Výkladová stanoviska a metodiky

V rámci prevence porušování zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výkladová stanoviska týkající se potenciálních problematických ustanovení zákona.

Úřad není ze zákona povinen odpovídat na dotazy zadavatelů či dodavatelů, nemůže nahrazovat funkci zadavatele při řešení konkrétních problémů v procesu zadávání veřejných zakázek a předem schvalovat či určovat postupy zadavatelů. Stanoviska k jednotlivým případům lze podat až na základě výsledků správního řízení.

 

Výkladová stanoviska ÚOHS

12.   Stanovisko k počítání referenční doby u technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 1 písm. a), § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
11. Společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj ČR k uveřejňovacím povinnostem zadavatelů
10. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k aplikaci nového základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ)
9. Sdělení ÚOHS k zajišťování veřejných služeb v železniční přepravě cestujících v krajích
8. Stanovisko ÚOHS k výpočtu výše kauce dle ust. § 115 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
7. Výklad postupu podle zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele v oblastech postižených záplavami
6. Výkladové stanovisko k prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení po 1. 4. 2012
5. Problematika zahrnutí „finanční rezervy“ do nabídkové ceny
4. Objasnění informací či předložení dodatečných dokladů prokazujících splnění kvalifikace (stanovisko se vztahuje k právní úpravě účinné do 31.12.2009)
3. Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem
2. Požadavky zadavatele na formální zpracování nabídek a požadavky na kopie nabídek
1. Jednání dodavatele
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz