Přehled uskutečněných akcí

V rámci projektu byly v období let 2011–2014 pro zaměstnance veřejné správy uspořádány odborné semináře v podobě jednodenních či dvoudenních akcí, a to nejen v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale i v jednotlivých krajích ve formě „roadshow".

Obsahem odborných seminářů byly zejména informace související s platnou a účinnou právní úpravou zadávání veřejných zakázek, respektive informace o změnách v právní úpravě, informace ohledně problematiky zakázaných dohod dodavatelů při zadávání veřejných zakázek (tzv. bid rigging) a informace týkající se i aktuální rozhodovací praxe Úřadu. Nedílnou součástí programu byla i diskuse nad otázkami z oblasti zadávání veřejných zakázek a bid riggingu. 

V rámci realizace projektu byly stanoveny monitorovací indikátory, které byly úspěšně naplněny: 

Podpořené osoby 07.41.00 -  Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítávala jednou, bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. 

Úspěšní absolventi 07.46.13 - Počet podpořených osob, které v rámci vzdělávacích akcí (roadshow, semináře na Úřadě) získaly osvědčení o absolvování přednášky. Úspěšný absolvent (konkrétní účastník) byl započten tolikrát, kolik vzdělávacích akcí na základě osvědčení absolvoval. U dvoudenních seminářů byl účastník započítán, pokud se zúčastnil alespoň jednoho dne semináře.

 

Odborné semináře na Úřadě

Externí vzdělávání v jednotlivých krajích - „roadshow"

 

 

 

 

cs | en