Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

22. ledna 2015 / Pochybení ČVUT Praha ve čtyřech veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Českému vysokému učení technickému v Praze sankci ve výši 300 tisíc korun za správní delikty, kterých se dopustilo ve čtyřech případech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Rozhodnutí již nabylo právní moci

19. ledna 2015 / V zakázce na výstavbu Centra technického vzdělávání Ostrov došlo k chybnému hodnocení Druhostupňovým rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje bylo potvrzeno uložení pokuty ve výši 300 000 Kč pro Střední průmyslovou školu Ostrov. Uvedená příspěvková organizace se dopustila porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení...

19. ledna 2015 / Obec Hudlice zadávala významnou zakázku bez schválení zastupitelstvem Obec Hudlice porušila zákon o veřejných zakázkách v zadávacím řízení na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod

16. ledna 2015 / Předseda ÚOHS potvrdil pokutu pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky a potvrdil tak pokutu ve výši 1 800 000 Kč, která byla tomuto zadavateli uložena za uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců bez zadávacího řízení

9. ledna 2015 / Společnosti Puro-Klima a Hospimed koordinovaly své nabídky v zakázkách na zdravotnické přístroje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odhalil a potrestal protisoutěžní jednání v oblasti veřejných zakázek na přístrojové vybavení nemocnic a jiných zařízení, kterého se dopouštěly společnosti HOSPIMED, spol. s r.o. a PURO-KLIMA, a.s. Prvostupňovým rozhodnutím z 22. 12. 2014 uložil...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz