První den konference o veřejné podpoře byl zejména ve znamení výzkumu, vývoje a inovací

30. 5. 2018
V brněnském sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla dnes za účasti více než 150 účastníků zahájena dvoudenní mezinárodní konference o veřejné podpoře. Na pravidelné akci Úřad seznamuje zástupce poskytovatelů a příjemců veřejné podpory a další odborníky s novinkami v této oblasti.

Návštěvníky přivítal místopředseda ÚOHS Petr Solský, který z programu konference zdůraznil zejména témata financování infrastrukturních projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace. Ocenil rovněž, že veřejná podpora již není obecně málo známým pojmem. „I řada středních a menších obcí si začíná uvědomovat problematiku veřejné podpory a zajímá se o ni, což pozorujeme na narůstajícím množství dotazů z této strany,“ uvedl místopředseda Solský, který se zhostil rovněž úvodní přednášky konference. V ní představil činnost Úřadu v oblasti veřejné podpory za uplynulé období a zmínil některé důležité události a změny týkající se veřejné podpory.

Následně vystoupil náměstek ministryně financí Ondřej Landa, jenž hovořil o státní účasti v obchodních společnostech a podnicích z hlediska veřejné podpory, zejména pak o poskytování úvěrů či navyšování kapitálu. Vedoucí oddělení veřejné podpory ÚOHS Libuše Bílá se zaměřila na novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách a regionální investiční podporu. Úvodní panel uzavřel Martin Fott ze Stálého zastoupení ČR při EU, jenž pohovořil o probíhající revizi soft law Evropské komise k nejlepším praktikám v řízeních o veřejné podpoře. Novelizace tohoto metodického dokumentu by měla být pomyslným dovršením již uskutečněné reformy procesních předpisů.

Podpoře výzkumu, vývoji a inovací byl věnován druhý panel konference, v němž vystoupil zástupce Evropské komise Bernhard von Wendland s příspěvkem na téma transferu znalostí, výzkumných organizací a vzdělávání na vysokých školách. Sibylle Summer z rakouského Federálního ministerstva pro digitální a hospodářské záležitosti se zaměřila na výzkumné organizace a jejich financování. Pohled poskytovatele veřejné podpory navýzkum, vývoj a inovace pak zprostředkoval Martin Bunček z Technologické agentury České republiky. Milan Bumbálek z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pak představil operační program Věda, výzkum a vzdělávání a aspekty veřejné podpory s tímto programem spojené.

Třetí panel zahájil Michael Kincl z Nejvyššího soudu České republiky tradičním přehledem rozhodovací praxe Evropské komise a soudních orgánů Evropské unie.  Věnoval se zejména rozhodnutí Evropské komise o možné podpoře českým poskytovatelům reklamního prostoru, irskému daňovému opatření na slazené nápoje a rozsudku Soudního dvora EU ve věci Komise vs. Řecko. Petr Kadlec z AK Havel & Partners následně rozebral dvě rozhodnutí Evropské komise ve věci Česká pošta. Martina Břešťovská z Ministerstva zemědělství se věnovala především příloze I SFEU a jejímu dopadu na veřejnou podporu. Závěr prvního dne konference obstarala Jana Staroňová (ÚOHS) přednáškou o povinnosti transparentnosti a jejího plnění prostřednictvím systému TAM.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
18/035/VP011

20. července 2018 / Evropská komise schválila nový kodex nejlepších postupů v řízeních o veřejné podpoře Dne 16. července 2018 Evropská komise vydala tiskovou zprávu o schválení nového kodexu nejlepších postupů v řízení o veřejné podpoře v Evropské unii, který popisuje, jak má Komise a...

25. června 2018 / ÚOHS na Twitteru Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je od dnešního dne na Twitteru. Náš účet naleznete zde: https://twitter.com/UOHS_CZ  Kromě upozornění na tiskové zprávy a informace Úřadu budeme

31. května 2018 / Infrastrukturní projekty na konferenci o veřejné podpoře Druhý den konference o veřejné podpoře, pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, byl věnován problematice infrastrukturních projektů. V pěti prezentacích se účastníci konference...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz