Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů - IMOS Brno, a.s./Froněk, spol. s r.o.

27. 12. 2017
ÚOHS-S0505/2017/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 27. 12. 2017

Dne 22. 12. 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti IMOS Brno, a.s., se sídlem Brno, Černovice, Olomoucká 704/174, IČO 25322257 (dále jen „navrhovatel"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 2 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost kontrolovat společnost Froněk, spol. s r.o., se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, IČO 47534630. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází v oblasti stavebnictví, zejména v oblasti inženýrského stavitelství – dopravních staveb.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. ÚOHS-S0505/2017/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz