Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

16. dubna 2014 / ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Protimonopolným úradem Slovenskej republiky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rámci svých mezinárodních aktivit dlouhodobě úzce spolupracuje s Protimonopolným úradem Slovenskej republiky. Další krok k prohloubení této tradiční spolupráce udělali dnes předseda ÚOHS Petr Rafaj se svým slovenským protějškem Tiborem Menyhartem...

16. dubna 2014 / Klášterci nad Ohří hrozí sankce za neopodstatněné požadavky na kvalifikaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 250 000 Kč městu Klášterec nad Ohří za nezákonný postup při zadávání veřejných zakázek „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Petlérská v Klášterci nad Ohří a Realizace energetických...

10. dubna 2014 / Nové pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky pro léta 2014–2020 Dne 9. 4. 2014 Evropská komise přijala v kontextu modernizace pravidel pro veřejnou podporu očekávané a intenzivně diskutované pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky, které s účinností od 1. 7. 2014 nahradí stávající předpis z roku 2008

9. dubna 2014 / Vojenská zdravotní pojišťovna je zadavatelem, na nábor pojištěnců měla vypsat zakázku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil v prvostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 800 000 Kč zadavateli Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky za uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců bez zadávacího řízení. Rozhodnutí není dosud...

8. dubna 2014 / Pokyny k podpoře letišť a leteckých společností Evropská komise publikovala dne 4. 4. 2014 nové letecké pokyny, které upravují podmínky pro poskytování slučitelné veřejné podpory letištím a leteckým společnostem. Nové pokyny byly přijaty v rámci procesu tzv. modernizace pravidel pro veřejnou podporu

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz