Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Enery Development GmbH, Rakouská republika/PV Čekanice, s.r.o., HEFRA solarpark development s.r.o., PV Rosice, s.r.o., FVE Tuchlovice s.r.o. a ENERGY 21 a.s.

13. 5. 2021
ÚOHS-S0178/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13. 5. 2021

Dne 12. 5. 2021 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Enery Development GmbH, se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Bauernmarkt 24/15 (dále jen „Navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že Navrhovatel má získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společnostmi PV Čekanice, s.r.o., IČO 28490908, HEFRA solarpark development s.r.o., IČO 28499867, PV Rosice, s.r.o., IČO 28374789, FVE Tuchlovice s.r.o., IČO 28945298, a ENERGY 21 a.s., IČO 27865789, všemi se sídlem se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 620/3. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje elektrické energie. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

 

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0178/2021/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS (ID datové schránky: fs2aa2t), e-mailu (posta@uohs.cz) nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz