ÚOHS uzavřel memorandum o spolupráci s Energetickým regulačním úřadem

29. 11. 2017
Memorandum o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního regulačního rámce v odvětvích energetiky bylo v minulých dnech uzavřeno mezi Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Energetickým regulačním úřadem.

Dokument podepsal za ÚOHS předseda Petr Rafaj a za sektorového regulátora pak předseda Rady ERÚ Vladimír Outrata a členové Rady Vratislav Košťál, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vladimír Vlk.

Účelem memoranda je rozvíjet vztahy a vzájemnou spolupráci obou institucí s cílem vytvořit srozumitelný a stabilní regulační rámec v energetickém sektoru. Konkrétně se bude vzájemná kooperace odehrávat v rámci stálé pracovní skupiny, která bude řešit mimo jiné i případné střety kompetencí. Dále půjde o výměnu a sdílení informací, spolupráci při řešení individuálních případů, přípravě legislativních změn či vzájemnou účast na odborných a vzdělávacích akcích.

Pohloubení spolupráce obou úřadů je významným krokem, který přispěje k tomu, že obecná soutěžní a sektorová regulace v oblastech energetiky budou působit ve vzájemné shodě,“ uvedl při podpisu memoranda předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Odpovědnou osobou za plnění memoranda bude na straně ÚOHS I. místopředseda Hynek Brom, za ERÚ pak radní rezortu legislativně-správního, komunikace, vědy a výzkumu Vratislav Košťál. Ten k memorandu uvedl, že: „energetika a hospodářská soutěž jsou spojené nádoby a my bychom rádi působili koncentricky a přitom efektivně, využili maximálně právních nástrojů obou těchto přirozeně prolnutých oblastí regulace.“

Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ Plné znění memoranda o spolupráci UOHS a ERÚ 986 KB

Tiskové oddělení ÚOHS
17/067/HS027
 

17. října 2018 / Úřad povolil spojení plzeňských tepláren do společného podniku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým pravomocným prvostupňovým rozhodnutím spojení soutěžitelů statutární město Plzeň a EP Infrastructure, a.s., na straně jedné, a...

12. října 2018 / Rozhodnutí „kartel Italia“ je pravomocné, účastníci si dělili zákazníky pomocí rezervačního on-line systému Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval před týdnem o vydání rozhodnutí o kartelové dohodě společností Rail Cargo Austria AG, České dráhy, a. s., a AWT Čechofracht, a. s...

9. října 2018 / Nově povolené fúze v oblasti personalistiky, bankovnictví, stavebnictví a kovovýroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil dalších pět spojení soutěžitelů. Všechna uvedená rozhodnutí Úřadu již nabyla právní moci

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu.

Email:
Aktuality z hospodářské soutěže
Aktuality z veřejných zakázek
Aktuality z veřejné podpory
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Aktuality z významné tržní síly
Tiskové zprávy z oblasti hospodářské soutěže
Tiskové zprávy z oblasti veřejných zakázek
Tiskové zprávy z oblasti veřejné podpory
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz