Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů ZJZ holding, a.s./MARO s. r. o. , obchod a projekce

10. 6. 2021
ÚOHS-S0217/2021/KS - zveřejněno v OV

Dne 9. 6. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti ZJZ holding, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Mostecká 58/2, IČO 08708231 (dále také jen „Navrhovatel"), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost MARO s. r. o. , obchod a projekce, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Chrudimská 2811, IČO 47453427. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména v oblastech velkoobchodního a/nebo maloobchodního prodeje topení a instalací, sanitární techniky, kamen a krbů, nářadí, inženýrských sítí a vzduchotechniky.
Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0217/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz