Doporučení Evropské komise pro určité sektory

 

1) o poukazech nabízených cestujícím jako alternativa k vrácení peněz za zrušené souborné cestovní a přepravní služby a v souvislosti s pandemií COVID-19

- slučitelnost se posuzuje podle podmínek Doporučení Komise; při zahájení notifikace je nutno předložit kromě obecného notifikačního formuláře také speciální formulář.

 

2) pro odvětví dopravy

Evropská komise zveřejnila nové dokumenty shrnující pravidla pro poskytování podpory podnikům postiženým pandemií COVID-19, které působí v oblasti cestování a dopravy.

a)      odvětví letecké dopravy 

přehled pravidel platných pro veřejnou podporu a závazky veřejné služby v odvětví letecké dopravy během pandemie COVID-19 

b)      odvětví pozemní dopravy 

přehled pravidel pro veřejnou podporu, která lze aplikovat v oblasti pozemní dopravy. Obsahuje rovněž popis opatření, která veřejnou podporu nezakládají.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.