Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Informace jsou v souladu s § 17 zákona poskytovány za úhradu a za podmínek podle následujícího sazebníku:

A.  Je-li požadováno poskytnutí informací, stanoví se úhrada jako součet:

I.  Nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:

Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou započatou půlhodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 238,- Kč.

II.  Náklady na pořízení kopie nebo výtisku:

  • pořízení jednostranné kopie nebo výtisku formátu A4 2,- Kč/1 list,
  • pořízení oboustranné kopie nebo výtisku formátu A4 3,- Kč/1 list,
  • pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie nebo výtisku jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby formátu A4.

III.  Náklady na opatření technických nosičů dat:

  • za 1 ks diskety  7,- Kč,
  • za 1 ks CD 7,- Kč,
  • za 1 ks DVD 8,- Kč,
  • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

IV.  Náklady na odeslání informací žadateli:

  • náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů (dle aktuálního ceníku poštovních služeb),
  • náklady na balné jsou stanoveny paušální částkou ve výši 10,- Kč.

B.  Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů. Úhrada nemůže být provedena formou dobírky.

C.  Osvobození od úhrady nákladů

Pokud součet všech nákladů nepřesáhne částku 50­,- Kč, je informace poskytnuta zdarma.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz

Omluva

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 7, PSČ 604 55, IČO 65349423, se tímto omlouvá společnosti RegioJet a.s., sídlem Brno, Náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČO 28333187, za obsah tiskových zpráv nazvaných „Flixbus soutěží férově, odmítl snahy konkurence o koordinaci cen“ a „Výzvy k dodržování cen jsou ze soutěžního hlediska problematické“ zveřejněných na internetových stránkách www.uohs.cz dne 13. 5. 2019, neboť tyto nevyváženě a zavádějícím způsobem informovaly o postupu společnosti RegioJet a.s. vůči FlixBus CZ s.r.o., sídlem Havlíčkova 1029/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 6015697, ve sporu o případné podnákladové ceny této společnosti, čímž bylo neoprávněně zasaženo do pověsti společnosti RegioJet a.s.