Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

26. dubna 2016 / České dráhy chybovaly v zakázce na vybavení railjetů wi-fi technologií Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém správním řízení pokutu ve výši 100 000 Kč společnosti České dráhy a.s. za chyby ve veřejné zakázce na „vybavení vlakových souprav railjet Wi-Fi technologií pro poskytování služeb internetového připojení“. Rozhodnutí...

22. dubna 2016 / Zakázka města Nejdku na komunální a technické služby byla diskriminační Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 750 000 Kč městu Nejdek za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Komunální a technické služby pro město Nejdek“

9. dubna 2016 / Provozní náklady ÚOHS jsou výrazně nižší, než tvrdí server iDnes Provozní náklady Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na jednoho zaměstnance činily v roce 2014 76 252 Kč

6. dubna 2016 / ÚOHS podporuje postup Senátu ve věci nového zákona o veřejných zakázkách Senát Parlamentu České republiky dnes na své 21. schůzi projednával návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek

5. dubna 2016 / Registrace na Jarní konferenci v oblasti veřejné podpory Dne 5. 4. 2016 byla na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže spuštěna registrace na Jarní konferenci v oblasti veřejné podpory

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz