Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

16. července 2014 / Hradec Králové omezil práva dodavatelů odkazem na konkrétní zboží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil statutárnímu městu Hradec Králové pokutu ve výši 300 tisíc korun za správní delikt při zadávání veřejné zakázky na rekonstrukci náměstí 28. října a ulic S. K. Neumanna a Dukelská. Rozhodnutí vydané ve správním řízení zahájeném...

10. července 2014 / Evropská komise přijala nové pokyny ke státní podpoře pro podniky v obtížích Dne 9. 7. 2014 přijala Komise nové pokyny ke státní podpoře pro podniky v obtížích, které nahradí stávající pokyny z roku 2004. Nové pokyny stanoví, za jakých podmínek lze státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích považovat za slučitelnou s vnitřním trhem na...

8. července 2014 / Krajská zdravotní pochybila v zakázce na distributora léků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil akciové společnosti Krajská zdravotní pokutu ve výši 500 tisíc korun za správní delikty, kterých se dopustila při zadávání veřejné zakázky na výběr distributora léků pro Krajskou zdravotní. Rozhodnutí není zatím pravomocné a zadavatel může proti němu podat rozklad

7. července 2014 / Informace o dalších předpisech přijatých v rámci modernizace pravidel veřejné podpory Dne 20. 6. 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno sdělení Komise „Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem 2014/C 188/02“

3. července 2014 / Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací byl oficiálně vydán v Úředním věstníku Evropské unie Dne 27. 6. 2014 byl publikován v Úředním věstníku Evropské unie Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz