Řetězec Globus navrhl závazky k odstranění závadného stavu, dodavatelům poskytne přiměřené protiplnění

25. 9. 2019
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, ve kterém obchodní řetězec Globus ČR, v.o.s., přijal závazky k odstranění závadného stavu, který vznikl v souvislosti s účastí dodavatelů tohoto řetězce v tzv. systému Markant.

Společnost Globus má podle navržených závazků oslovit některé ze svých dodavatelů a nabídnout jim možnost vrácení plateb, které tito dodavatelé v roce 2016 až 2018 případně odváděli za služby poskytované v rámci systému Markant a za něž se jim nedostalo náležitého protiplnění.

Úřad vedl se společností Globus správní řízení, neboť ji podezříval, že v průběhu let 2016 až 2017 podmiňovala vzájemnou spolupráci s dodavateli uzavřením úplatné smlouvy mezi dodavatelem a společností Markant Handeles- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o. V následném správním řízení bylo zjištěno, že společnost Globus získávala od dodavatelů část plnění, které hradili dodavatelé společnosti Markant za služby související s nákupem nebo prodejem potravin, a vynucovala si tak peněžní plnění, aniž by toto plnění bylo dodavatelům kompenzováno přiměřeným protiplněním.

Úřad závazky navržené společností Globus posoudil jako dostatečné k nápravě závadného stavu a pod podmínkou splnění závazků správní řízení zastavil. Účastník řízení je povinen Úřad o postupu plnění závazků průběžně informovat.

Tiskové oddělení ÚOHS
19/084/VTS004

14. listopadu 2019 / Druhý den Svatomartinské konference se diskutovalo o tržní síle, místních šetřeních a o soukromoprávním vymáhání Druhý den Svatomartinské konference byl zahájen panelem z oblasti významné tržní síly zaměřeným na implementaci směrnice o nekalých obchodních praktikách

31. října 2019 / Obchodní řetězec MAKRO zaplatí pokutu za nezákonné smlouvy s dodavateli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 46 560 000 Kč obchodnímu řetězci MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. (dále jen „MAKRO“) za porušení...

23. října 2019 / Vše o místních šetřeních v informačním listu ÚOHS Neohlášená místní šetření jsou nejvýznamnějším vyšetřovacím nástrojem, který má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dispozici pro odhalování a vyšetřování protisoutěžních jednání

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz