číslo jednací: S0263/2017/VZ-26000/2017/513/EPi

Instance I.
Věc Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace
Účastníci
  1. obec Dlouhá Ves
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 22. 9. 2017
Dokumenty file icon dokument ke stažení 478 KB

Č. j.: ÚOHS-S0263/2017/VZ-26000/2017/513/EPi

 

Brno: 6. září 2017

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení § 248 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 3. 7. 2017, jehož účastníkem je

  • obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2017 společností VIA Consult, a.s., IČO 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice,

ve věci možného spáchání přestupků

  • podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval při vyřízení námitek stěžovatele – Mamelom s.r.o., IČO 24834629, se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova – ze dne 20. 4. 2017 doručených dne 21. 4. 2017 v rozporu s § 245 odst. 1 citovaného zákona, když rozhodnutí o námitkách v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, tj. do 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017,
  • podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval při vyřízení námitek stěžovatele – EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, IČO 45274924, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy – ze dne 21. 4. 2017 doručených téhož dne v rozporu s § 245 odst. 1 citovaného zákona, když rozhodnutí o námitkách v  zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, tj. do 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017,
  • podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu dne 19. 5. 2017 navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017 na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nezaslal některé části dokumentace o zadávacím řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku, tj. žádosti o účast a prokázání kvalifikace dodavatelů, ale učinil tak až dne 2. 6. 2017, a dále rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele – EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, IČO 45274924, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy – ze dne 21. 4. 2017, včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele – Mamelom s.r.o., IČO 24834629, se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova – ze dne 20. 4. 2017, včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., IČO 26166542, se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín, rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČO 14706768, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Silnice Topolany a.s., IČO 05758734, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, ale učinil tak až dne 6. 6. 2017,
  • podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017 ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení návrhu dne 19. 5. 2017 navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017 na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, neodeslal zadávací dokumentaci ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentaci“ ze dne 29. 3. 2017, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 vyjma netextové části zadávací dokumentacevztahující se k výše specifikované veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil vyjádření k návrhu navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017, který obdržel dne 19. 5. 2017, ale až dne 17. 7. 2017.

rozhodl takto:

I.

Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval při vyřízení námitek stěžovatele – Mamelom s.r.o., IČO 24834629, se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova – ze dne 20. 4. 2017 doručených dne 21. 4. 2017 v rozporu s § 245 odst. 1 citovaného zákona, když rozhodnutí o námitkách v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, tj. do 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017.

II.

Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že postupoval při vyřízení námitek stěžovatele – EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, IČO 45274924, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy – ze dne 21. 4. 2017 doručených téhož dne v rozporu s § 245 odst. 1 citovaného zákona, když rozhodnutí o námitkách v  zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, tj. do 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017.

III.

Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu dne 19. 5. 2017 navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017 na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, nezaslal některé části dokumentace o zadávacím řízení na výše specifikovanou veřejnou zakázku, tj. žádosti o účast a prokázání kvalifikace dodavatelů, ale učinil tak až dne 2. 6. 2017, a dále rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele – EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, IČO 45274924, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy – ze dne 21. 4. 2017, včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele – Mamelom s.r.o., IČO 24834629, se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova – ze dne 20. 4. 2017, včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., IČO 26166542, se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín, rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČO 14706768, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice, rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Silnice Topolany a.s., IČO 05758734, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, ale učinil tak až dne 6. 6. 2017.

IV.

Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 3 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017 ve lhůtě 10 dnů podle § 252 odst. 1 citovaného zákona ode dne doručení návrhu dne 19. 5. 2017 navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017 na zahájení citovaného správního řízení, tedy do 29. 5. 2017, neodeslal zadávací dokumentaci ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentaci“ 29. 3. 2017, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 vyjma netextové části zadávací dokumentacevztahující se k výše specifikované veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

V.

Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil povinnost stanovenou v ustanovení § 252 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, tedy do 29. 5. 2017, nedoručil vyjádření k návrhu navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017, který obdržel dne 19. 5. 2017, ale až dne 17. 7. 2017.

VI.

Za spáchání přestupků uvedených ve výroku I. až V. se podle 268 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněnému – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – ukládá,

 

pokuta ve výši 100 000 Kč (sto tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VII.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se obviněnému – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Obviněný – obec Dlouhá Ves, IČO 00255416, se sídlem Dlouhá Ves 155, 342 01 Dlouhá Ves, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 2. 5. 2017 společností VIA Consult, a.s., IČO 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice (dále jen „obviněný“ nebo rovněž „zadavatel“) – zahájil užší řízení „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ odesláním „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ do Věstníku veřejných zakázek dne 29. 3. 2017; oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky je dle bodu II.1.3) Stručný popis formuláře „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod včetně souvisejících prací. Obviněný stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na 81 300 000 Kč bez DPH.

3.             Obviněný byl v zadávacím řízení zastoupen podle ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), společností – VIA Consult a.s., IČO 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice (dále jen „zástupce obviněného“) – uvedené vyplývá z „kvalifikační dokumentace“ bodu 1.2 Pověřená osoba zadavatele.

4.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 29. 3. 2017 podnět k zahájení správního řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů obviněného při zadávání předmětné veřejné zakázky vedený pod sp. zn. P0354/2017/VZ. Dne 19. 5. 2017 byl Úřadu doručen návrh ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ na přezkoumání úkonů obviněného učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Dokumentace o zadávacím řízení byla Úřadu doručena v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci téže veřejné zakázky.

II.             Průběh správního řízení

5.             Správní řízení bylo zahájeno dne 3. 7. 2017 doručením příkazu č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-19755/2017/513/EPi ze dne 30. 6. 2017 (dále jen „příkaz“), v němž Úřad konstatoval, že se obviněný dopustil správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) tím, že ve lhůtě stanovené zákonem neodeslal rozhodnutí o námitkách a správních deliktů podle § 268 odst. 1 písm. e) ZZVZ tím, že ve lhůtě stanovené zákonem nedoručil zadávací dokumentaci prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem a další části dokumentace o zadávacím řízení nezaslal ve lhůtě stanovené zákonem, a dále tím, že nedoručil Úřadu ve lhůtě stanovené zákonem své vyjádření k návrhu navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ o přezkoumání úkonů obviněného. Dne 11. 7. 2017 byl Úřadu doručen odpor obviněného ze dne 10. 7. 2017 proti výše uvedenému příkazu (dále jen „odpor“).

6.             Účastníkem správního řízení podle § 256 zákona je obviněný.

7.             Přípisem č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-20393/2017/513/EPi ze dne 12. 7. 2017 požádal Úřad obviněného o sdělení, zda je ve správním řízení vedeném pod sp. zn. 0263/2017/VZ zastoupen ve smyslu § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

8.             Dne 17. 7. 2017 byla Úřadu doručena písemnost, jejíž přílohou byla plná moc obviněného ze dne 2. 5. 2017 udělená zmocněnci, resp. zástupci obviněného.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-20877/2017/513/EPi ze dne 17. 7. 2017 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Předmětným usnesením bylo obviněnému rovněž sděleno, že s ohledem na skutečnost, že příkaz byl obviněnému odeslán dne 30. 6. 2017, tedy před nabytím účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), dne 1. 7. 2017, a z tohoto důvodu Úřad při posouzení věci uvedené v příkazu postupoval podle správního řádu. Avšak vzhledem k tomu, že správní řízení z moci úřední je zahájeno až doručením oznámení o zahájení řízení, v tomto případě příkazu, který byl obviněnému doručen až dne 3. 7. 2017, v souladu s § 112 odst. 1 přestupkového zákona, Úřad na jednání obviněného, které bylo popsáno v příkazu, hledí nadále jako na přestupky podle přestupkového zákona.

10.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-21209/2017/513/EPi ze dne 21. 7. 2017 stanovil Úřad obviněnému lhůtu k provedení úkonu – předložení kopie vyjádření k návrhu navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ, které měl podle svého vyjádření v rámci odporu doručit Úřadu dne 29. 5. 2017, a to včetně dokladu o tomto doručení – a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Předmětné usnesení bylo obviněnému doručeno dne 21. 7. 2017.

11.         Dne 25. 7. 2017 byl Úřadu doručen přípis obviněného, jehož přílohou byl dokument označený jako „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU“ datovaný dnem 29. 5. 2017. Součástí uvedeného přípisu byla rovněž žádost obviněného o prodloužení lhůty pro předložení dokladu o doručení vyjádření k návrhu, které dle svého vyjádření uvedeného v odporu, měl Úřadu předložit osobně spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení dne 29. 5. 2017.

12.         Přípisem č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-21576/2017/513/EPi ze dne 31. 7. 2017 Úřad obviněnému sdělil, že možné spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona týkajících se nezaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě a neodeslání zadávací dokumentace ve formě stanovené zákonem bude nadále posuzováno samostatně, tj. jako dva samostatné skutky.

13.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-22595/2017/513/EPi ze dne 7. 8. 2017 stanovil Úřad obviněnému lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Předmětné usnesení bylo obviněnému doručeno téhož dne.

Odpor obviněného ze dne 10. 7. 2017

14.         Odpor obviněného směřoval proti všem výrokům příkazu.

15.         Obviněný uvedl, že si je vědom skutečnosti, že rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o., stejně jako rozhodnutí z téhož dne o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., odeslal až po zákonem stanovené lhůtě. Obviněný se domnívá, že pokud by tato rozhodnutí odeslal dne 9. 5. 2017, byla by lhůta splněna, nicméně stěžovatelé by měli na seznámení s obsahem rozhodnutí stejný časový prostor. Obviněný podotýká, že pokud by rozhodnutí odeslal dne 9. 6. 2017[1] poštovní doručovací službou, obdrželi by ho stěžovatelé nejdříve dne 10. 6. 2017, spíše však dne 11. 6. 2017[2].

16.         Obviněný se dále domnívá, „že doručením rozhodnutí stěžovateli o necelých 9 hodin po zákonné lhůtě nebyl stěžovatel nijak krácen na svých právech, nebyla tím nijak narušena jeho právní jistota. Již není jasné, zda k pochybení na straně zadavatele došlo z důvodu výpadku internetového připojení, či z důvodu selhání lidského faktoru, nicméně se domníváme, že výše pokuty je s ohledem na charakter porušení neadekvátní.“.

17.         Obviněný uvádí, že dne „29. 5. 2017 byla úřadu doručena osobně část zadávací dokumentace „kvalifikační dokumentace“, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 včetně dokladů o zveřejnění na profilu zadavatele, odeslání dodavatelům, doklady o elektronické dokumentaci, ….. kdy se zadavatel domnívá, že jde o dokumentaci ve smyslu § 253 odst. 4, kdy může zadavatel doložit v listinné podobě“.“ Nadto obviněný uvádí, že v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S0196/2017/VZ-16695/2017/513/EPi ze dne 1. 6. 2017, doručil Úřadu „kompletní zadávací dokumentaci“ v souladu se zákonem. Obviněný se domnívá, že se přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona nedopustil.

18.         Obviněný dále sděluje, že vyjádření k návrhu doručil Úřadu osobně dne 29. 5. 2017 společně s částí dokumentace o zadávacím řízení. Obviněný uvádí, že se domníval, že se jedná o dostačující formu doručení. Obviněný souhlasí, že nedodržel zákonem požadovaný způsob doručení, nicméně vyjádření doručil, což by dle jeho názoru mělo být zohledněno při stanovení výše pokuty.

19.         Obviněný se domnívá, že stanovení výše pokuty je nepřiměřené s ohledem na závažnost přestupků, „když správní delikty pod výrokem I., II. nijak neohrozily právní jistotu stěžovatelů a deliktů pod výrokem III. a IV. se zadavatel vůbec nedopustil“.“

20.         Obviněný uvádí, že jeho ekonomická situace není příznivá, což by mělo být zohledněno při stanovení pokuty, která by měla být stanovena v minimální výši, neboť takto stanovená pokuta se obviněnému jeví jako krajně nespravedlivá. Obviněný uvádí, že pokuta v této výši může mít pro něho likvidační charakter a mohla by nepřiměřeným způsobem negativně ovlivnit činnost obviněného. Obviněný je toho názoru, že „je nutné zohlednit i finanční prostředky, které má zadavatel pouze přislíbené z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a jiných dotačních fondů, těmito finančními prostředky zadavatel nedisponuje, nejsou nárokovatelné a není jisté, zda s nimi bude zadavatele hospodařit. Z celkové částky příjmů se jedná o částku 19.925.000,-Kč – viz Třída 4. Přijaté dotace, kdy z této částky je pro zadavatele jistý pouze příjem 165.000,- Kč od Kraje Vysočina na státní správu, jinak se jedná o přislíbené dotace na financování projektu „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“, pořízení hasičského vozu a dotace z Úřadu práce.“.

21.         Závěrem odporu obviněný navrhl, aby Úřad „Příkaz zrušil a uloženou pokutu přiměřeně snížil“.

Vyjádření obviněného ze dne 24. 7. 2017

22.         Dne 25. 7. 2017 bylo Úřadu doručeno podání obviněného ze dne 24. 7. 2017, které bylo označeno jako „Vyjádření k řízení vedeném pod č.j.“ÚOHS-SO263/2017/VZ-20877/2017/513/EPi“, v němž v plném rozsahu odkázal na své vyjádření a návrhy obsažené v odporu ze dne 10. 7. 2017.

III.           Závěry Úřadu

23.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření obviněného a na základě vlastních zjištění, dospěl k následujícím závěrům.

K postavení obviněného

24.         Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace.

25.         Čl. 99 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že se Česká republika člení na obce, které jsou základními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

26.         Z výpisu evidence ARES vyplývá, že v případě obviněného se jedná o obec. Vzhledem ke skutečnosti, že obviněný je obcí, má Úřad za prokázané, že je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

K výroku I. a II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

27.         Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle odstavce 1 podávají písemně a lze je podat proti

a)      všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)      volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)      postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

28.         Podle ustanovení § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

29.         Zadavatel se podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona dopustí správního deliktu tím, že postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4 zákona.

30.         Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. b) zákona se za správní delikt podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) zákona.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

31.         Dne 21. 4. 2017 byly obviněnému doručeny námitky stěžovatele – Mamelom s.r.o., IČO 24834629, se sídlem Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova (dále jen „stěžovatel Mamelom s.r.o.) – ze dne 20. 4. 2017 směřující proti zadávacím podmínkám (dále jen námitky stěžovatele Mamelom s.r.o.“).

32.         Dne 21. 4. 2017 byly obviněnému doručeny rovněž námitky stěžovatele – EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, IČO 45274924, se sídlem Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň – Lobzy (dále jen „stěžovatel EUROVIA CS, a.s.“) – z téhož dne taktéž směřující proti zadávacím podmínkám (dále jen „námitky stěžovatele EUROVIA CS, a.s.“).

33.         Obviněný námitkám stěžovatele Mamelom s.r.o. rozhodnutím ze dne 5. 5. 2017 „nevyhověl“. Rozhodnutím z téhož dne „nevyhověl“ námitkám stěžovatele EUROVIA CS, a.s. Z detailů emailových zpráv odesílaných z emailu Mgr. Milana Konečného (za zástupce obviněného) vyplývá, že rozhodnutí o námitkách bylo dne 10. 5. 2017 stěžovateli Mamelom s.r.o. odesláno na emailovou adresu vagner@mamelom.cz a stěžovateli EUROVIA CS, a.s. téhož dne na emailové adresy roman.hek@eurovia.cz a eurovia-ustinadlabem@eurovia.cz.

 

Právní posouzení

34.         Úřad v obecné rovině uvádí, že námitky jsou procesní institut, který představuje primární ochranu dodavatelů před případným nezákonným postupem zadavatele.

35.         Jestliže stěžovatel podá zadavateli námitky, musí se jimi zadavatel zabývat s veškerou pečlivostí. Je tomu tak především proto, že prostřednictvím rozhodnutí o námitkách zadavatel stěžovatele seznamuje se svým pohledem na stěžovatelem vznesené argumenty, což může mít zásadní význam pro rozhodnutí stěžovatele o jeho dalším postupu, tj. zejména též o tom, zda bude proti postupu zadavatele, který jeho námitky odmítl, brojit návrhem u Úřadu či nikoliv. S ohledem na uvedené jsou podstatné nejen obsahové náležitosti takového rozhodnutí, ale rovněž včasnost odeslání rozhodnutí o námitkách.

36.         Z ustanovení § 245 odst. 1 zákona vyplývá povinnost zadavatele nejen rozhodnout o námitkách stěžovatele ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení, ale současně v této lhůtě předmětné rozhodnutí o námitkách stěžovateli také odeslat. Přímo ze zákona tedy plyne, že zadavatel svým povinnostem ve vztahu k řádně podaným námitkám nedostojí, pokud rozhodnutí o nich neodešle stěžovateli ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení.

37.         Vzhledem ke skutečnosti, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že jak námitky stěžovatele Mamelom s.r.o., tak stěžovatele EUROVIA CS, a.s. byly doručeny obviněnému dne 21. 4. 2017 (k tomu blíže bod 31. a 32. odůvodnění tohoto příkazu), konec 15 denní lhůty od jejich doručení by připadl na 6. 5. 2017, avšak s ohledem na skutečnost, že se jednalo o sobotu, byl posledním dnem této lhůty nejbližší následující pracovní den, tj. 9. 5. 2017 (k uvedenému Úřad odkazuje na § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující). Z dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, konkrétně z detailů emailových zpráv odesílaných z emailu Mgr. Milana Konečného (za zástupce obviněného) však vyplývá, že rozhodnutí obviněného ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o. bylo odesláno na emailovou adresu vagner@mamelom.cz až dne 10. 5. 2017, stejně jako rozhodnutí obviněného ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s. na emailové adresy roman.hek@eurovia.cz a eurovia-ustinadlabem@eurovia.cz (viz bod 33. odůvodnění tohoto příkazu).

38.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Úřad za prokázané, že obviněný neodeslal rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o., stejně tak jako o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., v 15 denní lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona od jejich doručení obviněnému, tj. do dne 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017, tedy po lhůtě stanovené zákonem. Uvedené nezpochybňuje ani obviněný, který ve svém odporu uvedl, že si je vědom skutečnosti, že rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o. a stěžovatele EUROVIA CS, a.s. odeslal po lhůtě stanovené zákonem.

39.         K vyjádření obviněného, že v případě, že by předmětná rozhodnutí o námitkách ze dne 5. 5. 2017 odeslal prostřednictvím poštovní doručovací služby, obdržely by ho stěžovatel Mamelom s.r.o. a stěžovatel EUROVIA CS, a.s. nejdříve dne 10. 5. 2017, spíše však dne následujícího tedy 11. 5. 2017, Úřad uvádí, že podle zákona obviněný rozhodnutí o námitkách odeslat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb mohl, ale vzhledem ke skutečnosti, že tak neučinil, jsou tato vyjádření obviněného pro šetřený případ irelevantní.

40.         Úřad se nemůže ztotožnit s názorem obviněného, že doručením rozhodnutí o námitkách „o necelých 9 hodin po zákonné lhůtě“ nebyl stěžovatel nijak zkrácen na svých právech a nebyla tím narušena jeho právní jistota, neboť zákon jasným a srozumitelným způsobem uvádí, jaká je nejzazší lhůta pro provedení úkonu spočívajícího v odeslání rozhodnutí o námitkách a stěžovatel má právo zcela legitimně očekávat, že v této lhůtě mu bude rozhodnutí odesláno. Úřad rovněž podotýká, že zákon stanoví lhůtu pro odeslání rozhodnutí o námitkách ve dnech, nikoli v hodinách.

41.         K vyjádření obviněného, že „není již dnes jasné, zda k pochybení na straně zadavatele došlo z důvodu výpadku internetového připojení, či z důvodu selhání lidského faktoru“, Úřad uvádí, že pokud by skutečně došlo k „výpadku internetového připojení“, což však obviněný nepodložil žádným důkazem, nic obviněnému nebránilo v tom, aby rozhodnutí o námitkách odeslal právě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Úřad rovněž akcentuje, že za průběh zadávacího řízení v souladu se zákonem je odpovědný pouze zadavatel, resp. obviněný.

42.         K námitce obviněného, že výše pokuty je s ohledem na charakter porušení neadekvátní odkazuje Úřad na část odůvodnění tohoto rozhodnutí, která se týká uložení pokuty (viz část K výroku VI. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

43.         Úřad pro úplnost uvádí, že nejsou ani dány důvody pro konstatování toho, že by obviněný za spáchaný přestupek neodpovídal z důvodu, že by vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby porušení právní povinnosti zabránil, neboť obviněný v tomto smyslu ani neargumentoval.

44.         Úřad s ohledem na výše uvedené skutečnosti konstatuje, že obviněný se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že postupoval při vyřízení námitek stěžovatele Mamelom s.r.o. v rozporu s § 245 odst. 1 zákona, když rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách neodeslal ve lhůtě do 15 dnů od jejich doručení, tj. do 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017, proto rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

45.         Úřad má s ohledem na výše uvedené rovněž za prokázané, že obviněný se dopustil spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že neodeslal rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení obviněnému podle ustanovení § 245 odst. 1 zákona, tj. taktéž do dne 9. 5. 2017, ale učinil tak až dne 10. 5. 2017, tedy po zákonem stanovené lhůtě, proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výrokům III. a IV. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

46.         Podle § 28 odst. 1 zákona pro účely tohoto zákona se rozumí

a) zadávacími podmínkami veškeré zadavatelem stanovené

1. podmínky průběhu zadávacího řízení,

2. podmínky účasti v zadávacím řízení,

3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,

4. pravidla pro hodnocení nabídek,

5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104,

b) zadávací dokumentací veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

47.         Podle ustanovení § 36 odst. 2 zákona uvede zadavatel zadávací podmínky v zadávací dokumentaci nebo je sdělí účastníkům zadávacího řízení při jednání.

48.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

49.         Podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona podmínky účasti v zadávacím řízení může zadavatel stanovit jako podmínky kvalifikace.

50.         Podle § 98 odst. 1 zákona zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to

a)      nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek, nebo

b)      v případech, kdy je lhůta pro podání nabídek zkrácena podle § 57 odst. 2 písm. b) nebo § 59 odst. 5, nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

51.         Podle § 216 zákona dokumentaci o zadávacím řízení, kterou je zadavatel povinen uchovávat, tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů.

52.         Podle § 250 zákona lze návrh podat proti všem úkonům a opomenutím zadavatele, které nejsou v souladu s tímto zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

a)      zadávacím podmínkám,

b)      dobrovolnému oznámení,

c)      vyloučení účastníka zadávacího řízení,

d)      rozhodnutí o výběru dodavatele,

e)      volbě druhu zadávacího řízení, nebo

f)       postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení.

53.         Zadavatel je podle ustanovení § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením je zadavatel povinen Úřadu zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

54.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

55.         Podle ustanovení § 252 odst. 4 zákona části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 3 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

56.         Zadavatel se podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1 zákona.

57.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) zákona.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a dalších podkladů a informací získaných při úřední činnosti Úřadu

58.         Dne 19. 5. 2017 obdržel Úřad návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů obviněného učiněných při zadávání veřejné zakázky.

59.         Z detailu dokladu o odeslání datové zprávy, který byl Úřadu předložen dne 22. 6. 2017 na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0196/2017/VZ-18591/2017/513/EPi ze dne 20. 6. 2017 v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ navrhovatelem, vyplývá, že obviněnému byl stejnopis návrhu doručen dne 19. 5. 2017.

60.         Dne 29. 5. 2017 byla Úřadu osobně obviněným doručena část dokumentace o zadávacím řízení v listinné podobě, a to konkrétně zadávací dokumentace, „kvalifikační dokumentace“, vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017, a dokladů o jeho uveřejnění na profilu zadavatele a odeslání dodavatelům, kteří požádali o zaslání projektové dokumentace, doklady o elektronické komunikaci mezi obviněným a dodavateli týkající se poskytnutí projektové dokumentace a projektová dokumentace na CD, přičemž v předávacím protokolu z téhož dne obviněný, mj. uvedl následující:

„Vzhledem ke stále probíhajícímu zadávacímu řízení Vám budou žádosti o účast doloženy ihned poté, co si je zadavatel okopíruje, aby mohl pokračovat v zadávacím řízení. Dodatečně Vám budou doručeny veškerá rozhodnutí o námitkách, včetně korespondence, neboť je nutné vyžádat výpisy z datové schránky zadavatele prokazující doručení těchto námitek (a také samotného návrh).“

61.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0196/2017/VZ-16695/2017/513/EPi ze dne 1. 6. 2017 Úřad obviněnému stanovil podle § 263 odst. 4 zákona dodatečnou lhůtu pět dní od doručení tohoto usnesení k doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení. Předmětné usnesení bylo obviněnému doručeno dne 2. 6. 2017.

62.         Dne 2. 6. 2017 bylo Úřadu osobně předána část spisové dokumentace o zadávacím řízení, jejímž obsahem byly žádosti o účast a prokázání kvalifikace dodavatelů, které obviněný v předmětné veřejné zakázce obdržel.

63.         Dne 6. 6. 2017 pak Úřad obdržel emailem elektronické podání obviněného označené jako doplnění podkladů, jehož obsahem byly jednotlivé dokumenty, které dle označení obviněného tvoří dokumentaci o zadávacím řízení. Jednalo se zejména o zadávací a „kvalifikační dokumentaci“ včetně příloh, vysvětlení zadávací dokumentace vč. příloh, tj. „nového znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 rozhodnutí obviněného ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., rozhodnutí obviněného ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o., rozhodnutí obviněného ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., IČO 26166542, se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5 – Radotín (dále jen „rozhodnutí o námitkách stěžovatele PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o.“), rozhodnutí obviněného ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČO 14706768, se sídlem Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice (dále jen „rozhodnutí o námitkách stěžovatele STREICHER, spol. s r.o. Plzeň“), rozhodnutí obviněného ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Silnice Topolany a.s., IČO 05758734, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí (dále jen „rozhodnutí o námitkách stěžovatele Silnice Topolany a.s.“), včetně dokladů o odeslání těchto rozhodnutí o námitkách jednotlivým stěžovatelům.

Právní posouzení k výroku III. rozhodnutí

64.         Úřad uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru mj. nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, mu nezaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě stanovené zákonem podstatně ztěžuje, či zcela znemožňuje provedení zákonem uloženého dozoru. Přitom je ve veřejném prostoru kladen enormní akcent na co nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci, což je ostatně zřejmé i z konstrukce zákona a v něm stanovených lhůt. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení lze přitom ze strany Úřadu objektivně ověřit, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodržel pravidla stanovená zákonem. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách. Z téhož důvodu je tak povinnost k jejich zaslání zadavateli stanovena zákonem, přičemž její nesplnění je kvalifikováno jako přestupek.

65.         K povinnosti zadavatele poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení Úřad předně uvádí, že v souladu s § 252 odst. 3 zákona je zadavatel povinen své vyjádření k návrhu a další podání, a zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace, odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Ostatní části dokumentace o zadávacím řízení a netextovou část zadávací dokumentace je zadavatel podle § 252 odst. 4 povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. K tomu Úřad uvádí, že pokud se zadavatel rozhodne zaslat části dokumentace o zadávacím řízení neuvedené v § 252 odst. 3 či netextovou část zadávací dokumentace, které jsou původně vyhotoveny v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky, musí u těchto dokumentů v návaznosti na § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, provést konverzi. Podle tohoto ustanovení se konverzí rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. Ustanovení § 22 odst. 2 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů stanoví, že dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl. Z uvedeného plyne, že pokud jde o části dokumentace o zadávacím řízení, které původně vznikly v listinné podobě, splní zadavatel svou povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona pouze v případě, že u nich před jejich odesláním Úřadu provede autorizovanou konverzi.

66.         Ustanovení § 252 odst. 1 zákona stanoví, že zadavatel je povinen Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení zaslat společně s vyjádřením k obdrženému návrhu, přičemž k doručení vyjádření k návrhu zákon zadavateli stanoví lhůtu 10 dnů ode dne, kdy mu byl návrh na zahájení správního řízení doručen. Uvedené ustanovení zákona je přitom dle Úřadu nutno vykládat tak, že části dokumentace, které je zadavatel povinen podle § 252 odst. 3 zákona zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky či jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, tj. stejným způsobem, jaký je stanoven pro zaslání vyjádření k návrhu, musí zadavatel ve lhůtě určené pro doručení vyjádření Úřadu, tj. nejpozději 10. den ode dne obdržení návrhu na zahájení správního řízení, Úřadu také doručit (tj. stejně jako u vyjádření k návrhu ke splnění dané povinnosti nestačí, že jsou tyto části dokumentace v dané lhůtě pouze odeslány). Oproti tomu u částí dokumentace, které může zadavatel zaslat i v listinné podobě, postačí, že jsou v této lhůtě pouze odeslány, tj. poslední den lhůty nemusí být Úřadu doručeny, ale postačí, že je zadavatel prokazatelně nejpozději poslední den lhůty Úřadu odeslal.

67.         Z obsahu správního spisu sp. zn. S0196/2017/VZ vyplývá, že dne 1. 6. 2017 Úřad usnesením podle § 263 odst. 4 zákona zadavateli stanovil dodatečnou lhůtu k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení, neboť ji do té doby od zadavatele neobdržel (k tomu bod 61. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad v dodatečné lhůtě od zadavatele obdržel zbylé části dokumentace o zadávacím řízení (viz bod 62. a 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

68.         Stejnopis návrhu byl obviněnému doručen dne 19. 5. 2017, posledním dnem lhůty ke splnění povinností stanovených v § 252 odst. 1 zákona byl tedy 29. 5. 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že byly Úřadu osobně předány žádosti o účast a prokázání kvalifikace (lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace končila dle opravného formuláře uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek už dne 17. 5. 2017) až dne 2. 6. 2017, má Úřad za prokázané, že dokumentaci o zadávacím řízení zadavatel Úřadu nezaslal v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovateli. V této souvislosti Úřad podotýká, že nezbytným podkladem pro přezkoumání postupu zadavatele je originál dokumentace o zadávacím řízení. Nemá-li Úřad k dispozici dokumentaci o zadávacím řízení, nemůže postup zadavatele přezkoumat.

69.         K námitce obviněného, že kompletní dokumentaci doručil Úřadu v dodatečné lhůtě, která mu byla stanovena usnesením Úřadu v souladu s „§ 263 odst. 4 zákona“, Úřad podotýká, že ke spáchání přestupku dochází již nesplněním lhůty podle § 252 odst. 1 zákona. Úřad k uvedenému doplňuje, že následkem takového postupu zadavatele v případech, kdy zadavatel nedoručí dokumentaci o zadávacím řízení ani v dodatečné lhůtě, je navíc uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení nebo přezkoumávaného úkonu vymezeného v oznámení o zahájení řízení.

70.         Úřad uvádí, že jelikož lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona k zaslání ostatních částí dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 29. 5. 2017 a zadavatel v této lhůtě svou povinnost nesplnil, naplnil tak skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

71.         Úřad dále uvádí, že jako kontrolnímu orgánu, který je podle § 248 zákona příslušný k dozoru mj. nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, mu nezaslání dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě stanovené zákonem podstatně ztěžuje, či zcela znemožňuje provedení zákonem uloženého dozoru. Přitom je ve veřejném prostoru kladen enormní akcent na co nejrychlejší projednání a vydání rozhodnutí ve věci, což je ostatně zřejmé i z konstrukce zákona a v něm stanovených lhůt. Pouze na základě dokumentace o zadávacím řízení lze přitom ze strany Úřadu objektivně ověřit, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky dodržel pravidla stanovená zákonem. Poskytnutí zákonem stanovených dokumentů zadavatelem je tak nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení a jeho provedení Úřadem v zákonných lhůtách. Z téhož důvodu je tak povinnost k jejich zaslání zadavateli stanovena zákonem, přičemž její nesplnění je kvalifikováno jako přestupek.

72.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se zadavatel dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení návrhu na zahájení citovaného správního řízení nezaslal některé části dokumentace o zadávacím řízení na šetřenou veřejnou zakázku, tj. „žádosti o účast a prokázání kvalifikace dodavatelů“, ale učinil tak až dne 2. 6. 2017, a dále rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o., včetně dokladu o jeho odeslání, rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele PRO-SYSTEM, vodohospodářské služby, s.r.o., rozhodnutí ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, rozhodnutí zadavatele ze dne 23. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Silnice Topolany a.s., ale učinil tak až dne 6. 6. 2017, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

Právní posouzení k výroku IV. rozhodnutí

73.         Úřad na tomto místě úvodem obecně podotýká, že zadávacími podmínkami jsou podle § 28 odst. 1 písm. a) zákona veškeré podmínky stanovené zadavatelem, týkající se průběhu zadávacího řízení a účasti v zadávacím řízení. V rámci zadávacích podmínek je zadavatel především povinen popsat podmínky účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky včetně podmínek kvalifikace a technických podmínek, jejichž hlavním účelem je vymezení požadavků zadavatele na předmět veřejné zakázky. Jednou ze stěžejních povinností zadavatele tedy je vymezit podmínky kvalifikace (obecně účasti) v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tedy přesně a s potřebnou určitostí. Podle zákona i soudní a rozhodovací praxe Úřadu je také jednoznačně stanovena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

74.         Pokud jde o „zadávací dokumentaci“ definovanou v zákoně v § 28 odst. 1 písm. b), Úřad uvádí, že pojmy„zadávací podmínky“ a „zadávací dokumentace“je nezbytné nově rozlišovat. Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. definoval zadávací podmínky v § 17 písm. l) jako „…veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky“. Zadávací dokumentací pak dle § 44 odst. 1 rozuměl „…soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky“. Odlišně však na zadávací dokumentaci nahlíží zákon (myšleno zákon o zadávání veřejných zakázek) č. 134/2016 Sb.Dle § 28 odst. 1 písm. b) platí, že se zadávací dokumentací míní „veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu“. Přitom zadávací podmínky představují dle § 28 odst. 1 písm. a) „…veškeré zadavatelem stanovené 1. podmínky průběhu zadávacího řízení, 2. podmínky účasti v zadávacím řízení, 3. pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení, 4. pravidla pro hodnocení nabídek, 5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104“. Z textu ustanovení § 36 zákona č. 134/2016 Sb. přitom dále vyplývá, že v různých odstavcích toho paragrafu jsou používány oba pojmy, tj. jak pojem „zadávací podmínky“, tak i pojem „zadávací dokumentace“. Podle § 98 odst. 1 zákona platí, že zadavatel může „…zadávací dokumentaci vysvětlit…“. Z výše uvedeného je dle Úřadu možno učinit závěr, že ač zákonodárce používá dva různé pojmy, mnohde dochází k reálnému splynutí významů obou těchto pojmů. S poukazem na shora uvedené Úřad došel k závěru, že posun v terminologii požívané v obou výše uvedených právních předpisech nepředstavuje pro právě posuzovanou věc žádný zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě, neboť za součást zadávacích podmínek je třeba považovat i vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona. Podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona může zadavatel podmínky účasti v zadávacím řízení, které jsou v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona zadávacími podmínkami, stanovit jako podmínky kvalifikace, přičemž současně dle § 36 odst. 2 zákona platí, že zadávací podmínky zadavatel uvede v zadávací dokumentaci nebo je sdělí účastníkům zadávacího řízení při jednání. S ohledem na uvedené se zadávací dokumentací podle § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí rovněž dokument označený zadavatelem jako „kvalifikační dokumentace“, neboť obsahuje požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace a rovněž způsob podání žádostí o účast v zadávacím řízení, tedy podmínky účasti v zadávacím řízení.

75.         Pro vymezení předmětu veřejné zakázky a požadavků na kvalifikaci jsou tedy nejvýznamnější zadávací podmínky, přičemž odpovědnost za jejich řádné zpracování leží plně na zadavateli. Právě na základě tohoto souboru dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek dodavatelé zpracovávají své žádosti o účast a prokázaní kvalifikace či nabídky, a proto zadávací podmínky musí být zpracovány s maximální pozorností dostatečně konkrétně a podrobně tak, aby dodavatelé mohli podat žádosti o účast, prokázat kvalifikaci v rozsahu požadovaném zadavatelem a následně podat vzájemně porovnatelné nabídky.

76.         Úřad má s ohledem na výše uvedené za prokázané, že se v případě zadávací dokumentace ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentace“ ze dne 29. 3. 2017, nedatovaného vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nového znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 jedná o zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona, a obviněný byl tedy povinen odeslat tuto dokumentaci Úřadu v souladu s § 252 odst. 3 zákona prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

77.         K povinnosti zadavatele poskytnout Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení Úřad předně uvádí, že v souladu s § 252 odst. 3 zákona je zadavatel povinen své vyjádření k návrhu a další podání, a zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace, odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

78.         Ustanovení § 252 odst. 1 zákona stanoví, že zadavatel je povinen Úřadu dokumentaci o zadávacím řízení zaslat společně s vyjádřením k obdrženému návrhu, přičemž k doručení vyjádření k návrhu zákon zadavateli stanoví lhůtu 10 dnů ode dne, kdy mu byl návrh na zahájení správního řízení doručen. Uvedené ustanovení zákona je přitom dle Úřadu nutno vykládat tak, že části dokumentace, které je zadavatel povinen podle § 252 odst. 3 zákona zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky či jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, tj. stejným způsobem, jaký je stanoven pro zaslání vyjádření k návrhu, musí zadavatel ve lhůtě určené pro doručení vyjádření Úřadu, tj. nejpozději 10. den ode dne obdržení návrhu na zahájení správního řízení, Úřadu také doručit (tj. stejně jako u vyjádření k návrhu ke splnění dané povinnosti nestačí, že jsou tyto části dokumentace v dané lhůtě pouze odeslány).

79.         Z dostupných podkladů, konkrétně z detailu datové zprávy odeslané navrhovatelem zadavateli ze dne 19. 5. 2017,  Úřad zjistil, že zadavatel obdržel dne 19. 5. 2017 návrh navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Lhůta k odeslání dokumentace o zadávacím řízení Úřadu ve správním řízení sp. zn. S0196/2017/VZ tedy uplynula dne 29. 5. 2017. V této lhůtě zadavatel (obviněný), resp. zástupce obviněného, Úřadu osobně předal v listinné podobě zadávací dokumentaci ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentaci“ 29. 3. 2017, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ a dokladů o odeslání tohoto vysvětlení, doklady o elektronické komunikaci mezi zadavatelem (obviněným), resp. zástupcem obviněného, a dodavateli týkající se žádostí o poskytnutí zadávací a projektové dokumentace, a dále na nosiči CD projektovou dokumentaci.

80.         Z obsahu správního spisu sp. zn. S0196/2017/VZ vyplývá, že dne 1. 6. 2017 Úřad usnesením podle § 263 odst. 4 zákona zadavateli stanovil dodatečnou lhůtu k zaslání kompletní dokumentace o zadávacím řízení, neboť ji do té doby od zadavatele neobdržel (k tomu bod 61. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad v dodatečné lhůtě od zadavatele obdržel zbylé části dokumentace o zadávacím řízení (viz bod 62. a 63. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

81.         Až dne 6. 6. 2017 tak byla Úřadu prostřednictvím datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem doručena zadávací a „kvalifikační dokumentace“ včetně příloh, a to zadávací dokumentace ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentace“ ze dne 29. 3. 2017, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 vyjma netextové části zadávací dokumentacevztahující se k veřejné zakázce. Lze tedy konstatovat, že tato část dokumentace o zadávacím řízení nebyla Úřadu zaslána v zákonem požadované formě ve lhůtě od 20. 5. 2017 do 29. 5. 2017 (viz výše bod 79. odůvodnění tohoto rozhodnutí), a proto má Úřad za prokázané, že zadávací dokumentaci zadavatel Úřadu neposkytl v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu navrhovateli.

82.         K vyjádření obviněného, že část dokumentace o zadávacím řízení, kterou Úřadu předložil osobně dne 29. 5. 2017, tj. zejména zadávací dokumentaci, „kvalifikační dokumentaci“ a vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nového znění kvalifikační dokumentace“, považoval za dokumentaci, kterou může ve smyslu „§ 253 odst. 4 zákona“ předložit Úřadu v listinné podobě, Úřad uvádí, že z obsahu těchto předložených dokumentů vyplývá, že se jedná o požadavky zadavatele vymezující předmět plnění veřejné zakázky, podmínky účasti v zadávacím řízení, podmínky průběhu zadávacího řízení, ve formě textu, a tedy jde o zadávací dokumentaci ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona (viz výše body 73. – 76. odůvodnění tohoto rozhodnutí), kterou byl zadavatel v souladu s ustanovením § 252 odst. 3 povinen odeslat Úřadu prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Pro doplnění Úřad uvádí, že se nejedná o netextovou část zadávací dokumentace; netextovou část zadávací dokumentace zadavatel poskytl na CD dne 29. 5. 2017 (viz bod 60. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

83.         Úřad uvádí, že jelikož lhůta ke splnění povinnosti stanovené v § 252 odst. 1 zákona, tj. doručení zadávací dokumentace vyjma netextové části zadávací dokumentace uplynula dne 29. 5. 2017 a zadavatel v této lhůtě svou povinnost nesplnil, naplnil tak skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

84.         Úřad s ohledem na výše uvedené konstatuje, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil svou povinnost stanovenou v § 252 odst. 3 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ neodeslal zadávací dokumentaci ze dne 29. 3. 2017, „kvalifikační dokumentaci“ 29. 3. 2017 a nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nového znění kvalifikační dokumentace“ ze dne 21. 4. 2017 prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu na zahájení předmětného správního řízení, tj. do 29. 5. 2017, ale učinil tak až dne 6. 6. 2017, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

K výroku V. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

85.         Zadavatel je podle ustanovení § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením je zadavatel povinen Úřadu zaslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh.

86.         Podle § 252 odst. 3 zákona vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu a další podání, zadávací dokumentaci vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, je zadavatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Návrh a další podání je navrhovatel povinen odeslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Další účastníci řízení jsou povinni odeslat Úřadu svá podání výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

87.         Zadavatel se podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4, § 254 odst. 5 nebo 6 nebo § 258 odst. 1 zákona.

88.         Podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) zákona.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení a dalších podkladů a informací získaných při úřední činnosti Úřadu

89.         Dne 19. 5. 2017 obdržel Úřad návrh navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „navrhovatel“) – na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

90.         Z detailu dokladu o odeslání datové zprávy, který byl Úřadu předložen dne 22. 6. 2017 na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0196/2017/VZ-18591/2017/513/EPi ze dne 20. 6. 2017 v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ navrhovatelem, vyplývá, že zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dne 19. 5. 2017.

91.         Dne 29. 5. 2017 byla Úřadu obviněným osobně předložena část dokumentace o zadávacím řízení, včetně předávacího protokolu z téhož dne, v němž obviněný uvedl:

„Předáváme vám tímto spisovou dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“.Vzhledem ke stále probíhajícímu zadávacímu řízení Vám budou žádosti o účast doloženy ihned poté, co si je zadavatel okopíruje, aby mohl pokračovat v zadávacím řízení. Dodatečně Vám budou doručeny veškerá rozhodnutí o námitkách, včetně korespondence, neboť je nutné vyžádat výpisy z datové schránky zadavatele prokazující doručení těchto námitek (a také samotného návrh).

1)      Spisová dokumentace k zadávacímu řízení v listinné podobě

2)      Projektová dokumentace v elektronické podobě (na CD)“

92.         Zadavatel ve stanovené lhůtě Úřadu nedoručil vyjádření k návrhu navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ.

93.         Dne 17. 7. 2017 byl v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ doručen přípis obviněného, jehož přílohou byl dokument obviněným označený jako „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU A USNESENÍ Č.J. UOHS-S0196/2017/VZ-20302/2017/513/EPi ze dne 11. 7. 2017 (VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ)“ z téhož dne.

94.         Na základě usnesení č. j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-21209/2017/513/EPi ze dne byl Úřadu dne 25. 7. 2017 doručen přípis obviněného, jehož přílohou byl mj. dokument označený jako „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU“ datovaný dnem 29. 5. 2017. Z průvodky doručeného digitální dokumentu vyplývá, že předmětná příloha byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem ze dne 25. 7. 2017 držitelem použitého certifikátu Mgr. Bc. Milanem Konečným.

95.         Dne 31. 7. 2017 byl Úřadu obviněným doručen „doklad o doručení vyjádření k návrhu“, přičemž přílohou tohoto podání byl předávací protokol ze dne 29. 5. 2017.

Právní posouzení

96.         V ustanovení § 252 odst. 1 zákona jsou zadavateli uloženy dvě povinnosti vyplývající ze situace, kdy je podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky. Zadavatel je povinen zaslat Úřadu ve lhůtě 10 dnů od obdržení návrhu nejen dokumentaci o zadávacím řízení (k tomu viz výše – právní posouzení k výrokům III. a IV. tohoto rozhodnutí), ale rovněž doručit své vyjádření k tomuto návrhu, přičemž tyto dvě povinnosti nelze vzájemně zaměňovat či ztotožňovat. Případné nesplnění každé z těchto zákonem stanovených povinností má za následek spáchání samostatného správního deliktu.

97.         Stejně jako nezaslání dokumentace, tak i nedoručení vyjádření zadavatele k návrhu, Úřadu značně ztěžuje výkon dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem (myšleno zákonem o zadávání veřejných zakázek) a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 248 odst. 1 zákona.

98.         Pokud se zadavatel k návrhu nevyjádří, ztěžuje tím nejen pozici Úřadu při přezkumu, ale způsobuje i průtahy ve správním řízení, neboť absence stanoviska zadavatele ke skutečnostem uvedeným v návrhu komplikuje Úřadu jako správnímu orgánu průběh zjištění skutkového stavu. S ohledem na § 252 odst. 2 zákona má doručení, resp. nedoručení, vyjádření zadavatele rovněž zásadní vliv na počítání lhůt ve správním řízení, resp. na počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí Úřadu, neboť citované ustanovení zákona uvádí, že lhůta pro vydání rozhodnutí Úřadu počíná běžet od okamžiku doručení vyjádření zadavatele a dokumentace o zadávacím řízení.

99.         Obviněný byl povinen v souladu s ustanovením § 252 odst. 1 zákona povinen doručit Úřadu vyjádření k obdrženému návrhu ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení, tj. do 29. 5. 2017.

100.     K tvrzení obviněného, že bylo vyjádření k návrhu navrhovatele Úřadu předáno osobně spolu s dokumentací o zadávacím řízení, uvádí Úřad následující.

101.     Dne 29. 5. 2017 byla Úřadu osobně předána obviněným část dokumentace o zadávacím řízení, a to konkrétně v listinné podobě zadávací dokumentace, nedatované vysvětlení zadávací dokumentace včetně přílohy, tj. „nové znění“ kvalifikační dokumentace ze dne 21. 4. 2017, výpis systémových zpráv z profilu zadavatele, doklady o elektronické komunikaci mezi obviněným a dodavateli, zadávací a kvalifikační dokumentace ze dne 29. 3. 2017, formulář „Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení“ a na nosiči CD projektová dokumentace. Žádný z uvedených dokumentů nelze považovat za vyjádření k návrhu navrhovatele. Skutečnost, že vyjádření navrhovatele nebylo předáno osobně spolu s dokumentací, vyplývá rovněž z textu předávacího protokolu ze dne 29. 5. 2017, který byl Úřadu předložen spolu s výše specifikovanou částí dokumentace o zadávacím řízení. Obviněný, zde uvedl, že Úřadu předává spisovou dokumentaci k zadávacímu řízení v listinné podobě a projektovou dokumentaci v elektronické podobě (CD). Úřad akcentuje, že za vyjádření k návrhu nelze považovat ani dokumentaci o zadávacím řízení. Úřad pro úplnost doplňuje, že rovněž text předávacího protokolu ze dne 29. 5. 2017 nelze považovat za vyjádření k návrhu, neboť obsahuje pouze informaci o předávaných písemnostech, a o tom, že část dokumentace o zadávacím řízení bude Úřadu předána poté, co si obviněný pořídí od příslušných dokumentů kopie (k tomu blíže bod 91. odůvodnění tohoto rozhodnutí).

102.     Usnesením č.j. ÚOHS-S0263/2017/VZ-21209/2017/513/EPi ze dne 21. 7. 2017 si Úřad od zadavatele vyžádal »předložení kopie vyjádření k návrhu navrhovatele – EUROVIA CS, a.s., IČO 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město – ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci veřejné zakázky „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 29. 3. 2017 a uveřejněno dne 30. 3. 2017 pod ev. č. Z2017-008178, ve znění opravy uveřejněné dne 24. 4. 2017, které měl podle svého vyjádření v rámci odporu ze dne 10. 7. 2017 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doručit dne 29. 5. 2017, včetně dokladu o tomto doručení«. Na základě této žádosti obviněný dne 25. 7. 2017 Úřadu doručil přípis, jehož přílohou byl dokument označený jako „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU“ datovaný dnem 29. 5. 2017. Z průvodky doručeného digitální dokumentu vyplývá, že předmětná příloha byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem ze dne 25. 7. 2017 držitelem použitého certifikátu Mgr. Bc. Milanem Konečným (viz bod 94. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Kopie „vyjádření k návrhu navrhovatele“, kterou obviněný předložil dne 25. 7. 2017, tedy byla opatřena elektronickým podpisem z téhož dne, tj. datem téměř dva měsíce po dni, kdy mělo být vyjádření obviněného (dle jeho tvrzení) předloženo Úřadu. Doklad prokazující datum doručení tohoto dokumentu Úřadu zadavatel v toto lhůtě ani později nepředložil. Zadavatelem předložený dokument tudíž neprokazuje, že zadavatel vyjádření k podanému návrhu Úřadu předložil v zákonné lhůtě.

103.     Dne 17. 7. 2017 byla Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci téže veřejné zakázky doručena písemnost označená obviněným jako „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU A USNESENÍ Č.J. UOHS-S0196/2017/VZ-20302/2017/513/EPi ze dne 11. 7. 2017 (VYJÁDŘENÍ K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ)“ z téhož dne, přičemž i s ohledem na její obsah, lze tuto písemnost považovat za vyjádření zadavatele k návrhu. Obviněný tak svoji povinnost zaslat Úřadu vyjádření k návrhu splnil dne 17. 7. 2017, tedy po vydání příkazu.

104.     Obviněný vyjádření k návrhu navrhovatele ze dne 18. 5. 2017 na zahájení správního řízení pod sp. zn. S0196/2017/VZ v zákonem stanovené lhůtě nedoručil, ale učinil tak až dne 17. 7. 2017. Úřad s ohledem na uvedené konstatuje, že obviněný nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, když Úřadu nedoručil své vyjádření k návrhu ve lhůtě 10 dnů od jeho doručení, tj. do 29. 5. 2017.

105.     S ohledem na výše uvedené skutečnosti, má Úřad za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 252 odst. 1 zákona, když nedoručil své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 dnů od jeho doručení, ale učinil tak až dne 17. 7. 2017, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku V. tohoto příkazu.

K výroku VI. tohoto rozhodnutí – uložení pokuty

106.     Úřad posoudil postup obviněného ve všech vzájemných souvislostech a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť zadavatel svým postupem naplnil skutkovou podstatu dvou přestupků podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona a rovněž skutkovou podstatu tří přestupků podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. e) zákona.

107.     Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

108.     Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

109.     V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že obviněný neodeslal rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele Mamelom s.r.o. ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení obviněnému v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, dozvěděl na základě podnětu, který obdržel dne 24. 5. 2017. K protiprávnímu jednání obviněného došlo dne 10. 5. 2017, tedy dne následujícího po marném uplynutí lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách podaných stěžovatelem Mamelom s.r.o. O spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že obviněný neodeslal rozhodnutí ze dne 5. 5. 2017 o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s., ve lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona, se Úřad dozvěděl na základě návrhu na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ ve věci téže veřejné zakázky, který byl Úřadu doručen dne 19. 5. 2017. K protiprávnímu jednání došlo v tomto případě rovněž dne 10. 5. 2017, tedy dne následujícího po marném uplynutí lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách stěžovatele EUROVIA CS, a.s. O spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se Úřad dozvěděl dne 22. 6. 2017, kdy byl Úřadu doručen doklad o doručení stejnopisu návrhu na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0196/2017/VZ obviněnému navrhovatelem. K protiprávnímu jednání u těchto přestupků obviněného došlo dne 30. 5. 2017, tedy dne následujícího po marném uplynutí lhůty pro doručení dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku Úřadu. Správní řízení ve věci výše specifikovaných přestupků bylo zahájeno doručením příkazu. Z uvedených skutečností vyplývá, že k uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo, přičemž v šetřeném případě odpovědnost obviněného za přestupky nezanikla.

110.     Podle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích se za dva nebo více přestupků téhož pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle ustanovení vztahujícího se na přestupek závažnější.

111.     Podle ustanovení § 268 odst. 2 písm. b) zákona se za přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, uloží pokuta do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) zákona. Za přestupek podle odstavce 1, nepoužije-li se postup podle odstavce 3, se uloží podle § 268 odst. 2 písm. c) zákona pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) zákona.

112.     Z výše uvedeného vyplývá, že v šetřeném případě lze uložit vyšší pokutu za spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona uvedených ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí. Vzhledem ke skutečnosti, že horní hranice pokut za tyto přestupky je shodná, je nutné uložit dle § 41 odst. 1 zákona o přestupcích pokutu podle ustanovení vztahujícího se na přestupek závažnější.

113.     Vzhledem ke skutečnosti, že skutková zjištění provázející přestupky podle § 268 odst. 1 písm. d) uvedené ve výroku I. a II. tohoto rozhodnutí jsou totožná a nelze rozhodnout, který z nich je závažnější, Úřad uložil pokutu za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a to s ohledem na systematiku tohoto rozhodnutí.

114.     Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

115.     V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že jednáním obviněného nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle § 245 odst. 1 zákona, když obviněný nedodržel zákonnou lhůtu pro odeslání rozhodnutí o námitkách stanovenou citovaným ustanovením zákona (zákonem chráněný zájem).

116.     Úřad přihlédl ke skutečnostem, které v řízení vyšly najevo a zohlednil je při stanovení výše pokuty.

117.     Úřad uvádí, že v případě neodeslání rozhodnutí o námitkách ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení obviněnému, se sice jedná o nesplnění zákonné povinnosti obviněného, avšak na škále závažnosti přestupků stojí na jednom z nižších stupňů například oproti situaci, kdy by obviněný o námitkách vůbec nerozhodl, nebo o nich rozhodl opožděně, eventuálně by rozhodnutí o námitkách stěžovateli neodeslal. Úřad však musel přihlédnout k dalším skutečnostem, které vyšly v řízení najevo, přičemž k uvedenému odkazuje na níže uvedené.

118.     Pokud jde o povahu spáchaného přestupku, Úřad především uvádí, že v daném případě došlo postupem obviněného k nesplnění povinnosti odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovatele ve lhůtě stanovené zákonem, jež je projevem zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tím, že obviněný odeslal rozhodnutí o námitkách až po lhůtě stanovené zákonem, byla narušena právní jistota stěžovatele, který s ohledem na zákonem stanovené povinnosti zadavatele mohl důvodně očekávat, že rozhodnutí o námitkách mu bude odesláno do 10 dnů ode dne, kdy byly tyto námitky doručeny obviněnému. Úřad však vzal ve prospěch obviněného v úvahu jako výraznou polehčující okolnost skutečnost, že rozhodnutí o námitkách odeslal pouze jeden den po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

119.     Úřad v předmětném případě shledal jako přitěžující okolnost spáchání přestupku uvedeného ve výroku II. tohoto rozhodnutí, kde obviněný za téměř totožných skutkových okolností svým postupem naplnil skutkovou podstatu stejného přestupku jako ve výroku I. tohoto rozhodnutí, a současně shledal jako přitěžující okolnost rovněž spáchání přestupků uvedených ve výroku III., IV. a V. tohoto rozhodnutí. Podstatnou Úřad vnímal též skutečnost, že zákonnou povinnost zaslat Úřadu vyjádření k návrhu (delikt ve výroku V.) zadavatel splnil až dne 17. 7. 2017.

120.     Pokuta uložená zadavateli za spáchání přestupku podle zákona má obecně splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem – a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je v souladu se zákonem.

121.     Úřad při stanovení výše pokuty přihlédl rovněž k ekonomické situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť stanovená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pokuty, jež mají likvidační charakter a pokuty, které by mohly nepřiměřeným způsobem negativně ovlivnit činnost zadavatele. Z rozpočtu zadavatele (dostupný z oficiálních internetových stránek zadavatele: http://www.sumavanet.cz/dlouhaves/ou/user/deska/2017/rozp1912.pdf) vyplývá, že celkové příjmy dosahují částky 33 203 000 Kč a výdaje 41 641 032 Kč, přičemž schodek v rozpočtu bude zadavatel financovat peněžními prostředky z minulých let. Z informačního systému Ministerstva financí ČR CEDR (dostupné z: http://cedr.mfcr.cz/Cedr3InternetV419/CommonPages/SubvenesListPage.aspx?condition=3876bdf0-fe04-4ac2-a8a7-b63b2aee98b9) dále mj. vyplývá, že v roce 2016 byly zadavateli poskytnuty dotace v částce 643 111 Kč. K vyjádření obviněného, že je nutné zohlednit i dotace, které jsou pouze přislíbeny, „nejsou nárokovatelné a není jisté, zda s nimi bude zadavatel hospodařit“, Úřad uvádí, že dle rozpočtu sice činí dotace 19 925 000 Kč, nicméně mimo uvedené daňové a nedaňové příjmy činí 13 228 000 Kč. S ohledem na hospodaření zadavatele s financemi v řádech desítek milionů Kč (přestože výdaje převyšují příjmy) a na základě uvedeného je Úřad toho názoru, že uložená pokuta nemůže nepřiměřeným způsobem negativně ovlivnit činnost zadavatele. Uloženou pokutu nelze s ohledem na výše uvedené skutečnosti považovat ani za likvidační, neboť jejím uložením není rozpočet obviněného zatížen takovým způsobem, který by de facto ochromil jeho činnost jako obce.

122.     Úřad uložil zadavateli pokutu ve výši, kterou vzhledem k okolnostem případu považuje za dostatečnou v tom smyslu, aby naplnila obě funkce právní odpovědnosti, a to při spodní hranici zákonné sazby.

123.     Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o přestupku nabylo právní moci, na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – identifikační číslo obviněného.

124.     Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému přestupku rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VI. tohoto rozhodnutí.

VII. NÁKLADY ŘÍZENÍ

125.     Podle ustanovení § 93 odst. 1 písm. i) přestupkového zákona se ve výrokové části rozhodnutí o přestupku, kterým je obviněný uznán vinným, se kromě náležitostí podle správního řádu uvede výrok o náhradě nákladů řízení.

126.     Správní orgán podle § 95 odst. 1 přestupkového zákona uloží obviněnému, který byl uznán vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Pokud bylo rozhodnutí o přestupku zrušeno jiným orgánem veřejné moci a tato skutečnost má za následek nesplnění podmínek pro uložení náhrady nákladů řízení, správní orgán nahrazené náklady vrátí.

127.     Vzhledem k tomu, že přestupkový zákon v současné době náklady řízení blíže neupravuje, musel správní orgán vycházet z obecného právního předpisu, kterým je správní řád.

128.     Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží správní orgán povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou účastníkovi, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Podle citovaného ustanovení správního řádu výši paušální částky nákladů řízení stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem je vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), která v § 6 odst. 1 stanoví, že paušální částka nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, činí 1 000,- Kč.

129.     Jelikož v daném případě Úřad zahájil správní řízení z moci úřední, neboť dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku, je zřejmé, že řízení bylo vyvoláno porušením právní povinnosti obviněného a Úřad je tedy povinen obviněnému uložit náhradu nákladů řízení ve výši stanovené vyhláškou. Z toho důvodu Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku VII. tohoto rozhodnutí.

130.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2017000263.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261  odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

VIA Consult, nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dle názoru Úřadu se jedná o chybu v psaní a bylo myšleno dne 9. 5. 2017

[2] Dle názoru Úřadu se jedná o chybu v psaní a bylo myšleno dne 10. 5. 2017, resp. 11. 5. 2017

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz