Druhé kolo podzimního workshopu k problematice podpory de minimis

9. 10. 2018
Vzhledem k velkému počtu zájemců, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit prvního kola workshopu, pořádá Úřad dne 28. 11. 2018 od 10:00 do 14:00 hodin ve svém sídle druhé kolo podzimního workshopu s totožným obsahem věnovaným problematice podpory de minimis.

Dne 3. 10. 2018 proběhl v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže workshop týkající se problematiky podpory de minimis. Pro velký počet zájemců se uskuteční druhé kolo workshopu s totožným obsahem, a je proto určeno především zájemcům, kteří se z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit prvního kola. 

Na workshopu budou představena pravidla poskytování podpory de minimis, bude rozebrán modelový případ a účastníci si sami zkusí vyřešit cvičné případy. Workshop bude probíhat dne 28. 11. 2018 od 10:00 do 14:00 v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně,  na adrese tř. Kpt. Jaroše 7. 

Workshop bude zaměřen na praktické otázky spojené s poskytováním podpory de minimis a jejím zápisem do centrálního registru. Předběžný časový rozvrh workshopu je následující: 

10:00 – 10:15 pravidla poskytování podpory de minimis

10:15 – 10:45 poskytnutí podpory de minimis krok za krokem (modelový případ)

10:45 – 11:45 řešení cvičných případů poskytování podpory de minimis ve skupinách

11:45 – 12:15 přestávka

12:15 – 13:00 řešení cvičných případů poskytování podpory de minimis ve skupinách

13:00 – 13:30 příklady z praxe UOHS – představení konkrétních problémů a jejich řešení

13:30 – prostor pro diskusi

14:00 – ukončení workshopu

Workshop je určen pro poskytovatele podpory de minimis, zejména pro ty jejich pracovníky, kteří vydávají právní akty, jimiž je podpora de minimis poskytována, a/nebo kteří jsou odpovědni za provedení zápisu podpory de minimis do registru.

Počet míst je omezen na 25 účastníků. Účast na workshopu je bezplatná. K dispozici budou nápoje, jiné občerstvení není zajištěno.

Před samotným workshopem doporučujeme seznámit se s materiály, které naleznete na následujícím odkazu: http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html.

 

Kapacita workshopu v termínu 28. 11. 2018 je již naplněna.

 

Bližší informace lze získat u Alexandry Tarasidu na tel. 542 167 291 nebo na e-mailu alexandra.tarasidu@uohs.cz.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/062VP017

16. listopadu 2018 / Aktualizace metodického pokynu k registru de minimis a vzoru čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis V souvislosti s úpravami vzoru čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis došlo i k aktualizaci metodického pokynu k registru de minimis

12. listopadu 2018 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

16. října 2018 / Informační list ÚOHS věnovaný veřejné podpoře Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list o novinkách ve veřejné podpoře, jež je jednou ze čtyř oblastí působnosti Úřadu

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz