Statistiky z oblasti veřejné podpory

 

Výroční zprávy

(výroční zprávy o veřejné popoře vydával ÚOHS do roku 2003)

 

Scoreboard (odkaz na stránky EK)

file icon Existing aid list 190 KB (veřejná podpora poskytnutá do května 2004)

Statistika 2021

 

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podpory za rok 2021

 421 stanoviska k problematice veřejné podpory
 108prenotifikace, notifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014
23notifikace covid programů podpory u Evropské komise
 50 připommínky k návrhům právních předpisů České republiky
 47 účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným případům
 0 žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o sbodném přístupu k informacím
 14 stížnosti u Evropské komise a spojená agenda
 4 registr de minimis

 

Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za rok 2021

84 oznámení dle blokové vyjímky
  notifikace
 23 notifikace covid programů podpory
 17  prenotifikace

 

Podpora malého rozsahu

 

Prvostupňové rozhodování v oblasti veřejné popory

Počet zahájených správních řízení 41
Počet neukončených správních řízení 7
Počet vydaných rozhodnutí 40
• neshledáno pochybení 9
• uloženo nápravné opatření a pokuta
• uložena pokuta 27
 Výše pokut uložených v I. stupni 317 389 Kč 

 

 

Zahájená správní řízení a vydaná rozhodnutí

2010  45
 29
 
2011  29
 31
 
2012  34
 41
 
2013  36
 32
 
2014  67
 33
 
2015  59
 78
 
2016  61
 81
 
2017  59
 53
 
2018   55
    54
 
2019   46
    53
 
2020   51
    51
 
2021   41
    40
 
 zahájená správní řízení  vydaná rozhodnutí
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz