Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

31. července 2015 / Konica Minolta má povolení k převzetí společnosti WEBCOM Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., a WEBCOM a. s. Rozhodnutí již je pravomocné

29. července 2015 / Zadavatel neoprávněně vylučoval kvůli údajům v obchodním rejstříku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prvostupňovým rozhodnutím z 15. července 2015 vyhověl návrhu uchazeče B.I.B.S., a.s., který směřoval proti úkonům zadavatele Ministerstva zdravotnictví České republiky v zadávacím řízení na zavedení pokročilých metod strategického a projektového řízení

20. července 2015 / Stanovisko ÚOHS k výpočtu výše kauce při podání návrhu na přezkum veřejné zakázky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil stanovisko k výpočtu výše kauce dle ustanovení. § 115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění

3. července 2015 / ŘSD dělilo zakázku na opravu dálnice D1 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 500 000 korun zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, za porušení zákona o veřejných zakázkách. ŘSD chybovalo při zadávání tří zakázek na opravu dálnice D1

2. července 2015 / Sekci veřejných zakázek na ÚOHS vede nový místopředseda Josef Chýle Dosavadní místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Eva Kubišová se v tomto týdnu vzdala na vlastní žádost z osobních důvodů své funkce

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz