Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů AERO Investments Partners Zrt., Maďarská republika/Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, Maďarská republika

21. 9. 2020
ÚOHS-S0368/2020/KS - zveřejněno v OV

Dne 18. 9. 2020 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") na základě návrhu společnosti AERO Investments Partners Zrt., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Krisztina körút 30 (dále jen „navrhovatel“), která je společně kontrolována ze strany podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí pan András Tombor, bytem v Maďarské republice, a podnikatelské skupiny, jejíž součástí je i společnost Omnipol a.s., správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke spojení soutěžitelů má dojít tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Bem József utca 9, která má na trhu působit zejména prostřednictvím společností AERO Vodochody a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v oblasti letecké výroby, tj. zejména v oblasti vývoje, výroby a servisu cvičných a lehkých bojových letadel. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0368/2020/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114, nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz