Hospodářská soutěž

Legislativa hospodářská soutěž - Česká Republika

Zákon o ochraně hospodářské soutěže

Zákon č. 143/2001 Sb.

Poslední novely zákona

Vyhláška 294/2016 Sb.

 

Zákon č. 143/2001 Sb. ve znění do 1. 10. 2016

Vyhláška k zákonu č. 143/2001 Sb.

Soft Law

Zakázané dohody a zneužití dominantního postavení

Spojení soutěžitelů

Starší soft-law

Zákon o platebním styku 

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže 

Legislativa hospodářská soutěž - Evropská unie

Anitrust

Spojování soutěžitelů

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz