Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

24. dubna 2015 / Výroční zpráva ÚOHS za rok 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejňuje svou výroční zprávu za rok 2014. Ve zprávě je obsažen souhrn nejdůležitějších událostí a výsledky činnosti Úřadu ve všech oblastech jeho působnosti

20. dubna 2015 / Stavební firmy byly potrestány za kartelové dohody o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnostem BS Vsetín, s.r.o., a NOSTA, s.r.o., (dále jen BS Vsetín a Nosta) sankce v souhrnné výši 5 878 000 Kč za účast v kartelové dohodě, jejímž cílem bylo ovlivnit výsledek zadávacích řízení týkajících se stavebních veřejných zakázek

3. dubna 2015 / Převzetí poskytovatele satelitního vysílání bylo povoleno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů LUFUSIONS s.r.o. a DIGI Czech Republic, s.r.o. Spojení bylo povoleno ve zjednodušeném řízení a rozhodnutí již je pravomocné

2. dubna 2015 / Úřad zastavil řízení týkající se modernizace D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zastavil správní řízení týkající se veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic „D1 modernizace - úsek 03, Exit 29 Hvězdonice - Exit 34 Ostředek“. Rozhodnutí dosud není pravomocné

23. března 2015 / Sdílením sítí českých mobilních operátorů se bude zabývat Evropská komise Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise (dále též DG Competititon) řeší v poslední době několik případů sdílení síťové infrastruktury mezi mobilními operátory v různých členských státech Evropské unie

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz