Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

9. října 2015 / Raiffeisenbank může převzít retailovou část Citibank Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení společnosti Raiffeisenbank a.s. nabýt část podniku společnosti Citibank Europe plc působící v oblasti tzv. retailového bankovnictví v České republice

9. října 2015 / ČVUT v Praze neprodloužilo lhůtu k podání nabídek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím pokutu ve výši 150 000 Kč Českému vysokému učení technickému v Praze (dále také ČVUT) za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Analyzátory pro měření velikosti nanočástic a...

2. října 2015 / České dráhy nezákonně měnily smlouvu na dodávky elektrických vlaků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém správním řízení pokutu ve výši 200 000 Kč společnosti České dráhy a. s. za porušení zákona o veřejných zakázkách v souvislosti se zadávacím řízením na dodávku 15 kusů třívozových elektrických jednotek. Rozhodnutí...

1. října 2015 / Hospodářskou soutěž na ÚOHS povede nově Michael Mikulík Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj dnes jmenoval novým místopředsedou Michaela Mikulíka. Nově jmenovaný místopředseda nahrazuje v čele Sekce hospodářské soutěže odcházejícího Michala Petra

1. října 2015 / Úřad povolil ve zjednodušeném řízení dvě spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti eD' system Czech, a.s., převzít část podniku společnosti AGORA DMT, a.s., zabývající se velkoobchodní distribucí výrobků kategorií GSM přístroje a GSM příslušenství

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz