Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

24. října 2014 / Rozklad Českých drah byl zamítnut, nákup railjetů proběhl nezákonně Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zmítl rozklad společnosti České dráhy, a.s., a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Rekonfigurace netrakčních komfortních jednotek pro dálkovou osobní přepravu“

23. října 2014 / Úřad obhájil před soudem rozhodnutí o pokutě bývalému Českému Telecomu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes před Krajským soudem v Brně úspěšně obhájil své rozhodnutí, v němž byla společnosti Telefónica Czech Republic a.s.(dříve ČESKÝ TELECOM, a.s., dnes O2 Czech Republic, a.s.) uložena za protisoutěžní jednání pokuta ve výši 91 909 700 Kč

22. října 2014 / Podzimní konference v oblasti veřejné podpory Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v úvodním slově dnešní konference věnované modernizovaným pravidlům veřejné podpory vyzvedl důležitost pravidel zejména v oblasti čerpání evropských dotací. Vyjádřil přesvědčení, že nová pravidla napomohou jak poskytovatelům...

14. října 2014 / Jak se orientovat v nových pravidlech veřejné podpory? Nové informativní materiály zveřejněny na stránkách Úřadu S ohledem na modernizaci předpisů EU upravujících oblast veřejné podpory vypracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro informační účely dokumenty, které by měly poskytnout základní přehled o změnách u vybraných oblastí podpory a umožnit snazší orientaci v nových pravidlech

14. října 2014 / Předseda ÚOHS potvrdil sankci pro Pražský dopravní podnik Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj svým druhostupňovým rozhodnutím zamítl rozklad zadavatele Dopravní podnik hl. m. Prahy proti prvoinstančnímu rozhodnutí z května letošního roku ve věci veřejné zakázky „Servisní služby řídicích systémů autobusové a tramvajové...

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz