Výkladová stanoviska a metodiky

V rámci prevence porušování zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výkladová stanoviska týkající se potenciálních problematických ustanovení zákona.

Úřad není ze zákona povinen odpovídat na dotazy zadavatelů či dodavatelů, nemůže nahrazovat funkci zadavatele při řešení konkrétních problémů v procesu zadávání veřejných zakázek a předem schvalovat či určovat postupy zadavatelů. Stanoviska k jednotlivým případům lze podat až na základě výsledků správního řízení.

 

Výkladová stanoviska ÚOHS

7. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k nákupu elektrické energie a plynu 
6.  Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiál 
5.   Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování
4.  Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a  povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv 
3. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele 
2. Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle ust. § 255 odst. 1 a 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
1.

Výkladové stanovisko ÚOHS k požadavkům zadavatele na formální stránku zpracování nabídek a předložení nabídek dle ZVZ 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz