Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů PENTA INVESTMENTS LIMITED/Vltava-Labe-Press, a.s.

24. 8. 2015
ÚOHS-S0530/2015/KS - zjednodušené řízení, zveřejněno dne 24. 8. 2015

Dne 21. 8. 2015 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) na základě návrhu společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Jersey, St. Helier, 47 The Esplanade (dále jen „Navrhovatel“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ke spojení soutěžitelů má dojít podle § 12 odst. 3 zákona tak, že navrhovatel má získat možnost výlučně kontrolovat společnost Vltava-Labe-Press, a.s., se sídlem České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ: 61860981. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti vydávání novin a časopisů a souvisejících činností. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno.

Případné námitky je třeba zaslat ÚOHS ke sp. zn. S0530/2015/KS do 5 dnů od zveřejnění tohoto oznámení, a to prostřednictvím datové schránky ÚOHS, faxem na č. 542 167 114 nebo poštou na adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno.“

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz