Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů EP ENERGY TRADING, a.s./Dobrá Energie s.r.o.

2. 6. 2021
ÚOHS-S0197/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 2. 6. 2021

Dne 1. 6. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, IČO 27386643 (dále také jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že Navrhovatel má získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností Dobrá Energie s.r.o., se sídlem Praha 5, Radlická 520/117, IČO 24240834. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu domácnostem a menším společnostem na území České republiky.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0197/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz