Úřad se připojil k memorandu o výměně informací o mezibankovních poplatcích

7. 11. 2018
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se v rámci své kompetence v oblasti dozoru v oblasti platebního styku připojil v minulých dnech k memorandu, které definuje rámec pro kooperaci orgánů zvolených jako dozor nad povinnostmi vycházející ze čl. 7 odst. 1 písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce (MIF).

Jedná se o dozor nad platebními schématy a zpracovateli, kteří by měli být dle MIF na sobě nezávislí. V uvedeném ustanovení MIF jsou pak konkrétní parametry této nezávislosti a další podrobné povinnosti jsou pak určeny prováděcím předpisem NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2018/72, kterým se doplňuje nařízení MIF (RTS).

Účelem Memoranda je zajistit efektivní komunikaci mezi dozorujícími orgány podle určitých pravidel (bezpečnost a důvěrnost informací), a to zejména v oblastech: výměny informací o dodržování čl. 7 odst. 1 písm. a) MiF a posuzování shody plnění ze strany zpracovatelů a platebních schémata parametrů stanovených v RTS.

Každý orgán dozoru členského státu v rámci Memoranda bude moci v tomto ohledu konzultovat možné problémy s experty jiných signatářů.

Memorandum nepředstavuje právně závaznou smlouvu, nestanoví povinnosti a není vynutitelné. Přístupem k Memorandu se nepřenášejí žádné pravomoci či nároky na jiné dozorové orgány či třetí strany. Memorandum nezbavuje dozorové orgány jejich povinností a neomezuje jejich samostatnou působnost v rámci dozoru nad MiF.Značná část memoranda je věnována výměně důvěrných informací při respektování obchodního tajemství.

Pro Úřad se jedná o vhodnou příležitost, jak navázat kontakt a získat spolupráci s dalšími orgány v rámci EU, které vykonávají dozor nad platebními schématy a zpracovateli plateb dle nařízení MIF. Na území České republiky nemá sídlo žádné platební schéma, i když zde své činnosti provozují, ale v České republice mají sídlo někteří zpracovatelé plateb a Česká republika je v oblasti poskytování finančních služeb součástí volného trhu zemí EU. Přistoupením k tomuto Memorandu se Úřadu naskytla jedinečná příležitost k mezinárodní spolupráci a možnost využít zkušeností a dlouholetých poznatků dozorových orgánů. K memorandu dosud vedle České republiky přistoupily také Velká Británie, Belgie, Dánsko, Finsko, Litva a Nizozemí.

Tiskové oddělení ÚOHS
18/071/HS040

16. listopadu 2018 / MAFRA má povoleno koupit BAUER MEDIA Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném správním řízení spojení soutěžitelů AGROFERT, a. s., na straně jedné, a obchodních závodů společností BAUER MEDIA...

15. listopadu 2018 / Svatomartinskou konferenci zakončila debata o bid riggingu Druhý den Svatomartinské konference 2018 zahájil místopředseda ÚOHS Petr Solský tématem Významná tržní síla – harmonizace boje proti „nekalým“ obchodním praktikám v Evropské unii

14. listopadu 2018 / Svatomartinská konference – nejnovější trendy v oblasti soutěžního práva Již dvanáctý ročník Svatomartinské konference o nejnovějších trendech v oblasti práva hospodářské soutěže a významné tržní síly se ve dnech 14.–15. listopadu konal v sídle Úřadu...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz