Zakázané dohody - bid rigging

Bid rigging jsou tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle. Jaké jsou možnosti odhalování a potírání takových dohod? Jaká preventivní opatření mohou zadavatelé či organizátoři výběrových řízení přijmout za účelem předcházení vzniku tajných dohod? Prevence a detekce kartelových dohod v souvislosti s výběrovými řízeními přispívá k omezení plýtvání prostředky z veřejných rozpočtů. V následujícím textu jsou využity i veřejné materiály vydané OECD a dalšími autoritami.

 

Máte-li důkazy, indicie či pouhé podezření, že výběrové řízení bylo ovlivněno nedovolenou dohodou mezi uchazeči o veřejnou zakázku, neváhejte a obraťte se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

E-mail: igor.pospisil@uohs.cz

kamil.nejezchleb@uohs.cz

V případě potřeby vám bude zaručena anonymita.

 

cs | en