Souhrn výkladových stanovisek k vybraným ustanovením zákona o významné tržní síle

  

Upozornění: Právní výklad zákona může Úřad činit jen na základě komplexního posouzení konkrétních skutkových a právních okolností případu v rozhodnutích vydaných v rámci správních řízení (případně soud v rozhodnutích o správní žalobě proti rozhodnutí Úřadu). Níže uvedená stanoviska Úřadu tedy nejsou právně závazná a mají toliko obecný charakter. Cílem poskytnutého výkladu je přiblížit stávající postoj Úřadu k vybraným ustanovením zákona o významné tržní síle. Do budoucna pak nelze vyloučit určitý vývoj v přístupu Úřadu k posuzovaným otázkám, a to zejména na základě další rozhodovací praxe Úřadu. Zveřejněná stanoviska proto budou v případě potřeby průběžně aktualizována.

 

 

 Aktualizováno k 15. 12. 2020

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz