ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Energetickým regulačním úřadem

29. 11. 2017
Memorandum o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního regulačního rámce v odvětvích energetiky bylo v minulých dnech uzavřeno mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Energetickým regulačním úřadem.

Dokument podepsal za ÚOHS předseda Petr Rafaj a za sektorového regulátora pak předseda Rady ERÚ Vladimír Outrata a členové Rady Vratislav Košťál, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vladimír Vlk.

Účelem memoranda je rozvíjet vztahy a vzájemnou spolupráci obou institucí s cílem vytvořit srozumitelný a stabilní regulační rámec v energetickém sektoru. Konkrétně se bude vzájemná kooperace odehrávat v rámci stálé pracovní skupiny, která bude řešit mimo jiné i případné střety kompetencí. Dále půjde o výměnu a sdílení informací, spolupráci při řešení individuálních případů, přípravě legislativních změn či vzájemnou účast na odborných a vzdělávacích akcích.

Pohloubení spolupráce obou úřadů je významným krokem, který přispěje k tomu, že obecná soutěžní a sektorová regulace v oblastech energetiky budou působit ve vzájemné shodě,“ uvedl při podpisu memoranda předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Odpovědnou osobou za plnění memoranda bude na straně ÚOHS I. místopředseda Hynek Brom, za ERÚ pak radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu Vratislav Košťál. Ten k memorandu uvedl, že: „energetika a hospodářská soutěž jsou spojené nádoby a my bychom rádi působili koncentricky a přitom efektivně, využili maximálně právních nástrojů obou těchto přirozeně prolnutých oblastí regulace.“

Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ 986 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
17/067/HS027
 

6. prosince 2017 / Úřad povolil dvě spojení v oblasti vodárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v minulých dnech ve zjednodušených řízeních dvě spojení soutěžitelů v oblasti vodohospodářských služeb

5. prosince 2017 / Dnešek je Světovým dnem hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se připojuje, podobně jako v předchozích letech, k iniciativě, jejímž cílem je připomenout široké veřejnosti význam hospodářské soutěže pro...

1. prosince 2017 / Spojení KAPRAIN a RIO Media nepodléhá povolení ze strany ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém prvostupňovém rozhodnutí z 27. listopadu 2017 konstatoval, že spojení soutěžitelů KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED a RIO Media a.s. nepodléhá...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz