 13582810, se sídlem Semtín 117, 533 53 Pardubice (dále jen „vybraný uchazeč č. 1“ nebo „Va.Pe.X spol. s.r.o.“) a v části 2 „provoz Ústí nad Orlicí“ (dále jen „část 2“) veřejné zakázky č. 1 obdržel celkem tři nabídky, přičemž jako nejvhodnější byla vybrána nabídka uchazeče Petr Pross, IČO 11075252, se sídlem Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „vybraný uchazeč č. 2“ nebo „Petr Pross“).

5.             Dne 7. 6. 2013 zadavatel uzavřel v části 1 veřejné zakázky č. 1 s vybraným uchazečem č. 1 Smlouvu o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013.

6.             Z článku II. 1. Smlouvy o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 vyplývá, že celková cena za předmět plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 činila 7 342 647,- Kč bez DPH. Z článku III. uvedené smlouvy vyplývá, že zhotovitel se zavázal realizovat předmět plnění od června 2013 do října 2013.

7.             Dne 21. 8. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013, kterým byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 na rok 2014, přičemž cena za předmět plnění v roce 2014 byla stanovena ve shodné výši jako v roce 2013, tj. 7 342 647,- Kč bez DPH.

8.             Dne 30. 5. 2013 zadavatel uzavřel v části 2 veřejné zakázky č. 1 s vybraným uchazečem č. 2 Smlouvu o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013.

9.             Z článku II. 1. Smlouvy o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 vyplývá, že celková cena za předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 činila 3 457 736,- Kč bez DPH. Z článku III. uvedené smlouvy vyplývá, že zhotovitel se zavázal realizovat předmět plnění od května 2013 do října 2013.

10.         Dne 27. 8. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013, kterým byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 na rok 2014, přičemž cena za předmět plnění v roce 2014 byla stanovena ve shodné výši jako v roce 2013, tj. 3 457 736,- Kč bez DPH.

Zadávací řízení na veřejnou zakázkuSekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk

11.         Zadavatel odesláním výzvy k podání nabídky ze dne 14. 1. 2008 (dále jen „výzva) zahájil zadávací řízení veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích I. třídy v období 2008 - 2013 pro SÚS Pk“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona, ve znění účinném v okamžiku zahájení zadávacího řízení (dále jen „veřejná zakázka č. 2“). Oznámení o zadání veřejné zakázky č. 2 bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2008 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2008 pod ev. č. 60015510.

12.         Z bodu 3) výzvy vyplývá, že předmětem plnění veřejné zakázky č. 2 bylo: „Provedení sekání trávy na silničních pozemcích podél silnic I. třídy pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje“. Z bodu 4) výzvy rovněž vyplývá, že zadavatel stanovil dobu plnění veřejné zakázky č. 2 v období od 1. 5. 2008 do 30. 9. 2013.

13.         Z bodu 7. výzvy dále vyplývá, že předmětná zakázka byla členěna na 11 ucelených částí - cestmistrovství: C. 1) Chrudim, C. 2) Luže, C. 3) Hlinsko, C. 4) Třemošnice, C. 5) Pardubice, C. 6) Přelouč, C. 7) Holice, C. 8) Běstovice, C. 9) Žamberk, C. 10) Svitavy a C. 11) Polička, které byly samostatně hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny.

14.         Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 4. 2. 2008 vyplývá, že zadavatel obdržel celkem 5 nabídek, přičemž v částech C. 1) Chrudim, C. 2) Luže, C. 3) Hlinsko a C. 4) Třemošnice (dále jen „části C.1 – C. 4“) veřejné zakázky č. 2 byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče Va.Pe.X, spol. s.r.o., IČO 13582810, se sídlem Semtín 117, 533 53 Pardubice (dále jen „vybraný uchazeč pro část 1 - 4“ nebo „Va.Pe.X, spol. s.r.o.“), v částech C. 5) Pardubice, C. 6) Přelouč a C. 7) Holice (dále jen „části C. 5 – C. 7) byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé náměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „vybraný uchazeč pro část 5 - 7“ nebo „Služby města Pardubic a.s.“) a v částech C. 8) Běstovice, C. 9) Žamberk, C. 10) Svitavy a C. 11) Polička (dále jen „části C. 8 – C. 11“) byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče Petr Pross, IČO 11075252, se sídlem Lipovka 39, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „vybraný uchazeč pro část 9 - 11“ nebo „Petr Pross“).

15.         Dne 25. 2. 2008 uzavřel zadavatel na předmět plnění části C.1 – C. 4 veřejné zakázky č. 2 s vybraným uchazečem Va.Pe.X, spol. s.r.o. Smlouvu o dílo č. 50/1073/800/20/2008.

16.         Z článku II. 1. Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 vyplývá, že celková cena za předmět plnění v části C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 činila ročně 1 393 470,- Kč bez DPH, tedy celkem 8 360 820,- Kč bez DPH za celou dobu trvání těchto částí veřejné zakázky č.2.

17.         Dne 21. 8. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem Va.Pe.X, spol. s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008, kterým byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby plnění částí C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 na rok 2014, přičemž cena za předmět plnění v roce 2014 byla stanovena ve shodné výši jako v předchozích letech, tj. 1 393 470,- Kč bez DPH.

18.         Dne 7. 3. 2008 uzavřel zadavatel na předmět plnění části C. 5 – C. 7 veřejné zakázky č. 2 s vybraným uchazečem Služby města Pardubic a.s. Smlouvu o dílo č. 53/1073/800/20/2008.

19.         Z článku II. 1. Smlouvy o dílo č. 53/1073/800/20/2008 vyplývá, že celková cena za předmět plnění části  C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 činila ročně 724 878,- Kč bez DPH, tedy celkem 4 349 268,- Kč bez DPH za celou dobu trvání těchto částí veřejné zakázky č. 2.

20.         Dne 3. 9. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem Služby města Pardubic a.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008, kterým byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby plnění částí C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 na rok 2014, přičemž cena za předmět plnění v roce 2014 byla stanovena ve shodné výši jako v předchozích letech, tj. 724 878,- Kč bez DPH.

21.         Dne 25. 2. 2008 uzavřel zadavatel na předmět plnění části C. 8 – C. 11 veřejné zakázky č. 2 s vybraným uchazečem Petr Pross Smlouvu o dílo č. 52/1073/800/20/2008.

22.         Z článku II. 1. Smlouvy o dílo č. 52/1073/800/20/2008 vyplývá, že celková cena za předmět plnění části C.8 až C.11 veřejné zakázky č. 2 činila ročně 893 739,- Kč bez DPH, tedy celkem 5 362 434,- Kč bez DPH za celou dobu trvání těchto částí veřejné zakázky.

23.         Dne 27. 8. 2013 uzavřel zadavatel s vybraným uchazečem Petr Pross Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008, kterým byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby plnění částí C.8 až C.11  veřejné zakázky č. 2 na rok 2014, přičemž cena za předmět plnění v roce 2014 byla stanovena ve shodné výši jako v předchozích letech, tj. 893 739,- Kč bez DPH.

Postup Úřadu před zahájením správního řízení

24.         Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona obdržel podnět týkající se postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky č. 1 a veřejné zakázky č. 2.

25.         V rámci šetření podnětu si Úřad vyžádal od zadavatele dokumentace o výše uvedených veřejných zakázkách. Po jejich přezkoumání získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem při uzavírání dodatků ke smlouvám na realizaci jednotlivých částí veřejných zakázek a při uveřejňování těchto uzavřených dodatků na profilu zadavatele, a z tohoto důvodu zahájil z moci úřední správní řízení sp. zn. S187/2015/VZ a S188/2015/VZ.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍ

26.         Účastníkem správních řízení S187,188/2015/VZ je podle § 116 zákona zadavatel.

Průběh správního řízení sp. zn. S187/2015/VZ (veřejná zakázka č. 1)

27.         Zahájení správního řízení sp. zn. S187/2015/VZ oznámil Úřad zadavateli přípisem pod č. j. ÚOHS-S187/2015/VZ-7808/2015/542/JVo dne 30. 3. 2015, přičemž ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi. Následně usnesením č. j. ÚOHS-S187/2015/VZ-7819/2015/542/JVo ze dne 30. 3. 2015 stanovil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 30. 3. 2015 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení sp. zn. S187/2015/VZ.

Vyjádření zadavatele ze dne 13. 4. 2015

28.         Dne 13. 4. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, ve kterém k uzavřenému dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 (ve vyjádření zadavatelem souhrnně označované jako „dodatky k smlouvám o dílo“) zadavatel uvedl, že dodatky ke smlouvám o dílo byly uzavřeny v souladu se zásadami 3E a péčí řádného hospodáře a s výhradou, že plnění bude poskytováno pouze v případě, že nebude uzavřena smlouva na základě připravovaného zadávacího řízení. Zadavatel uvedl, že hodlal plnění z dodatků ke smlouvám o dílo využít pouze v krajně naléhavém případě, přičemž dle odborných zkušeností a znalostí zadavatele bylo vhodné takovou krajně naléhavou situaci upravit s předstihem, aby byla za jakéhokoliv vývoje připravovaného zadávacího řízení vždy zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

29.         Zadavatel dále uvedl, že zahájil zadávací řízení ve věci veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích v Pardubickém kraji v roce 2014 pro SÚS Pk“ s dostatečným časovým předstihem, aby v době potřeby požadovaného plnění (květen 2014) bylo zadávací řízení řádně ukončeno uzavřením smlouvy. Zadavatel následně uvedl, že v průběhu realizace zadávacího řízení se nicméně vyskytly nepředvídané okolnosti, na základě kterých zadavatel musel zadávací řízení v dubnu roku 2014 zrušit. Protože nebyl dle zadavatele prostor k realizaci nového zadávacího řízení a současně bylo nutné zahájit sečení trávy v co nejkratším termínu, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku při provozu na pozemních komunikacích, využil zadavatel pro dané činnosti plnění na základě dodatků ke smlouvám o dílo.

30.         Zadavatel ve svém vyjádření konstatoval, že dodatky ke smlouvám o dílo neměnily práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 a smlouvy o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013. Dodatky upravovaly poskytování plnění v roce 2014 v krajní situaci, kdy zadavatel nebude mít z nepředvídatelných důvodů uzavřenou smlouvu na požadované plnění vzešlou z připravovaného zadávacího řízení. Zadavatel vyjádřil přesvědčení, že svým postupem naplnil zákonnou povinnost vztahující se k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a současně zachoval zásadu efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků a zásady vymezené v ustanovení § 6 zákona, když plnění, jež nebylo možné z objektivních důvodů pořídit na základě smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích v Pardubickém kraji v roce 2014 pro SÚS Pk“, pořídil na základě cenového průzkumu trhu.

31.         Zadavatel vyjádřil přesvědčení, že se nedopustil porušení ustanovení § 82 odst. 7 zákona tím, že prodloužil dobu plnění veřejné zakázky, nýbrž prostřednictvím dodatků ke smlouvám o dílo zajistil plnění sloužící k ochraně osob a majetku při provozu na pozemních komunikacích, které nebylo možné z nepředvídaných důvodů zajistit jiným způsobem.

32.         Zadavatel uvedl, že jestliže by Úřad nezohlednil uvedenou argumentaci zadavatele a shledal by postup zadavatele rozporný s ustanovením § 82 odst. 7 zákona, bylo by nezbytné vypořádat se také se skutečností, že postup zadavatele naplňuje všechny předpoklady pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona. Zadavatel dále uvedl, že musel zajistit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, přičemž i přes všechny jeho snahy nebylo možné takové plnění získat na základě zadávacího řízení, proto musel zadavatel využít plnění na základě dodatků ke smlouvám o dílo.

33.         K neuveřejnění dodatků ke smlouvám o dílo zadavatel uvedl, že je mu zřejmé, že pochybil, když nesplnil povinnost vyplývající z § 147a odst. 1 písm. a) a odst.2 zákona a neuveřejnil dodatky ke smlouvám o dílo do 15 dnů od jejich uzavření, ale uveřejnil je až 1. 9. 2014. Zadavatel rovněž upozornil na skutečnost, že jakmile uvedené pochybení zjistil, neprodleně po tomto zjištění dodatky ke smlouvám o dílo na svém profilu uveřejnil. Dle vyjádření zadavatele došlo k pochybení chybným přiřazením výše uvedených dodatků ke smlouvám o dílo ke smlouvám, jež se týkaly výhradně smluv, u kterých nebyl zadavatel povinen zveřejňovat na svém profilu zadavatele uzavřené smlouvy či jiné podrobné informace týkající se zadávacího řízení.

Průběh správního řízení sp. zn. S188/2015/VZ (veřejná zakázka č. 2)

34.         Zahájení správního řízení sp. zn. S188/2015/VZ oznámil Úřad zadavateli přípisem pod č. j. ÚOHS-S188/2015/VZ-7799/2015/542/JVo dne 30. 3. 2015, přičemž ho seznámil se zjištěnými skutečnostmi. Následně usnesením č. j. ÚOHS-S188/2015/VZ-7821/2015/542/JVo ze dne 30. 3. 2015 stanovil zadavateli lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Oznámení o zahájení správního řízení bylo zadavateli doručeno dne 30. 3. 2015 a tímto dnem bylo zahájeno správní řízení sp. zn. S188/2015/VZ.

Vyjádření zadavatele ze dne 13. 4. 2015

35.         Dne 13. 4. 2014 obdržel Úřad vyjádření zadavatele, ve kterém k uzavřenému dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 (ve vyjádření zadavatelem souhrnně označované jako „dodatky k smlouvám o dílo“) zadavatel uvedl, že dodatky ke smlouvám byly uzavřeny v souladu se zásadami 3E a péčí řádného hospodáře a s výhradou, že plnění bude poskytováno pouze v případě, že nebude uzavřena smlouva na základě připravovaného zadávacího řízení. Zadavatel uvedl, že hodlal plnění z dodatků k smlouvám o dílo využít pouze v krajně naléhavém případě, přičemž dle odborných zkušeností a znalostí zadavatele bylo vhodné takovou krajně naléhavou situaci upravit s předstihem, aby byla za jakéhokoliv vývoje připravovaného zadávacího řízení vždy zajištěna bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

36.         Zadavatel dále uvedl, že zahájil zadávací řízení ve věci veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích v Pardubickém kraji v roce 2014 pro SÚS Pk“ s dostatečným časovým předstihem, aby v době potřeby požadovaného plnění (květen 2014) bylo zadávací řízení řádně ukončeno uzavřením smlouvy. Zadavatel následně uvedl, že v průběhu realizace zadávacího řízení se nicméně vyskytly nepředvídané okolnosti, na základě kterých zadavatel musel zadávací řízení v dubnu roku 2014 zrušit. Protože nebyl dle zadavatele prostor k realizaci nového zadávacího řízení a současně bylo nutné zahájit sečení trávy v co nejkratším termínu, aby nedošlo k ohrožení osob a majetku při provozu na pozemních komunikacích, využil zadavatel pro dané činnosti plnění na základě dodatků ke smlouvám o dílo.

37.         Zadavatel ve svém vyjádření konstatoval, že dodatky ke smlouvám o dílo neměnily práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008, č. SML-53/1073/800/20/2008 a č. SML-52/1073/800/20/2008. Dodatky upravovaly poskytování plnění v roce 2014 v krajní situaci, kdy zadavatel nebude mít z nepředvídatelných důvodů uzavřenou smlouvu na požadované plnění vzešlou z připravovaného zadávacího řízení. Zadavatel vyjádřil přesvědčení, že svým postupem naplnil zákonnou povinnost vztahující se k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a současně zachoval zásadu efektivního, účelného a hospodárného vynakládání veřejných prostředků a zásady vymezené v ustanovení § 6 zákona, když plnění, jež nebylo možné z objektivních důvodů pořídit na základě smlouvy vzešlé ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Sekání trávy na silnicích v Pardubickém kraji v roce 2014 pro SÚS Pk“, pořídil na základě cenového průzkumu trhu.

38.         Zadavatel vyjádřil přesvědčení, že se nedopustil porušení ustanovení § 82 odst. 7 zákona tím, že prodloužil dobu plnění veřejné zakázky, nýbrž prostřednictvím dodatků ke smlouvám o dílo zajistil plnění sloužící k ochraně osob a majetku při provozu na pozemních komunikacích, které nebylo možné z nepředvídaných důvodů zajistit jiným způsobem.

39.         Zadavatel uvedl, že jestliže by Úřad nezohlednil uvedenou argumentaci zadavatele a shledal by postup zadavatele rozporný s ustanovením § 82 odst. 7 zákona, bylo by nezbytné vypořádat se také se skutečností, že postup zadavatele naplňuje všechny předpoklady pro využití jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona. Zadavatel dále uvedl, že musel zajistit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, přičemž i přes všechny jeho snahy nebylo možné takové plnění získat na základě zadávacího řízení, proto musel zadavatel využít plnění na základě dodatků ke smlouvám o dílo.

40.         K neuveřejnění dodatků ke smlouvám o dílo zadavatel uvedl, že dodatky ke smlouvám se týkaly výhradně smluv, které byly uzavřeny na počátku roku 2008, tedy před novelizací zákona v roce 2012 provedené zákonem č.55/2012 Sb. Zadavatel dále uvedl, že vzhledem k tomu, že v roce 2008 nebyl povinen zveřejňovat na svém profilu zadavatele uzavřené smlouvy či jiné podrobné informace týkající se zadávacího řízení, nebyly také v době uzavírání Dodatků ke smlouvám o dílo údaje o smlouvách z roku 2008 součástí příslušné evidence zadavatele. Dle přesvědčení zadavatele není povinen na základě zákona zveřejňovat smlouvy včetně jejích změn a dodatků, které byly uzavřeny před 1. 4. 2012 a z dikce ustanovení § 147a zákona zcela jednoznačně neplyne povinnost zadavatele zveřejňovat na profilu zadavatele dodatky, které byly uzavřeny až po 1. 4. 2012, ale které se přímo dotýkají smluv, jež byly uzavřeny před 1. 4. 2012. Zadavatel rovněž vyjádřil přesvědčení, že pokud Úřad zastává jiný výklad daného ustanovení, nelze tuto skutečnost přičítat k tíži zadavatele, jelikož zadavatel nemohl předvídat povinnost, jejíž nesplnění je mu nyní vytýkáno, která je předmětem pouhého výkladu Úřadu, a jako taková není jednoznačně zakotvena v zákoně.

41.         Zadavatel závěrem vyjádřil přesvědčení, že neporušil uveřejňovací povinnost podle § 147 odst. 2 zákona, neboť tato se nemůže vztahovat na smlouvy a to včetně všech jejich změn a dodatků uzavřených v roce 2008.

Spojení správních řízení

42.         Usnesením č. j. ÚOHS-S187,188/2015/VZ-8120/2015/542/JVo ze dne 22. 4. 2015 Úřad spojil správní řízení vedená pod sp. zn. S187/2015/VZ a sp. zn. S188/2015/VZ.

43.         Dne 22. 4. 2015 vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S187,188/2015/VZ-9857/2015/542/JVo, v němž stanovil zadavateli lhůtu, v níž byl oprávněn vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

44.         Dne 29. 4. 2015 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí ze dne 28. 4. 2015, ve kterém zadavatel uvedl stejné argumenty a odůvodnění svého postupu při zadávání veřejné zakázky č. 1 a veřejné zakázky č. 2 jako ve vyjádřeních k zahájení správních řízení ze dne 13. 4. 2015.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

45.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona jednotlivé případy ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentací o předmětných veřejných zakázkách, vyjádření předložených účastníkem řízení a na základě vlastního zjištění dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil správních deliktů

podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, tím, že

 • nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v části 1 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
 • nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v části 2 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,

 • nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v částech C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem pro část 1 - 4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
 • nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v částech C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 3. 9. 2013 s vybraným uchazečem pro část 5 - 7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,
 • nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v částech C.8 – C.11 veřejné zakázky č .2 uzavřel dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem pro část 8 - 11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,

a podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, tím, že

 • nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014,
 • nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014,

 • nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části C1 – C4 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí,
 • nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 na předmět plnění části C5 – C7 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí,
 • nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části C8 - C11 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Posouzení právního postavení zadavatele

46.         Podle § 2 odst. 1 zákona se za zadavatele veřejné zakázky pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

47.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek.

48.         Úřad před zahájením správního řízení ověřil, zda byl zadavatel povinen postupovat při zadávání veřejné zakázky č. 1 a veřejné zakázky č. 2 podle zákona.

49.         Ze zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ze dne 25. 4. 2003 ve znění následujících dodatků (dále jen „zřizovací listina“), z článku III. „právní postavení organizace“ vyplývá, že zadavatel je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. S ohledem na výše uvedenou zřizovací listinu a s ohledem na skutečnost, že funkci zřizovatele vykonává Pardubický kraj, tj. územní samosprávný celek, Úřad konstatuje, že zadavatel je veřejný zadavatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona a tudíž byl povinen postupovat při zadávání veřejných zakázek podle zákona.

Relevantní ustanovení zákona

50.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

51.         Podle § 17 písm. m) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí zadáváním závazný postup zadavatele podle tohoto zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení; zadáváním se rozumí i postup zadavatele směřující k zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, a řízení, ve kterém veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku na základě rámcové smlouvy,

52.         Podle § 17 písm. x) zákona se pro účely tohoto zákona rozumí profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek; požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

53.         Podle § 82 odst. 7 zákona nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou se považuje taková změna, která by

a)             rozšířila předmět veřejné zakázky; tím není dotčeno ustanovení § 23 odst. 5 písm. b) a § 23 odst. 7,

b)             za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů,

c)             za použití v původním zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, nebo

d)             měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

54.         Podle § 147a odst. 1 písm. a) zákona uveřejní veřejný zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

55.         Podle § 147a odst. 2 zákona uveřejní veřejný zadavatel podle odstavce 1 písm. a) celé znění smlouvy nebo rámcové smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud veřejný zadavatel postupoval podle § 89 odst. 3 věty druhé, uveřejní přílohy rámcové smlouvy do 15 dnů od skončení účinnosti rámcové smlouvy. Veřejný zadavatel neuveřejnění informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních právních předpisů. Povinnost podle odstavce 1 písm. a) se nevztahuje na

a)      smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH,

b)      smlouvy na veřejné zakázky, u nichž veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d).

Obecně k problematice podstatné změny smlouvy

56.         Vzhledem ke skutečnosti, že výroky I., II., III., IV. a V. se vztahují k problematice podstatné změně smlouvy, uvádí Úřad k výše uvedeným výrokům následující.

57.         Problematika podstatné změny smlouvy byla v zákoně upravena přijetím novely zákona č. 55/2012 Sb., jež nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, a která nově zavedla ustanovení § 82 odst. 7 zákona stanovující povinnost zadavatele neumožnit takovou změnu smlouvy, která by rozšířila předmět veřejné zakázky, za použití v původním zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů nebo mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, případně měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeč. Ačkoliv v době před přijetím novely č. 55/2012 Sb. nebyla podstatná změna podmínek v zákoně explicitně upravena, existovala v otázce podstatných změn podmínek smlouvy ustálená evropská judikatura. S ohledem na tuto skutečnost Úřad konstatuje, že ještě před účinností výše uvedené novely bylo možné z judikatury Evropského soudního dvora (dnes Soudní dvůr Evropské unie, dále jen „SDEU“) dovodit, že zadavatel nemůže měnit podmínky uzavřené smlouvy zcela libovolně.

58.         Podstatná změna smlouvy byla judikována SDEU např. v rozsudku č. j. C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur GmbH v. Österreich, ze dne 19. 6. 2008 (dále jen „Pressetext“), ve kterém je konstatováno: „(…) relevantním kritériem pro určení, zda sjednání takového ustanovení představuje nové zadání zakázky, je, zda musí být toto ustanovení považováno za podstatnou změnu původní smlouvy (…)“, přičemž SDEU zároveň uvedl případy, kdy lze považovat změnu smlouvy za podstatnou: „Změnu veřejné zakázky během doby trvání lze považovat za podstatnou, pokud by zavedla podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním postupu při zadávání veřejné zakázky, připuštění jiných uchazečů než těch, kteří byli původně připuštěni, nebo pokud by umožnily přijmout jinou nabídku než tu, která byla původně přijata. Změna původní veřejné zakázky může být rovněž považována za podstatnou, pokud značnou měrou zakázku rozšiřuje o služby, které původně nebyly předpokládány. Změna může být rovněž považována za podstatnou, jestliže mění způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch poskytovatele, jemuž byla zakázka zadána.“

59.         SDEU pojem „podstatných změn“ definoval, když stanovil tři definiční znaky změny smlouvy na veřejnou zakázku, při jejichž naplnění je nutné změnu považovat za podstatnou. Při rozhodování, zda může být plánovaná změna veřejné zakázky provedena bez zahájení nového zadávacího řízení, má zadavatel zhodnotit, zda některý ze znaků podstatné změny je naplněn. Jako podstatnou změnu SDEU v rozsudku Pressetext označil takovou změnu, která:

a)             by zavedla podmínky, které by umožnily, pokud by se vyskytovaly v původním postupu při zadávání veřejné zakázky, připuštění jiných uchazečů než těch, kteří byli původně připuštěni, nebo pokud by umožnily přijmout jinou nabídku než tu, která byla původně přijata,

b)             značnou měrou zakázku rozšiřuje o služby, které původně nebyly předpokládány,

c)             mění způsobem, který nebyl v podmínkách původní zakázky předpokládán, hospodářskou rovnováhu smlouvy ve prospěch poskytovatele, jemuž byla zakázka zadána.

60.         Jedním z dalších rozsudků, ve kterém byly judikovány závěry o podstatných změnách smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky je rozsudek SDEU č. j. C-337/98 Komise Evropských společenství vs. Francie ze dne 5. 10. 2000, ve kterém soud vyslovil, že podstatná změna smlouvy na veřejnou zakázku vykazuje záměr smluvních stran sjednat novou smlouvu a takovýto postup zadavatele vyžaduje nové zadávací řízení.

61.         Výkladem a contrario ustanovení § 82 odst. 7 zákona a závěrů SDEU v rozsudku Pressetext lze dovodit, že zadavatel je oprávněn umožnit bez provedení zadávacího řízení pouze takové změny smlouvy, které nejsou podstatné, tedy které nenaplňují definiční znaky podstatné změny a které tak mohou projít testem přípustnosti změny.

K výroku I. a II. rozhodnutí

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o částech 1 a 2 veřejné zakázky č.1

62.         Z článku III. Smlouvy o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 30. 5. 2013 vyplývá, že se zhotovitel zavázal provádět sečení trávy v období od měsíce května 2013 do října 2013, přičemž z článku II. výše uvedené smlouvy vyplývá, že celková cena bez DPH za sečení v roce 2013 činila 3 457 736,- Kč bez DPH.

63.         Z článku III. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 vyplývá, že byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby trvání uvedené smlouvy na rok 2014, přičemž zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se smlouvou od měsíce května 2013 do doby uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže na sekání trávy v roce 2014, nejdéle však do 31. 10. 2014. Z článku II. výše uvedeného dodatku vyplývá, že cena za předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 byla stanovena v roce 2014 ve výši 3 457 736,- Kč bez DPH.

64.         Z článku III. Smlouvy o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 7. 6. 2013 vyplývá, že se zhotovitel zavázal provádět sečení trávy v období od měsíce června 2013 do října 2013, přičemž z článku II. výše uvedené smlouvy vyplývá, že celková cena bez DPH za sečení v roce 2013 činila 7 342 647,- Kč bez DPH.

65.         Z článku III. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 vyplývá, že byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby trvání uvedené smlouvy na rok 2014, přičemž zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se smlouvou od měsíce května 2013 do doby uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže na sekání trávy v roce 2014, nejdéle však do 31. 10. 2014. Z článku II. výše uvedeného dodatku vyplývá, že cena za předmět plnění části 1 veřejné zakázky č.1 byla stanovena v roce 2014 ve výši 7 342 647,- Kč bez DPH.

Odůvodnění výroku I. a II. rozhodnutí

66.         Úřad v obecné části vztahující se k problematice podstatné změny smlouvy (viz bod 57. a následující odůvodnění tohoto rozhodnutí) dovodil, že zadavatel nemůže uzavřenou smlouvu měnit libovolným způsobem a realizovat tzv. podstatnou změnu smlouvy. Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 se vztahuje k plnění téže veřejné zakázky a dále vzhledem k tomu, že zadavatel při uzavíraní výše uvedených dodatků postupoval obdobným způsobem, přistoupil Úřad ke společnému odůvodnění výroků I. a II. tohoto rozhodnutí.

67.         V části rozhodnutí pojednávající obecně o problematice změny smlouvy Úřad dovodil, že zadavatel není oprávněn v průběhu realizace veřejné zakázky měnit smlouvu, na základě které se realizuje plnění veřejné zakázky, libovolným způsobem. Ačkoliv je volná dispozice s uzavřenou smlouvou jedním z charakteristických znaků soukromoprávních vztahů, je v případě financování předmětu plnění z veřejných prostředků dispozice se smlouvou omezena tak, aby i v průběhu realizace předmětu plnění byly zachovány základní zásady upravené v § 6 zákona o veřejných zakázkách a rovněž, aby bylo dosaženo hospodárného, účelného a efektivního vynakládání těchto veřejných prostředků.

68.         V šetřeném případě ze Smlouvy o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 7. 6. 2013 a č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 30. 5. 2013 vyplývá, že předmět plnění veřejné zakázky č. 1 spočívající v sečení trávy na pozemcích okolo silnic II. a III. třídy měl být realizován v roce 2013, a to ve třech po sobě následujících sečích.

69.         Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 zadavatel prodloužil dobu trvání původní smlouvy na rok 2014, přičemž za rok 2014 byla sjednána cena za předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 3 457 736,- Kč bez DPH.

70.         Rovněž uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 zadavatel prodloužil dobu trvání původní smlouvy na rok 2014, přičemž za rok 2014 byla sjednána cena za předmět plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 ve stejné výši jako v roce 2013, tj. 7 342 647,- Kč bez DPH.

71.         Ze zjištěných skutečností vyplývá, že zadavatel uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 podstatně rozšířil původní předmět plnění veřejné zakázky č. 1, přičemž předmětné rozšíření svým rozsahem odpovídalo celkovému objemu původního předmětu plnění vysoutěžené veřejné zakázky č. 1, jinými slovy řečeno původní rozsah plnění zadavatel předmětnými dodatky zdvojnásobil, neboť sečení trávy podél silnic bylo realizováno v letech 2013-2014 oproti původně sjednanému roku 2013.

72.         S ohledem na charakter realizovaných změn prostřednictvím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 spočívajících v prodloužení doby plnění veřejné zakázky č. 1 spojené s nárůstem objemu poskytovaných služeb a především spojené s navýšením původní ceny veřejné zakázky č. 1 Úřad konstatuje, že zadavatel v obou případech realizoval tzv. podstatnou změnu smlouvy.

73.         V souvislosti s provedenou změnou provedl Úřad tzv. test přípustnosti změny smlouvy a konstatuje, že v obou šetřených případech je nutné provedenou změnu smlouvy bez realizace nového zadávacího řízení klasifikovat jako nepřípustnou, neboť rozšířila předmět veřejné zakázky č. 1, přičemž celkový realizovaný objem plnění veřejné zakázky č. 1 byl oproti vysoutěženému plnění dvojnásobný. Původně předpokládané sečení trávy v roce 2013 bylo ve skutečnosti realizováno rovněž v roce 2014, čímž došlo k rozšíření rozsahu poskytovaných služeb nad rámec rozsahu požadovaného v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky č.1. 

74.         Uvedené změny Smlouvy o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 30. 5. 2013 a Smlouvy o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 7. 6. 2013 realizované Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 považuje Úřad za podstatné/nepřípustné rovněž z důvodu, že provedené změny mohly ovlivnit okruh možných uchazečů o veřejnou zakázku č. 1, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel poskytl ve lhůtě pro podání nabídek informaci o možnosti realizace dvouletého plnění, mohli se do soutěže přihlásit i jiní dodavatelé, kteří mohli mít zájem na dlouhodobější spolupráci a nepodali nabídku do původního zadávacího řízení z důvodu malého rozsahu poptávaného plnění spočívajícího v sekání trávy na jeden rok. Provedenými změnami smluv však bylo realizováno plnění ve dvojnásobném objemu oproti původnímu záměru zadavatele. Lze tedy shrnout, že kdyby změna učiněná prostřednictvím dodatků byla součástí původních zadávacích podmínek, mohlo by vést k účasti i jiných dodavatelů než pouze těch, kteří podali nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky č. 1.

75.         Úřad dále konstatuje, že provedené změny smluv mohly v obou případech rovněž ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nelze vyloučit, že v případě, že by uchazeči znali skutečný rozsah plnění veřejné zakázky č. 1, mohli předložit jinou nabídkovou cenu, neboť v případě dvojnásobného plnění v každé části veřejné zakázky č. 1 je možné realizovat úspory z rozsahu. Vzhledem k tomu, že uchazeči o veřejnou zakázku č. 1 neznali skutečný rozsah jejího plnění, nemohli této skutečnosti přizpůsobit svoje nabídky, a tudíž nelze vyloučit, že by mohli předložit i jiné nabídky s odlišnou nabídkovou cenou, přičemž tato skutečnost (navýšený rozsah plnění) by mohla mít přímý dopad na výběr nejvhodnější nabídky v každé části veřejné zakázky č. 1. Lze tedy shrnout, že kdyby změna učiněná prostřednictvím dodatků byla součástí původních zadávacích podmínek, mohla by ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky č. 1.

76.         Změny Smlouvy o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 30. 5. 2013 a Smlouvy o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 7. 6. 2013 realizované Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 je nutné rovněž klasifikovat jako podstatné, z toho důvodu, že uzavřením předmětných dodatků došlo ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče č. 1 a vybraného uchazeče č. 2, kteří v konečném důsledku realizovali dvojnásobné plnění oproti předložené nabídce, což vyjádřeno ve finančním objemu představovalo navýšení ceny o 3 457 736,- Kč bez DPH v případě vybraného uchazeče č. 2, resp. 7 342 647,- Kč bez DPH v případě vybraného uchazeče č. 1 oproti původně sjednané ceně za jednotlivé části plnění veřejné zakázky č. 1.

77.         Ačkoliv je postačující pro konstatování skutečnosti, že provedená změna Smlouvy o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 30. 5. 2013 a Smlouvy o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 7. 6. 2013 je podstatnou změnou, když dojde k naplnění alespoň jedné podmínky stanovené v § 82 odst. 7 zákona pod písm. a) až d) a nemusí dojít ke kumulativnímu splnění všech bodů, v šetřeném případě je provedená změna s to naplnit všechny znaky podstatné změny smlouvy.

78.         K tvrzení zadavatele, který uzavřel dne 27. 8. 2013 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 a dne 21. 8. 2013 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 s cílem předejít případnému krizovému stavu vzniklému z důvodů nemožnosti zajistit sečení trávy okolo silnic, Úřad uvádí, že nikterak nezpochybňuje snahu zadavatele předcházet krizovým situacím, avšak je povinností zadavatele postupovat při zadávaní veřejných zakázek v souladu se zákonem a tomu přizpůsobit proces zadávání tak, aby v době, kdy je nutné započít s příslušným plněním, bylo již zadávací řízení ukončeno a byla podepsána smlouva v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče.

79.         Z informačního systému Věstníku veřejných zakázek vyplývá, že zadavatel odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Sekání trávy na silnicích v Pardubickém kraji v roce 2014 pro SÚS Pk“ do Věstníku veřejných zakázek dne 5. 2. 2014, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno dne 6. 2. 2014 pod evidenčním číslem 374032.

80.         Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel již v roce 2013 uzavřel předmětné dodatky rozšiřující původní předmět plnění veřejné zakázky č. 1 (rozšířily předmět plnění o sekání trávy i na rok 2014) a až následně, v únoru 2014, zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku, jejíž předmětem plnění bylo sekání trávy v Pardubickém kraji v roce 2014, tedy plnění jež bylo obsahem již výše uzavřených dodatků ke smlouvám. K uvedenému Úřad konstatuje, že postup zadavatele, který umožnil podstatnou změnu smlouvy a rozšířil předmět (objem) plnění veřejné zakázky č. 1, přičemž až následně na tento rozšiřující předmět plnění zahájil patřičné zadávací řízení, nelze považovat za učiněný v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že zadavatel o potřebě sekání trávy v roce 2014 v Pardubickém kraji prokazatelně věděl, měl této skutečnosti přizpůsobit své kroky a zadat toto plnění v souladu se zákonem v některém z druhů zadávacího řízení a nikoliv uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 a až následně předmět plnění těchto uzavřených dodatků soutěžit. Takové jednání nelze podřadit ani pod důvody „krajní naléhavosti“, jelikož předpokladem pro použití zadávacího řízení dle § 23 odst. 4 písm. b) zákona je skutečnost, že zadavatel z časových důvodů nemohl zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. V daném případě se zadavatel ani nepokusil před uzavřením předmětných dodatků uskutečnit zadávací řízení za účelem řádného výběru dodavatele na zajištění sekání trávy v Pardubickém kraji v roce 2014. V případě, že chtěl zadavatel postupovat maximálně obezřetně a eliminovat veškerá možná rizika, mohl zahájit zadávací řízení na sekání trávy dříve (např. již v roce 2013, kdy zadavatel uzavřel dodatky ke smlouvám), aby i v případě zdržení tohoto zadávacího řízení uzavřel smlouvu s uchazečem, který vzešel z řádné soutěže.  

81.         K argumentům zadavatele, že postup zadavatele naplňuje všechny předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona Úřad uvádí, že na prodloužení smluv o dílo prostřednictvím dodatků nelze nahlížet jako na postup, který fakticky odpovídá použití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť v šetřeném případě nejsou splněny podmínky pro jeho použití. V této souvislosti Úřad uvádí, že jednací řízení bez uveřejnění je speciálním druhem zadávacího řízení, ve kterém dochází k faktickému vyloučení hospodářské soutěže a této skutečnosti odpovídají podmínky pro jeho užití. Použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona je možné pouze za kumulativního splnění konkrétních podmínek tj. musí se jednat o krajně naléhavý případ, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Skutečnost, že zadavatel zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku na sekání trávy pro rok 2014 z důvodů chybně stanovených požadavků na prokázání základních kvalifikačních předpokladů, nelze považovat za okolnost, která by umožňovala použití jednacího řízení bez uveřejnění, neboť se jedná o vlastní pochybení zadavatele, tudíž není splněna jedna z podmínek pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Pro úplnost Úřad uvádí, že použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4. písm. b) zákona je s ohledem na stanovené podmínky omezené (především se jedná o způsob zadání veřejných zakázek bezprostředně souvisejících s nějakou mimořádnou situací např. havárií, živelnou pohromou, přírodní katastrofou apod.). Nejedná se však o způsob zadání veřejné zakázky v případě, že předchozí zadávací řízení bylo zrušeno z důvodů spočívajících na straně zadavatele. Z výše uvedeného je zřejmé, že okolnosti, za kterých byly sjednány dodatky ke smlouvám o dílo, nenaplňují podmínky pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona a nelze tudíž dovodit, že postup zadavatele, který umožnil podstavné změny smluv ve smyslu § 82 odst. 7 zákona, byl učiněn v souladu se zákonem.

82.         Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v části 1 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

83.         Vzhledem k tomu, že zadavatel stejným způsobem nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v části 2 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III., IV. a V. rozhodnutí

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce č. 2

84.         Z článku III. Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 vyplývá, že se zhotovitel zavázal provádět sečení trávy v období od 1. května 2008 do 30. září 2013, přičemž z článku II. výše uvedené smlouvy vyplývá, že cena za plnění části C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 činila 1 393 470,- Kč bez DPH ročně, přičemž celková cena za plnění části C.1 –C.4 veřejné zakázky č. 2 v období 2008 – 2013 činila 8 360 820,- Kč.

85.         Z článku III. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 vyplývá, že uvedeným dodatkem byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby trvání smlouvy na rok 2014, přičemž zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se smlouvou od měsíce května 2008 do doby uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže na sekání trávy v roce 2014, nejdéle však do 31. 10. 2014. Z článku II. výše uvedeného dodatku vyplývá, že cena za předmět plnění části C. 1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 byla stanovena v roce 2014 ve výši 1 393 470,- Kč bez DPH.

86.         Z článku III. Smlouvy o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 7. 3. 2008 vyplývá, že se zhotovitel zavázal provádět sečení trávy v období od 1. května 2008 do 30. září 2013, přičemž z článku II. výše uvedené smlouvy vyplývá, že cena za plnění části C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 činila 724 878,- Kč bez DPH ročně, přičemž celková cena za plnění části C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 v období 2008 – 2013 činila 4 349 268,- Kč.

87.         Z článku III. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 vyplývá, že uvedeným dodatkem byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby trvání smlouvy na rok 2014, přičemž zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se smlouvou od měsíce května 2008 do doby uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže na sekání trávy v roce 2014, nejdéle však do 31. 10. 2014. Z článku II. výše uvedeného dodatku vyplývá, že cena za předmět plnění části C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 byla stanovena v roce 2014 ve výši 724 878,- Kč bez DPH.

88.         Z článku III. Smlouvy o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 vyplývá, že se zhotovitel zavázal provádět sečení trávy v období od 1. května 2008 do 30. září 2013, přičemž z článku II. výše uvedené smlouvy vyplývá, že cena za plnění části C. 8 – C.11  veřejné zakázky č. 2 činila 893 739,- Kč bez DPH ročně, přičemž celková cena za plnění části C. 8 – C.11  veřejné zakázky č. 2 v období 2008 – 2013 činila 5 362 434,- Kč.

89.         Z článku III. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 vyplývá, že uvedeným dodatkem byla sjednána změna spočívající v prodloužení doby trvání smlouvy na rok 2014, přičemž zhotovitel se zavázal provádět dílo v souladu se smlouvou od měsíce května 2008 do doby uzavření smlouvy s dodavatelem vzešlým z veřejné soutěže na sekání trávy v roce 2014, nejdéle však do 31. 10. 2014. Z článku II. výše uvedeného dodatku vyplývá, že cena za předmět plnění části C.8 – C.11 veřejné zakázky č. 2  byla stanovena v roce 2014 ve výši 893 739,- Kč bez DPH.

Odůvodnění výroku III., IV. a V. rozhodnutí

90.         Úřad v obecné části vztahující se k problematice podstatné změny smlouvy (viz bod 57. a následující odůvodnění tohoto rozhodnutí) dovodil, že zadavatel nemůže uzavřenou smlouvu měnit libovolným způsobem a realizovat tzv. podstatnou změnu smlouvy. Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 se vztahuje k plnění téže veřejné zakázky a dále vzhledem k tomu, že zadavatel v těchto případech postupoval obdobným způsobem, přistoupil Úřad ke společnému odůvodnění výroků III., VI. a V. tohoto rozhodnutí.

91.         V šetřeném případě ze Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008, č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 7. 3. 2008 a č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 vyplývá, že předmětem veřejné zakázky č. 2 bylo provádění sečení trávy na pozemcích okolo silnic I. třídy, přičemž předmět veřejné zakázky byl realizován od 1. května 2008 do 30. září 2013, a to ve třech po sobě následujících sečí v každém roce.

92.         Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 zadavatel prodloužil dobu trvání původní smlouvy na rok 2014, přičemž za rok 2014 byla sjednána cena za předmět plnění části C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 1 393 470,- Kč bez DPH.

93.         Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 zadavatel prodloužil dobu trvání původní smlouvy na rok 2014, přičemž za rok 2014 byla sjednána cena za předmět plnění části C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 727 878,- Kč bez DPH.

94.         Uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 zadavatel prodloužil dobu trvání původní smlouvy na rok 2014, přičemž za rok 2014 byla sjednána cena za předmět plnění části C.8 – C.11  veřejné zakázky č. 2 ve stejné výši jako v předchozích letech, tj. 893 739,- Kč bez DPH.

95.         Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel uzavřením výše uvedených dodatků rozšířil původní předmět plnění veřejné zakázky č. 2, přičemž uvedené rozšíření spočívalo v realizaci většího objemu plnění veřejné zakázky, neboť sečení trávy podél silnic I. třídy bylo realizováno v období 2008-2014 oproti původně sjednanému období 2008-2013.

96.         S ohledem na charakter realizovaných změn prostřednictvím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 spočívajících v prodloužení doby plnění veřejné zakázky č. 2 spojené s nárůstem objemu poskytovaných služeb a především spojené s navýšením původní ceny veřejné zakázky č. 2 Úřad konstatuje, že zadavatel ve všech šetřených případech realizoval tzv. podstatnou změnu smlouvy.

97.         V souvislosti s provedenou změnou provedl Úřad tzv. test přípustnosti změny smlouvy a konstatuje, že ve všech šetřených případech je nutné provedenou změnu smlouvy klasifikovat jako nepřípustnou, neboť rozšířila předmět veřejné zakázky č. 2, přičemž celkový realizovaný objem plnění veřejné zakázky č. 2 byl o cca 20 % větší oproti vysoutěženému plnění. Původně předpokládané sečení trávy v období 2008-2013 bylo ve skutečnosti realizováno rovněž v roce 2014, čímž došlo k rozšíření rozsahu poskytovaných služeb nad rámec rozsahu požadovaného v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky č. 2. 

98.         Uvedené změny Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008, č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 7. 3. 2008 a č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 realizované Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 považuje Úřad za podstatné/nepřípustné rovněž z důvodu, že provedené změny mohly ovlivnit okruh možných uchazečů o veřejnou zakázku č. 2, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel poskytl ve lhůtě pro podání nabídek informaci o možnosti realizace víceletého plnění, mohli se do soutěže přihlásit i jiní dodavatelé, kteří mohli mít zájem na ještě dlouhodobější spolupráci a nepodali nabídku do původního zadávacího právě s ohledem na stanovenou dobu trvání veřejné zakázky. Provedenými změnami smluv však bylo realizováno plnění ve větším objemu oproti původnímu záměru zadavatele. Lze tedy shrnout, že kdyby změna učiněná prostřednictvím dodatků byla součástí původních zadávacích podmínek, mohla by vést k účasti i jiných dodavatelů než pouze těch, kteří podali nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky č. 2.

99.         Úřad dále konstatuje, že provedené změny smluv mohly ve všech třech šetřených případech rovněž ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, jelikož nelze vyloučit, že v případě, že by uchazeči znali skutečný rozsah plnění veřejné zakázky č. 2, mohli předložit jinou nabídkovou cenu, neboť v případě většího plnění v každé části veřejné zakázky č. 2 je možné realizovat úspory z rozsahu. Vzhledem k tomu, že uchazeči o veřejnou zakázku č. 2 neznali skutečný (navýšený) rozsah jejího plnění, nemohli této skutečnosti přizpůsobit svoje nabídky, a tudíž nelze vyloučit, že by mohli předložit i jiné nabídky s odlišnou nabídkovou cenou, přičemž tato skutečnost by mohla mít přímý dopad na výběr nejvhodnější nabídky v každé části veřejné zakázky č. 2. Lze tedy shrnout, že kdyby změna učiněná prostřednictvím dodatků byla součástí původních zadávacích podmínek, mohla by ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky č. 2.

100.     Změny Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008, č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 7. 3. 2008 a č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 realizované Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 je nutné rovněž klasifikovat jako podstatné, z toho důvodu, že uzavřením předmětných dodatků došlo ke změně ekonomické rovnováhy ve prospěch vybraného uchazeče pro část 1 - 4, vybraného uchazeče pro část 5 – 7 a vybraného uchazeče pro část 8 - 11, kteří v konečném důsledku realizovali vyšší plnění oproti předložené nabídce, což vyjádřeno ve finančním objemu představovalo navýšení ceny navýšení o 1 393 470,- Kč bez DPH v případě vybraného uchazeče pro část 1-4, resp. 727 878,- Kč bez DPH v případě vybraného uchazeče pro část 5 - 7, resp. 893 739,- Kč bez DPH v případě vybraného uchazeče pro část 8 – 11 oproti původně sjednané ceně za jednotlivé části plnění veřejné zakázky č. 2

101.     Ačkoliv je postačující pro konstatování skutečnosti, že provedená změna Smlouvy o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008, č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 7. 3. 2008 a č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 25. 2. 2008 realizovaná prostřednictvím výše uvedených dodatků je podstatnou změnou, když dojde k naplnění alespoň jedné podmínky stanovené v § 82 odst. 7 zákona pod písm. a) až d) a nemusí dojít ke kumulativnímu splnění všech bodů, v šetřeném případě je provedená změna s to naplnit všechny znaky podstatné změny smlouvy.

102.     Vzhledem k tomu, že zadavatel odůvodnil uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 naprosto totožným způsobem jako v případě uzavíraní dodatků ke smlouvě o dílo v rámci veřejné zakázky č. 1, odkazuje Úřad z důvodů procesní ekonomie na body 78. až 81. tohoto rozhodnutí, neboť závěry tam učiněné jsou plně aplikovatelné i na případ uzavírání dodatků ke smlouvám v rámci veřejné zakázky č. 2.

103.     Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v částech C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem pro část 1 - 4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 a umožnil tak podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

104.     Vzhledem k tomu, že zadavatel taktéž nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když v částech C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 3. 9. 2013 s vybraným uchazečem pro část 5 - 7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 a umožnil tak podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

105.     Vzhledem k tomu, že zadavatel nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 zákona, když i v částech C.8 – C.11 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem pro část 8 - 11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 a umožnil tak podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, čímž byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto rozhodnutí.

K problematice uveřejňování dodatků ke smlouvě

106.     Vzhledem ke skutečnosti, že výroky VI., VII., VIII., IX. a X. se shodně týkají problematiky uveřejňování dodatků k uzavřeným smlouvám, uvádí Úřad společně k výše uvedeným výrokům následující.

107.     V prvé řadě považuje Úřad za nutné konkretizovat uveřejňovací povinnost vztahující se k dodatkům smluv uzavřených na veřejnou zakázku. Povinnost uveřejňovat dodatky ke smlouvám je zakotvena v ustanovení § 147a odst. 1 písm. a) zákona. Z citovaného ustanovení vyplývá, že zadavatel je povinen uveřejnit jak smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, tak i její dodatky, přičemž na veřejné zadavatele se tato povinnost vztahuje od 1. 4. 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb., (dále jen „novela“), který rozšířil prostřednictvím uvedeného ustanovení § 147a zákona rozsah informací, které je zadavatel povinen po zadání veřejné zakázky uveřejnit. Úřad zdůrazňuje, že přechodné ustanovení novely, ve kterém se uvádí „zadávání veřejných zakázek, soutěže o návrh a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“ se vztahuje pouze na „zadávání“ veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 17 písm. m) zákona, tedy do fáze uzavření smlouvy nebo zrušení zadávací řízení a nikoliv na postup zadavatele po fázi zadání veřejné zakázky, do které je dle systematizovaného uspořádání zákona řazena povinnost uvedená v § 147a zákona. K povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků Úřad uvádí, že novela spojuje tuto povinnost s okamžikem uzavření smlouvy, případně s okamžikem uzavření její změny či s okamžikem uzavření dodatku. Nastane-li tento okamžik v době účinnosti novely je veřejný zadavatel povinen smlouvu včetně všech jejich změn a dodatků uveřejnit v souladu s ustanovením § 147a odst. 2 novely. Pro úplnost Úřad dodává, že postup zadavatele při sjednávání dodatků ke smlouvě se řídí právní úpravou platnou a účinnou v době jeho uzavření (v případě postupu v zadávacím řízení by se řídilo právní úpravou platnou a účinnou v době jeho zahájení) a neváže se ke znění zákona platného a účinného v době uzavření původní smlouvy.

108.     Úřad ve vztahu k této problematice dále odkazuje na důvodovou zprávu k novele, jejímž cílem bylo zvýšit transparentnost zadávání veřejných zakázek, ve které je k ustanovení § 147a zákona uvedeno, že: „Velkým přínosem pro transparentnost a veřejnou kontrolu je však publikace všech smluv, které zavazují zadavatele, a na jejichž základě jsou vypláceny veřejné prostředky.“ Z toho vyplývá, že smyslem a účelem tohoto ustanovení zákona je umožnit veřejnou kontrolu vynakládání veřejných prostředků, a to u všech uzavíraných smluv. Vzhledem k tomu, že jednotlivými dodatky ke smlouvám dochází ke změně práv a povinností mezi smluvními stranami, kdy může být např. rozšiřován předmět plnění a zvyšována cena původní veřejné zakázky, čímž dochází k dalšímu vynakládání veřejných prostředků, jejichž kontrolu měl v úmyslu zákonodárce zakotvením tohoto ustanovení umožnit, Úřad konstatuje, že by bylo proti smyslu a účelu tohoto ustanovení, kdyby veřejný zadavatel nebyl povinen uveřejnit dodatky uzavřené po nabytí účinnosti předmětné novely.

K výroku VI. a VII. rozhodnutí

109.     Úřad v obecné části vztahující se k problematice uveřejňování dodatků ke smlouvě na veřejnou zakázku (viz bod 107. a 108. odůvodnění tohoto rozhodnutí) dovodil, že pro splnění povinnosti zakotvené v § 147a zákona je nezbytné uveřejnit na profilu zadavatele veškeré dodatky ke smlouvám na veřejnou zakázku uzavřené po nabytí účinnosti novely. Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 se vztahuje k plnění téže veřejné zakázky a dále vzhledem k tomu, že zadavatel v obou případech uveřejnění postupoval obdobným způsobem, přistoupil Úřad ke společnému odůvodnění výroků VI. a VII. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění výroku VI. a VII. rozhodnutí

110.     V šetřeném případě uzavřel dne 21. 8. 2013 zadavatel s vybraným uchazečem č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 se smluvní cenou ve výši 7 342 647,- Kč bez DPH a dále uzavřel dne 27. 8. 2013 zadavatel s vybraným ucháčem č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 se smluvní cenou ve výši 3 457 736,- Kč bez DPH.

111.     Z informací dostupných na profilu zadavatele vyplývá, že zadavatel dne 1. 9. 2014 uveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 uzavřený dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 1 a téhož dne uveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 uzavřený dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 2.

112.     Pro naplnění požadavku na uveřejňování stanoveného v § 147a zákona, je nezbytné kumulativní splnění dvou podmínek – jednak požadavku na uveřejnění uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků na profilu zadavatele a dále požadavku na uveřejnění celého znění uvedené smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření. Pokud tedy zadavatel nesplní kumulativně obě výše uvedené podmínky, nedodrží tak povinnost stanovenou v § 147a zákona. Byť se jedná o postup zadavatele, který následuje až po uzavření smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky, nelze jeho důležitost zlehčovat, neboť cílem uveřejňování smluv včetně všech jejich změn a dodatků je umožnění následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky, a to nejen kontroly ze strany Úřadu, ale rovněž ze strany nejširší veřejnosti. Důležitost uveřejňování smluv včetně všech jejich změn a dodatků je dána již samotným zakotvením dané povinnosti v zákoně, přičemž zákonodárce její význam zdůraznil tím, že nesplnění povinnosti uveřejnění vymezil samo o sobě jako deliktní jednání s možností uložení sankce, aniž by nesplnění předmětné povinnosti muselo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

113.     Z výše uvedených údajů je zřejmé, že zadavatel uveřejnil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 na profilu zadavatele v rozporu s ustanovením § 147a odst. 2 zákona, neboť tak učinil dne 1. 9. 2014, ačkoliv nejzazší termín pro uveřejnění předmětného dodatku připadl na den 5. 9. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 uveřejnil na profilu zadavatele rovněž dne 1. 9. 2014, přičemž nejzazší termín pro uveřejnění předmětného dodatku připadl na den 11. 9. 2013.

114.     Úřad dále uvádí, že v šetřeném případě ověřil, zda se nejednalo o veřejnou zakázku, na kterou by se povinnost uveřejnění smlouvy nevztahovala, tak jak je uvedeno v poslední větě § 147a odst. 2 zákona. S ohledem na uvedené ustanovení zákona Úřad konstatuje, že v šetřeném případě nenastal žádný ze zákonných důvodů, který by zbavoval zadavatele povinnosti uveřejnit uzavřené dodatky na profilu zadavatele, neboť předmětné dodatky byly sjednány ke smlouvám na dílčí části plnění veřejné zakázky, jejichž cena přesáhla 500 000,- Kč bez DPH a taktéž se nejednalo o veřejnou zakázku, u které by zadavatel postupoval podle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

115.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

116.     Úřad dále konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona taktéž tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

K výroku VIII., IX. a X. rozhodnutí

117.     Vzhledem k tomu, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 se vztahuje k plnění téže veřejné zakázky a dále vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil žádný z uvedených dodatků na profilu zadavatele, přistoupil Úřad ke společnému odůvodnění výroků VIII., IX. a X. tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění výroku VIII., IX. a X. rozhodnutí

118.     Z informací uveřejněných na profilu zadavatele (dostupné na https://ezak.suspk.cz/) nevyplývá, že by zadavatel na svém profilu uveřejnil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části C.1-C4 veřejné zakázky č. 2 uzavřený s vybraným uchazečem pro část 1-4. Z profilu zadavatele rovněž nevyplývá, že by zadavatel uveřejnil Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 na předmět plnění části C.5-C.7 veřejné zakázky č. 2 uzavřený s vybraným uchazečem pro část 5-7 a z profilu ani nikterak nevyplývá, že by zadavatel uveřejnil  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části C.8-C.11 veřejné zakázky č. 2 uzavřený s vybraným uchazečem pro část 8-11.

119.     S ohledem na skutečnost, že z profilu zadavatele nevyplývá, že by zadavatel dodatky ke smlouvám o dílo uvedené v bodu 118. odůvodnění tohoto rozhodnutí uveřejnil, Úřad konstatuje, že zadavatel nesplnil uveřejňovací povinnost ve vztahu k předmětným dodatkům uzavřeným po nabytí účinnosti novely, které byly sjednány ke smlouvám o dílo uzavřeným před její účinností.

120.     Obecné závěry ohledně povinnosti veřejného zadavatele uveřejnit dodatek nastane-li okamžik jeho uzavření po nabytí účinnosti novely (bez ohledu na skutečnost, kdy byla uzavřena smlouva, ke které byl dodatek sjednán) dovodil Úřad již v bodu 107. a 108. odůvodnění tohoto rozhodnutí. Úřad dále uvádí, že v šetřeném případě ověřil, zda se nejednalo o veřejnou zakázku, na kterou by se povinnost uveřejnění dodatků ke smlouvám nevztahovala, tak jak je uvedeno v poslední větě § 147a odst. 2 zákona. S ohledem na uvedené ustanovení zákona Úřad konstatuje, že v šetřeném případě nenastal žádný ze zákonných důvodů, který by zbavoval zadavatele povinnosti uveřejnit uzavřené dodatky na profilu zadavatele, neboť předmětné dodatky byly sjednány ke smlouvám na dílčí části plnění veřejné zakázky, jejichž cena přesáhla 500 000,- Kč bez DPH a taktéž se nejednalo o veřejnou zakázku, u které by zadavatel postupoval podle § 18 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) a c), odst. 3 písm. e) a odst. 4 písm. d) zákona.

121.     Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části C1 – C4 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí.

122.     Úřad dále konstatuje, že se zadavatel stejným způsobem dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 na předmět plnění části C5 – C7 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IX. tohoto rozhodnutí.

123.     Úřad rovněž konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona taktéž tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části C8 - C11 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku X. tohoto rozhodnutí.

K uložení sankce

124.     Podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nedodrží postup stanovený tímto zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tím podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu na veřejnou zakázku.

125.     Podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní povinnost uveřejnění stanovenou tímto zákonem, nebo nedodrží způsob uveřejnění stanovený tímto zákonem.

126.     Ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v části 1 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 21. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

127.     Ve výroku II. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v části 2 veřejné zakázky č. 1 uzavřel dne 27. 8. 2013 s vybraným uchazečem č. 2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

128.     Ve výroku III. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech C.1 – C.4 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 21. 8. 2013 vybraným uchazečem pro část 1 - 4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

129.     Ve výroku IV. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech C.5 – C.7 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 3. 9. 2013 vybraným uchazečem pro část 5 - 7 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

130.     Ve výroku V. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v § 82 odst. 7 citovaného zákona, když v částech C.8 – C.11 veřejné zakázky č. 2 uzavřel dne 27. 8. 2013 vybraným uchazečem pro část 8 - 11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008, čímž umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývající z výše uvedené smlouvy, přičemž tento postup zadavatele mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

131.     Ve výroku VI. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014.

132.     Ve výroku VII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části 2 veřejné zakázky č. 1 do 15 dnů od jeho uzavření, ale uveřejnil ho až po uplynutí zákonné lhůty dne 1. 9. 2014,

133.     Ve výroku VIII. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 ze dne 21. 8. 2013 na předmět plnění části C1 – C4 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

134.     Ve výroku IX. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 ze dne 3. 9. 2013 na předmět plnění části C5 – C7 veřejné zakázky č. 2 do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

135.     Ve výroku X. tohoto rozhodnutí Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona tím, že nesplnil povinnost uveřejnění stanovenou v § 147a odst. 1 v souvislosti s § 147a odst. 2 zákona, když neuveřejnil na profilu zadavatele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 ze dne 27. 8. 2013 na předmět plnění části C8 - C11 veřejné zakázky č. 2, do 15 dnů od jeho uzavření, a neučinil tak ani ke dni vydání tohoto rozhodnutí.

136.     Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného v době uzavření dodatků) odpovědnost zadavatele za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

137.     Podle § 121 odst. 3 zákona (účinného od 6. 3. 2015) odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

138.     V návaznosti na čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod Úřad konstatuje, že v případě správního trestání je nutné zohlednit příznivější právní úpravu pro zadavatele. Z tohoto důvodu Úřad vycházel při posuzování odpovědnosti zadavatele za správní delikt z ustanovení zákona ve znění zákona č. 40/2015 Sb., tedy z právní úpravy příznivější.

139.     V návaznosti na výše citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správních deliktů dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 15. 9. 2014, přičemž správní řízení sp. zn. S187/2015/VZ a sp. zn. S188/2015/VZ byla zahájena dne 30. 3. 2015 a následně dne 22. 4. 2015 spojena do společného správního řízení sp. zn. S187,188/2015/VZ. K okamžiku spáchání správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona došlo uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 dne 21. 8. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 dne 27. 8. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 dne 21. 8. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 dne 27. 8. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 dne 3. 9. 2013. Ke spáchání správních deliktů dle 120 odst. 1 písm. b) zákona došlo marným uplynutím zákonné lhůty pro uveřejnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 dne 5. 9. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-32/1073/OST/20/2013 dne 11. 9. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 50/1073/800/20/2008 dne 5. 9. 2013; Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 52/1073/800/20/2008 dne 11. 9. 2013 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 53/1073/800/20/2008 dne 18. 9. 2013. Z uvedených údajů tedy vyplývá, že v šetřených případech odpovědnost zadavatele za jednotlivé správní delikty nezanikla.

140.     Podle § 120 odst. 2 písm. a) zákona se za správní delikt se uloží pokuta do 10 % ceny zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) nebo d).

141.     Podle § 120 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000,- Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), e), f) nebo g) zákona.

142.     K uložení pokuty za spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. a X. tohoto rozhodnutí Úřad předně uvádí, že při stanovení výše sankce je nutné postupovat v souladu se zásadou absorpce, která se uplatní při postihu souběhu správních deliktů a jejíž podstata tkví v absorpci sazeb (poena maior absorbet minorem – tedy přísnější trest pohlcuje mírnější). Jak již v minulosti dovodil Nejvyšší správní soud (např. v rozsudku č. j. 1 As 28/2009-62 ze dne 18. 6. 2009 nebo v rozsudku č. j. 5 Afs 9/2008-328 ze dne 31. 10. 2008), při trestání správních deliktů týmž správním orgánem se přiměřeně uplatní i principy ovládající souběh trestných činů. Nutnost aplikovat trestněprávní instituty i při trestání správním orgánem vyplývá z obecné potřeby použít ve prospěch obviněného analogii z trestního práva všude tam, kde vzhledem k neexistenci jednotného kodexu správního trestání v českém právním řádu nejsou výslovně upraveny některé základní zásady a instituty, jež by měly být zohledněny v případě jakéhokoliv veřejnoprávního deliktu. Použití analogie ve správním trestání je v omezeném rozsahu přípustné tehdy, pokud právní předpis, který má být aplikován, určitou otázku vůbec neřeší, a nevede-li výklad za pomocí analogie ani k újmě účastníka řízení, ani k újmě na ochraně hodnot, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem (viz rozsudky Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 27/2008–67 ze dne 16. 4. 2008 a č. j. 8 As 17/2007–135 ze dne 31. 5. 2007). Pro ukládání trestů za správní delikty se proto musí uplatnit obdobné principy a pravidla jako pro ukládání trestů za trestné činy.

143.     Úprava zákona o veřejných zakázkách je ve vztahu k trestání souběhu správních deliktů na rozdíl od úpravy trestněprávní neúplná. Zejména pak neřeší moment, do kdy je správní delikty možno považovat za sbíhající se, jakož ani důsledky, není-li z jakýchkoli důvodů vedeno společné řízení. Souhrnné či úhrnné tresty, jimiž se postihuje souběh trestných činů, přitom představují pro pachatele výhodnější postup, neboť je v nich zohledněna skutečnost, že pachatel se dopustil dalšího trestného činu, aniž byl varován odsuzujícím rozsudkem týkajícím se dřívějšího trestného činu.

144.     V souladu s výše citovanou zásadou absorpce v rámci správněprávního trestání Úřad ve správním řízení uloží pokutu podle přísněji trestného správního deliktu, proto se Úřad nejprve zabýval otázkou, za který správní delikt je možno v šetřeném případě uložit přísnější sankci (vyšší pokutu).

145.     V daném případě se zadavatel dopustil celkem deseti správních deliktů, přičemž pěti podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona a pěti podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona. V případě správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona lze uložit pokutu do 10 % ceny zakázky nebo do 20 000 000,- Kč, pokud cena zakázky nebyla nabídnuta. V případě správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 20 000 000,- Kč.

146.     S ohledem na celkovou hodnotu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky č. 1 a hodnotu plnění jednotlivých částí veřejné zakázky č. 2 (viz bod 6. až 22. odůvodnění tohoto rozhodnutí) Úřad uvádí, že nejvyšší celkovou hodnotu plnění v rámci všech jednotlivých částí veřejné zakázky č. 1 a veřejné zakázky č. 2 představuje celková cena za plnění části 1 veřejné zakázky č. 1 ve výši 17 769 206,- Kč včetně DPH, která je stanovena v článku II. Smlouvy o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 včetně znění dodatku č. 1 ze dne 21. 8. 2013. Horní hranice pokuty za spáchání správního deliktu dle § 120 odst. 1 písm. a) zákona činí 10 % z této částky, tj. 1 776 920 Kč. Naproti tomu horní hranice pokuty za spáchání deliktu dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona je stanovena částkou ve výši 20 000 000,- Kč. Za závažnější správní delikty je v šetřeném případě tedy nutné považovat spáchané správní delikty dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona.

147.     Vzhledem k tomu, že správní delikty podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona, kterých se zadavatel dopustil, mají stanovenu totožnou horní hranici zákonné sazby pro uložení pokuty, nelze v konkrétním případě v souladu se zásadou absorpce uložit sankci za závažnější ze spáchaných deliktů, jelikož všechny zadavatelem spáchané správní delikty podle § 120 odst. 1 písm. b) zákona jsou z hlediska výše maximálního možného sankčního postihu stejně závažné. V daném případě je nutné uložit pokutu pouze za jeden ze spáchaných správních deliktů dle § 120 odst. 1 písm. b) zákona a k dalším spáchaným správním deliktům přihlédnout v rámci přitěžujících okolností.

148.     V šetřeném případě tedy Úřad uložil sankci za ten delikt, který byl spáchán v části 1 veřejné zakázky č.1 v souvislosti s nesplněním uveřejňovací povinnosti. Jedná se o delikt uvedený ve výroku VI. tohoto rozhodnutí, kdy maximální možná výše pokuty činí v daném případě 20 000 000,- Kč. Spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX. a X. tohoto rozhodnutí vzal Úřad v úvahu jako přitěžující okolnost při úvaze o určení výše pokuty uložené zadavateli ve spojitosti se spácháním správního deliktu uvedeného ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

149.     Podle § 121 odst. 2 zákona při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán).

150.     Ke způsobu, resp. okolnostem, za kterých byl správní delikt spáchán, Úřad uvádí, že v šetřeném případě je především nutné zdůraznit, že zadavatel neuveřejnil v zákonem stanovené lhůtě Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013, který byl sjednán v rozporu se zákonem (viz výrok I. tohoto rozhodnutí). Tato okolnost má pro posouzení závažnosti jednání zadavatele zásadní vliv a celé jednání zadavatele je nutné posuzovat v celém kontextu, nikoliv izolovaně. Neuveřejnění výše uvedeného dodatku nelze posuzovat pouze v kontextu, že nebyla splněna povinnost administrativního charakteru, ale je nutné ji posuzovat tak, že neuveřejněním daného dodatku došlo k vyloučení důležitého kontrolního mechanismu v procesu zadávání veřejných zakázek. S ohledem na dané okolnosti tak nelze vyloučit, že v případě řádného splnění uveřejňovací povinnosti mohlo dojít k zmenšení rozsahu plnění, které nebylo řádně vysoutěženo, neboť například dodavatelé, kteří chtěli realizovat sečení trávy v roce 2014, mohli zadavatele na nezákonnost dodatků upozornit, případně podat návrh na zákaz plnění smlouvy.

151.     Co se týče stupně závažnosti správního deliktu, Úřad obecně uvádí, že uveřejňovací delikty nepředstavují ve většině případů nejzávažnější porušení zákona, avšak v šetřeném případě s ohledem na okolnosti a důsledky porušení zákona zadavatelem při uveřejnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 Úřad konstatuje, že došlo ke spáchání správního deliktu vysokého stupně závažnosti.

152.     Důsledkem neuveřejnění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML-36/1073/OST/20/2013 ze dne 21. 8. 2013 v zákonné lhůtě bylo, že zadavatel zcela neumožnil dosažení efektivní a včasné kontroly vynakládání veřejných prostředků. Závažným důsledkem pozdě uveřejněného předmětného dodatku bylo umožnění poskytování plnění, které nevzniklo za podmínek hospodářské soutěže, což mohlo mít vliv na výši sjednané ceny, přičemž v této souvislosti nelze vyloučit, že došlo k možnému nehospodárnému využití veřejných prostředků.

153.     Jako přitěžující okolnost vzal Úřad v úvahu spáchání správních deliktů uvedených ve výrocích I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX. a X. tohoto rozhodnutí, přičemž v případě prvních pěti správních deliktů se jednalo o nejzávažnější porušení zákona, neboť prostřednictvím uzavřených dodatků ke smlouvám o dílo došlo v roce 2014 k poskytování plnění, které nebylo zadáno za podmínek řádné hospodářské soutěže, přičemž celková cena plnění, která byla zadavatelem zadána bez řádného zadávacího řízení činí celkem 13 812 470,- Kč bez DPH.   

154.     Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Z údajů uvedených ve výkazu zisku a ztráty ze dne 4. 2. 2015 vyplývá, že celkové výnosy zadavatele v roce 2014 dosáhly 677 737 569,- Kč. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační, ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu zadavatele (a v tomto smyslu nespravedlivou), a to zejména s ohledem na objem finančních prostředků, se kterými zadavatel hospodaří.

155.     Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Po zvážení všech okolností případu a uvážení všech argumentů Úřad konstatuje, že výše uložené pokuty dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

156.     Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu zadavatele přistoupil k uložení pokuty, jak je uvedeno ve výroku XI. tohoto rozhodnutí.

157.     Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO zadavatele.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz