Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

22. srpna 2014 / Ministerstvo zdravotnictví chybovalo v zakázce na provozovatele vrtulníků záchranné služby Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 1 milion korun, která byla prvostupňově uložena Ministerstvu zdravotnictví České republiky za nedodržení zákona při zadávání veřejné zakázky na provozování vrtulníků pro střediska letecké záchranné služby

20. srpna 2014 / Za problémy s Taurusy si České dráhy mohou samy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže před několika měsíci v prvostupňovém rozhodnutí zakázal společnosti České dráhy plnit smlouvu na vzájemný pronájem lokomotiv s rakouským železničním dopravcem

14. srpna 2014 / Pražský magistrát dělil zakázku na implementaci systému PROXIO Hlavní město Praha nedodrželo postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách, když v rámci projektu implementace systému PROXIO rozdělilo předmět veřejné zakázky na šest podlimitních veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže proto zadavateli uložil ve správním řízení...

13. srpna 2014 / Lesy České republiky chybovaly v zakázkách ICT Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení z moci úřední státnímu podniku Lesy České republiky pokutu ve výši 500 tisíc korun za správní delikty, jichž se dopustil tím, že veřejné zakázky na systémového integrátora a poskytovatele služeb IS/ICT zadal v jednacím...

23. července 2014 / Formulář pro oznamování podpor poskytnutých na základě nařízení č. 651/2014 (tzv. nařízení o blokových výjimkách) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v reakci na četné dotazy poskytovatelů zveřejnil formulář pro oznamování režimů (a ad hoc podpor) poskytnutých na základě Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz