Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů Emil Frey Automobil, s.r.o./Opel Czech (Automotive) s.r.o.

16. 5. 2019
ÚOHS-S0197/2019/KS - uveřejněno v OV

Dne 15. 5. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") na základě návrhu společnosti Emil Frey Automobil, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Pekařská 638/5, IČO 04710029 (dále jen „navrhovatel"), správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít dle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Opel Czech (Automotive) s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 249/46, IČO 07975503. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít zejména na trzích v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a velkoobchodního a maloobchodního prodeje originálních náhradních autodílů. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0197/2019/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114, nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz