Doporučení Evropské komise pro určité sektory

 

1) o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19

- slučitelnost se posuzuje podle podmínek Doporučení Komise; při zahájení notifikace je nutno předložit kromě obecného notifikačního formuláře také speciální formulář.

 

2) pro odvětví dopravy

Evropská komise zveřejnila nové dokumenty shrnující pravidla pro poskytování podpory podnikům postiženým pandemií COVID-19, které působí v oblasti cestování a dopravy.

a)      odvětví letecké dopravy 

přehled pravidel platných pro veřejnou podporu a závazky veřejné služby v odvětví letecké dopravy během pandemie COVID-19 

b)      odvětví pozemní dopravy 

přehled pravidel pro veřejnou podporu, která lze aplikovat v oblasti pozemní dopravy. Obsahuje rovněž popis opatření, která veřejnou podporu nezakládají.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz