Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

19. prosince 2014 / Vyjádření ÚOHS K případu Krásná Lípa Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za nutné uvést na pravou míru nepravdivé informace uváděné v médiích místostarostou Krásné Lípy a senátorem Zbyňkem Linhartem v posledních dvou dnech

19. prosince 2014 / Unipetrol se může stát výlučným vlastníkem České rafinérské Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dnešním prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů UNIPETROL, a.s. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Potenciální dopady fúze na relevantní trhy Úřad podrobně posuzoval v tzv. druhé fázi správního řízení. Rozhodnutí není dosud pravomocné

18. prosince 2014 / Nová výše referenční a diskontní sazby a sazby pro navrácení veřejné podpory V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby v České republice. Nová základní sazba ve výši 0,52 % je účinná od 1. 1. 2015

15. prosince 2014 / Chodov chyboval při uzavírání koncesní smlouvy na rozvod tepla Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž městu Chodov byla uložena pokuta ve výši 300 tisíc korun za nedodržení závazného postupu při uzavírání smlouvy o nájmu rozvodného tepelného zařízení se...

11. prosince 2014 / Úřad opětovně pokutoval protisoutěžní dohody Sokolovské uhelné, sankce byla zmírněna Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj vydal změněné druhostupňové rozhodnutí týkající se protisoutěžních dohod o zákazu exportu společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen SUPN). Původně uložená sankce byla mírně snížena na 15 987 300 Kč

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz