Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

15. září 2014 / ČÚZK pořídil registr v netransparentní zakázce Český úřad zeměměřičský a katastrální nepostupoval při zadávání veřejné zakázky „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – implementace řešení“ v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. K tomuto závěru dospěl v prvostupňovém správním řízení Úřad pro ochranu...

12. září 2014 / Spojení soutěžitelů povolena ve zjednodušeném řízení Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím z 9. září 2014 ve zjednodušené proceduře spojení soutěžitelů FutureLife a.s. a ISCARE I.V.F. a.s. Spojující se soutěžitelé

1. září 2014 / Obce nesmějí při regulaci loterií narušovat hospodářskou soutěž Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal stanovisko týkající se možného omezování hospodářské soutěže v souvislosti s regulací loterií ze strany měst a obcí

26. srpna 2014 / Úřad povolil převzetí CPI Hotels skupinou GSG Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím z 26.8.2014 společnosti GSG GROUP převzít společnost CPI Hotels, a.s. Rozhodnutí není dosud pravomocné

25. srpna 2014 / Druhá letošní konference o aktuálních otázkách veřejné podpory proběhně na ÚOHS 22. října S počátkem července tohoto roku vstoupila v účinnost řada nových předpisů EU, které Evropská komise přijala v rámci rozsáhlé modernizace celého právního rámce poskytování veřejné podpory. Mezi těmito předpisy figurují zejména dva nejužívanější tituly pro poskytování veřejné...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz