Statistiky z oblasti veřejné podpory

 

Výroční zprávy

(výroční zprávy z veřejné popory ÚOHS vydával pouze do roku 2003)

 

Scoreboard (odkaz na stránky EK)

file icon Existing aid list 190 KB (veřejná podpora poskytnutá do května 2004)

Statistika 2018

 

Vybrané statistické údaje z oblasti veřejné podporu za rok 2018

249 stanoviska k problematice veřejné podpory
 136 prenotifikace, notifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014
 66 připommínky k návrhům právních předpisů ČR
 16 účast na poradních výborech a jednáních k oznámeným případům
 4 žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o sbodném přístupu k informacím
 13 stížnosti u EK a spojená agenda

 

Notifikace, prenotifikace, oznámení dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 za rok 2018

122 oznámení dle blokové vyjímky
 8 notifikace
 6 prenotifikace

 

Podpora malého rozsahu

graf

Zahájená správní řízení a vydaná rozhodnutí

2010  45
 29
 
2011  29
 31
 
2012  34
 41
 
2013  36
 32
 
2014  67
 33
 
2015  59
 78
 
2016  61
 81
 
2017  59
 53
 
2018  55
 55
 zahájená správní řízení  vydaná rozhodnutí
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz