Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

27. srpna 2015 / Ministerstvo zpochybňuje autoritu Nejvyššího správního soudu a jeho kompetentnost Úřad pro ochranu hospodářské soutěže považuje za nutné vysvětlit některé skutečnosti týkající se včera vydaného rozhodnutí ve věci veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR na zabezpečení provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel, neboť zejména na straně zadavatele vyvolalo značné nepochopení

26. srpna 2015 / Ministerstvo dopravy chybovalo v zakázce na centrální registr vozidel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil svým prvostupňovým rozhodnutím veřejnou zakázku Ministerstva dopravy České republiky na „Zajištění provozu a rozvoje Centrálního registru vozidel“. Rozhodnutí je nepravomocné a je možno proti němu v zákonné lhůtě podat rozklad

25. srpna 2015 / Uveřejňování je zárukou transparentnosti MF Dnes se ve dnešním vydání (Úřad pokutuje papírové banality. MF Dnes, 25.8.2015, s. A6) poměrně rozsáhle věnovala tzv. uveřejňovacím deliktům, tedy pochybením zadavatelů, kteří se zpožděním nebo vůbec nezveřejňují informace o zadávacím řízení v českém a unijním věstníku...

24. srpna 2015 / Ústavní stížnost soutěžitele HUSKY neuspěla, rozhodnutí Úřadu bylo opět potvrzeno Ústavní soud svým usnesením z 12. srpna 2015 odmítl ústavní stížnost, kterou podala společnost HUSKY CZ s.r.o. proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z roku 2011, jímž byla uvedenému soutěžiteli uložena pokuta ve výši 2 316 000 Kč za uzavírání protisoutěžních...

19. srpna 2015 / ÚOHS vydává sdělení k prodlužování smluv krajů na zajišťování železniční přepravy cestujících V současné době probíhají v rámci řady krajů intenzivní diskuze o budoucím vývoji řešení situace ohledně zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících formou drážní osobní dopravy, a to zejména na dráze regionální

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz