Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

3. března 2015 / Informace k elektronické komunikaci s ÚOHS Tzv. technická novela zákona o veřejných zakázkách předjímá komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v elektronické podobě, přičemž nová ustanovení se v podstatě převážně týkají zasílání podání (návrhu, rozkladu, dalších podání) v elektronické podobě na ÚOHS

2. března 2015 / Úřad vydal informační materiál k technické novele zákona o veřejných zakázkách Prezident České republiky podepsal 24. února 2015 tzv. technickou novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která nejpozději do třiceti dní nabude účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Úřad

24. února 2015 / Sankce za neuchování dokumentace pro město Břeclav byla potvrzena Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil ve druhostupňovém správním řízení pokutu ve výši 1 milion korun městu Břeclav za neuchování dokumentace k soutěži o návrh studie celkové rekonstrukce veřejného osvětlení města Břeclav včetně lokalit Poštorná a Charvátská Nová Ves

23. února 2015 / Skupina AGROFERT může získat výlučnou kontrolu nad AGROFIN Svitavy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým dnešním prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů AGROFERT, a.s. a AGROFIN Svitavy, a.s. Rozhodnutí dosud není pravomocné

20. února 2015 / Řízení týkající se rekonstrukce Národního muzea bylo zastaveno kvůli zpětvzetí návrhu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes zastavil správní řízení ve věci veřejné zakázky na rekonstrukci hlavní historické budovy národního muzea zahájené na návrh společností Hochtief a Geosan Group. Řízení bylo zastaveno kvůli zpětvzetí návrhu, Úřad tedy nemohl rozhodnout v meritu věci

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz