Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

27. listopadu 2014 / Prodejci komunální techniky byli potrestáni za kartelové dohody ve veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal v minulých týdnech tři rozhodnutí, v nichž uložil sankce v celkové výši 5 070 000 korun za kartelové dohody o rozdělení trhu a o slaďování nabídek mezi uchazeči o veřejné zakázky na dodávky komunální techniky. Porušení zákona o ochraně...

27. listopadu 2014 / Doporučení ÚOHS pro podávání podnětů v kartelových věcech Odhalování a trestání kartelových dohod je pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci jeho kompetencí v oblasti hospodářské soutěže prioritní činností. Zakázané dohody přitom může Úřad odhalit v zásadě třemi způsoby – prostřednictvím vlastního monitorování trhů...

26. listopadu 2014 / Záměry poskytování veřejné podpory konzultujte s Úřadem již v přípravě! V návaznosti na přijetí nového nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách, začala řada poskytovatelů na všech správních úrovních koncipovat nové programy veřejné podpory v souladu s tímto nařízením. Množí se však případy, kdy poskytovatelé...

18. listopadu 2014 / Obce na Jaroměřsku chybovaly při losování uchazečů o výstavbu čističky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko pokutu ve výši 400 000 Kč za netransparentní zužování počtu zájemců o veřejnou zakázku losováním

14. listopadu 2014 / Sankce za specifická označení zboží v zadávací dokumentaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení zahájeném z moci úřední Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv sankci 100 tisíc korun za dva správní delikty, kterých se dopustil při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci obvodového pláště své administrativní...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz