Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

3. července 2015 / ŘSD dělilo zakázku na opravu dálnice D1 Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil pokutu ve výši 500 000 korun zadavateli Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, za porušení zákona o veřejných zakázkách. ŘSD chybovalo při zadávání tří zakázek na opravu dálnice D1

2. července 2015 / Sekci veřejných zakázek na ÚOHS vede nový místopředseda Josef Chýle Dosavadní místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Eva Kubišová se v tomto týdnu vzdala na vlastní žádost z osobních důvodů své funkce

1. července 2015 / Ministerstvo pro místní rozvoj porušilo zákon při vývoji Národního elektronického nástroje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky pokutu ve výši 550 000 Kč za porušení zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení „Vývoj Národního elektronického nástroje (NEN) – systémový integrátor“. Prvostupňové rozhodnutí...

26. června 2015 / ÚOHS pokutoval SÚKL za správní delikty v oblasti zadávání veřejných zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv pokutu ve výši 600 tisíc korun za správní delikty, kterých se ústav dopustil v sedmi veřejných zakázkách. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci

26. června 2015 / ÚOHS zahájil již devět řízení v oblasti významné tržní síly a v současné době prošetřuje čtyři obchodní řetězce V současné době se v některých médiích objevily nepravdivé informace o problematice řešení správních řízení Úřadu v oblasti kontroly významné tržní síly. Není pravdou, že na Úřadě není nic řešeno a nebyl v oblasti kontroly významné tržní síly žádný správní případ ukončen

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz