Stanislav Bělehrádek a Josef Bejček převzali medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání

10. 11. 2021
Někdejší první předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Stanislav Bělehrádek a akademik Josef Bejček převzali dnes v rámci programu Svatomartinské konference z rukou stávajícího předsedy ÚOHS Petra Mlsny medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání. Jednalo se o historicky první udělování tohoto ocenění.

Ocenění za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání je udělováno na základě nařízení vlády č. 197/2021, a to za dlouhodobý přínos či mimořádný počin v oblasti ochrany hospodářské soutěže nebo zadávání veřejných zakázek.

 

Ing. Stanislav Bělehrádek

Stanislav Bělehrádek stál v roce 1991 u zrodu tehdejšího Českého úřadu pro hospodářskou soutěž jako jeho první předseda a v letech 1992-1995 pak jako ministr v čele ministerstva pro hospodářskou soutěž, do něhož se Úřad transformoval. Od roku 1990 do roku 1996 byl rovněž poslancem nejprve České národní rady a posléze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po zániku ministerstva byl v roce 1996 jmenován do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a v této funkci setrval až do roku 1998, kdy byl zvolen senátorem. V horní komoře Parlamentu České republiky pak zasedal až do roku 2004. Po celou dobu byl činný také v komunální politice.

Během svého působení v čele ÚOHS a jeho přímých předchůdců se zasloužil o organizační vybudování Úřadu a jeho personální a majetkové zajištění. Pod jeho vedením došlo k nastartování rozhodovací praxe v oblasti hospodářské soutěže a od roku 1995 i v dozoru nad zadáváním veřejných zakázek. Byly navázány intenzivní kontakty s mezinárodními organizacemi i zahraničními soutěžními úřady, které napomáhaly nově vzniklému českému soutěžnímu regulátorovi zkvalitňovat právní úpravu i kultivovat rozhodovací praxi. Svou dlouholetou praxi Stanislav Bělehrádek zúročil také jako člen rozkladové komise předsedy ÚOHS, v níž působil ještě po roce 2010.

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Profesor Josef Bejček je významným českým odborníkem na právo hospodářské soutěže působícím na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1995–2001 stál v čele uvedené fakulty, když zastával funkci děkana. Je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od samého počátku její existence a pracoval v řadě komisí připravujících návrhy nových právních předpisů (mj. občanského zákoníku, zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o zadávání veřejných zakázek) a působí také jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a při Agrární komoře České republiky. Byl přítomen jako soudní znalec u mnoha významných mezinárodních arbitráží.

Profesor Bejček byl a je členem několika vědeckých rad. Působil v orgánech Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a jako člen oborové rady Sociální a ekonomické vědy Grantové agentury Akademie věd České republiky. Je členem Akademické společnosti pro soutěžní právo (ASCOLA), české skupiny Mezinárodního sdružení právních věd a členem České advokátní komory. Vyučuje po celém světě, například ve Vídni, Budapešti, Mnichově, Berlíně, Poznani, Řezně, Salzburgu, New Yorku, Atlantě, Washingtonu, Curychu, Bonnu, Aix-en-Provence a další. Pracuje v několika redakčních radách právnických časopisů a v současné době je předsedou redakční rady odborného časopisu pro soutěžní právo s názvem Antitrust. Profesor Bejček je autorem a spoluautorem mnoha článků, studií a učebnic v oboru soutěžního a obchodního práva.

Tiskové oddělení ÚOHS
21/151

12. května 2022 / Předseda vlády Petr Fiala jednal s předsedou ÚOHS Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna se včera na krátkém pracovním jednání setkal s předsedou vlády Petrem Fialou

26. dubna 2022 / ÚOHS vydal výroční zprávu za rok 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává výroční zprávu za rok 2021, jenž byl rokem 30. výročí jeho založení a současně i rokem mnoha významných změn

20. dubna 2022 / Potřebujeme co nejrychleji novelu zákona o významné tržní síle, shoduje se ÚOHS a ministerstvo zemědělství Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes jednal s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou o prudkém nárůstu cen potravin a zemědělských výrobků a možnostech kontroly...

23. února 2022 / Zástupci Úřadu jednali s novým vedením Svazu pekařů a cukrářů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže si je vědom důležitosti edukace vybraných skupin soutěžitelů v oblasti soutěžních pravidel, neboť vzdělávání jako takové se řadí mezi atributy...

15. února 2022 / Předseda ÚOHS provedl menší úpravy v organizaci i obsazení rozkladových komisí Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna uskutečnil s účinností od 14. února 2022 drobné změny v organizaci a personálním obsazení rozkladových komisí

9. února 2022 / Zástupci Úřadu jednali s Agrární komorou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dlouhodobě usiluje o zkvalitnění soutěžního prostředí v České republice. Za tímto účelem nabízí zejména odborné veřejnosti dialog, aby měl...

30. prosince 2021 / Úřad bude opakovaně rozhodovat o zneužití významné tržní síly ze strany společností MAKRO a METRO Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zrušil na základě rozkladu společností MAKRO Cash & Carry ČR, s. r. o., a METRO International AG prvostupňové rozhodnutí Úřadu...

15. prosince 2021 / Informační list k prvnímu roku předsedy Petra Mlsny v čele ÚOHS V právě vydaném informačním listu shrnujeme nejdůležitější události, které se odehrály v průběhu prvního roku předsedy Petra Mlsny v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz