Statistiky z oblasti veřejné podpory

 

Výroční zprávy

(výroční zprávy o veřejné popoře vydával ÚOHS do roku 2003)

 

Scoreboard (odkaz na stránky EK)

file icon Existing aid list 190 KB (veřejná podpora poskytnutá do května 2004)

Statistika 2020

 

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podporu za rok 2020

 431 stanoviska k problematice veřejné podpory
 101 prenotifikace, notifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 28 připommínky k návrhům právních předpisů ČR
 29 účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným případům
 17 žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o sbodném přístupu k informacím
 14 stížnosti u EK a spojená agenda

 

Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za rok 2020

91 oznámení dle blokové vyjímky
 5 notifikace
 26 notifikace covid programů podpory
 5 prenotifikace
 6 prenotifikace covid programů podpory

 

Podpora malého rozsahu

 

 

Zahájená správní řízení a vydaná rozhodnutí

2010  45
 29
 
2011  29
 31
 
2012  34
 41
 
2013  36
 32
 
2014  67
 33
 
2015  59
 78
 
2016  61
 81
 
2017  59
 53
 
2018   55
    56
 
2019   46
    53
 
2020   51
    51
 
 zahájená správní řízení  vydaná rozhodnutí
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz