Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

25. září 2014 / Predátorské jednání Student Agency bylo potvrzeno Krajským soudem Krajský soud v Brně svým dnešním rozsudkem zamítl žalobu společnosti STUDENT AGENCY, s.r.o., proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2011, jímž byla tomuto soutěžiteli uložena pokuta ve výši

24. září 2014 / Svatomartinská konference 2014 Poslední trendy a vývoj soutěžního práva jsou podtitulem tradiční mezinárodní Svatomartinské konference pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 11. a 12. listopadu 2014 v brněnském sídle Úřadu

19. září 2014 / Hodonín oslovoval opakovaně stejné stavební firmy, za diskriminaci zaplatí pokutu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad města Hodonín a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, kterým byla tomuto zadavateli za porušení zákona o veřejných zakázkách uložena pokuta ve výši 250 000 Kč

19. září 2014 / Pokuta pro Ředitelství silnic a dálnic platí Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla zadavateli uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za zadání tří veřejných zakázek v jednacím řízení...

15. září 2014 / ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz