Nařízení měnící obecné nařízení o blokových výjimkách bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku EU ve všech jazykových verzích

23. 6. 2017

Jak ÚOHS podrobněji informoval v aktualitě ze dne 22. 5. 2017, Evropská komise přijala nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště bez předchozího souhlasu Evropské komise. Změny pravidel jsou obsaženy v Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 ( nařízení  č. 651/2014 je též známé jako nařízení o blokových výjimkách nebo GBER). Nařízení, které obsahuje změny pravidel, bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dne 20.6.2017 a účinnosti nabyde dne 10.7.2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 je dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=CS

 

Tiskové oddělení ÚOHSÚOHS
17/034/VP09

19. ledna 2018 / Aktualizace analytických přehledů financování infrastruktury Evropská komise aktualizovala většinu návodných dokumentů pro posouzení přítomnosti veřejné podpory a jejího správného ošetření u veřejného financování infrastrukturních projektů...

20. prosince 2017 / Evropská komise schválila podporu kogenerace a výroby tepla z obnovitelných zdrojů Evropská komise vydala dne 15. 12. 2017 dlouho očekávané rozhodnutí k provozní podpoře kogenerace elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu mezi lety 2013–2015 a podporu výroby...

8. prosince 2017 / Stanovení nové základní sazby pro výpočet referenční a diskontní sazby V souladu se Sdělením o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb (Úřední věstník C 14, 19. 1. 2008, str. 6) upravila Evropská komise výši základní sazby pro výpočet...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz