Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

21. května 2015 / Novela zákona o významné tržní síle nebude mít negativní dopad na ceny ani české dodavatele Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky začne v tomto týdnu projednávat návrh novely zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Tato skutečnost vzbudila značný zájem médií, v jejichž výstupech zaznívala...

14. května 2015 / Reakce předsedy Úřadu na komentář zveřejněný v Lidových novinách Předseda Úřadu Petr Rafaj v reakci na komentář redaktora Jana Klesly nazvaný O spícím strážci a zveřejněný v Lidových novinách dne 11. 5. 2015 zaslal dopis šéfredaktorovi deníku Istvánu Lékovi

7. května 2015 / Společnost EP Industires dostala povolení převzít Van Gansewinkel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů EP Industries, a.s., a van Gansewinkel, a.s. Rozhodnutí již nabylo právní moci

6. května 2015 / Jarní konference v oblasti veřejné podpory Dne 17. června 2015 se v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně uskuteční první letošní konference z oblasti veřejné podpory

27. dubna 2015 / K dotazům médií ohledně činnosti ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odpovídal v posledních dnech na četné dotazy médií týkající se hodnocení jeho činnosti. Vzhledem k dalším dotazům tohoto druhu zveřejňujeme odpovědi na internetových stránkách

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz