Nařízení měnící obecné nařízení o blokových výjimkách bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku EU ve všech jazykových verzích

23. 6. 2017

Jak ÚOHS podrobněji informoval v aktualitě ze dne 22. 5. 2017, Evropská komise přijala nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště bez předchozího souhlasu Evropské komise. Změny pravidel jsou obsaženy v Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 ( nařízení  č. 651/2014 je též známé jako nařízení o blokových výjimkách nebo GBER). Nařízení, které obsahuje změny pravidel, bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dne 20.6.2017 a účinnosti nabyde dne 10.7.2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 je dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=CS

 

Tiskové oddělení ÚOHSÚOHS
17/034/VP09

24. dubna 2018 / Výroční zpráva 2017 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné...

18. dubna 2018 / Stručný návod jak vyhodnotit naplnění definičních znaků veřejné podpory Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravil stručný návod, jak vyhodnotit, zda konkrétní opatření spadá do působnosti pravidel pro veřejnou podporu

14. března 2018 / Konference o veřejné podpoře 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá letošní mezinárodní dvoudenní konferenci o veřejné podpoře v termínu od 30. do 31. května

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz