Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Číslo rozhodnutí Evropské komise a název programu

Datum vydání rozhodnutí EK

Schválené dle bodu 3.1. DR 

SA.57464: COVID nájemné

2. 6. 2020

SA.57475: Provoz 2020 – Snížení jistiny úvěru (program PGRLF, a.s.)

3. 6. 2020

SA.57506: COVID Moravskoslezský kraj – RESTART voucher a vstup do turistických atraktivit zdarma

26. 6. 2020

SA.57149: Úlevy na placení sociálních příspěvků pro OSVČ (opatření 1 a 2)[1];

prodlouženo rozhodnutím EK SA.59705

6. 7. 2020

SA.58213: Program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury - COVID Kultura

19. 8. 2020

SA.58167: OP Zaměstnanostprodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

24. 8. 2020

SA.58398: COVID ubytování; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

27. 8. 2020

SA.58018: COVID lázně; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

7. 8. 2020

SA.57358: Odložení plateb zdravotního pojištění – opatření 2 a 3[2]; prodlouženo Rozhodnutím EK  SA.59705

8. 9. 2020

SA.58198: Podpora provozovatelů lůžek lázeňské léčebné rehabilitační péče na území Karlovarského kraje

21. 10. 2020

SA.59118: COVID Nájemné - výzva II.

30. 10. 2020

SA.59336: AGRICOVID - Podpora na zmírnění účinků SARS COV-19 na zemědělskou a potravinářskou výrobu

 11. 11. 2020

SA.58430: COVID-19- Program podpory města Plzně

                13. 11. 2020

SA.59536: COVID-19- Pokračování programu podpory pro podniky v oblasti kultury - COVID Kultura II

              25. 11. 2020

SA.59340 a SA.59353: COVID Sport II 

               22. 12. 2020

 SA.59899: Antivirus Plus

                12. 1. 2020

Schválené dle bodu 3.2. DR

SA.57094: Garance COVID 2020

5. 5. 2020

SA.57195: COVID III; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

15. 5. 2020

SA.58015:Garance COVID 2020- rozšíření sektorů

20. 7. 2020

SA.60374: Garance COVID 2020 - změna programu

23. 12. 2020

Schválené podle bodu 3.6.

SA.57071: Rise-up program; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

7. 5. 2020

Schválené dle bodu 3.8. DR

SA.56961: Technologie COVID-19; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

14. 4. 2020

SA.57063: Technologie COVID-19 – rozšíření

21. 4. 2020

Schválené dle bodu 3.9. DR 

 

SA.57149: Úlevy na placení sociálních příspěvků pro OSVČ (opatření 3)[3]; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

6. 7. 2020

SA.57358: Odložení plateb zdravotního pojištění – opatření 1 a 4[4]; prodlouženo rozhodnutím EK  SA.59705

8. 9. 2020

Schválené dle bodu 3.10. DR  

 

SA.57102- Antivirus (Kurzarbeit)

27. 7. 2020

 SA.59334: Antivirus - změna programu

    12. 1. 2020 [1] Prominutí penále a snížení platby pojistného na sociální pojištění za období 3-8/2020. Snížení činí cca a) 2544 Kč za hlavní činnost a 1018 Kč za vedlejší činnost.

[2] prominutí penále a prominutí platby pojistného na zdravotní pojištění nepřesahující minimální výši měsíčních záloh na z.p. za 3-8/2020

[3] odklad povinnosti platby pojistného na důchod a státní politiku zaměstnannosti na období 3-8/2020

[4] odklad povinnosti podat Přehled OSVČ za rok 2019 a doplatit pojistné a odklad záloh na zdravotní pojištění přesahující minimální pojistné v období 3-8/2020

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz