Nařízení měnící obecné nařízení o blokových výjimkách bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku EU ve všech jazykových verzích

23. 6. 2017

Jak ÚOHS podrobněji informoval v aktualitě ze dne 22. 5. 2017, Evropská komise přijala nová pravidla pro veřejnou podporu, na jejichž základě lze poskytovat podporu na přístavy a letiště bez předchozího souhlasu Evropské komise. Změny pravidel jsou obsaženy v Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 ( nařízení  č. 651/2014 je též známé jako nařízení o blokových výjimkách nebo GBER). Nařízení, které obsahuje změny pravidel, bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dne 20.6.2017 a účinnosti nabyde dne 10.7.2017.

Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 651/2014 je dostupné na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1084&from=CS

 

Tiskové oddělení ÚOHSÚOHS
17/034/VP09

3. července 2017 / Od 1. 7. 2017 je účinné nové znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Dne 1. 7. 2017 nabyly účinnosti dva zákony, které mění znění zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje...

12. června 2017 / Jeden podnik z pohledu pravidel veřejné podpory – propojenost přes zahraniční subjekty Vzhledem k množícím se dotazům ve vztahu k sledování „jednoho podniku“ z pohledu pravidel podpory de minimis v případě subjektů mimo Evropskou unii, bylo přistoupeno k zpřesnění formulací...

6. června 2017 / Výroční zpráva 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil výroční zprávu za rok 2016

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz