Úřad přijal závazky řetězců MAKRO a METRO, které povedou k okamžité nápravě závadného stavu na trhu

25. 4. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zastavil správní řízení vedené kvůli možnému zneužití významné tržní síly se společnostmi MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. a METRO International AG poté, co tyto společnosti nabídly závazky, které jsou dostatečné k odstranění závadného stavu.

Úřad vyšetřoval jednání společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. (dále jen „MAKRO“), která podmiňovala vzájemnou spolupráci se svými dodavateli sjednáním rámcové smlouvy o poskytování účetních služeb se společností METRO International AG (dále jen METRO). Nastavení smluvních podmínek oběma společnostmi bylo nevyvážené v neprospěch dodavatelů, kteří museli sjednat účetní služby se společností METRO International AG, aby na jejich straně nedocházelo ke zbytečnému navyšování nákladů na administraci plateb za zboží dodávané do maloobchodní sítě společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Účastníci řízení se zavázali, že ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu zajistí nastavení systému centrálního placení tak, aby bylo dodavatelům zdarma zasíláno s dostatečným předstihem platební avízo s úplnými informacemi o úhradě faktur za dodávky zboží společnosti MAKRO. Současně bude se všemi dodavateli, na jejichž dodávky se vztahuje od 1. 1. 2023 zákon o významné tržní síle uzavřen dodatek k rámcové smlouvě, který bude reflektovat výše uvedené závazky. O závazcích mají obě společnosti do 30 dnů informovat své dodavatele a současně jim umožnit smlouvu o účetních službách případně vypovědět.

Na základě celkového posouzení případu dospěl Úřad k závěru, že navržené závazky jsou jako celek dostatečně způsobilé odstranit během krátkého časového období závadný stav. Ukončení řízení prostřednictvím přijetí závazků bylo možno využít, neboť v daném případě došlo ke splnění podmínek stanovených zákonem o významné tržní síle.

Tiskové oddělení ÚOHS
23/055 – S0419/2019

27. září 2023 / Registrace na Svatomartinskou konferenci 2023 již byla zahájena Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již zpřístupnil registraci na Svatomartinskou konferenci 2023, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu

25. září 2023 / Předseda Mlsna jednal s ministrem zemědělství o cenách potravin Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal na krátké pracovní návštěvě ministra zemědělství Marka Výborného. Hlavním předmětem jednání byla problematika...

21. září 2023 / Letošní Svatomartinská konference zve na čerstvé novinky ze soutěže a tržní síly, fúze i sport Další ročník Svatomartinské konference o novinkách v právu hospodářské soutěže a významné tržní síle se uskuteční 8. a 9. listopadu 2023 v prostorách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně

30. června 2023 / Save the Date: Svatomartinská konference 2023 proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu Další ročník Svatomartinské konference o hospodářské soutěži a významné tržní síle proběhne v letošním roce ve dnech 8. a 9. listopadu

21. června 2023 / Senát vzal na vědomí výroční zprávu ÚOHS za rok 2022 Předseda Petr Mlsna dnes v Senátu prezentoval výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2022. Horní komora Parlamentu České republiky vzala výroční zprávu na vědomí

20. června 2023 / Úřad hostí studijní návštěvu z Kosova Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes přivítal návštěvu ze Soutěžního úřadu Republiky Kosovo vedenou jeho předsedkyní Neime Binaku – Isufi. Zástupci kosovského...

29. května 2023 / Úřad uzavřel memorandum o spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou MUNI Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiří Špalek dnes uzavřeli memorandum o spolupráci obou institucí

23. května 2023 / Šetření pěti základních potravin neukázalo selhávání hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad nebo ÚOHS) provedl v posledních třech měsících šetření v oblasti základních zemědělských produktů a potravin, a to v celé...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz