Informace o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční období.

Aktuálně

1. února 2016 / Středočeský kraj nesprávně vyhodnotil kvalifikaci Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým příkazem pokutu ve výši 160 000 Kč Středočeskému kraji za chyby ve veřejné zakázce Dodání a implementace datového skladu kraje. Proti příkazu nebyl podán odpor a je pravomocný

29. ledna 2016 / Za smlouvy na Taurusy padla opakovaná sankce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti České dráhy, a.s., v opakovaném prvostupňovém řízení pokutu ve výši 1,2 milionu korun za to, že v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách uzavírala v letech 2009-2012 přílohy k dohodě o proběhu lokomotiv. Rozhodnutí není...

28. ledna 2016 / Vláda byla informována dle skutečnosti Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková ve svém vystoupení v DVTV (26.1.2016) prohlásila, že předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj na jednání vlády „hovořil nepravdu“ a mylně informoval členy vlády ohledně charakteru podpory na obnovitelné zdroje

25. ledna 2016 / Dne 25.1.2016 Úřad mimořádně mimo provoz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je dne 25.1.2016 kvůli mimořádné havarijní situaci mimo provoz. V urgentních případech je možno využít fungujících recepcí, které vystaví potvrzení o převzetí

22. ledna 2016 / Sankce za předložení nepravdivého osvědčení pro dodavatele SIMACEK FACILITY CZ Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný společností SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., a potvrdil tak napadené prvostupňové rozhodnutí Úřadu, v němž byla uvedené společnosti uložena pokuta ve výši 100 000 Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu tří let

O projektu

Operační program: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Identifikace výzvy: 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Efektivní správní úřad - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, 4.4a1
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/48.00007
Název projektu: Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS
Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS.

ESF

Projekt "Zefektivnění řízení procesů na ÚOHS" byl spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz