Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

30. listopadu 2015 / Podnět od Oživení vytíží významnou část kapacit ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel v minulém týdnu podněty k zahájení řízení z moci úřední od občanského sdružení Oživení, které se týkají uveřejňovacích deliktů více než 4 tisíc zadavatelů, jimž je vytýkáno údajných 20 490 pochybení

30. listopadu 2015 / PHARMOS může převzít část podniku ViaPharma Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v prvostupňovém správním řízení spojení soutěžitelů PHARMOS, a.s. a části podniku ViaPharma s.r.o., k němuž dochází v oblasti velkoobchodního prodeje léčiv a souvisejícího zboží nezávislým lékárnám. Rozhodnutí již nabylo právní moci

27. listopadu 2015 / Technické služby Rudná neoprávněně využily výjimky pro sektorového zadavatele Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný akciovou společností Technické služby Rudná a potvrdil rozhodnutí prvního stupně, v němž Úřad uložil společnosti pokutu ve výši 150 tisíc korun za správní delikt, kterého se dopustila tím, že předmět plnění...

26. listopadu 2015 / Úřad opětovně pokutoval zakázané dohody obsažené ve smlouvě o propojení mezi mobilními operátory Vodafone a T-Mobile Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad) vydal opakované prvostupňové rozhodnutí o tom, že mobilní operátoři Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. se dopustili porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

26. listopadu 2015 / Pokuty a zákaz plnění veřejných zakázek byly uloženy společnostem Celkonsia a PMB-ZOS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal dodavatele Počítačová a vzdělávací společnost Celkonsia s.r.o. a PMB-ZOS s.r.o. za uvádění nepravdivých údajů při účasti v zadávacím řízení Úřadu práce České republiky „Výběr dodavatele služeb na realizaci projektu: 10 pro...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz