Výkladová stanoviska a metodiky

V rámci prevence porušování zákona o veřejných zakázkách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výkladová stanoviska týkající se potenciálních problematických ustanovení zákona.

Úřad není ze zákona povinen odpovídat na dotazy zadavatelů či dodavatelů, nemůže nahrazovat funkci zadavatele při řešení konkrétních problémů v procesu zadávání veřejných zakázek a předem schvalovat či určovat postupy zadavatelů. Stanoviska k jednotlivým případům lze podat až na základě výsledků správního řízení.

 

Výkladová stanoviska ÚOHS

cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz