Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Maso Jičín s.r.o./DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. a ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.

10. 11. 2020
ÚOHS-S0469/2020/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 10. 11. 2020

Dne 10. 11. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě úplného návrhu společnosti Maso Jičín s.r.o., se sídlem Jičín, Konecchlumského 1075, IČO 048168408 (dále jen „navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnosti DRUKO STŘÍŽOV s.r.o., se sídlem Přeštice, Střížov 1141, IČO 45348600, a ČESKÁ VEJCE CZ, a.s., se sídlem Zdislavice č.p. 214, IČO 25920901. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména na trzích v oblasti produkce a prodeje slepičích konzumních vajec. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0469/2020/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz