Ředitelé

 

Mgr. Mojmír Florian

Vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval v advokacii a na Úřadu městské části Praha 2. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek II.

 

Mgr. Michal Kobza

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval jako právník na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1999 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2000 působil v různých vedoucích funkcích, v roce 2011 jmenován ředitelem Odboru kontroly veřejných zakázek a ředitelem Úseku veřejných zakázek I, v roce 2015 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek I.

 

JUDr. Jiří Plachý, Ph.D.

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pracoval na Krajském soudě v Liberci a Okresním soudě Vsetín. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2013 působil v různých vedoucích funkcích, v roce 2015 jmenován ředitelem Odboru legislativně-právního a od 1. 3. 2022 ředitelem Kanceláře předsedy Úřadu.

 

Mgr. Igor Pospíšil

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Mgr.

V roce 2001 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2006 jmenován na místo ředitele Odboru výroby a maloobchodu, v roce 2007 na místo ředitele Odboru kartelů.

 

Mgr. Iveta Pospíšilíková

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě v Olomouci, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala jako právník na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně, poté na Magistrátu města Brna. Na Úřad nastoupila v roce 2012 jako tajemník rozkladové komise veřejných zakázek. V roce 2014 byla jmenována vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování VZ 1. V roce 2017 byla jmenována ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování VZ, v roce 2021 pak ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování.

 

Ing. Lenka Svobodová

Vysokoškolské vzdělání na Vysokém učení technickém v Brně, udělen titul Ing.

Po absolvování vysokoškolského studia v roce 1995 nastoupila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2018 byla jmenována vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba.

V roce 2021 byla jmenována ředitelkou Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod.

 

Mgr. Pavlína Škodová, LL.M.

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala na Policejním prezidiu ČR. V roce 2014 nastoupila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2016 působila jako vedoucí Oddělení právního. V roce 2022 byla jmenována ředitelkou Odboru legislativně-právního.

 

Ing. Petr Vévoda

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Ing.

Po skončení studia pracoval ve společnosti BP (UK). V roce 2007 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek III.

 

Mgr. Jana Zmeškalová

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala v advokacii, poté na Nejvyšším soudu ČR, trestním kolegiu. Na Úřad nastoupila v roce 2014 jako tajemnice rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2016 byla jmenována vedoucí Oddělení kontroly tržní síly.

V roce 2018 byla jmenována ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz