Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

18. listopadu 2014 / Obce na Jaroměřsku chybovaly při losování uchazečů o výstavbu čističky Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko pokutu ve výši 400 000 Kč za netransparentní zužování počtu zájemců o veřejnou zakázku losováním

14. listopadu 2014 / Sankce za specifická označení zboží v zadávací dokumentaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení zahájeném z moci úřední Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv sankci 100 tisíc korun za dva správní delikty, kterých se dopustil při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci obvodového pláště své administrativní...

12. listopadu 2014 / Agenda druhého dne Svatomartinské konference 2014 Druhý den Svatomartinské konference 2014 pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nabídl ve třech panelech témata minoritních podílů při kontrole koncentrací, soutěžních aspektů internetového prodeje zboží a významné tržní síly

11. listopadu 2014 / Na Svatomartinské konferenci se už po osmé diskutuje o soutěžním právu Již osmý ročník Svatomartinské konference o soutěžním právu zahájil dnes dopoledne před více než stovkou domácích i zahraničních účastníků předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj

7. listopadu 2014 / Sdružení soutěžitelů v hospodářské soutěži Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní třetí číslo informační listů, tentokrát na téma sdružení soutěžitelů v hospodářské soutěži

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz