ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Energetickým regulačním úřadem

29. 11. 2017
Memorandum o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního regulačního rámce v odvětvích energetiky bylo v minulých dnech uzavřeno mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Energetickým regulačním úřadem.

Dokument podepsal za ÚOHS předseda Petr Rafaj a za sektorového regulátora pak předseda Rady ERÚ Vladimír Outrata a členové Rady Vratislav Košťál, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vladimír Vlk.

Účelem memoranda je rozvíjet vztahy a vzájemnou spolupráci obou institucí s cílem vytvořit srozumitelný a stabilní regulační rámec v energetickém sektoru. Konkrétně se bude vzájemná kooperace odehrávat v rámci stálé pracovní skupiny, která bude řešit mimo jiné i případné střety kompetencí. Dále půjde o výměnu a sdílení informací, spolupráci při řešení individuálních případů, přípravě legislativních změn či vzájemnou účast na odborných a vzdělávacích akcích.

Pohloubení spolupráce obou úřadů je významným krokem, který přispěje k tomu, že obecná soutěžní a sektorová regulace v oblastech energetiky budou působit ve vzájemné shodě,“ uvedl při podpisu memoranda předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Odpovědnou osobou za plnění memoranda bude na straně ÚOHS I. místopředseda Hynek Brom, za ERÚ pak radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu Vratislav Košťál. Ten k memorandu uvedl, že: „energetika a hospodářská soutěž jsou spojené nádoby a my bychom rádi působili koncentricky a přitom efektivně, využili maximálně právních nástrojů obou těchto přirozeně prolnutých oblastí regulace.“

Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ 986 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
17/067/HS027
 

16. března 2018 / Úřad povolil fúze v distribuci léčiv a sázkových hrách Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil v minulých dnech spojení soutěžitelů GLEBI HOLDINGS PLC. a A&D Pharma Holdings N.V. v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního

5. března 2018 / Úřad trestal kartel dodavatelů oken, pokuty činí 20 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím pokutoval kartelovou dohodu společností DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o., OSF 2000, s.r.o. a SULKO s. r. o. Za zakázanou...

28. února 2018 / Úřad povolil spojení v oblasti zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti KROTE CZ s.r.o. možnost získat výlučnou kontrolu nad společností ZEAS Podorlicko a.s. Rozhodnutí...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@compet.cz