Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Partech Partners SAS, Francouzská republika a pana Tomáše Čupra, Česká republika/VELKÁ PECKA s.r.o.

31. 12. 2020
ÚOHS-S0535/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 31.12.2020

Dne 30. 12. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti Partech Partners SAS, se sídlem Francouzská republika, Paříž, 33 Rue du Mail (dále jen „Partech"), a pana Tomáše Čupra, bytem v České republice (dále jen „T. Č."), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že společnost Partech má získat možnost vykonávat spolu s fyzickou osobou, panem T. Č., společnou kontrolu nad společností VELKÁ PECKA s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94, IČO 03024130. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti online maloobchodního prodeje potravinářského a nepotravinářského zboží denní potřeby. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0535/2020/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno."

21. září 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Čermák a Hrachovec a.s./VHS stavby a.s. ÚOHS-S0411/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 21. 9. 2021

14. září 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů CREDITAS ASSETS SICAV a.s./EC Biowatt a.s., ÚOHS-S0396/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 14. 9. 2021

13. září 2021 / Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů VIGO Investments a.s./NH Car holding, a.s. ÚOHS-S0393/2021/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 13. 9. 2021

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz