Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Kaprain Rubber a.s./Rubena Náchod, s.r.o.

30. 8. 2021
ÚOHS-S0369/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 30. 8. 2021

Dne 27. 8. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Kaprain Rubber a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1015/55, IČO 10921371 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Rubena Náchod, s.r.o., se sídlem Náchod, Českých bratří 338, IČO 09725351. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti gumárenského průmyslu, zejména v suboblastech specializované výroby produktů z gumy (plášťů a duší pro bezmotorové dopravní prostředky), výroby gumárenské směsi a výroby speciálních pryžových výrobků. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.
Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0369/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz