číslo jednací: S0138/2017/TS-25800/2019/461/MPr

Instance I.
Věc Porušení ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Účastníci
 1. Globus ČR, v.o.s.
Typ správního řízení Významná tržní síla
Typ rozhodnutí § 6 odst. 2 zákona č. 395/2009 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 9. 10. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 893 KB

Č. j.: ÚOHS-S0138/2017/TS-25800/2019/461/MPr

 

Brno, 19. září 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS zahájeném z moci úřední dne 12. 4. 2017 podle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 7 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017, a § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost Globus ČR, k. s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice, jež byla dne 1. 7. 2019 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze jako Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, právně zastoupená Mgr. Petrem Czyžem, advokátem, IČO 64062121, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, vydává ve věci porušení ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) a písm. e) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017, podle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

r o z h o d n u t í :

 

I.

Účastníku řízení společnosti Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, se ukládá, aby splnil závazky, které navrhl pro odstranění závadného stavu, a to následujícím způsobem:

1.             Účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, Úřadu doloží, že oslovil dodavatele

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

a vyzval je k vyjádření, zda v souvislosti se svou účastí na systému Markant obdrželi adekvátní protiplnění za poskytnuté platby a současně je informuje o možnosti vrácení plnění poskytnutého těmito dodavateli v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním ze strany společnosti Markant a vyzve je k poskytnutí součinnosti ohledně uvedeného.

2.             Účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, Úřadu doloží, že oslovil dodavatele

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],

a vyzval je k vyjádření, zda v souvislosti se svou účastí na systému Markant obdrželi adekvátní protiplnění za poskytnuté platby a současně je informuje o možnosti vrácení plnění poskytnutého těmito dodavateli v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním ze strany společnosti Markant a vyzve je k poskytnutí součinnosti ohledně uvedeného. Ve vztahu k dodavatelům označeným jako „Dodavatel s utajenou identitou č. 1“, „Dodavatel s utajenou identitou č. 2“ a „Dodavatel s utajenou identitou č. 3“, účastník řízení povede komunikaci s těmito dodavateli prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. ve spolupráci s ním tak, aby byl schopen zajistit splnění závazku vůči těmto dodavatelům a současně neohrozil utajení jejich identity.

3.             Účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, vrátí dodavatelům potravin

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

od kterých měl získávat peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, peněžní plnění uhrazené těmito dodavateli v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním, případně se se jmenovanými dodavateli dohodne na jiném způsobu kompenzace, a to do 30 dnů ode dne, kdy o to dodavatel požádá a poskytne účastníkovi řízení nezbytnou součinnost, pokud dodavatel požádá do tří měsíců ode dne přijetí výzvy účastníka řízení učiněné dle bodu 1. výroku I. tohoto rozhodnutí.

4.             Účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, vrátí dodavatelům potravin

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],

od kterých měl účastník řízení získávat peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, peněžní plnění uhrazené těmito dodavateli v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním, případně se se jmenovanými dodavateli dohodne na jiném způsobu kompenzace, a to do 30 dnů ode dne, kdy o to dodavatel požádá a poskytne účastníkovi řízení nezbytnou součinnost, pokud dodavatel požádá do tří měsíců ode dne přijetí výzvy účastníka řízení učiněné dle bodu 2 výroku I. tohoto rozhodnutí. Ve vztahu k dodavatelům označeným jako „Dodavatel s utajenou identitou č. 1“, „Dodavatel s utajenou identitou č. 2“ a „Dodavatel s utajenou identitou č. 3“, účastník řízení povede komunikaci s těmito dodavateli prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. ve spolupráci s ním tak, aby byl schopen zajistit splnění závazku vůči těmto dodavatelům a současně neohrozil utajení jejich identity.

5.             Účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neprodleně, nikoli však později než ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, informuje o splnění závazků uvedených v bodech 1 a 2 výroku I. tohoto rozhodnutí. O splnění závazků uvedených v bodech 3 a 4 výroku I. tohoto rozhodnutí účastník řízení informuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nejpozději do pěti měsíců ode dne odeslání výzev účastníka řízení učiněných dle závazků uvedených v bodech 1 a 2 výroku I. tohoto rozhodnutí.

II.

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, ve věci porušení ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017, kterého se účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, dopustil tím, že

v období od 6. 3. 2016 do 30. 6. 2017 podmiňoval vzájemnou spolupráci uzavřením úplatné smlouvy mezi společností Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o. a dodavateli

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

tímto jednáním si od jmenovaných dodavatelů vynucoval peněžní plnění za možnost dodávat zboží do své maloobchodní sítě prodejen,

a uvedeným jednáním se mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. e) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo uplatňuje platby nebo jiné protiplnění za přijetí potravin do prodeje, se analogicky z důvodu uvedeného v § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť správní delikt nebyl účastníkovi řízení prokázán.

 

III.

Správní řízení vedené pod sp. zn.ÚOHS-S0138/2017/TS, ve věci porušení ustanovení § 4 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017, kterého se účastník řízení společnost Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, dopustil tím, že

1.         v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017 na základě úplatné             smlouvy mezi společností      Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo         společností Markant Česko s.r.o.a dodavateli

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 získával od těchto dodavatelů působících na trhu nákupu potravin za účelem dalšího     prodeje v České republice část plnění, které hradili tito dodavatelé společnosti Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo Markant Česko s.r.o. prostřednictvímkondice [obchodní tajemství: označení kondice] za údajné služby související s nákupem nebo   prodejem potravin, aniž by toto plnění bylo výše uvedeným dodavatelům kompenzovánoprotiplněním, a uvedeným jednáním se účastník řízení mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona   o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které           nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně         poskytnutého protiplnění.

2.         v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 na základě úplatnésmlouvy mezi společností      Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebospolečností Markant Česko s.r.o.a dodavateli

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO a sídlo dodavatele],

 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],

získával od těchto dodavatelů působících na trhu nákupu potravin za účelem dalšího     prodeje v České republice část plnění, které hradili tito dodavatelé společnosti Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo Markant Česko s.r.o. prostřednictvímkondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] za údajné služby související s nákupem  nebo prodejem potravin, aniž by toto plnění bylo výše uvedeným dodavatelům             kompenzováno protiplněním,

a uvedeným jednáním se účastník řízení mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění,

se v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017, zastavuje.

 

Odůvodnění

I. Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále „Úřad“) zahájil správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS (dále „správní řízení“) z moci úřední dne 12. 4. 2017, kdy bylo společnosti Globus ČR, k. s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice, jež byla dne 1. 7. 2019 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze jako Globus ČR, v.o.s., IČO 63473291, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice (dále též „účastník řízení“ či „Globus“), zastoupené do dne 11. 1. 2018 JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, a ode dne 12. 1. 2018 Mgr. Petrem Czyžem, advokátem, ev. č. ČAK  11274, IČO 640 62 121, se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 - Čakovice, v souladu s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“), ve spojení s § 7 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále „zákon o významné tržní síle“ či „ZVTS“), a § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ či „ZOHS“), doručeno oznámení o zahájení správního řízení.

2.             Účastníkem řízení je společnost Globus ČR, v.o.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 79154. Do obchodního rejstříku byl účastník řízení zapsán 1. 7. 2019. Předmětem jeho podnikání jsou mj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podle informací zapsaných v obchodním rejstříku účastníka řízení navenek zastupuje statutární orgán - společník, a to způsobem uvedeným v obchodním rejstříku. Pro úplnost Úřad uvádí, že účastník řízení byl od 27. 7. 1995 do 1. 7. 2019 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 16077, a to jako obchodní firma Globus ČR, k.s.

3.             Správní řízení bylo zahájeno na základě informací získaných v předběžném šetření, které bylo iniciováno podnětem ze dne 26. 8. 2014. Podnět se týkal jednání, v jehož rámci měl účastník řízení podmiňovat vzájemnou spolupráci s dodavateli uzavřením úplatné smlouvy mezi společností Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o. (případně podobnou společností systému Markant[1]) a dodavateli. Na základě informací uvedených v podnětu oslovil Úřad se žádostí o informace a podklady jak účastníka řízení, tak i dodavatele, kteří při dodávkách potravin spolupracují s účastníkem řízení. Na základě doručených podkladů a informací získal Úřad podezření na porušení zákona a zahájil správní řízení, v němž byl předmět řízení vymezen tak, že účastník řízení:

„v průběhu let 2016 a 2017 podmiňoval vzájemnou spolupráci uzavřením úplatné smlouvy mezi společností Markant Handeles- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o. (dále jen „Markant“)a níže uvedenými dodavateli. Uvedeným jednáním získával od [obchodní tajemství: počet dodavatelů] dodavatelů působících na trhu nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice, a to konkrétně [obchodní tajemství: obchodní firmy dodavatelů], část plnění, které hradili dodavatelé společnosti Markant za služby související s nákupem nebo prodejem potravin, a vynucoval si takpeněžní plnění za možnost dodávat zboží do své maloobchodní sítě prodejen, aniž by toto plnění bylo výše uvedeným dodavatelům kompenzováno přiměřeným protiplněním.“

4.             V oznámení o zahájení správního řízení Úřad uvedl, že uvedeným jednáním se účastník řízení mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. b), e) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění [písm. b)], a/nebo tím, že sjednává nebo uplatňuje platby nebo jiné protiplnění za přijetí potravin do prodeje [písm. e)].

5.             Zjišťování skutkového stavu vycházelo z podkladů a informací, které si Úřad postupně opatřoval zejména na základě žádostí o informace podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona o významné tržní síle ve spojení s § 20 odst. 3 a § 21e zákona o ochraně hospodářské soutěže, které byly zasílány účastníku řízení, společnosti Markant a dodavatelům účastníka řízení, a to před i v samotném průběhu správního řízení. Objasnění skutku napomohlo také provedení čtyř šetření na místě v obchodních prostorách dotčených subjektů.

6.             Ve světle nashromážděných důkazních materiálů Úřad dospěl k závěru, že účastník řízení porušil zákaz zneužití významné tržní síly. Dne 15. 12. 2017 tedy vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0138/2017/TS-36513/2017/461/MNo z téhož dne (dále též „rozhodnutí I. stupně“ nebo „napadené rozhodnutí“). Ve výroku I. Úřad především konstatoval, že se účastník řízení dopustil správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle ve spojení s § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. e) téhož zákona, tím, že

v období od 6. 3. 2016 do 30. 6. 2017 podmiňoval vzájemnou obchodní spolupráci s [obchodní tajemství: počet dodavatelů a obchodní firmy těchto dodavatelů], uzavřením úplatné smlouvy se společností Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o., přičemž na základě smlouvy uvedených dodavatelů se společností Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o. docházelo k platbě dodavatelů za tzv. kondice ve prospěch společnosti Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o., kdy platby za kondice nazvané zkratkami [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] fungovaly jako platba za přijetí potravin do prodeje v  síti provozoven společnosti Globus ČR, k.s.

7.             Ve výroku II. Úřad mimo jiné uvedl, že se účastník řízení dopustil správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle ve spojení s § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. b) téhož zákona, tím, že

v období od 6. 3. 2016 do 30. 6. 2017 získával od [obchodní tajemství: počet dodavatelů a obchodní firmy těchto dodavatelů], plnění formou platby vyjmenovaných dodavatelů za kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], prostřednictvím níž byly hrazeny služby účetního a marketingového charakteru, které společnosti Globus ČR, k.s., poskytovala společnost Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společnost Markant Česko s.r.o., aniž by za tuto platbu uvedených dodavatelů bylo ze strany společnosti Globus ČR, k.s., poskytnuto jakékoli protiplnění.

8.             Výrokem III. byla dle § 8 odst. 3 zákona o významné tržní síle uložena za správní delikty ve výrocích I. a II. pokuta ve výši 183.187.559,- Kč.

9.             Dne 2. 1. 2018 byl Úřadu doručen rozklad účastníka řízení proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0138/2017/TS-36513/2017/461/MNo ze dne 15. 12. 2017.

10.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-R0001/2018/TS-31480/2018/310 ze dne 31. 10. 2018 předseda Úřadu podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., ve spojení s § 152 odst. 5 téhož zákona, zrušil rozhodnutí I. stupně a věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Předseda Úřadu dospěl zejména k následujícím závěrům:

 • Nelze vymezovat relevantní trh, pokud zákon takový postup neukládá.
 • Úřad je povinen v rámci vyhodnocení významné tržní síly odběratele v první fázi vyhodnotit pouze obratové kritérium. Až v případě námitek odběratele zkoumá náležitosti významné tržní síly.
 • Prvostupňový správní orgán řádně nevymezil rozhodné období. Stejně tak neuvedl, jakým způsobem dospěl k závěru, že se v daném případě jedná o trvající správní delikt.
 • V rámci dokazování je třeba zabývat se odpověďmi všech dotázaných dodavatelů, nikoli pouze dotčených dodavatelů.
 • Ve věci dodavatelů [obchodní tajemství: obchodní firmy, identifikační čísla a sídla dvou dodavatelů], byla porušena zásada materiální pravdy. Prvostupňový orgán musí tedy znovu prověřit skutkové okolnosti a doplnil dokazování.
 • Došlo k pochybení v oblasti vedení správního spisu. Byl nezákonně odepřen přístup do celého obsahu spisového materiálu, tedy včetně přístupu do spisu předběžného šetření.
 • Vzhledem k doplnění dokazování bude třeba opětovně zvážit provedení ústního jednání a navrhované závazky účastníka řízení.
 • Pokud bude ukládána pokuta, bude třeba opětovné vyhodnocení závažnosti deliktního jednání.[2]

11.         Na základě závazného právního názoru orgánu druhého stupně Úřadu došlo v navazujícím správním řízení k odstranění vytýkané procesní vady, tzn. spis předběžného šetření sp. zn. ÚOHS-P0045/2016/TS byl učiněn součástí spisového materiálu sp. zn. ÚOHS-S138/2017/TS. S obsahem tohoto spisu byl účastník řízení seznámen v rámci standardního nahlížení do spisu.

12.         V návaznosti na rozhodnutí předsedy bylo dále provedeno doplnění dokazování, konkrétně došlo k oslovení dalších [obchodní tajemství: počet dodavatelů] dodavatelů potravin společnosti Globus. Tímto postupem Úřad zjistil podrobnosti o zapojení jednotlivých dodavatelů do systému Markant, informace o případné podmíněnosti dodávek, výhodách předmětného systému, specifičnosti prováděného vyúčtování a dále pak informace o službách poskytovaných jmenovanou společností, kondicích, platbách a v neposlední řadě o uskutečněných jednáních.

13.         Na základě doplněného dokazování Úřad přípisem č. j. ÚOHS-S0138/2017/TS-19982/2019/461/MPr ze dne 1. 8. 2019 upřesnil předmět správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS. V bodě I. a II. Úřad konstatoval zejména následující.

Účastník řízení v průběhu let 2016 a 2017 podmiňoval vzájemnou spolupráci uzavřením úplatné smlouvy mezi společností Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o.a dodavateli

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],

tímto jednáním si od jmenovaných dodavatelů vynucoval peněžní plnění za možnost dodávat zboží do své maloobchodní sítě prodejen,

a uvedeným jednáním se mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. e) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo uplatňuje platby nebo jiné protiplnění za přijetí potravin do prodeje;

dále

účastník řízení v průběhu let 2016 a 2017 na základě úplatné smlouvy mezi společností Markant Handeles–und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo společností Markant Česko s.r.o.a dodavateli

 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele],
 • dále v průběhu let 2016, 2017 a 2018
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],

 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],
 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],

 • [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele],

získával od těchto dodavatelů působících na trhu nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice část plnění, které hradili tito dodavatelé společnosti Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG nebo Markant Česko s.r.o. prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] za údajné služby související s nákupem nebo prodejem potravin, aniž by toto plnění bylo výše uvedeným dodavatelům kompenzováno protiplněním,

a uvedeným jednáním se mohl dopustit správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění.

14.         Hodnocení vzájemných souvislostí vyplývajících z obsahu odpovědí účastníka řízení, společnosti Markant a dodavatelů přineslo závěr o tom, že podklady obsažené ve spise nasvědčují tomu, že se účastník řízení skutečně dopustil porušení zákazu zneužití významné tržní síly, a proto Úřad dne 26. 8. 2019 přistoupil k vydání sdělení výhrad č. j. ÚOHS-S0138/2017/TS-23330/2019/461/MPr z téhož dne. Prostřednictvím tohoto sdělení výhrad Úřad informoval účastníka řízení ve smyslu § 6 zákona o významné tržní síle o základních skutkových okolnostech případu, jejich právním hodnocení, ale i o výši hrozící pokuty.

15.         V předmětném sdělení výhrad byl účastník řízení rovněž informován o možnosti využít postupu podle § 6 zákona o významné tržní síle, tj. navrhnout ve věci závazky k odstranění protiprávního stavu.  Dne 10. 9. 2019 byl Úřadu do datové schránky doručen návrh závazků účastníka řízení z téhož dne, jejichž splněním se odstraní závadný stav. Vzhledem k této skutečnosti Úřad postupoval tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí a správní řízení v této části v souladu s § 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle zastavil.

II. Aplikace právních předpisů

16.         Ve správním řízení se Úřad nejprve zabýval tím, jaké znění hmotněprávních a procesních předpisů je pro dané řízení relevantní.

17.         Úvodem Úřad uvádí, že obecná úprava správního trestání prodělala během tohoto správního řízení podstatnou změnu v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále rovněž „přestupkový zákon“), který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017. Tento zákon kodifikuje správní trestání a sjednocuje hmotněprávní i procesněprávní úpravu přestupků fyzických osob a správních deliktů podnikajících fyzických osob a právnických osob[3]. Přestupkový zákon tedy ve vztahu k ostatním speciálním zákonům představuje lex generalis. Do jejich znění se promítl prostřednictvím tzv. změnového zákona, kterým je zákon č. 183/2017 Sb.

18.         Novelizovány byly také speciální zákony, které se ve správních řízeních ve věcech zneužití významné tržní síly přednostně aplikují, a to zákon o významné tržní síle, který byl v průběhu předmětného správního řízení novelizován zákonem č. 104/2017 Sb.[4] a zákonem č. 183/2017 Sb.[5]Ke dni vydání tohoto rozhodnutí byl také několikrát novelizován zákon o ochraně hospodářské soutěže, který se bude přiměřeně aplikovat na procesní postupy ve věcech porušení zákona o významné tržní síle, a to zákonem č. 183/2017 Sb. a zákonem č. 262/2017 Sb.[6]

19.         Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS ve věci možného porušení ustanovení § 4 odst. 1, 2 písm. b), e) zákona o významné tržní síle bylo zahájeno dne 12. 4. 2017, tedy za účinnosti zákona o významné tržní síle po novele provedené zákonem č. 50/2016 Sb. Deliktní jednání účastníka řízení bylo u všech spáchaných deliktů započato dne 6. 3. 2016. Ukončení deliktního jednání nastalo u prvého deliktu dne 30. 6. 2017. Druhý delikt byl ukončen dne 31. 12. 2017.  Třetí delikt pak ohraničuje datum 31. 12. 2018. V této souvislosti Úřad pro úplnost dodává, že v době zahájení správního řízení vytýkané jednání účastníka řízení trvalo.

 

 

Procesněprávní normy

20.         Procesněprávní úprava předmětného správního řízení je obsažena hned v několika právních předpisech. Z hlediska procesního platí obecná zásada, podle které nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány (za předpokladu, že přechodné ustanovení nestanoví jinak).[7] Úřad při vedení správního řízení vycházel primárně z procesních ustanovení zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně hospodářské soutěže, která představují lex specialis k obecné právní úpravě, kterou je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.[8] Procesní úpravu správního trestání nově obsahuje rovněž přestupkový zákon. Jeho aplikace se na předmětné správní řízení neuplatní, a to vzhledem k přechodnému ustanovení § 112 odst. 4 přestupkového zákona. Podle tohoto se zahájená řízení o přestupku, resp. o správním deliktu, s výjimkou řízení o disciplinárním deliktu, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních zákonů.

21.         Předně považuje Úřad za důležité vymezit, podle kterých procesních norem zákona o významné tržní síle, resp. podle kterého znění, v rámci předmětného správního řízení postupuje. Pokud se jedná o první novelu provedenou zákonem č. 104/2017 Sb., tato novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení, uplatní se proto výše uvedené pravidlo, podle kterého se bude zákon aplikovat ode dne nabytí jeho účinnosti. Tato novela nepřinesla žádné změny procesního charakteru, které by případně mohly mít vliv na správní řízení.  Aby však nedošlo k žádnému, a to ani formálnímu pochybení (bez vlivu na zákonnost), Úřad konstatuje, že v rámci procesněprávního posouzení zohledňuje rovněž předmětnou novelu.

22.         Ve vztahu k další novele provedené změnovým zákonem č. 183/2017 Sb., Úřad uvádí následující. Tato novela, ačkoliv stejně jako výše uvedená novela, neobsahuje žádná přechodná ustanovení, se na předmětné správní řízení aplikovat nebude, a to s odkazem na její logický a systematický výklad. Bylo by totiž v rozporu s logikou, aby Úřad postupoval podle procesní úpravy zákona o významné tržní síle ve znění zákona č. 183/2017 Sb., pokud by současně procesně nepostupoval podle přestupkového zákona, k vyloučení jehož aplikace došlo na základě přechodného ustanovení § 112 odst. 4 přestupkového zákona.

23.         Zákon č. 183/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017, je hlavně zákonem, který slaďuje jiné speciální předpisy týkající se správního trestání s novou právní úpravou správního trestání obsaženou v přestupkovém zákoně. V ustanovení § 112 odst. 4 přestupkového zákona je promítnuta vůle zákonodárce, aby se procesní režim probíhajících správních řízení neměnil a neaplikovaly se na něj procesní postupy, které nový zákon přináší. Oba zákony, přestupkový zákon i zákon č. 183/2017 Sb., je proto třeba v souladu se zásadou racionálního zákonodárce a principem jednoty právního řádu[9] vykládat ve vzájemné souvislosti. Z předpokladu racionálního zákonodárce, jenž je jedním ze základních východisek pro interpretaci práva, totiž dále vyplývá, že zákonodárce nevytváří nadbytečné právo a řídí se racionálními úvahami tak, aby byl právní systém vzájemně provázaný a konzistentní a odpovídal existujícím východiskům a idejím práva.[10] Pokud tak zákon č. 183/2017 Sb. adaptuje procesní předpisy zvláštních zákonů pro aplikaci nového přestupkového zákona, pak je použití těchto změn přímo propojeno s aplikací procesních pravidel vyplývajících z aplikace nového přestupkového zákona. Výkladově je tedy potřeba překlenout vznikající nelogičnost, a to, že je nesmyslné aplikovat výjimky z obecného předpisu, který se v daném případě neaplikuje. U zákona o významné tržní síle dochází právě k uvedené situaci. Zákon č. 183/2017 Sb. přináší procesní pravidla, která jsou přímo navázána na účinnost nového přestupkového zákona. Svědčí o tom i důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., podle níž se v zákoně o významné tržní síle „zakotvují rozsáhlé odchylky od obecné úpravy, které jsou potřebné vzhledem ke specifické povaze přestupků, které projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže…[11]

24.         Z právě uvedeného lze dovozovat, že v předmětném správním řízení je třeba zachovat procesní režim před nabytím účinnosti přestupkového zákona, tedy zákona č. 183/2017 Sb. Na správní řízení se tedy aplikuje zákon o významné tržní síle ve znění zákona č. 104/2017 Sb.

25.         V případě tohoto správního řízení se vyjma zákona o významné tržní síle použije také zákon o ochraně hospodářské soutěže. Posledně jmenovaný zákon se v řízeních o správních deliktech ve věcech zneužití významné tržní síly využívá v procesních záležitostech, a to s odkazem na ustanovení § 7 zákona o významné tržní síle. Dle tohoto ustanovení se totiž na výkon dozoru a řízení vedená Úřadem podle zákona o významné tržní síle přiměřeně použijí některá ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže.[12]

26.         K vývoji zákona o ochraně hospodářské soutěže považuje Úřad za příhodné zmínit, že v průběhu předmětného správního řízení prošel tento zákon dvěma novelizacemi. První novelu představoval, obdobně jako u zákona o významné tržní síle, změnový zákon č. 183/2017 Sb. Vše, co bylo uvedeno v případě neaplikovatelnosti této novely u zákona o významné tržní síle je analogicky platné i v případě zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jedná se totiž o speciální úpravu k přestupkovému zákonu, který podle § 112 odst. 4 na předmětné správní řízení aplikovat nelze. Opětovně je potřeba překlenout výkladovou nelogičnost a vyloučit aplikaci procesních pravidel, která jsou přímo navázána na přestupkový zákon. Tento postup předpokládá také důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., podle níž se „v zákonech upravujících působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k projednávání přestupků zakotvují rozsáhlé odchylky od obecné úpravy, které jsou potřebné vzhledem ke specifické povaze přestupků, které projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže…[13]

27.         K doposud poslední novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti v průběhu správního řízení, Úřad konstatuje, že se jednalo o změny související s vymáháním škody způsobené porušením soutěžních pravidel. V zákoně o ochraně hospodářské soutěže došlo ke změnám ustanovení o spisu a nahlížení do něj a dále ustanovení o zpřístupnění informací obsažených ve spisu. S ohledem na výše uvedené, a na skutečnost, že novela ve vztahu k zákonu o ochraně hospodářské soutěže neobsahuje žádná přechodná ustanovení, je třeba předmětná procesní pravidla použít, ačkoliv se jedná pouze o drobné změny, které se procesně spíše nedotýkají tohoto správního řízení.

28.         S odkazem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v tomto správním řízení použije v rámci procesněprávní úpravy zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb. za současného vyloučení procesních změn, které přinesla novela č. 183/2017 Sb.

29.         Ke správnímu řádu, jakožto obecnému procesnímu předpisu, Úřad uvádí, že na daný případ bude aplikováno znění zákona č. 183/2017 Sb. Úřad v této souvislosti dodává, že správní řád byl od začátku tohoto správního řízení novelizován právě zákonem č. 183/2017 Sb., přičemž absentují speciální přechodná ustanovení.

30.         Úprava správního řádu provedená jmenovanou novelou se omezuje na otázku přístupu k utajovaným informacím, které mohou být součástí správního spisu, zavádí se nový hybridní způsob doručování a nepatrně se pozměňují některé další postupy, které nemají přímý vztah ke správnímu trestání.[14] Novelizace správního řádu není tak úzce systematicky navázána na přestupkový zákon a reaguje rovněž na problémy na aplikaci nového přestupkového zákona nezávislé, a proto zde nelze použít shodný výklad jako v případě novelizace zákona o významné tržní síle nebo zákona o ochraně hospodářské soutěže. V daném správním řízení má tedy Úřad za to, že je třeba tuto novelu aplikovat a řídit se procesními normami správního řádu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

31.         Pro úplnost Úřad uvádí, že poslední novelizace správního řádu byly provedené zákonem č. 225/2017 Sb.[15] a zákonem č. 176/2018 Sb.[16] První uvedená novela nabyla účinnosti až ke dni 1. 1. 2018 a ve vztahu ke správnímu řádu se navíc dle čl. XLII této novely „správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních právních předpisů.“ Druhá novela, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2018 a ve svém čl. II obsahuje obdobné přechodné ustanovení. Pro správní řízení je tudíž irelevantní.

32.         K použití procesněprávních norem Úřad shrnuje, že se správní řízení vede podle zákona o významné tržní síle ve znění zákona č. 104/2017 Sb. a podle zákona o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona č. 262/2017 Sb., a to za současného vyloučení aplikace procesních změn, které přinesl změnový zákon č. 183/2017 Sb. Vše je činěno při subsidiárním použití správního řádu.

Hmotněprávní normy

33.         Ve vztahu k hmotněprávní kvalifikaci Úřad úvodem uvádí, že přestupkový zákon v rámci přechodného ustanovení § 112 odst. 1 stanovuje, že odpovědnost za přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. V ustanovení § 2 přestupkového zákona, který se týká časové působnosti zákona, je dále stanoveno, že odpovědnost za přestupek se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele přestupku příznivější.

34.         Ve výše uvedených ustanoveních přestupkového zákona se tak explicitně promítá obecná zásada zákazu retroaktivity (zpětné účinnosti zákona)[17], která může být prolomena pouze v případě příznivosti pozdějšího zákona pro účastníka řízení. Úřad proto neopomněl vyhodnotit, která právní úprava je pro účastníka řízení příznivější.

35.         Za účelem posouzení, jestli je pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější, Úřad prvně stanovil, kdy došlo ke spáchání deliktu, resp. deliktů, přičemž za dobu spáchání považuje dokončení jednání. Deliktního jednání se účastník řízení v případě deliktu spočívajícího v podmiňování spolupráce uzavřením smlouvy se společností Markant, dopouštěl v období od 6. 3. 2016 do 30. 6. 2017 (viz výrok II. tohoto rozhodnutí). Delikt spočívající v získávání části plnění, které hradili dodavatelé za účastníka řízení, aniž by jim toto plnění bylo kompenzováno protiplněním, byl páchán v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017 (viz bod 1. výroku III. tohoto rozhodnutí). Správní delikt spočívající též v získávání části plnění, které hradili dodavatelé za účastníka řízení, aniž by jim toto plnění bylo kompenzováno protiplněním, byl páchán vůči další skupině dodavatelů v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 (viz bod 2. výroku III. tohoto rozhodnutí).

36.         Ve vztahu k započetí deliktního jednání Úřad uvádí, že jej ohraničuje datem 6. 3. 2016, tedy datem, od kterého je účinný zákon č. 50/2016 Sb. Parlamentu České republiky, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb. o významné tržní síle. Právě tato novela cílila na větší ochranu dodavatelů potravin, odstranění nejednoznačných ustanovení a jednodušší zahájení, průběh řízení a následný postih obchodních řetězců disponujících významnou tržní sílou. Došlo k vymezení základních pojmů, kupříkladu pojmů dodavatel, odběratel nebo nákupní aliance. Nově byl definován pojem významné tržní síly. Jedná se o takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Dle novely se významná tržní síla presumuje u odběratele, jehož obrat za poslední ukončené účetní období za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky přesáhne 5 mld. Kč. Praktickým vyústěním přechodných ustanovení, pak byla povinnost uvést smlouvy vzniklé přede dnem účinnosti zákona do souladu s § 3a zákona, a to nejpozději do 6. 6. 2016. S ohledem na výše uvedené Úřad ohraničil započetí skutků datem 6. 3. 2016 a nikoli datem dřívějším. Úřad si je vědom skutečnosti, že smlouvy mezi společností Markant a dodavateli, byly povětšinou uzavřeny v době před 6. 3. 2016. V této souvislosti však dodává, že zpravidla nedošlo k jejich nahrazení smlouvami novými a smluvní podmínky v nich obsažené jsou tedy stále účinné a v rámci dokazování jsou tedy nositelem relevantních údajů.

37.         K ukončení skutků uvedených ve výroku II. (do 30. 6. 2017) a v bodu 2. výroku III. (do 31. 12. 2018) tohoto rozhodnutí Úřad konstatuje, že se jedná o data, ke kterým došlo k nashromáždění důkazů prokazujících zneužití významné tržní síly. V souvislosti s ukončením deliktního jednání uvedeného v bodě 1. výroku III. tohoto rozhodnutí, tj. do 31. 12. 2017, Úřad uvádí, že do tohoto data ze strany účastníka řízení reálně docházelo k porušování zákazu zneužití významné tržní síly vůči konkrétní skupině dodavatelů.

38.         Z povahy deliktního jednání (viz vymezení jednotlivých deliktů ve výrocích II. a III. tohoto rozhodnutí) je zřejmé, že u všech vytýkaných správních deliktů byl jednáním účastníka řízení vyvolán protiprávní stav, který byl počínaje datem 6. 3. 2016 bezesporu postižitelný. Tento stav byl následně účastníkem udržován, a to do 30. 6. 2017, v případě deliktu uvedeného ve výroku II., do 31. 12. 2017, v případě deliktu v bodu 1. výroku III. a do 31. 12. 2018, u deliktu v bodu 2. výroku III. tohoto rozhodnutí.

39.         S ohledem na povahu deliktního jednání tedy Úřad konstatuje, že se v daném případě jedná o tzv. trvající správní delikt. Za trvající správní delikt lze označit takový správní delikt, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav, který následně udržuje. Jednání, kterým pachatel udržuje protiprávní stav (závadný z hlediska správního práva), tvoří jeden správní delikt, jeden skutek, a to až do okamžiku ukončení deliktního jednání.

40.         Pro úplnost Úřad dodává, že správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS ve věci možného porušení ustanovení § 4 odst. 1, 2 písm. b), e) zákona o významné tržní síle bylo zahájeno dne 12. 4. 2017, tedy za účinnosti zákona o významné tržní síle po novele provedené zákonem č. 50/2016 Sb.

41.         K možné aplikaci hmotněprávních ustanovení přestupkového zákona a jeho subsidiárního použití, Úřad konstatuje, že při zvažování vlivu na příznivost by mohla být uvažována pouze jeho obecná část. Skutková podstata deliktu zneužití významné tržní síly je totiž upravena jen v zákoně o významné tržní síle. Obecnou část přitom nelze uplatnit celou, jelikož zákon o významné tržní síle obsahuje speciální úpravu určitých hmotněprávních institutů a též vylučuje použití celé řady ustanovení přestupkového zákona.[18] Obecná část nejprve definuje pojmy, které byly před účinností tohoto zákona také používány. V šetřeném případě by se tak teoreticky mohla uplatnit definice trvajícího přestupku. Úřad však zdůrazňuje, že tato se materiálně od toho, jakým způsobem byl chápán trvající správní delikt dříve, nijak neliší. Dále Úřad dodává, že běh promlčecích lhůt je speciálně upraven v zákoně o významné tržní síle.[19] Totéž platí ve vztahu k obecným ustanovením o ukládání trestů.

42.         V souvislosti s novelou provedenou zákonem č. 104/2017 Sb., Úřad konstatuje, že tato novela přinesla změnu v ustanovení § 5a týkajícího se sektorového šetření a ustanovení § 7a vztahujícího se k využívání informací z informačních systémů veřejné správy. Předmětná novela tudíž nikterak nezměnila rozsah povinností odběratele s významnou tržní silou ani se nedotkla samotného konceptu tržní síly. Znění zákona o významné tržní síle po této novele proto není pro účastníka řízení jakkoliv příznivější.

43.         Změny zákona o významné tržní síle, které přinesla novela provedená zákonem č. 183/2017 Sb., byly podstatně rozsáhlejší, a účastníka řízení se v rámci správního řízení dotýkají. V prvé řadě došlo k úpravě ustanovení § 5 zákona o významné tržní síle, ve kterém byl odstraněn odstavec 2. Ten byl nahrazen § 9 odst. 5 s tím, že nově byla do zákona o významné tržní síle po vzoru zákona o ochraně hospodářské soutěže vložena tzv. prioritizace. S ohledem na skutečnost, že předběžné šetření v této věci postoupilo do fáze správního řízení, se změna ustanovení § 5 účastníka řízení netýká.

44.         Další změnou prošlo ustanovení § 8 zákona o významné tržní síle, kde došlo nejen k terminologickému sjednocení dřívějšího označení „správní delikt“ na současné označení „přestupek“, ale zejména k vložení nového odstavce 6. Tam je nyní zakotvena (opět po vzoru zákona o ochraně hospodářské soutěže) možnost aplikace institutu narovnání. Při splnění zákonem stanovených podmínek Úřad sníží pokutu, o jejíž výši informoval účastníka řízení ve sdělení výhrad, o 20 %. Tato změna zákona o významné tržní síle by se již účastníka řízení v rámci vedeného správního řízení mohla dotýkat a mohla by být v jeho prospěch. Pokud se jedná o aplikaci institutu narovnání co do závažnosti vytýkaného jednání, Úřad má za to, že použití tohoto by možné bylo. Současně však podotýká, že pro využití institutu narovnání je zapotřebí splnit obě podmínky kumulativně, tj. doznání se ke spáchání protiprávního jednání a dostatečnost postihu s ohledem na povahu a závažnost skutku.

45.         Novelou provedenou zákonem č. 183/2017 Sb., došlo k nahrazení stávajícího § 9 zákona o významné tržní síle zcela novým § 9. Ve smyslu odstavce 1 lze podle zákona o významné tržní síle posuzovat odpovědnost za přestupek, který byl spáchán na území České republiky odběratelem, který má sídlo v České republice nebo má na území České republiky umístěn podnik nebo organizační složku, nebo zde alespoň vykonává svoji činnost nebo zde má svůj majetek. Podle odstavce 2 lze podle zákona o významné tržní síle posuzovat také odpovědnost za přestupek spáchaný v cizině právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, byl-li spáchán ve prospěch odběratele s významnou tržní silou. Do tohoto ustanovení tedy byla vložena tzv. subsidiární zásada univerzality, nicméně vzhledem k povaze účastníka řízení (je právnickou osobou podle českého práva se sídlem v České republice) se jej toto nové ustanovení nedotkne.

46.         Z hlediska posouzení příznivosti právní úpravy po stránce hmotněprávní je nutné zmínit ještě nové ustanovení § 9a, které zcela nově upravuje institut promlčení a stanoví nově délku promlčecí doby, její stavení a přerušení.

47.         Po vyhodnocení předmětné novely jako celku Úřad dospěl k závěru, že tato novela je v teoretické rovině pro účastníka řízení příznivější, protože otevírá možnost využití institutu narovnání, ostatní nově zavedené instituty (včetně těch obsažených v novele provedené zákonem č. 104/2017 Sb.) účastníku řízení nepřinášejí žádnou výhodu.

48.         Na základě vyhodnocení jednotlivých hmotněprávních ustanovení nového zákona o odpovědnosti za přestupky tudíž Úřad dospěl k závěru, že nová právní úprava jako celek neskýtá účastníku řízení příznivější výsledek ve správním řízení než dřívější právní úprava, proto ve správním řízení postupoval podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2017.

III. Specifikace trhu

49.         Druhý stupeň Úřadu ve svém rozhodnutí o rozkladu účastníka řízení vyjádřil celou řadu závěrů k otázkám vymezení trhu. S ohledem na zásadní odlišnosti v pojetí vymezení tzv. „relevantního trhu“ a „trhu“ podle zákona o významné tržní síle Úřad nyní přistoupil k nové specifikaci trhu a postavení účastníka řízení na něm. Závěry Úřadu přitom plně respektují stanovisko druhého stupně Úřadu.

50.         Úvodem Úřad považuje za vhodné uvést, že oblast kontroly významné tržní síly je počínaje účinností novely č. 50/2016 Sb. od prostředí hospodářské soutěže značně odlišná. Úřad se již tedy nezabývá vymezením relevantního trhu za účelem nalezení hranic, v rámci kterých dochází ke zneužívání významné tržní síly. Předmětné hranice jsou totiž predikovány zákonodárcem prostřednictvím zákona o významné tržní síle. Spojení relevantní trh se po novele č. 50/2016 Sb. v zákoně o významné tržní síle nevyskytuje, přestože před účinností dané novely bylo se souslovím relevantní trh operováno (§ 4 písm. f).

51.         K samotnému prostoru, na němž mohlo dojít k výše uvedeným správním deliktům, Úřad uvádí, že při vymezování trhu je do značné míry vázán zákonem o významné tržní síle, přičemž z názvu zákona i dikce jednotlivých ustanovení vymezení trhu zřetelně vyplývá.

52.         Zákon pojímá potraviny, popř. zemědělské a potravinářské produkty jako jeden celek (viz např. dikci § 1 až 3 zákona o významné tržní síle a dále celé označení zákona o významné tržní síle). Není tedy zohledňována zastupitelnost z pohledu odběratele či koncového zákazníka. Úřad však dodává, že účastník řízení, jakožto obchodní řetězec mající povahu one-stop shopu, se zabývá druhy výrobků z pohledu zastupitelnosti pro koncového zákazníka, aby mohl naplnit nákupní tašku produkty, které zákazník požaduje. V návaznosti na výše uvedené Úřad uzavírá, že zákonné vymezení trhu pro účely zákona o významné tržní síle zahrnuje potraviny jako celek bez ohledu na vymezování jednotlivých dílčích výrobkových trhů.

53.         K vymezení trhu Úřad dále v podrobnostech uvádí následující. Věcný trh podle zákona o významné tržní síle tedy představuje trh nákupu široké palety potravin za účelem jejich dalšího prodeje. Na nabídkové straně tohoto trhu se ocitají dodavatelé potravin, na straně poptávkové pak odběratelé s malo- i velkoformátovými provozovnami odpovídajícími vymezení potravinového one-stop shopu. Do takto vymezeného trhu v rámci poptávkové strany nespadají specializované prodejny a gastroprovozy, protože one-stop shopy jednoduše nejsou. Na druhou stranu však nic nebrání začlenění odběratelů s prodejnami typu cash & carry do trhu, poněvadž tito odběratelé poptávají od svých dodavatelů velmi podobnou šíři sortimentu jako maloobchodní řetězce, byť jimi nakupované zboží není určeno pro maloobchodní prodej, nýbrž pro prodej podnikatelům.[20]

54.         Pokud jde o geografickou stránku trhu, Úřad jej v tomto případě vymezuje územím České republiky. K tomu lze podotknout, že základní rámec zde opět vytváří primárně platná legislativa, která je v případě zákona o významné tržní síle, ale i jiných právních předpisů týkajících se potravin (např. prováděcích vyhlášek k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách, ve znění pozdějších předpisů[21]), účinná jen v rámci hranic České republiky.[22] Území České republiky je jinak zákonodárcem zmiňováno i při určení stěžejního kritéria existence významné tržní síly v ustanovení § 3 odst. 4 zákona o významné tržní síle, kdy se bere v úvahu obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky.

55.         Nadto je odběrateli poptávané zboží standardizováno pro českého zákazníka, a to jak z hlediska nutnosti naplnit určité zákonné povinnosti (nutnost českých nápisů na zboží, splnění požadavků na to, aby určité zboží mohlo nést nějaký tradiční název), tak i z hlediska spotřebitelských chutí a zvyklostí (velikost balení aj.). V rámci České republiky se tak v potravinových one-stop shopech objevují podobné typy potravin (např. chléb Šumava, sýr Eidam, špekáčky apod.), jejichž typickým spotřebitelem je český zákazník, nikoli zákazník ryze lokální nebo celoevropský.

56.         Ve světle výše uvedeného vymezil Úřad trh jako trh nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice.

57.         Pokud jde o bližší charakteristiku takto vymezeného trhu, Úřad konstatuje, že na poptávkové straně trhu se nachází početná množina odběratelů, z nichž však jen několik málo disponuje schopností vynutit si bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům. Tato schopnost primárně vyplývá z pozice tzv. gatekeepera, čili strážce brány (přeneseně lze tento pojem překládat jako významný distribuční kanál). Gatekeeper rozhoduje o tom, které zboží od dodavatelů projde až k finálním zákazníkům a které již nikoliv.[23] Poptávková strana trhu je poměrně silně koncentrována, kdy existuje okolo desítky silných odběratelů, které doplňují tisíce drobných odběratelů potravin (večerky, maloformátové prodejny smíšeného zboží atp.). Vezmeme-li v úvahu obrat účastníka řízení a z toho plynoucí tržní podíl (např. v roce 2017 účastník řízení disponoval samostatně tržním podílem převyšujícím [obchodní tajemství: velikost tržního podílu] %), zjišťujeme, že účastník řízení patří do úzké skupiny největších subjektů na trhu. Podle výpočtů Úřadu mělo v roce 2017 deset největších odběratelů potravin za účelem dalšího prodeje dohromady tržní podíl okolo 80 %.[24] Účastník řízení by v pořadí dle tržních podílů obsazoval za rok 2017 [obchodní tajemství: pořadí účastníka řízení dle tržních podílů] místo, bok po boku jiných významných obchodních řetězců.[25] V následujícím období mohl objem trhu dle výpočtů Úřadu lehce narůst, byť obrat účastníka řízení zůstal prakticky konstantní. K žádné zásadní změně v postavení účastníka řízení na trhu v roce 2018 ale nedošlo.

58.         Nabídková strana trhu je naopak koncentrována řádově méně. Tento závěr se dá dovodit pohledem na šíři věcného trhu, kdy sice někteří dodavatelé se všeobecně známými značkami budou ve svých dílčích odvětvích (mléčné produkty, sladkosti apod.) z hlediska tržního podílu relativně silní, nicméně na souhrnném trhu nákupu potravin se jejich vysoký tržní podíl prakticky rozplývá. Možnost uplatnit vůči účastníkovi řízení na trhu náležitou vyvažující sílu (countervailing power) se proto jeví u převážné většiny subjektů jako značně limitovaná.[26]

59.         Shrnuto, struktura trhu naznačuje, že na poptávkové straně trhu přestávají fungovat automatická tržní omezení, čímž si některé subjekty na této straně trhu mohou dovolit jednat bez ohledu na své obchodní partnery, a tímto jednáním jejich tržní pozice nebude zásadně ohrožena.[27] Struktura trhu v tomto případě odpovídá tzv. oligopsonu, tzn. podstatné koncentraci subjektů na straně poptávky.[28] K těmto subjektům účastník řízení podle výše uvedeného pořadí nejvýznamnějších subjektů na dané straně trhu patří.

III. a     Postavení účastníka řízení na trhu

60.         V tomto rozhodnutí Úřad rovněž znovu posuzoval postavení účastníka řízení na trhu nákupu potravin za účelem dalšího prodeje v České republice. Podle závěru orgánu druhého stupně Úřadu je orgán prvního stupně v první fázi posuzování významné tržní síly povinen vyhodnotit pouze obratové kritérium vůči odběrateli dle § 3 odst. 4 ZVTS. Až v případě, že odběratel namítá neexistenci své významné tržní síly vůči konkrétním dodavatelům, tedy až když zákonem presumovanou skutečnost vyvrací a předkládá důkazy relevantní z hlediska dikce § 3 odst. 2 ZVTS pro vyvrácení domněnky o existenci své významné tržní síly, je Úřad povinen zkoumat náležitosti významné tržní síly dle § 3 odst. 2 ZVTS.[29]

61.         Základní vodítko pro určení, jestli má ten či onen odběratel potravin na trhu významnou tržní sílu, a tedy i určitou zvláštní odpovědnost ve vztahu ke svým dodavatelům, podává zákon o významné tržní síle v § 3, v němž je stanovena definice významné tržní síly jakožto takového postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Zároveň se ve stejném ustanovení zákona objevuje vyvratitelná domněnka existence významné tržní síly, která je doplněna o demonstrativní výčet kritérií, jejichž prostřednictvím lze danou domněnku vyvrátit.

62.         Vyvratitelná domněnka existence významné tržní síly se odvíjí od obratu dosaženého za prodej potravin a služeb s tím souvisejících. Podle § 3 odst. 4 zákona o významné tržní síle se tato domněnka zakládá překročením hranice obratu 5 mld. Kč za prodej potravin a služeb s tím souvisejících na území České republiky.[30]

63.         Účastník řízení překračuje stanovenou hranici obratu pro domněnku existence významné tržní síly. V odpovědi na žádost Úřadu o podklady a informace účastník řízení deklaroval obrat za prodej potravin a služeb s tím souvisejících za účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 ve výši [obchodní tajemství: výše obratu] Kč (pozn. zaokrouhleno na tisíce). Čistý obrat účastníka řízení pak z pohledu auditora za účetní období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 činil [obchodní tajemství: výše obratu, způsob zaokrouhlení částky]. Údaj z pohledu auditora v sobě zahrnuje vedle obratu za prodej potravin a služeb s tím souvisejících, též veškeré vykázané tržby účastníka řízení, jako jsou např. kurzové zisky, pronájmy, výnosy za služby, přijaté úroky apod.[31] Výše uvedené znamená, že obrat účastníka řízení více než [obchodní tajemství: hodnota, o kterou obrat účastníka řízení překračuje zákonnou hranici] krát překračuje hranici, kterou stanoví zákon o významné tržní síle pro existenci vyvratitelné domněnky existence významné tržní síly. Nejsou přitom dány žádné relevantní okolnosti, které by závěr o domněnce významné tržní síly definované překročením obratového kritéria u účastníka řízení mohly revidovat. Dalšími kritérii ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o významné tržní síle se Úřad nezabýval.

IV. Skutková zjištění

64.         Dne 26. 8. 2014 obdržel Úřad podnět, jehož přílohou bylo upozornění na jednání účastníka řízení, který měl vyvíjet „tlak na zpoplatněnou spolupráci se společností Markant (německá finanční skupina), jejímiž partnery jsou Globus, Kaufland, Čepos a řada dalších. Jedná se o službu, kdy místo na Globus je dodavatel povinen posílat faktury na Markant, který za tuto službu strhne dojednané procento. Část tohoto sjednaného procenta automaticky jde na řetězec. Jedná se o neodůvodnitelné účtování finančních prostředků a jejich převody do zahraničí.“[32]Na základě tohoto podnětu Úřad zahájil předběžné šetření ve věci s tím, že zkoumal existenci nekalé obchodní praktiky po účinnosti novely zákona č. 50/2016 Sb. 

IV. a    Systém Markant

65.         Systémem Markant Úřad rozumí systém poskytování služeb zejména účetního a marketingového charakteru společností Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, společností Markant Česko s.r.o. či podobnou společností systému Markant (v minulosti např. EMD Markant C.E.S. s.r.o.). Služby společnosti Markant jsou poskytovány jak účastníku řízení, tak dodavatelům účastníka řízení, přičemž v případě dodavatelů navazují na obchodní spolupráci mezi účastníkem řízení a příslušným dodavatelem. Jde tedy o služby související s nákupem nebo prodejem potravin zajišťované třetím subjektem. Společností Markant, popř. společností systému Markant se dále v textu rozumí některá ze spřízněných společností, které zajišťují na základě smlouvy s dodavatelem potravin, ale i s jejich odběratelem (např. smlouva o evropské centrální regulaci apod.) fungování systému Markant, zejména jde o Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, se sídlem Churerstrasse 166, 8808 Pfäffikon, Švýcarská konfederace, a Markant Česko s.r.o., IČO 26116952, se sídlem Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 - Nové Město (dále též „Markant Česko s.r.o.“). V případě dodavatelů potravin je obvyklým postupem, že [obchodní tajemství: popis postupu].

66.         Základní informace o systému Markant Úřad obdržel od účastníka řízení a společnosti Markant. Účastník řízení uvedl, že: „Společnost Markant je servisní společnost poskytující služby jak dodavatelům, tak odběratelům v rámci jejich obchodních vztahů. Do samotných obchodních vztahů mezi dodavateli a odběrateli ale nezasahuje. Objednávky a dodávky zboží mezi dodavateli a odběrateli probíhají mimo systém Markant na základě samostatných smluv uzavřených mezi dodavateli a odběrateli.

Hlavní službou společnosti Markant je tzv. centrální regulace. V rámci ní přijímá společnost Markant od dodavatelů doklady spojené s dodávkou zboží dodavatelem odběrateli, tedy zejména faktury dodavatele a případné reklamační doklady odběratele, zajišťuje jejich zpracování a případně archivaci a následně zajišťuje i úhradu faktur dodavatele. Centrální regulace tak podstatně ulehčuje zpracování dokladů spojených s dodávkou zboží a vypořádání vzájemných finančních závazků mezi dodavateli a odběrateli, a to pro obě strany obchodního vztahu. Výhoda spočívá mimo jiné v tom, že dodavatel a odběratel vypořádávají své fakturační doklady a také platby související s dodávkou zboží přes jedno centrální místo (tedy např. dodavatel nemusí rozesílat faktury zvlášť každému ze svých odběratelů a platby za dodávky zboží dostává z jednoho místa).

Další významnou službou, kterou společnost Markant dodavatelům a odběratelům poskytuje a která úzce souvisí s tzv. centrální regulací, je služba certifikovaného systému elektronického zpracování dat (EDI). Tato služba spočívá ve zpracovávání všech typů účetních dokladů dodavatelů a odběratelů spojených s dodávkou zboží, i když tyto doklady nejsou vzájemně kompatibilní (např. každý z nich používá jiný fakturačních resp. zúčtovací systém).

Společnost Markant dále nabízí dodavatelům a odběratelům služby spočívající ve vedení a zpracovávání produktových dat, tzv. centrální databázi kmenových dat (ZAS), služby spojené s informačním systémem o nabídkách výrobků a trhu (MAPIS), služby zprostředkování obchodních kontaktů apod.

Dle našich informací společnost Markant ještě dodavatelům zajišťuje službu zprostředkování pojištění u pojišťovny Euler Hermes pro případ neuhrazení dodávky zboží.[33]

67.         K samotnému fungování systému Markant účastník řízení uvedl, že: „Objednávky a dodávky zboží mezi dodavatelem a odběratelem probíhají mimo systém Markant na základě samostatných smluv uzavřených mezi dodavatelem a odběratelem.

V rámci systému Markant pak probíhá vlastní zúčtování a finanční vypořádání subdodávek zboží. Dodavatel zasílá společnosti Markant faktury a další doklady související s dodávkou zboží, které společnost Markant dále zpracovává a v případě dohody s odběratelem i archivuje. Rovněž odběratel dodává společnosti Markant dokumenty související s realizovanou dodávkou zboží, např. reklamace, které společnost Markant rovněž zpracovává. Společnost Markant pak na základě těchto dokladů realizuje úhradu dodavatelům za dodávky zboží na základě inkasního oprávnění uděleného společnosti Markant a provádí i případné započtení pohledávek mezi dodavateli a odběrateli. Tyto služby přitom společnost Markant používá bez ohledu na to, zda jsou zúčtovací systémy dodavatelů a odběratelů kompatibilní. Vedle toho společnost Markant poskytuje dodavatelům a odběratelům další jí nabízené služby, které se dodavatelé nebo odběratelé rozhodnou využívat.“ [34]

i)                        Vzájemné vztahy mezi obchodním řetězcem Globus, společností Markant a dodavateli

68.         Za účelem řádného objasnění věci a popsání systému Markant se Úřad nejprve zabýval vztahy mezi obchodním řetězcem Globus, společností Markant a dodavateli. Prostřednictvím doručené odpovědi účastník řízení Úřadu sdělil, že ke dni 9. 2. 2017 bylo do systému Markant zapojeno [obchodní tajemství: počet] dodavatelů společnosti Globus. Úřad v této souvislosti pro úplnost dodává, že seznam dodavatelů předložený ze strany společnosti Globus obsahuje 3 dodavatele duplicitně. Konkrétně se jedná o společnosti [obchodní tajemství: obchodní firmy].[35] Vzhledem k uvedenému Úřad dovozuje, že ke dni 9. 2. 2017 bylo do systému Markant zapojeno [obchodní tajemství: počet] dodavatelů společnosti Globus.Z těchto [obchodní tajemství: počet] dodavatelů jich [obchodní tajemství: počet dodavatelů] nebylo založeno podle českého práva. Dodavatelů vzniknuvších na základě českého práva pak bylo [obchodní tajemství: počet dodavatelů], přičemž dodávkami potravin se zabývalo [obchodní tajemství: počet] dodavatelů.

69.         Jak již Úřad předeslal výše, k pochopení fungování systému Markant bylo třeba objasnit smluvní vztahy mezi jednotlivými stranami, a to mezi obchodním řetězcem Globus a jeho dodavateli, mezi společností Markant a dodavateli obchodního řetězce Globus a mezi obchodním řetězcem Globus a společností Markant. Dále bylo třeba rozklíčovat platební schéma, tj. komu je placeno a za co. V neposlední řadě se Úřad zabýval povahou sjednaných kondic a jejich obsahem.

70.         Účastník řízení ke svému zapojení do systému Markant sdělil, že: Mateřská společnost společnosti Globus v Německu se zapojila do systému Markant již před více než 30 lety. Společnost Globus se pak v České republice na systému Markant účastní od roku 2011.“[36]

71.         Účastník řízení dále poskytl kopii [obchodní tajemství: označení (název) smlouvy v českém a německém jazyce, datum uzavření smlouvy], kde jsou stanovena práva a povinnosti smluvních stran (Globusu a Markantu). V uvedené smlouvě se společnost Markant AG s účastníkem řízení dohodli například na následujícím:

[Obchodní tajemství: citace smluvního ujednání].[37]

[Obchodní tajemství: citace smluvního ujednání].

[Obchodní tajemství: citace smluvního ujednání].

[Obchodní tajemství: citace smluvního ujednání].[38]

72.         Účastník řízení dále poskytl [obchodní tajemství: označení (název) smlouvy v českém a německém jazyce, smluvní strany, datum uzavření smlouvy]. V této smlouvě je uvedeno, že [obchodní tajemství: vybrané části smluvních ujednání].

73.         Přílohu č. 2 výše uvedené smlouvy tvoří dokument nazvaný [obchodní tajemství: název dokumentu v německém a českém jazyce, datum vyhotovení dokumentu], kde účastník řízení [obchodní tajemství: část obsahu dokumentu]. V předmětném dokumentu je kupříkladu uvedeno následující: [Obchodní tajemství: citace části dokumentu].

[Obchodní tajemství: citace části dokumentu].[39]

74.         Ve vztahu k platbám za využívání systému Markant pak účastník řízení uvedl, že: „[h]radí za účast v systému Markant jednak [obchodní tajemství: informace o tom, zda dochází či nedochází ke změnám výše úhrad, informace o intervalech provádění úhrad a označení úhrad]. Dále pak hradí [obchodní tajemství: interval provádění úhrad, označení úhrad, předmět úhrad], který je vázán [obchodní tajemství: specifikace vazby]. [Obchodní tajemství: informace o úvahách vztahujících se ke změně úhrad].“

75.         V neposlední řadě předložil účastník řízení dokumenty označené jako [obchodní tajemství: označení dokumentů v německém a českém jazyce] pro roky 2016, 2017 a 2018 na základě které se stanoví poplatek společnosti Globus za služby spol. Markant.[40]

76.         Účastník řízení Úřadu sdělil, že v období od 1. 7. 2017 mu byly ze strany společnosti Markant poskytovány následující služby: [Obchodní tajemství: vyjmenování konkrétních služeb]. V této souvislosti účastník řízení dodal, že je plánováno zavedení využívání služby [obchodní tajemství: uvedení konkrétních služeb].[41]

77.         Dále účastník řízení sdělil, že za služby poskytované v rámci systému Markant uhradil dne 30. 11. 2017 částku ve výši [obchodní tajemství: částka] a dne 5. 2. 2019 částku ve výši [obchodní tajemství: částka].[42]

78.         V souvislosti s obdrženým peněžním plněním od dodavatelů v letech 2016 až 2017 účastník řízení uvedl, že od svých dodavatelů neobdržel prostřednictvím systému Markant peněžité plnění. Dodal, že dodavatelé platí za služby společnosti Markant výlučně společnosti Markant.[43]

79.         Účastník řízení rovněž zdůraznil, že neposkytuje dodavatelům žádné služby zpracování účetních dokladů. Stran podrobnějšího popisu systému Markant účastník řízení odkázal přímo na společnost Markant.[44]

80.         Vzájemná obchodní spolupráce mezi dodavateli potravin a společností Globus se uskutečňuje zcela standardním způsobem (tj. jak je v daném oboru zvykem), a to na základě smluv o dodávkách.

81.         Obchodní vztah jednotlivých dodavatelů a společnosti Markant je upraven [obchodní tajemství: označení smlouvy v českém a německém jazyce].

82.         Pro ilustraci započetí a nastavení spolupráce mezi dodavatelem a společností Markant Úřad níže příkladmo zařazuje informace a podklady poskytnuté společností [obchodní tajemství: obchodní firma].

83.         Dopisem ze dne 10. 1. 2013 byla společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ze strany účastníka řízení informována, že v návaznosti na rozhodnutí společnosti Globus rozšířit spolupráci se společností Markant bude ode dne 1. 3. 2013 probíhat centrální regulace dokladů pouze přes společnost Markant. Současně byl dodavatel vyzván k neprodlenému navázání kontaktu se zástupci společnosti Markant.[45] Prostřednictvím dopisu společnosti Markant ze dne 15. 1. 2013 byla společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] informována, že nemá uzavřenou platnou smlouvu se společností Marknat pro Českou republiku, která je pro vzájemnou spolupráci nezbytná. Dále dopis obsahuje sdělení, že od 1. 3. 2013 bude probíhat centrální regulace dokladů pouze prostřednictvím Markantu, a proto je nezbytné navázání kontaktu se zástupci společnosti Markant.[46] K započetí spolupráce se společností Markant byl dodavatel opětovně vyzván dopisem společnosti Globus ze dne 16. 4. 2013.[47]

ii)           Základní zjištění Úřadu

84.         Úřad z podkladů nashromážděných ve správním spise zjistil, že obchodní řetězec Globus sám neposkytuje některým svým dodavatelům účetní služby a ve vztahu k těmto dodavatelům ani nezpracovává účetní doklady. Dodavatelé zapojení do systému Markant mají uzavřenou smlouvu přímo s některou se společností systému Markant, přičemž platby za zboží a služby dodávané obchodnímu řetězci Globus odvádí společnosti Markant, která příslušným dodavatelům vystavuje faktury. Společnost Globus ke všem těmto úkonům zplnomocnila spol. Markant (viz [obchodní tajemství: název smlouvy v českém a německém jazyce, smluvní strany, datum uzavření smlouvy]). Úřad dále zjistil, že na základě smlouvy mezi obchodním řetězcem Globus a společností Markant je účastník řízení [obchodní tajemství: závazek účastníka řízení], přičemž za jemu poskytnuté služby účastník řízení platí předem určený poplatek (viz [obchodní tajemství: název smlouvy v českém a německém jazyce, smluvní strany, datum uzavření smlouvy]). Právě uvedené výstižně zachycuje základní vzájemné vztahy mezi dotčenými subjekty, tj. Markantem, účastníkem řízení a dodavateli.

85.         Pro úplnost Úřad považuje za vhodné dodat, že na základě informací dodavatelů zjistil, že smluvní vztahy mezi dodavateli a společností systému Markant se řídí smlouvami uzavřenými před účinností novely zákona o tržní síle č. 50/2016. U každého dodavatele se tak jedná o smluvní vztah vzniklý v jiném období, u některých existují dodatky či kondiční listy ke smlouvě z pozdějšího období, u jiných ne. Vzhledem ke stáří smluv je smluvní stranou některá ze společností systému Markant. Rozhodnou skutečností však je, že dodavateli předložené smlouvy jsou stále platné a účinné a že na jejich základě smluvní vztah trvá.

iii)          Zjištění Úřadu vztahující se k zapojení dodavatelů do systému Markant

86.         K obchodní spolupráci, resp. ke spolupráci s obchodním řetězcem se zapojením služeb společnosti Markant Úřad nashromáždil během správního řízení celou řadu materiálů. Pro ilustraci uvádí některé odpovědi dodavatelů, které v rámci šetření oslovil. Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že rozdíl mezi provedením vyúčtování dodávek do obchodního řetězce prostřednictvím systému Markant a uskutečněním vyúčtování přímo se společností Globus je pouze ve změně „toku účetních a elektronických dokladů“. Platby za služby jsou započítány do servisního poplatku a ten se odečítá na celkovém vyúčtování za hrazené faktury.[48] Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] spatřuje rozdíl mezi přímou fakturací s odběratelem a fakturací přes spol. Markant v pojištění plateb. K platbám za služby pak uvádí, že: „Poplatky se strhávají při převodu plateb“.[49][obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu ve vztahu k zapojení do systému Markant mimo jiné sdělila, že: „[s]polupráce z hlediska plateb našich faktur žádné výhody nepřináší. (…) Nevidíme žádný rozdíl mezi provedením vyúčtování našich dodávek do obchodního řetězce Globus kromě toho, že nám platby přicházejí z jiného účtu a je nám z nich strháván servisní poplatek.“ V souvislosti s kondicí [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] pak jmenovaná společnost konstatovala, že tato „je údajně Markantem převáděna Globusu“.[50] Dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma], sdělil, že: „Markant spravuje finanční stránku pro Globus, tzn., že faktury za zboží od nás posíláme Markantu, on je účtuje a platí nám“. Ve vztahu k poskytovaným službám pak konstatuje následující. „Žádné služby nám Markant neposkytuje“. K systému plateb tento dodavatel uvádí, že za každý pohyb platí.[51] Dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma], Úřadu sdělil mimo jiného, že ze spolupráce s Markantem mu žádné výhody neplynou. „Rozdíl spočíval v tom, že jsme za toto vyúčtování platili. Globusu tím vznikly úspory a naší společnosti náklady. (…) Společnost Markant nám neposkytuje žádné služby. (…) Tyto služby byly započítávány. Nehradily se samostatně.“[52] V podrobnostech lze odkázat na odpovědi dalších dodavatelů na žádost o poskytnutí informací a podkladů Úřadu č. j. ÚOHS-P0045/2016/TS-06443/2017/460/DDa ze dne 20. 2. 2017 a ÚOHS-S0138/2017/TS-05656/2019/461/MPr ze dne 28. 2. 2019.

iv)          Zjištění Úřadu vztahující se ke službám Markantu a jednotlivým kondicím

87.         Jelikož klíčovou roli v šetřeném případě zastávají jednotliví dodavatelé potravin společnosti Globus, zabýval se Úřad rovněž jejich zapojením do systému Markant. Za důležité zejména považuje spektrum služeb, které jsou ze strany společnosti Markant dodavatelům poskytovány. Dále pak co je obsahem těchto služeb a zda všechny kondice, za které dodavatelé platí, obsahují protiplnění. Na tyto skutečnosti se Úřad dotázal společnosti Markant i samotných dodavatelů.

88.         Společnost MARKANT Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG a MARKANT Česko s.r.o. podrobně popsala strukturu podnikatelské skupiny Markant, podstatu systému Markant a služby poskytované v rámci systému Markant.[53] Podle tvrzení společnosti Markant jsou dodavatelům v České republice poskytovány následující služby: centrální regulace, zprostředkování ručení u pojišťovny Euler Hermes, služba EDI, archivace účetních dokladů/digitalizace účetních dokladů, služba CAD, služba MAPIS, zprostředkování informací a obchodních kontaktů (zejména ve formě tzv. informačního dne pro dodavatele).[54]

89.         V průběhu šetření Úřad dále zjistil, že platby za shora poskytované služby dodavatelům jsou blíže specifikovány v tzv. kondičních listech. Tyto kondiční listy (Konditionsanlage zu den Verträgen mit der Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG, tzn. Příloha o kondicích ke smlouvám s Markantem) Úřad zajistil při místních šetřeních, které provedl v obchodních prostorách dodavatelů [obchodní tajemství: obchodní firmy]. Kondiční listy zpravidla obsahovaly tři typy sjednaných smluvních podmínek: [obchodní tajemství: zkratky jednotlivých kondic, celé názvy kondic v německém jazyce, uvedení významu jednotlivých kondic], přičemž u každé kondice se objevovala procentuální sazba, o níž bylo skrze systém Markant poníženo požadované plnění pro dodavatele za zboží dodané účastníku řízení.[55] Zajištěna v rámci místních šetření byla i vyúčtování pro dodavatele od společnosti Markant, z nichž vyplývá, že společnost Markant z hodnoty faktury za zboží dodavatele uvedené kondice reálně strhávala, a dodavatel tedy získával oproti jím vydané faktuře finanční částku poníženou o plnění za sjednané kondice.[56]

90.         V dalším kroku Úřad zjišťoval, co přesně znamenají příslušné zkratky [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] (resp. [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]), jakou službu zahrnují a jaká platba je za příslušnou kondici dodavateli strhávána.

91.         Úřad nejprve požádal o vysvětlení příslušných kondic společnost Markant. Společnost [obchodní tajemství: označení společnosti, vysvětlení významu jedné ze zkratek pro kondici][obchodní tajemství: vysvětlení významu další zkratky označující kondici]. Kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] podle společnosti Markant [obchodní tajemství: specifikace plnění, za která je v rámci dané kondice placeno] Ohledně kondice [obchodní tajemství: zkratka kondice] se společnost Markant vyjádřila v tom smyslu, že [obchodní tajemství: popis sjednávání určité kondice v minulosti, specifikace způsobu provádění plateb, postup po novele zákona o významné trží síle][57]

92.         K tomu společnost Markant v odpovědi připomněla, že vedle kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] hradili někteří dodavatelé do prosince 2016 ještě kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], která „…[obchodní tajemství: odůvodnění používání určité zkratky pro kondici, specifikace předmětu dané kondice, označení kondice, do které byla platba zařazena v pozdější době][58] Jen o odstavec výš přitom zástupce společnosti Markant píše o tom, že odměna za další služby vedle centrální regulace (s výjimkou [obchodní tajemství: uvedení výjimky], pro něhož je vyhrazena samostatná kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]) je hrazena v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Obsah služeb poskytovaných za kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], označovanou též jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (a v dřívějším členění kondic velmi pravděpodobně jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]), tak zůstal vysvětlen poněkud nejasně.

93.         Úřad dále konstatuje, že v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0139/2017/TS, jehož účastníkem byl jiný odběratel s významnou tržní sílou, které bylo taktéž zaměřeno na sjednávání a získávání plateb od určitých dodavatelů v rámci systému Markant, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, zajistil dopis rozesílaný spol. Markant Česko, s.r.o.[59] V tomto podkladu ze dne 5. 3. 2013, který byl vložen do spisu vedeného ve zde šetřené věci jako úřední záznam[60], společnost Markant dodavateli sděluje, že: „Za účelem vyloučení jakýchkoli možných interpretací českého zákona o významné tržní síle č. 359/2009 Sb., budou známé kondice na fakturách v budoucnu odečteny výlučně jako kondice za služby. O veškerých odečtených kondicích obdržíte od tohoto okamžiku, spolu s Vašimi podklady k vyúčtování, také fakturu Markant AG za služby, která bude odpovídat požadavkům české legislativy ohledně daňových dokladů.“ Jinak řečeno, sleva pro odběratele s významnou tržní silou (v rámci „známých kondic“) bude fungovat do budoucna dál, nicméně nyní dostane nové pojmenování, kdy půjde o platby za služby ve vztahu k obchodním řetězcům. Tyto platby dodavatelů přitom budou spočívat v tom, že dodavatelé uhradí prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] platby za služby, které poskytuje Markant účastníku řízení. Tento účastník tak bude mít služby centrální regulace, ale i navazující služby Markantu reálně poskytovány bez nároku na odměnu. Hrazení služeb pro účastníka řízení ze strany dodavatelů přitom plně koresponduje se skutkovou podstatou zneužití významné tržní síly podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, která odběrateli s významnou tržní silou zapovídá přijímání plnění od dodavatelů potravin bez existence adekvátního protiplnění, kdy jsou přijímaným plněním pro účastníka řízení služby Markantu, jejichž hrazení je zcela na jeho dodavatelích a za něž není dodavatelům poskytnuto žádné protiplnění.

94.         Z dalších důkazních materiálů vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (a v dalších obdobích [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]) navzdory tvrzení spol. Markant shora stále existuje a je reálně dodavatelům strhávána, i na fakturách vydaných v roce 2016, 2017 a 2018. Zatímco v kondičních listech je kondice označena jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] či [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], na fakturách od společnosti Markant se nachází převážně kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], vedle kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Ze seznamů dodavatelů potravin spolupracujících se společností Globus i Markant v letech 2016 až 2018, které byly poskytnuty společností Markant, pak vyplývá následující. V roce 2016 byly prováděny platby za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic]. V letech 2017 a 2018 byly účtovány platby za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. V dalším textu proto Úřad využívá zkratku kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic].

95.         Účtování kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] prokazují např. faktura [obchodní tajemství: číslo faktury, datum vyhotovení faktury, označení způsobu, kterým byla faktura ze strany Úřadu získána, obchodní firma dodavatele, v jehož dispozici se nacházela předmětná faktura], faktura [obchodní tajemství: číslo faktury, datum vyhotovení faktury] zajištěná při místním šetření realizovaném u společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele] a faktura [obchodní tajemství: číslo faktury, datum vyhotovení faktury] předložená společností [obchodní tajemství: obchodní firma dodavatele]. Z těchto vyplývá, že standardní kondiční schéma Markantu [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, význam kondice][obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] bylo uplatňováno i v roce 2017 a 2018. Shodně jako na fakturách uvedených výše, bylo zjištěno uplatňování standardního kondičního schématu i na fakturách zajištěných od dalších dodavatelů jmenovaných v uvozující části tohoto sdělení výhrad.

96.         Ze skutkových zjištění popsaných shora Úřad dovodil, že za služby poskytované společností Markant dodavatelům jsou prostřednictvím tzv. kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] strhávány platby. Zatímco obsah kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] se Úřadu podařilo smysluplně objasnit, sporná zůstává kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], za kterou dodavatelé, v rozporu s tvrzením společnosti Markant stále platí i ve zkoumaném období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018. Další podrobná zjištění stran uplatňování kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] jsou rozvedena níže v části věnované možnému správnímu deliktu spočívajícímu ve sjednávání a získávání platby bez protiplnění.

IV.b     Skutek spočívající ve sjednávání nebo uplatňování platby nebo jiného protiplnění za přijetí potravin do prodeje v obchodní síti společnosti Globus (výrok II. tohoto rozhodnutí)

97.         Vzhledem k vadám v dokazování konstatovaným předsedou Úřadu v rozhodnutí č. j. ÚOHS-R0001/2018/TS-31480/2018/310 ze dne 31. 10. 2018, které mají souvislost s původním podezřením Úřadu, že obchodní řetězec Globus podmiňuje vzájemnou spolupráci uzavřením úplatné smlouvy se společností systému Markant a v důsledku toho vynucuje peněžní plnění za možnost dodávat zboží do své maloobchodní sítě prodejen, směřoval Úřad své další procesní kroky k objasnění této možné nekalé obchodní praktiky. Úřad se v prvé řadě zabýval veškerými nashromážděnými podklady poskytnutými ze strany dodavatelů, tedy i těmi, které ve zrušeném rozhodnutí nezohlednil. Konkrétně se jednalo o [obchodní tajemství: počet] dodavatelů potravin, kterými jsou:

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],
 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu],

 • [obchodní tajemství: obchodní firma, IČO, sídlo dodavatele a zkrácení těchto údajů pro další použití v textu].

98.         V návaznosti na právě uvedené Úřad nejprve konstatuje, že [obchodní tajemství: počet] společnosti, a to konkrétně [obchodní tajemství: obchodní firma][61], [obchodní tajemství: obchodní firma][62] a [obchodní tajemství: obchodní firma][63] nemají uzavřenou smlouvu se společností Markant. Vzhledem k tomu Úřad uvádí, že se těchto společností nemohla šetřená nekalá praktika týkat.

99.         Zapojení do systému Markant pak nepovažovali za podmínku dodávek do obchodního řetězce Globus dodavatelé: [obchodní tajemství: obchodní firma][64], [obchodní tajemství: obchodní firma][65], [obchodní tajemství: obchodní firma][66] a [obchodní tajemství: obchodní firma][67].

100.     Někteří dodavatelé se k otázce zapojení do systému Markant, jakožto podmínky pro pokračování obchodní spolupráce s účastníkem řízení nevyjádřili jednoznačně. Kupříkladu společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] k systému Markant uvedla, že jej vnímá jako technologické řešení na úrovni factoringu a netestovala, zda je používání tohoto řešení nezbytné pro zachování spolupráce se společností Globus.[68] Dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu na otázku, zda je zapojení do systému Markant podmínkou dodávek do společnosti Globus, sdělil, že dodával do Globusu i bez zapojení do systému Markant.[69] Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ve svém vyjádření uvedla, že Úřadem nastíněným způsobem kontrakt neřešila a nevzpomíná si, že by se jednalo o podmínku.[70] Dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma] konstatoval, že mu bylo uzavření smlouvy se společností Markant doporučeno.[71] Úřad má ve vztahu k výše uvedenému za to, že ze sdělení těchto dodavatelů nelze dovozovat nutnost použití systému Markant pro započetí a udržování spolupráce se společností Globus.

101.     Další dodavatelé měli za to, že zapojení do systému Markant bylo podmínkou dodávek do společnosti Globus. V této souvislosti je však příhodné uvést, že vyjádření dané podmínky jsou vztažena k datům před 6. 3. 2016, tedy před nabytím účinnost zákona č. 50/2016 Sb. Ve věci setrvání v daném systému nebylo zpravidla průběžně jednáno. Několikrát za rok byla řešena „běžná operativa“, tj. provozní potíže při elektronické výměně dat, účetní nejasnosti, atd. O obchodních podmínkách nebylo v některých případech se společností Markant za dobu spolupráce jednáno vůbec. Tuto informaci podala Úřadu kupříkladu společnost [obchodní tajemství: obchodní firma][72] a společnost [obchodní tajemství: obchodní firma][73] Dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma] sdělil, že jediné jednání proběhlo na začátku spolupráce v roce 2013, kdy byla nastavena pravidla této kooperace.[74] Vzhledem k tomu, že spolupráce konkrétních dodavatelů s účastníkem řízení se zapojením systému Markant, resp. otázka podmíněnosti dodávek, nebyla po novele provedené zákonem č. 50/2016 Sb. řešena, popř. o daných jednáních nejsou pořízeny záznamy, nelze bez dalšího konstatovat porušení zákona.

102.     Úřad se neopomněl zabývat nesrovnalostmi, které předseda Úřadu identifikoval v nakládání s důkazním materiálem společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma].

103.     V odpovědi na žádost Úřadu o poskytnutí podkladů a informací ze dne 20. 2. 2017 dodavatel [obchodní tajemství: obchodní firma] sdělil, že smlouva se společností Markant jim byla „vnucena“, a že dodavateli z toho neplynou „žádné výhody, účtování napřímo je jistě levnější“, „Globus na jednání vše domluvil za Markant a ten pak jen poslal smlouvy“. Závěrem pak tento dodavatel vyjádřil přání, aby „byla naše korespondence označená jako obchodní tajemství či jako tajné. Velmi neradi bychom se zpovídali Globusu či Markantu.“[75]

104.     Na dotaz Úřadu ze dne 12. 6. 2017 následovala od dodavatele [obchodní tajemství: obchodní firma] odpověď, na jejímž konci v bodě 8) dodavatel zdůraznil, že „pokud z naší předchozí odpovědi vyplývá, že smlouva s Markantem je, resp. by měla být jakoukoliv podmínkou pokračování naší obchodní spolupráce s Globusem, pak se jedná o nedorozumění. Ano, uzavřeli jsme s Markantem smlouvu v souvislosti s obchodováním s Globusem a v rámci tohoto vztahu jsme si společně s Markantem a Globusem nastavili určitá pravidla, bez jejichž fungování bychom museli náš model obchodní spolupráce zase nastavit jinak. Za současného modelu tedy fakticky podmínkou fungování je. My jsme se k této spolupráci rozhodli po zejména ekonomickém posouzení, kdy jsme si tento model ekonomicky vyhodnotili jako přínosný z důvodu úspory času, pracovní síly a tím finančních nákladů. Spolupráce s Markantem nám nezpůsobila žádné zvýšení výdajů na výrobu ani distribuci našich výrobků. Společnost Globus nám nikdy nesdělila, že přestane naše výrobky odebírat, pokud neuzavřeme smlouvu s Markantem. Bylo to rozhodnutí naší společnosti, zda tento model přijmeme či nikoli. Pro nás smlouva s Markantem byla až druhořadá záležitost, prvořadé pro nás bylo množství a cena dodávaných výrobků Globusu, a zde jsme si vyjednali to, co jsme jako podnikatel potřebovali.“[76]

105.     Úřad opětovně ve světle závěrů předsedy posuzoval sdělení, která mu byla doručena společností [obchodní tajemství: obchodní firma] Již na první pohled je zřejmé, že druhá odpověď byla zpracována preciznějším způsobem se zaměřením na detail. Lze z ní pozorovat záměr upřesnit nejasnosti, které mohou strohé odpovědi bez širšího kontextu vzbuzovat. Původní text totiž nebyl zasazen do širších souvislostí a pro přímo na smluvním vztahu nezúčastněnou osobu mohl tedy působit matoucím dojmem a nepodávat tak jednoznačné a nesporné informace o skutečném skutkovém stavu věci. Interpretovat sdělení dodavatele, které koriguje nedostatky (neúplnost) dříve podaných informací jako obavu dodavatele z možné ztráty odběratele a ilustrovat tímto zneužití významné tržní síly se tedy na základě nového hodnocení věci skutečně nejeví jako příhodné. Není oprávněného důvodu, proč by měla být v pořadí druhá odpověď dotčeného dodavatele považována za reakci, která byla ovlivněna faktorem strachu. Tato úvaha je v rovině spekulace, a proto se od ní Úřad oprostil.

106.     K doplnění dokazování navrženého účastníkem řízení, a to o svědeckou výpověď pana [obchodní tajemství: příjmení], jednatele společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma], Úřad nepřistoupil, jelikož má na základě opětovného posouzení důkazních materiálů za to, že informace o dané věci již byly přesvědčivým způsobem podány. Původní sdělení tedy bylo uvedeno na pravou míru. Provedení předmětného důkazu by tedy nepřinášelo žádné nové poznatky, a proto od tohoto Úřad upustil. V této souvislosti Úřad dodává, že obava dodavatele z možné ztráty odběratele nebyla prokázána, a tak ani nebude přičítána účastníku řízení k tíži.

107.     K vadám v dokazování v případě dodavatele [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřad konstatuje následující. Ve své odpovědi na žádost Úřadu o poskytnutí podkladů a informací ze dne 20. 2. 2017 jmenovaný dodavatel uvedl, že „původně jedinou „výhodou“ bylo, že můžeme i nadále dodávat do Globusu, resp. ze spolupráce prostřednictvím Markant nám neplyne jakákoli výhoda, spíše naopak. Později jsme se dozvěděli, že spolupráce s Markantem není podmínkou dodávek do Globusu, ale při pokusu o zrušení smlouvy nám však toto bylo zamítnuto.“[77] V odpovědi na druhou žádost Úřadu ze dne 12. 6. 2017 pak zopakoval, že „jednou z podmínek uzavření obchodních podmínek se společností Globus pro rok 2013 bylo podepsání smlouvy se společností Markant. Když jsme pak v následujícím roce chtěli smlouvu s Markantem vypovědět, bylo nám řečeno, že tím zároveň skončí naše spolupráce s Globusem.“[78]

108.     V návaznosti na výše uvedené Úřad předesílá, že dotazy adresované dodavatelům byly koncipovány tak, aby Úřad po jejich zodpovězení disponoval úplnými informacemi, které jsou pro šetřený případ relevantní. Z úřední činnosti je však Úřadu známo, že čím delší doba uplyne od spáchání skutku, tím je proces prokazování zpravidla náročnější. Je tomu tak zejména s ohledem na archivaci dokumentů nastavenou v rámci interních systémů dodavatelů a na fluktuaci odpovědných zaměstnanců v soukromém sektoru. Byť se tedy sdělení společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] mohou jevit jako neúplná, lze důvodně předpokládat, že s ohledem na čas, který již uplynul od popisovaného jednání, jsou to (kupříkladu s ohledem na lidský faktor) informace kompletní. Úřadu tedy nezbývá než konstatovat, že z obdržených důkazních materiálů nevyplývá, zda bylo vypovězení smlouvy iniciované předmětným dodavatelem odmítnuto účastníkem řízení či společností Markant. Dané jednání tedy Úřad účastníkovi po opětovném zvážení předmětné věci nepřičítá.

109.     Pro úplnost Úřad dodává, že účastníka řízení již opětovně za účelem zjištění skutkového stavu neoslovoval, jelikož z přezkumného řízení vyplývá, že relevantní dokumenty již předložil a svůj postoj k této věci nezměnil. Stále tedy trvá na tom, že se správního deliktu podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle ve spojení s § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. e) téhož zákona nedopustil. Stejně tak nebyly dány žádné indicie, že by světlo do daného případu mohla vnést společnost Markant, a proto ve věci prokazování spáchání předmětného skutku nebyla, s ohledem na zachování procesní ekonomie, opětovně oslovována.

110.     Úřad shrnuje, že v souvislosti se správním deliktem podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle ve spojení s § 4 odst. 1 a odst. 2 písm. e) téhož zákona nashromáždil a  hodnotil celou řadu podkladů. Zejména se jednalo o vyjádření dodavatelů zapojených do systému Markant. Mnozí dodavatelé se však v této věci již vzhledem k dlouhé době, která uplynula od zahájení spolupráce se společností Globus a Markant, nedokázali k otázce podmíněnosti vzájemné spolupráce s odběratelem uzavřením úplatné smlouvy se společností Markant jednoznačně vyjádřit. Stejně tomu bylo i v rámci otázky vztahující se k době trvání dané podmínky. V této souvislosti bylo dodavateli odkazováno na personální změny. Dodavatelé, kteří se k těmto otázkám přeci jen vyjádřili, však zpravidla své tvrzení nemohli podpořit relevantními písemnými důkazy, a to opět s odkazem na dobu, která uplynula od započetí spolupráce a zalistování dodávaného sortimentu. Mnohá tvrzení dodavatelů jsou tedy ve vztahu k období po 6. 3. 2016 spíše v rovině domněnek.

111.     Zda je zapojení do systému Markant podmínkou dodávek dodavatelé spíše v Úřadem šetřeném období odhadovali, než by měli danou věc postavenou najisto. Vzhledem k důležitosti obchodního vztahu s účastníkem řízení a jeho postavení v tomto vztahu dodavatelé ukončení spolupráce s odběratelem propagovanou společností Markant neiniciovali (neriskovali). Nemohlo tedy dojít k reálnému ověření, zda je spolupráce se společností Markant skutečně podmínkou dodávek do obchodního řetězce. Kdyby byl totiž obchodní vztah dodavatele a společnosti Globus ukončen v návaznosti na vypovězení smlouvy se společností Markant, bylo by možné tento krok považovat za potvrzení skutečnosti, že podmínkou pro realizaci dodávek do obchodního řetězce je platná a účinná smlouva dodavatele se společností Markant.

112.     Výše specifikovanou informační nouzi dodavatelů zhojil nakonec účastník řízení dopisem ze dne 21. 2. 2018, ve kterém dotčené dodavatele informoval o tom, že zapojení do systému Markant nebylo podmínkou pro obchodní spolupráci se společností Globus.

113.     K tomuto skutku tedy Úřad uzavírá, že na základě získaných důkazů nedospěl k závěru, že by účastník řízení podmiňoval vzájemnou spolupráci uzavřením smlouvy se společností Markant. Na základě všech uvedených skutečností správní řízení v této části zastavil, protože spáchání skutku nebylo účastníku řízení prokázáno.

IV.c      Skutek spočívající v získávání části plnění od dodavatelů, aniž by toto plnění bylo dodavatelům kompenzováno protiplněním (výrok III. tohoto rozhodnutí)

114.     Ze skutkových zjištění rozvedených shora v části popisující samotný systém Markant Úřad dovodil, že za služby poskytované společností Markant dodavatelům jsou prostřednictvím tzv. kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a v případě několika dodavatelů [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] strhávány platby. Zatímco obsah kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] se Úřadu podařilo smysluplně objasnit, sporná zůstala kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], za kterou dodavatelé, v rozporu s tvrzením společnosti Markant stále platili i ve zkoumaném období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018.

115.     Ke kondici [obchodní tajemství: název kondice, zkratka názvu kondice, předmět kondice] Úřad konstatuje, že tato kondice byla postupně nahrazena kondicí [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (ta podle názoru Úřadu může znamenat zkratku [obchodní tajemství: označení kondice v německém jazyce], tj. slevu [obchodní tajemství: předmět slevy]) a následně kondicí [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], přičemž kondice s názvem [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] se objevuje na fakturách vystavených v letech 2017 a 2018 místo dřívější kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].

116.     Úřad se v rámci dalšího objasnění věci zabýval tím, zda je dodavatelům znám význam těchto kondic, co je obsahem příslušných kondic a jakou platbu dodavatelé za tyto kondice odvádějí.

117.     Úřad opětovně oslovil společnost Markant se žádostí o vysvětlení významu zkratek používaných v Příloze o kondicích ke smlouvám o poskytování služeb a o přesný popis protiplnění, které je za sjednanou kondici poskytováno, přičemž se zaměřil na kondici označenou jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Předmětný krok byl učiněn ve vazbě na předchozí odpověď společnosti Markant, v níž tato společnost zahrnovala poplatky za služby evropské centrální regulace i ostatní služby vůči dodavateli do kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].

118.     Na tuto žádost společnost Markant reagovala vyjádřením v tom smyslu, že účastník řízení nezískává v souvislosti se systémem Markant žádnou slevu s tím, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] se nejpozději od roku 2013 nedomlouvá a ani se neprovádí její zápočet, načež znovu vysvětlila některé aspekty systému Markant. Kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] společnost Markant nazvala [obchodní tajemství: název kondice v německém jazyce] (česky [obchodní tajemství: překlad názvu kondice do českého jazyka]), která již v současné době taktéž nemá být domlouvána a dodavatelé již mají hradit jen kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] se podle společnosti Markant může vyskytovat ve smlouvách uzavřených před prosincem 2016, přičemž má jít o úhradu za všechny ostatní služby Markant s výjimkou [obchodní tajemství: jmenování výjimky], kterou pokrývá [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Jako důkazy o plnění za kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] byly poskytnuty zejména emaily, v nichž však společnost Markant komunikuje s jednotlivými dodavateli o různých aspektech elektronického systému centrální regulace, včetně řešení některých technických problémů vyvstalých v souvislosti s přechodem na centrální regulaci dokladů a jejím používáním. Emaily, které by dokladovaly služby mimo zajištění elektronického systému centrální regulace dokladů, v odpovědi v podstatě absentovaly (nepočítáme-li emaily, kde společnost Markant některé dodatečné služby, typicky MAPIS, nabízí v rámci rozšíření spolupráce a oslovený dodavatel je obvykle zdvořile odmítá, např. s tím, že se dané služby hodí pro odběratele a pro něj je bezpředmětná).

119.     Takové vysvětlení kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] však nepostačuje a především nesouhlasí s informacemi a podklady získanými od dodavatelů účastníka řízení. Na fakturách dodavatelů od společnosti Markant se totiž za sledované období běžně objevuje trojice kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], a to i na těch vydaných v roce 2017 a 2018.

120.     Co je tedy kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] a jaké služby obsahuje? Podle zjištění Úřadu nahradila kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], které zase nahradila původní kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], přičemž kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] byla podle vyjádření spol. Markant strhávána ve prospěch odběratele, tedy obchodního řetězce Globus[79]. Bližší vysvětlení významu kondic Úřad dále získal z korespondence, která obsahuje mj. i popis jednotlivých kondic hrazených v rámci zapojení do systému Markant. Z předmětné korespondence je patrné, že obsah kondic byl běžně vysvětlován toliko na osobních jednáních a nemá adekvátní odraz v písemných smlouvách (kondiční list tyto kondice obsahově nevymezuje, smluvní dokumentace jako celek se tak jeví jako velmi netransparentní). V emailu ze dne 20. 6. 2017, 8:55 hod. zaměstnanec společnosti Markant [obchodní tajemství: jméno a příjmení] vysvětluje: „kondice máme uzavřeny takto: pojištění je [obchodní tajemství: sazba], poplatek za služby centrální regulace je [obchodní tajemství: sazba], poplatek za služby vztažené k obchodním řetězcům [obchodní tajemství: sazba].“ V emailu ze dne 23. 6. 2017, 9:27 hod. na otázku zaměstnance [obchodní tajemství: obchodní firma, jméno a příjmení zaměstnance], zdali tomu tedy rozumí správně, že částku [obchodní tajemství: sazba] (za kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]) vrací společnost Markant obchodním řetězcům jakožto poplatek za služby vztažené k obchodním řetězcům, pak [obchodní tajemství: jméno a příjmení] ponechal dle záznamu emailové komunikace bez písemné odpovědi.

121.     Úřad dále oslovil jednotlivé dodavatele s tím, aby sdělili, jaký je význam jednotlivých kondic a jaké plnění za jejich platbu získávají. Odpovědi jednotlivých dodavatelů ukázaly, že část z nich vůbec netuší, co jednotlivé kondice znamenají, další část dodavatelů význam těchto kondic spíše dovodila z kontextu. Ti dodavatelé, kteří uvedli, že je jim význam kondic znám, mnohdy tvrdili, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvů kondice] představuje platbu pro odběratele (tedy účastníka řízení), či platbu za služby (za jaké další služby však zpravidla neuvedli).

122.     Kupříkladu společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] na otázku vztahující se ke specifikaci služeb, které jsou zahrnuty v kondicích označených jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic], popř. dalších pouze jmenovala kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a „poplatek za zprostředkování“ spolu s jejich procentním vyjádřením.[80] Žádný popis předmětných kondic, stejně jako mnozí další oslovení dodavatelé, však neposkytla. Z této skutečnosti lze dovozovat, že jmenované společnosti není význam jednotlivých kondic znám.

123.     Obdobě jako společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] odpověděla např. i společnost [obchodní tajemství: obchodní firma], která pouze uvedla: „Kondice: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: sazba]; Ručení, garance – poplatek = [obchodní tajemství: sazba]; [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: sazba].[81] Dále pak co do podrobnosti srovnatelnou odpověď poskytla kupříkladu společnost [obchodní tajemství: obchodní firma], která uvedla: „[obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba], výše je neměnná od uzavření smlouvy v roce 2013.“[82]V této souvislosti Úřad dodává, že na předložených fakturách se vyskytují kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic].[83] Z uvedeného lze dovozovat, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] jsou totožné, tj. jedná se o různé označení obsahově stejné položky.

124.     Z přípisu společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] mimo jiné vyplývá, že v první polovině roku 2016 měla sjednány kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic], poplatek za zprostředkování a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Od druhé poloviny roku 2016 měla sjednány kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], poplatek za zprostředkování a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].[84] Bližší vysvětlení významu kondic jmenovaná společnost neposkytla. Na základě výše uvedeného se však lze domnívat, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] byla nahrazena kondicí [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].

125.     Od společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] získal Úřad v souvislosti s kondicemi následující informace. „Částka je strhávána [obchodní tajemství: sazba] (suma všech tří kondic). Vnitřní členění příliš nerozlišujeme. Výše je stále stejná: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby].“[85]

126.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] konstatovala: „ Na výpisech je uváděn souhrnný servisní poplatek. Význam zkratek [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] nám není znám, nepoužíváme je.“[86]

127.     V dopisu společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] tato uvádí: „Není nám znám rozsah služeb zahrnutých v kondicích [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].“ V letech 2016 až 2018 byla procentní výše kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] nebyla uplatňována.[87]

128.     Zástupce společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] uvádí, že význam zkratek, resp. služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s jednotlivými kondicemi, si nepamatuje.[88] Úřad má za to, že toto sdělení potvrzuje fakt, že jednotlivé kondice nejsou ze strany společnosti Markant písemně nikterak specifikovány a jejich obsah byl tedy dodavatelům sdělován pouze ústní formou. Obsah předmětných ústních sdělení není z logiky věci zpětně dohledatelný a není možno jej Úřadu předložit.

129.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že: „V kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] jsou zahrnuty služby spojené se zajištěním ručení za provedení zprostředkovávaných plateb. (…) Kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], nebyla (a nadále není) pro naši společnost sjednána. Kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] představuje paušální náhradu nákladů spojených s činností společnosti Markant. (…)  Dále sjednaná kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], představuje paušální úhradu zprostředkovatelské činnosti vykovávané v souvislosti s fakturací společností Markant. (…) Od 01.01.2019 je tato kondice nazvána nikoliv jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], ale jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice].“[89]

130.     Od společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřad zjistil následující. „Na základě Přílohy o kondicích hradíme Markantu z vámi uváděných kondic pouze kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba] z fakturované částky vč. DPH, což je odměna za služby Markantu. Dále hradíme kondice „garance“ ve výši [obchodní tajemství: sazba a specifikace postupu výpočtu] a kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba a specifikace postupu výpočtu], která je údajně Markantem převáděna Globusu.“[90]

131.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že: „Bylo dohodnuto [obchodní tajemství: sazba a specifikace postupu výpočtu] ([obchodní tajemství: sazba] % je pro společnost Markant a [obchodní tajemství: sazba] % pro společnost Globus).“[91]

132.     Ve sdělení společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] je v souvislosti s kondicemi uvedeno, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] je sleva pro odběratele (Globus), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] představuje poplatek za zpracování dokladu Markantem a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] je poplatek záruční společnosti Euler Hermes.[92]

133.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] dokonce uvedla, že žádné služby společnosti Markant nevyužívá a dodala, že po celou dobu spolupráce (od 20. 11. 2012 doposud) činí kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice a sazba].[93]

134.     Podstatným zjištěním Úřadu však je, že u všech oslovených dodavatelů (pozn. vyjma společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma], která nemá sjednánu kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]) se na jimi předložených fakturách za sledované období vyskytovaly všechny tři kondice, tj. [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic]. Objevovala se tedy i kondice, která podle tvrzení společnosti Markant již neměla být uplatňována.

135.     Zjištění Úřadu se tak značně liší od vyjádření společnosti Markant, ale i od vysvětlení jejích zaměstnanců ([obchodní tajemství: jméno a příjmení]) v rámci emailové korespondence. Dodavatel na základě pohledu na kondiční list s německými zkratkami přesně neví, za co společnosti Markant platí (obsah kondic se pravděpodobně uváděl jen na případných ústních jednáních a to ještě, zejména u kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], poměrně nejednotným způsobem). Konkrétnější ustanovení o kondicích obsahují toliko „staré“ smlouvy o centrální regulaci s dodavateli, která uzavírala tehdejší zástupkyně spol. Markant v České republice, společnost EMD Markant C.E.S. s.r.o. Je samozřejmě možné, že společnost Markant (jak sama uvádí) od roku 2013 již klasické schéma kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] s dodavateli smluvně nedomlouvá, nicméně původní smlouvy obsahující tyto kondice zjevně zůstávají dál účinné a na jejich základě je dodavatelům odčerpávána část peněžního plnění účastníku řízení za dodávku zboží do provozoven účastníka řízení.

136.     Domněnku Úřadu o tom, že kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] ve skutečnosti představuje platbu obchodnímu řetězci (tedy účastníku řízení), potvrzují jak některé odpovědi dodavatelů shora, tak i skutečnost, že další dodavatelé při vysvětlování významu kondic u kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] uváděli jen [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: způsob provádění výpočtu] či [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: způsob provádění výpočtu], tzn., že nekonkretizovali službu, ale pouze platbu.

137.     Například společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] předložila „Přílohu o kondicích ke smlouvám s MARKANT Handeles- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 18. 8. 2014. V této jsou uvedeny platby kondic společnosti Markant. Tedy platba [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, předmět kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], poplatek za zprostředkování ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] a platba [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, předmět kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu].[94]

138.     „Přílohu o kondicích ke smlouvám s MARKANT Handeles- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 16. 4. 2015 předložila dále kupříkladu společnost [obchodní tajemství: obchodní firma]. V této jsou uvedeny následující platby: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, předmět kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba][obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, předmět kondice, sazba].[95]

139.     Co do označení výše jmenovaných kondic totožnou „Přílohu o kondicích ke smlouvám s MARKANT Handeles- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ předložila společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] (v případě této společnosti byla předmětná příloha ze dne 20. 8. 2012)[96] a mnoho dalších dodavatelů.

140.     Na základě zjištění, že kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] představuje platbu pro účastníka řízení, si Úřad kladl otázku, za jaké služby je prostřednictvím společnosti Markant dodavatelům strhávána platba pro odběratele, když ze správního spisu nevyplývá, že by odběratel poskytoval svým dodavatelům zapojeným do systému Markant účetní služby. Úřad se proto domníval, že prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] strhávané od dodavatelů jsou ve skutečnosti hrazeny služby, které poskytuje společnost Markant společnosti Globus na základě smlouvy. Jsou to tudíž dodavatelé, kdo za účastníka řízení platí jeho poplatek za jemu poskytované služby společností Markant. Za účelem ověření si této domněnky Úřad učinil další procesní kroky.

141.     U spol. Markant Úřad nejprve ověřil, že na fakturách zaslaných dodavatelům ze strany spol. Markant je jim skutečně strhávána i kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. V následujícím kroku Úřad zjišťoval, zda je ze strany spol. Markant účastníku řízení zasílána finanční částka představující plnění získané od dodavatelů v rámci plateb za kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Případně, zda je na základě vyúčtování poskytnutých služeb mezi společnostmi Markant a Globus placena účastníkem řízení částka odpovídající smluvním poplatkům za služby společnosti Markant.

142.     Vzhledem k neuspokojivým odpovědím společnosti Markant Úřad provedl místní šetření v obchodních prostorách účastníka řízení.

143.     Z místního šetření, které proběhlo dne 19. 10. 2017 v centrále účastníka řízení na adrese Kostelecká 822/72, Praha 9, Úřad získal řadu podkladů. Tím nejzásadnějším pro zjištění skutkového stavu v tomto správním řízení byly položkové soupisy účetních případů mezi účastníkem řízení a společností Markant. V jejich rámci se přirozeně objevovaly zejména platby účastníka řízení za faktury dodavatelů prováděné formou inkasa z účtu účastníka řízení. Pokud ovšem byla účetní (zaměstnankyně účastníka řízení) požádána, aby zaměstnanci Úřadu vysvětlila, kde v předložených položkových soupisech najde platbu účastníka řízení za služby společnosti Markant, reagovala u položkového soupisu v české měně tím způsobem, že „[obchodní tajemství: citace vyjádření zaměstnankyně účastníka řízení],“ a u položkového soupisu v eurech tak, že „[obchodní tajemství: citace vyjádření zaměstnankyně účastníka řízení].[97] Na základě smlouvy mezi účastníkem řízení a Markantem přitom měl účastník řízení platit Markantu odměnu za služby ve výši okolo [obchodní tajemství: částka] (např. za rok 2016 mělo jít dle jeho odpovědi o [obchodní tajemství: částka][98]). Vzhledem k velikosti částky a deklarovanému každoročnímu hrazení této sumy se jeví pravděpodobnost, že by účetní účastníka řízení tuto částku zapomněly v rámci účetních knih zaúčtovat a tuto částku za účastníka řízení platit, jako velmi nízká.

144.     Úřad má v kontextu poznatků získaných při šetření v obchodních prostorách účastníka řízení za to, že tento účastník řízení smluvenou platbu za služby společnosti Markant v období let 2016 a 2017 neodváděl, a to z toho důvodu, že jeho účast na systému Markant hradili dodavatelé v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], kterou společnost Markant nebyla ve svých odpovědích schopna uspokojivě vysvětlit a z nashromážděné korespondence a dalších podkladů ve spise[99] zjevně plyne, že její obsah navazoval na obsah kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, název kondice], která byla sjednána v původních smlouvách Markantu s dodavateli účastníka řízení jakožto sleva z faktury ve prospěch účastníka řízení.[100]

145.     Dále Úřad konstatuje, že ze správního spisu vyplývá, že dodavatelé i v roce 2018 stále odváděli určitá smluvní procenta z fakturovaných částek v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], či pod novým označením [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Praktika popsaná výše byla tedy uplatňovaná i v roce 2018. Úřad dodává, že v průběhu let lze pozorovat jistou změnu v chování odběratele. Modifikace tkví ve skutečnosti, že v roce 2017 a 2019 společnost Globus přece jen určité částky za poskytované služby společnosti Markant odvedla. Konkrétně se dle sdělení společnosti Globus jednalo úhradu částky činící [obchodní tajemství: částka, datum úhrady] a částky [obchodní tajemství: částka, datum úhrady].[101] Účastník řízení tedy pravděpodobně za část poskytovaného plnění ze strany společnosti Markant zaplatil. Ve světle úhrad finančních prostředků jednotlivých dodavatelů za kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] však má Úřad za to, že i v roce 2018 přijímal prostřednictvím systému Markant platby, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění. Kompenzoval si tedy úhradu výše uvedených částek prostřednictvím kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] hrazených ze strany dodavatelů.

146.     Úřad má v kontextu poznatků získaných v průběhu správního řízení za to, že účastník řízení v letech 2016 a 2018 přijímal prostřednictvím systému Markant finanční prostředky od dodavatelů, které použil k úhradě služeb společnosti Markant, tj. reálně za tyto služby neplatil. Úřad dodává, že společnost Markant nebyla ve svých odpovědích schopna uspokojivě vysvětlit platby kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a ze sesbírané korespondence a dalších podkladů ve spise zjevně plyne, že její obsah navazoval na obsah kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, název kondice], která byla sjednána v původních smlouvách Markantu s dodavateli účastníka řízení, jakožto sleva z faktury ve prospěch účastníka řízení.

147.     Jak již Úřad uvedl výše, předmětnou praktiku dokresluje i podklad, který byl zajištěn ve správním řízení vedeném sp. zn. ÚOHS-S0139/2017/TS s jiným odběratelem s významnou tržní silou, které taktéž cílí na zapojování určitých dodavatelů do systému Markant.[102] V tomto podkladu ze dne 5. 3. 2013, který byl vložen do spisu vedeného ve zde šetřené věci jako úřední záznam[103], společnost Markant dodavateli píše: „Za účelem vyloučení jakýchkoli možných interpretací českého zákona o významné tržní síle č. 359/2009 Sb., budou známé kondice na fakturách v budoucnu odečteny výlučně jako kondice za služby.“ Jinak řečeno, sleva pro odběratele s významnou tržní silou (v rámci „známých kondic“) bude fungovat do budoucna dál, nicméně nyní dostane nové pojmenování, kdy půjde o platby za služby ve vztahu k obchodním řetězcům. Tyto platby dodavatelů přitom budou spočívat v tom, že dodavatelé uhradí prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] platby za služby, které poskytuje Markant účastníku řízení. Tento účastník tak bude mít služby centrální regulace, ale i navazující služby Markantu reálně poskytovány bez nároku na odměnu. Hrazení služeb pro účastníka řízení ze strany dodavatelů přitom plně koresponduje se skutkovou podstatou zneužití významné tržní síly podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, která odběrateli s významnou tržní sílou zapovídá přijímání plnění od dodavatelů potravin bez existence adekvátního protiplnění, kdy jsou přijímaným plněním pro účastníka řízení služby Markantu, jejichž hrazení je zcela na jeho dodavatelích a za něž není dodavatelům poskytnuto žádné protiplnění.

IV.d     Následek způsobený dodavatelům v důsledku uplatňovaných nekalých praktik

148.     Úřad se v neposlední řadě zabýval také tím, o jakou částku byli dodavatelé v důsledku uplatňování shora popsaných nekalých obchodních praktik obchodním řetězcem Globus ochuzeni.

149.     V přípise ze dne 9. 3. 2017 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu mimo jiné sdělila, že dle uzavřené smlouvy posílá na portál EDI komunikace faktury. Náklady související se systémem Markant za rok 2016 činily [obchodní tajemství: částka] bez DPH a za rok 2017 (k 1. 3. 2017) [obchodní tajemství: částka] bez DPH.[104] Dle tzv. kondičního listu od 1. 8. 2015 činila kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] % a od 1. 8. 2014 činil poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[105]

150.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ve sdělení ze dne 27. 2. 2017 konstatovala, společnost Markant na faktuře za služby centrální regulace účtuje tzv. kondice s trojí sazbou: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] %, [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. „Pokud je nám hrazena naše pohledávka, jsou z hodnoty pohledávky vyčísleny všechny tři sazby, celkem tedy ve výši [obchodní tajemství: sazba]. V případě, že je v avízu započtena i hodnota našeho závazku za marketingové služby, je zpoplatněna poplatkem [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba].

V roce 2016 nám byly účtovány služby centrální regulace ve výši [obchodní tajemství: částka v jedné měně] a [obchodní tajemství: částka v jiné měně]. V době od 1.1.2017 do dne 22.2.2017 jsme uhradily služby ve výši [obchodní tajemství: částka v jedné měně] a [obchodní tajemství: částka v jiné měně].“[106]

151.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že platí tyto poplatky: „a. [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], tento poplatek by následně měli postoupit Globusu, b. [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] = odměna Markant, c. [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] a také za všechny faktury a ODD vystavené odběratelem z cen s DPH = odměna Markant.“ Za rok 2016 jmenovaná společnost uhradila [obchodní tajemství: částka].[107]

152.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 20. 8. 2012 předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba], poplatek za zprostředkování činí [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba].[108] Dále tato společnost předložila mimo jiné přehledy účetních případů, ze kterých vyplývá, že v období od ledna do dubna 2016 činily poplatky společnosti Markant částku [obchodní tajemství: výše poplatků].[109] V období května 2016 až ledna 2017 pak bylo uhrazeno v rámci poplatků Markantu [obchodní tajemství: částka].[110]

153.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] dle dopisu ze dne 7. 3. 2017 uhradila v roce 2016 společnosti Markant celkem částku [obchodní tajemství: výše platby] a k lednu roku 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby].[111] Dne 27. 6. 2017 jmenovaná společnost Úřadu sdělila, že podle dohody ze dne 1. 2. 2013 jsou platby rozděleny takto: [obchodní tajemství: sazba] zajištění pohledávek, [obchodní tajemství: sazba] úhrada nákladů Markant a [obchodní tajemství: sazba] Markant Rabat.[112]

154.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že hradí [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]. Úhrady za rok 2016 a 2017 činily [obchodní tajemství: částka].[113]

155.     V přípisu společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] ze dne 6. 3. 2017 je uvedeno, že kondice činí celkem [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]. V roce 2016 bylo uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a za rok 2017 (ke dni 6. 3. 2017) bylo zaplaceno [obchodní tajemství: částka].[114] Dle „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 21. 5. 2013 činí ode dne 1. 6. 2015 kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[115]

156.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] sdělila, že v roce 2016 odvedla společnosti Markant [obchodní tajemství: částka] a v roce 2017 (ke dni 24. 2. 2017) částku ve výši [obchodní tajemství: výše platby].[116]„Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 19. 2. 2013 vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: označení názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba], „Vermittlungsgebühr“ činí [obchodní tajemství: sazba][obchodní tajemství: označení názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba].[117] V dalším přípisu výše jmenovaná společnost sdělila, že za služby společnosti Markant uhradila v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše platby] a v období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby].[118]

157.     Ve sdělení společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] je uvedeno, že poplatky hrazené společnosti Markant činí [obchodní tajemství: sazby], celkem tedy [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] do společnosti Globus. Za rok 2016 společnost uhradila částku [obchodní tajemství: výše platby] a za leden až únor 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby].[119] Z faktur předložených jmenovanou společností mimo jiného vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] a kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba].[120] V dopise ze dne 28. 6. 2017 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že v roce 2016 byla fakturována společností Markant částka [obchodní tajemství: částka] a v období od ledna do května 2017 částka [obchodní tajemství: částka].[121]

158.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] sdělila, že úhrady v letech 2016 až 2017 činily [obchodní tajemství: částka]. Tato společnost dále uvedla, že žádné kondice dohodnuty nebyly a platila bonus z obratu, který společnost Markant vyfakturovala.[122] Z dokumentů poskytnutých společností Markant vyplývá, že společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] byly účtovány v roce 2016 kondice MKV [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] % a [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice, sazba] a v roce 2017 kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby].[123]

159.     Ve sdělení společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] je uvedeno: „[obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]: sleva pro odběratele (Globus) [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]: poplatek za zpracování dokladu Markantem [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]: poplatek záruční společnosti Euler Hermes [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu].“ V roce 2016 uhradila tato společnost v souvislosti se systémem Markant částku [obchodní tajemství: výše platby], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: částka]. V roce 2018 se jednalo o doplatek za plnění uskutečněná v roce 2017.[124]

160.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že v letech 2016 až 2017 činily úhrady související se systémem Markant [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], který činil v roce 2016 částku [obchodní tajemství: částka] a v roce 2017 částku [obchodní tajemství: částka].[125] Z předložené Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 26. 9. 2012 pak vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], „Vermittlungsgebühr“ [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[126] 

161.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 16. 4. 2015 uzavřené mezi společností [obchodní tajemství: obchodní firma] a společností Markant vyplývá, že byla sjednaná kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[127] Dále jmenovaný dodavatel Úřadu sdělil, že vzájemný obrat se společností Globus činil v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše obratu] (faktury vydané [obchodní tajemství: částka] – dobropisy [obchodní tajemství: částka]).[128]

162.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ve vyjádření doručeném Úřadu dne 19. 3. 2019 uvedla, že celkem uhradila v letech 2016 až 2018 v souvislosti se zapojením do systému Markant částku [obchodní tajemství: výše platby] (tj. [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]).[129] Z dokumentů předložených společností Markant vyplývá, že jmenovaný dodavatel hradil kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby] (přičemž tato byla v roce 2016 označena jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]).

163.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu na základě jeho žádosti sdělila, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] a poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba]. Celkem uhradila v roce 2016 částku [obchodní tajemství: částka, sazba, způsob výpočtu], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: částka, sazba, způsob výpočtu] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: částka, sazba, způsob výpočtu].[130]

164.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] poskytla Úřadu mimo jiné následující informace. V letech 2016 až 2018 činila kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby, způsob výpočtů] a kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] nebyla uplatňována. V roce 2016 uhradila jmenovaná společnost v rámci [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, částka]. V roce 2017 uhradila tato společnost v rámci [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, částka]. V roce 2018 pak uhradila předmětná společnost v rámci [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, částka].[131]

165.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že v letech 2016 až 2018 měla sjednány tyto kondice: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby]. V roce 2016 společnosti Markant zaplatila [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 společnosti Markant zaplatila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 zaplatila této společnosti [obchodní tajemství: částka].[132]

166.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 23. 4. 2013 uzavřené mezi společností [obchodní tajemství: obchodní firma] a společností Markant vyplývá, že od 1. 6. 2015 byla sjednaná kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba][obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[133] Celková hodnota přijatých faktur od společnosti Markant činila v roce 2016 částku [obchodní tajemství: částka].[134] V roce 2017 se jednalo o částku [obchodní tajemství: částka].[135] V roce 2018 činila hodnota přijatých faktur od společnosti Markant částku [obchodní tajemství: částka].[136]

167.     Dle sdělení společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] činí poplatky společnosti Markant celkem [obchodní tajemství: sazba]. Náklady a odměna činí [obchodní tajemství: sazba], rabat [obchodní tajemství: sazba] a poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba]. Celkem uhradila společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] v roce 2016 částku [obchodní tajemství: částka] bez DPH, v roce 2017 částku [obchodní tajemství: částka] bez DPH a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: částka] bez DPH.[137]

168.     Ve vyjádření společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] ze dne 25. 3. 2019 je uvedeno, že v letech 2016 až 2017 byly sjednány následující kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby]. V roce 2018 byla hodnota kondic sjednána takto: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby].[138] Z přehledu došlých faktur od společnosti Markant vyplývá, že v roce 2016 byla fakturována částka [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 byla fakturována částka [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 byla fakturována částka [obchodní tajemství: částka].[139]

169.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že výše smluvních kondic byla následující: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (v letech 2016 až 2018), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (v roce 2016) a [obchodní tajemství: sazba] (v letech 2017 až 2018), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (v letech 2016 až 2018). V roce 2016 v souvislosti se zapojením do systému Markant jmenovaný dodavatel uhradil částku [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradil částku [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradil částku [obchodní tajemství: částka].[140]

170.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] poskytla Úřadu mimo jiného následující informace. Hodnota sjednaných kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] činila celkem [obchodní tajemství: sazba]. Úhrada za rok 2016 činila částku [obchodní tajemství: částka]. Za rok 2017 činila úhrada za sjednané kondice částku [obchodní tajemství: částka] a v roce následujícím částku [obchodní tajemství: částka].[141] Z dokumentů poskytnutých společností Markant vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby].

171.     Ve svém vyjádření ze dne 19. 3. 2019 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] konstatovala, že platby související se systémem Markant byly sjednány ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], přičemž „[obchodní tajemství: sazba] je pro společnost Markant a [obchodní tajemství: sazba] pro společnost Globus“. Celkem uhradila jmenovaná společnost v roce 2016 částku [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 částku „[obchodní tajemství: částka].[142] V „Příloze o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 13. 5. 2013 je uvedeno, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 6. 2014), poplatek za zprostředkování činí [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 6. 2014) a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba].[143]

172.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] sdělila, že hodnota kondic činí celkem [obchodní tajemství: sazba]. V roce 2016 bylo v souvislosti s platbami jednotlivých kondic uhrazeno celkem [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 bylo uhrazeno celkem [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 bylo uhrazeno celkem [obchodní tajemství: částka].[144] Z dokumentů předložených společností Markant vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby], přičemž tato byla v roce 2016 označena jako MDL/MVR.

173.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] v rámci vyjádření ze dne 22. 3. 2019 sdělila, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila v letech 2016 až 2018 [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila od roku 2016 až do jejího zrušení v průběhu roku 2018 [obchodní tajemství: sazba] a ručení garance činilo v letech 2016 až 2018 [obchodní tajemství: sazba]. Ve sledovaném období zaplatil tento dodavatel celkem [obchodní tajemství: částka].[145]

174.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že hradí poplatky ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]. V roce 2016 uhradila [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradila [obchodní tajemství: částka].[146] Dle informací poskytnutých ze strany společnosti Markant činila výše kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] v roce 2016 [obchodní tajemství: sazba] a v letech 2017 a 2018 činila výše kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].

175.     V „Příloze o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 17. 4. 2013 má společnost [obchodní tajemství: obchodní firma], od 1. 6. 2015 sjednány následující kondice: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[147] Z knihy přijatých faktur vztahující se ke společnosti Markant vyplývá, že v roce 2016 byla fakturována a zaplacena částka [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 byla fakturována a zaplacena částka [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 byla fakturována a zaplacena částka [obchodní tajemství: částka].[148]

176.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ společnosti [obchodní tajemství: obchodní firma] je patrné, že v období od 1. 1. 2015 činila hodnota kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], „Vermittlungsgebühr“ [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. Ve sdělení ze dne 25. 3. 2019 pak jmenovaná společnost uvádí, že obrat v letech 2016 až 2018 činil částku [obchodní tajemství: výše obratu].[149]

177.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 11. 2016 činila [obchodní tajemství: sazba]), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. Dále z dokumentů předložených touto společností vyplývá, že v roce 2016 uhradila v souvislosti se systémem Markant [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 uhradila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradila [obchodní tajemství: částka].[150]

178.     Ve sdělení ze dne 15. 4. 2019 uvedla společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] následující. První polovinu roku 2016 byly hrazeny tyto kondice: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. V dalším období hradila jmenovaná společnost [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 1. 2017 činila tato kondice [obchodní tajemství: sazba] a od 1. 1. 2018 činila tato kondice [obchodní tajemství: sazba]), poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. V roce 2016 odvedl tento dodavatel společnosti Markant částku [obchodní tajemství: výše platby]. V roce 2017 odvedl částku [obchodní tajemství: výše platby] a rok následující částku [obchodní tajemství: výše platby].[151]

179.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] předložila „Přílohu o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 11. 9. 2014, ve které je uvedeno, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. Za období roku 2016 jmenovaný dodavatel uhradil v rámci výše uvedených kondic [obchodní tajemství: částka], za rok 2017 uhradil [obchodní tajemství: částka] a za rok 2018 uhradil [obchodní tajemství: částka]. [152]

180.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že v předmětném období platila kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. V roce 2016 uhradila společnosti Markant [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradila [obchodní tajemství: částka].[153]

181.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] měla v předmětném období sjednány tyto kondice: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby]. V roce 2016 činila platba za tyto kondice [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 činila daná platba [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 činila platba [obchodní tajemství: částka].[154]

182.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu předložila „Přílohu o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 18. 8. 2014, ve které jsou tyto hodnoty kondic: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[155] Úhrady předmětných kondic vyplývají z dokumentů předložených společností Markant viz níže řádek vztahující se k tomuto dodavateli v Tabulce 1: Platby dodavatelů za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] v období trvání deliktu.

183.     Ve vyjádření doručeném Úřadu dne 19. 3. 2019 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] mimo jiné uvádí, že má sjednány následující kondice: „[obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: název kondice, sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] = [obchodní tajemství: název kondice, sazba], [obchodní tajemství: předmět kondice, sazba]“. „Provize Markantu za Globus“ činila v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše provize], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše provize] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše provize].[156]

184.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], zajištění pohledávek [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[157] V roce 2016 činila platba za jmenované kondice [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 činila tato platba [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 činila [obchodní tajemství: částka].[158]

185.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] měla ve sledovaném období sjednány kondice takto: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby] a poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba]. V roce 2016 bylo za právě uvedené kondice uhrazeno [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 bylo za tyto kondice zaplaceno [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 bylo zaplaceno [obchodní tajemství: částka].[159]

186.     V „Příloze o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 7. 5. 2013 uzavřené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] je uvedeno, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba], poplatek za zprostředkování činí [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba].[160] Jmenovaná společnost ve svém vyjádření doručeném Úřadu dne 21. 3. 2019 uvádí, že v souvislosti s užíváním systému Markant v roce 2016 uhradila [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradila [obchodní tajemství: částka].[161]

187.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu předložila „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“, a to ze dne 2. 4. 2015 a ze dne 31. 10. 2018. V první jmenované příloze jsou uvedeny kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba][obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba]. V druhé jmenované příloze jsou uvedeny kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] a poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba].[162] Z předložených dokumentů dále vyplývá, že „Odměna pro Markant – Globus 2016“ činila částku [obchodní tajemství: výše odměny], „Odměna pro Markant – Globus 2017“ činila částku [obchodní tajemství: výše odměny] a „Odměna pro Markant – Globus 2018“ činila částku [obchodní tajemství: výše odměny].[163]

188.     V přípise ze dne 15. 3. 2019 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] mimo jiné konstatuje, že má sjednány kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], „garanci“ ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] a kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]. V roce 2016 uhradil jmenovaný dodavatel celkem [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradil celkem [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradil celkem [obchodní tajemství: částka].[164]

189.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že „provize“ za užívání systému Markant činila v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše „provize“] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše „provize“]. Jednotlivé kondice byly sjednány takto: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[165] Platby za rok 2016 jsou zřejmé z materiálů poskytnutých společností Markant (viz tabulka č. 1 níže).

190.     Ve vyjádření ze dne 20. 3. 2019 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že hodnota kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] je [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby].[166] V souvislosti s kondicí [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] zaplatil tento dodavatel v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše platby], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše platby].[167]

191.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ve svém vyjádření ze dne 18. 3. 2019 Úřadu sdělila, že v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2016 uhradila v rámci [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, uhrazené částky v Kč, sazby]. V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 uhradila v rámci [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, uhrazené částky v Kč, sazby]. V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 uhradila v rámci [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, uhrazené částky, sazby] a BVG [obchodní tajemství: uhrazená částka, sazba].[168]

192.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] konstatovala, že v roce 2016 uhradila v souvislosti se systémem Markant částku [obchodní tajemství: výše úhrady].[169] Z dokumentů poskytnutých společností Markant vyplývá, že tento dodavatel hradil ve sledovaném období kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, sazby] (pozn. v roce 2016 byla tato označena jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]). Výše plateb je uvedena níže v Tabulce 1: Platby dodavatelů za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] v období trvání deliktu.

193.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 22. 8. 2014 předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 9. 2015), poplatek za zprostředkování činil [obchodní tajemství: sazba] a kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 9. 2015).[170] Jmenovaný dodavatel v souvislosti se systémem Markant zaplatil v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše platby] bez DPH, v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby] bez DPH a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše platby] bez DPH.[171]

194.     V „Příloze o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] je uvedeno, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 10. 2015), poplatek za zprostředkování činí [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba]. V souvislosti s užíváním systému Markant uhradil předmětný dodavatel v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše úhrady], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše úhrady] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše úhrady]. [172]

195.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] Úřadu sdělila, že v letech 2016 až 2018 měla sjednané kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby]. V roce 2016 zaplatila celkem společnosti Markant [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 zaplatila společnosti Markant celkem částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 zaplatila [obchodní tajemství: částka].[173]

196.     Z „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] vyplývá, že se společností Markant měl tento dodavatel sjednanou kondici [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[174] V roce 2016 bylo v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a za každou další kondici (tj. [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a poplatek za zprostředkování) [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 bylo v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a za každou další kondici [obchodní tajemství: částka]. V roce 2018 bylo v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a za každou další kondici [obchodní tajemství: částka].[175]

197.     V „Příloze o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] je uvedena tato hodnota kondic: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[176] V roce 2016 uhradila předmětná společnost v úhrnu za jednotlivé kondice částku [obchodní tajemství: výše platby]. V roce 2017 zaplatila částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 zaplatila částku [obchodní tajemství: výše platby].[177]

198.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že v roce 2016 vynaložila v souvislosti s obchodním vztahem se společností Markant [obchodní tajemství: částka]. V roce 2017 se jednalo o částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce následujícím o částku [obchodní tajemství: výše platby].[178] Z materiálů poskytnutých společností Markant vyplývá, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (v roce 2016 označená jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]) činila [obchodní tajemství: sazba].

199.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] měla v letech 2016 až 2018 sjednané tyto kondice: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].  Za rok 2016 odvedla společnosti Markant [obchodní tajemství: částka]. Za rok 2017 odvedla jmenované společnosti částku [obchodní tajemství: výše platby] a za rok 2018 částku [obchodní tajemství: výše platby].[179]

200.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby]. Ve vztahu k platbám za jmenované kondice uvedla k roku 2016 vyčíslení [obchodní tajemství: částka], k roku 2017 vyčíslení [obchodní tajemství: částka] a k roku 2018 vyčíslení [obchodní tajemství: částka].[180]

201.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že ve sledovaném období platila kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby] a poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba].[181] Výše úhrad činila v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše platby], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše platby].[182]

202.     Dle „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 7. 6. 2013 předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] byla sjednána kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], „Vermittlungsgebühr“ [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[183] Vzájemný obrat se společností Globus v roce 2016 činil [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 činil [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 činil [obchodní tajemství: částka].[184]

203.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že hradí následující kondice: [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic a jejich sazby]. V souvislosti s těmito kondicemi v roce 2016 uhradila [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradila [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradila [obchodní tajemství: částka].[185]

204.     Podle „Přílohy o kondicích ke smlouvám s Markant Handels- und Industriewaren- Vermittlungs AG“ ze dne 6. 5. 2013 předložené společností [obchodní tajemství: obchodní firma] byla sjednána kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 6. 2014), poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] (od 1. 6. 2014) a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba]. Z knihy došlých faktur za období roku 2016 vyplývá platba společnosti Markant ve výši [obchodní tajemství: částka]. Dle knihy došlých faktur bylo za rok 2017 v souvislosti s užíváním systému Markant uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 bylo uhrazeno [obchodní tajemství: částka].[186]

205.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] měla v letech 2016 až 2018 sjednané tyto kondice: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba], poplatek za zprostředkování [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba].[187] Jejich úhrada je patrná z předložených faktur[188], které korespondují se informacemi předloženými společností Markant (viz tabulka č. 1 níže).

206.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] předložila bankovní výpisy za sledované období, z nichž lze dovodit, že v roce 2016 bylo společnosti Markant uhrazeno [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 bylo uhrazeno [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 bylo uhrazeno [obchodní tajemství: částka].[189] Z dokumentů předložených společností Markant vyplývá, že jmenovaná společnost měla sjednány kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba] (pozn. v roce 2016 byla tato kondice označena jako [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]).

207.     Společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] ve vztahu ke sjednaným kondicím sdělila, že [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] nebyla sjednána, [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činila [obchodní tajemství: sazba], přičemž tato je od 1. 1. 2019 nazvaná jako [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Tato společnost uhradila v souvislosti s fakturací vztahující se k účastníku řízení a k jednomu dalšímu odběrateli s významnou tržní silou tyto částky: [obchodní tajemství: výše platby] v roce 2016, [obchodní tajemství: výše platby] v roce 2017 a [obchodní tajemství: výše platby] v roce 2018.[190]

208.     V rámci vyjádření ze dne 20. 3. 2019 společnost [obchodní tajemství: obchodní firma] uvedla, že úhrady související s využíváním systému Markant činily v roce 2016 částku [obchodní tajemství: výše platby], v roce 2017 částku [obchodní tajemství: výše platby] a v roce 2018 částku [obchodní tajemství: výše platby]. Jednotlivé kondice byly sjednány následovně: [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 6. 2014), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 7. 2015), [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 7. 2016) a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, sazba] (od 1. 6. 2014).[191]

209.     Dodavatel [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele] Úřadu sdělil, že hradí kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba], „[obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (původně [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice])“ ve výši [obchodní tajemství: sazba] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] ve výši [obchodní tajemství: sazba]. V roce 2016 uhradil [obchodní tajemství: částka], v roce 2017 uhradil [obchodní tajemství: částka] a v roce 2018 uhradil [obchodní tajemství: částka].[192]

210.     Od dodavatele [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele] Úřad zjistil, že v předmětném období činila kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic, jejich sazby, způsob výpočtu]. Roční platba za účast v systému Markant činí dle tohoto dodavatele cca [obchodní tajemství: částka][obchodní tajemství: částka].[193]

211.     Dodavatel [obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele] Úřad informoval, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu], kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu] a kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] činí [obchodní tajemství: sazba, způsob výpočtu]. Za období roku 2016 byl odveden „poplatek“ [obchodní tajemství: částka]. Za rok 2017 byl odveden „poplatek“ [obchodní tajemství: částka] a za období roku 2018 byl odveden poplatek [obchodní tajemství: částka].[194]

212.     Výše uvedené dokresluje, že účastník řízení v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 získával finanční prospěch, když platby za služby, ke kterým se smluvně zavázal ve prospěch spol. Markant, byly kráceny o platby přijaté od dodavatelů prostřednictvím společnosti Markant. Podle tzv. „Zentralregulierungs-gebühren-system 2016“, „Zentralregulierungs-gebühren-system 2017“ a „Zentralregulierungs-gebühren-system 2018“ uzavřené mezi účastníkem řízení a spol. Markant byl stanoven centrální regulační poplatek pro roky 2016, 2017 a 2018 za poskytnuté služby spol. Markant. V prvním  bodě této dohody se účastník řízení zavazuje platit měsíčně [obchodní tajemství: typ platby za konkrétní celek] ve výši [obchodní tajemství: částka] a [obchodní tajemství: typ platby za konkrétní celek] ve výši [obchodní tajemství: částka]. Celkem tedy měsíční poplatek [obchodní tajemství: částka] měsíčně, což činí [obchodní tajemství: částka] ročně. (cca [obchodní tajemství: částka v jiné měně] ročně). V druhém bodě této smlouvy je sjednán [obchodní tajemství: smluvní ujednání]. Vzhledem k právě uvedenému není pochyb o tom, že společnost Globus měla hradit společnosti Markant výše specifikované poplatky. Z místního šetření je však patrné, že tak v roce 2016 neučinila vůbec a v roce 2017 zareagovala až na písemný výstup ze šetření Úřadu. Kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] však byla dodavatelům z částek obsažených na fakturách strhávána dál a její provázanost se společností Globus zůstala nezměněna. 

213.     Pro úplnost Úřad považuje za vhodné vyjádřit se také ke kondicím [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice]. Podle jeho zjištění mají tyto kondice určité protiplnění. Za platbu kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, název kondice v německém jazyce], neboli [obchodní tajemství: označení kondice v českém jazyce] představující úhradu nákladů společnosti Markant, tedy odměnu za služby, je dodavatelům poskytována centrální regulace veškerých pohledávek z veškerých uskutečněných dodávek dodavatele obchodnímu řetězci Globus. Na základě platby kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, název kondice v německém jazyce] je pak dodavatelům zprostředkováno [obchodní tajemství: druh služby].

214.     Úřad má za to, že centrální regulace může představovat určitá pozitiva, a to především pro dodavatele, kteří dodávají své zboží vícero obchodním řetězcům. Regulace plateb má potenciál zjednodušit zpracování daňových dokladů za dodávky zboží a vyrovnání finančních závazků mezi jednotlivými dodavateli a společností Globus. Výhoda tkví ve zpracování všech účetních dokladů na jednom centrálním místě, díky čemuž není nutné ze strany konkrétního dodavatele podstupovat individuální komunikaci se všemi jeho odběrateli. V neposlední řadě pak může centrální regulace v praxi přinášet dřívější úhradu pohledávek.

215.     Stoprocentní zajištění finančních prostředků obsažených ve fakturách vnáší do předmětného obchodování mezi dodavateli a účastníkem řízení znatelný prvek jistoty. Tento může přinášet zúčastněným dodavatelům oproti jejich nepojištěným konkurentům značné výhody, a to v zásadní oblasti, kterou je hospodaření s finančními prostředky. Zejména se jedná o plánování produkce, resp. časování použití finančních prostředků, které jsou pro hladký chod společnosti, ale i pro její zdárný rozvoj zásadní. Pojištění lze považovat za vhodné pro ty dodavatele, kteří hůře snáší rizika spojená s pohledávkami. Úřad připouští, že by v rámci pojištění dodavatelé mohli využít rovněž produkty komerčních pojišťoven, a to možná i za výhodnějších podmínek. Dané podnikatelské rozhodnutí však zůstává v rukou konkrétního dodavatele.

216.     Podstatné pro zde řešenou věc je, že z kondic [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice][obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] účastník řízení nezískává konkrétní plnění od dodavatele, a proto je třeba chápat tyto kondice odděleně od [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], popř. [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] či [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], jejichž hrazení ze strany dodavatele může představovat ve smyslu § 4 odst. 2 písm. b) zákona o významné tržní síle nepřímé finanční plnění dodavatele vůči účastníku řízení, které postrádá protiplnění.

217.     Pokud jde o platbu účastníka řízení za služby spol. Markant zaplacené k datu místního šetření, tj., 19. 10. 2017, Úřad má za prokázané, že žádná taková platba ze strany účastníka řízení provedena nebyla. Na základě smlouvy mezi účastníkem řízení a Markantem přitom měl účastník řízení platit Markantu odměnu za služby ve výši okolo [obchodní tajemství: částka] (např. za rok 2016 mělo jít dle jeho odpovědi o [obchodní tajemství: částka][195]).

218.     Úřad má v kontextu poznatků získaných při šetření v obchodních prostorách účastníka řízení za to, že tento účastník řízení smluvenou platbu za služby společnosti Markant v období let 2016 a 2017 neodváděl, a to z toho důvodu, že jeho účast na systému Markant hradili dodavatelé v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice], kterou společnost Markant nebyla ve svých odpovědích schopna uspokojivě vysvětlit a ze sesbírané korespondence a dalších podkladů ve spise[196] zjevně plyne, že její obsah navazoval na obsah kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice, název kondice v německém jazyce], která byla sjednána v původních smlouvách Markantu s dodavateli účastníka řízení jakožto sleva z faktury ve prospěch účastníka řízení.[197]

219.     V období po vydání sdělení výhrad č. j. ÚOHS-S0138/2017/TS-31141/2017/461/MNo ze dne 31. 10. 2017, lze pravděpodobně vzhledem k obsahu tohoto dokumentu pozorovat jistou změnu v praktice účastníka řízení. Dne 30. 11. 2017 uhradil společnosti Markant částku [obchodní tajemství: výše platby] a dne 5. 2. 2019 tutéž částku. Uvedené však nic nemění na skutečnosti, že dodavatelé i v období let 2017 a 2018 platili za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] sloužící pro potřeby společnosti Globus. Ke zrušení této dochází u některých dodavatelů až v období roku 2019.

220.     Úřad na základě všech těchto zjištění dospěl k závěru, že kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], která je stále strhávána některým dodavatelům účastníka řízení ve skutečnosti slouží k tomu, aby pokryla náklady účastníka řízení na systém Markant. Účastník řízení za období let 2017 a 2018 odvedl spol. Markant částku ve výši cca [obchodní tajemství: výše platby]. Vzhledem k tomu, že předmětná kondice byla dotčenými dodavateli i v tomto období bez existence protiplnění hrazena, má Úřad za to, že odvedené finanční prostředky sloužily i nadále pro potřeby společnosti Globus.

V.     Právní hodnocení

221.     Na základě skutkových zjištění popsaných shora dospěl Úřad k závěru, že porušení ustanovení § 4 odst. 1, 2 písm. e) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo uplatňuje platby nebo jiné protiplnění za přijetí potravin do prodeje nebylo účastníku řízení prokázáno (konkrétní popis skutku je obsažen ve výroku II. tohoto rozhodnutí).

222.     Ve vztahu k výše specifikovanému neprokázanému správnímu deliktu Úřad uvádí, že nashromáždil a  hodnotil nemalé množství podkladů. Především se jednalo o vyjádření dodavatelů zapojených do systému Markant. Mnozí dodavatelé se však v této věci s ohledem na dlouhou dobu, která uplynula od zahájení spolupráce se společností Globus a Markant, nedokázali k otázce podmíněnosti vzájemné spolupráce s odběratelem uzavřením úplatné smlouvy se společností Markant jednoznačně vyjádřit. Stejně tomu bylo i v rámci otázky vztahující se k době trvání dané podmínky. Dodavatelé, kteří se k předmětným otázkám vyjádřili, povětšinou nemohli svá tvrzení podpořit relevantními důkazy, a to opět s odkazem na dobu, která uplynula od zahájení spolupráce a zalistování dodávaných produktů. Jestli je zapojení do systému Markant skutečně podmínkou dodávek dodavatelé tedy spíše v Úřadem šetřeném období, tj. po 6. 3. 2016, odhadovali. Domněnky dodavatelů se zejména vzhledem k výše uvedenému nepodařilo propojit s dalšími relevantními důkazy, díky nimž by mohl být správní delikt nade vši pochybnost prokázán.

223.     Nejasnosti vyvstávající dodavatelům v souvislosti se zapojením do systému Markant, které se Úřadu podařilo odhalit, zhojil nakonec účastník řízení dopisem ze dne 21. 2. 2018. V tomto dopisu účastník řízení dotčené dodavatele informoval o tom, že zapojení do systému Markant nebylo podmínkou pro obchodní spolupráci se společností Globus.

224.     K předmětnému skutku tedy Úřadu nezbylo než konstatovat, že na základě získaných důkazů nedospěl k závěru, že by účastník řízení podmiňoval vzájemnou spolupráci uzavřením smlouvy se společností Markant. Správní řízení tak Úřad v této části s odkazem na ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, neboť správní delikt nebyl účastníkovi řízení prokázán.

225.     Dále ve světle skutkových zjištění (viz výše) dospěl Úřad k závěru, že se účastník řízení mohl dopustit porušení ustanovení § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění. Uvedeným jednáním se účastník řízení mohl dopustit správních deliktů podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o významné tržní síle, ve spojení s § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona o významné tržní síle. Konkrétní popis skutků je obsažen ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

226.     Ustanovení § 3 a § 4 zákona o významné tržní síle interpretuje Úřad tak, že v § 3 odst. 1 se nachází generální klauzule zneužití významné tržní síly, která obsahuje čtyři základní pojmové znaky, které musí být kumulativně splněny pro naplnění jakéhokoli zneužití významné tržní síly. Jsou jimi: (1) vynucení, (2) možnost získání výhody, (3) absence spravedlivého důvodu, (4) vztah vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících.

227.     V rámci posuzování jednání popsaného výše proto Úřad nejprve na základě sesbíraných podkladů a informací hodnotil, jestli účastník řízení daným jednáním naplnil jednotlivé pojmové znaky generální klauzule zneužití významné tržní síly. Jestliže bude nejprve brán v úvahu aspekt vynucení, dospěl Úřad k závěru, že je přítomen. Z podkladů a informací, které Úřad získal, vyplývá, že nedílnou součástí systému Markant byly platby za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Bez předmětných plateb tedy nebylo možno systém Markant ze strany dodavatelů používat. Společnost Globus si z pozice silnějšího obchodního partnera vynutila uskutečňování těchto plateb, aniž by dotčeným dodavatelům poskytla protiplnění. Prakticky tedy docházelo v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 k tomu, že předmětní dodavatelé platili v rámci účasti na systému Markant kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], za kterou jim nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění. Povinnost platby kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] v rámci systému Markant tak má svůj základ ve strategii „take it or leave it“(„ber, nebo nech být“), která nedává dodavateli možnost zvolit řešení, které by bylo výhodné pro obě smluvní strany: buď se totiž dodavatel rozhodne odvádět určité procento z vlastního obratu za účastníka řízení prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], anebo nebude moci používat systém Markant. Úřad navíc doplňuje, že lze předpokládat, že společnost Globus bude pro obchodní spolupráci raději volit dodavatele zapojeného do systému Markant, který mimo jiné odvádí platby v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], ze které sám profituje, než dodavatele, který tyto finanční prostředky nehradí. Určitý tlak účastníka řízení na dodavatele přitom vychází z pochopitelné pohnutky: prostřednictvím systému Markant si totiž účastník řízení může bez provedení jakékoli protislužby pravidelně zvyšovat svou obchodní marži na úkor stlačení marže dodavatele.

228.     Druhým pojmovým znakem generální klauzule zneužití významné tržní síly je možnost získání výhody. Možnost získání výhody je v daném případě prvořadě reprezentována kondicí [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], kterou získává účastník řízení „navíc“ na základě zapojení dodavatele do systému Markant. Také aspekt získání výhody je tedy v praktice účastníka řízení popsané výše přítomen.

229.     Třetím pojmovým znakem generální klauzule zneužití významné tržní síly je absence spravedlivého důvodu. S ohledem na veškeré shromážděné důkazní materiály má Úřad za to, že absentuje spravedlivý důvod pro stlačování obchodní marže dodavatelů na úkor zvýšení marže účastníka řízení prostřednictvím kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Nelze totiž nikterak ospravedlnit skutečnost, že poplatek za služby poskytované společnosti Globus v systému Markant platí namísto této dodavatelé v rámci kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Spravedlivý důvod pro získávání plnění bez protiplnění na základě kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] tedy chybí.

230.     Naplněn byl také čtvrtý znak generální klauzule, který poukazuje na to, že jednání konkrétního odběratele s významnou tržní sílou musí být ve vztahu vůči dodavatelům a v souvislosti s prodejem potravin nebo souvisejících služeb. Využití množného čísla u slova „dodavatelů“ Úřad interpretuje tak, že zneužívající jednání se netýká toliko jednoho dodavatele, avšak nejméně dvou či více dodavatelů. Jak vyplývá z obsahu správního spisu, tato podmínka byla naplněna, neboť popsanými praktikami účastníka řízení mělo být ochuzeno nejméně [obchodní tajemství: počet] dodavatelů. Všichni tito dodavatelé přitom dodávají či dodávali účastníkovi řízení potraviny a praktiky nepochybně souvisí s dodávkou potravin a hrazením této dodávky.

231.     Pokud jde o výčet poškozených subjektů u skutku, který je uvedený ve výroku III., v bodě 1., Úřad za poškozené považuje společnosti [obchodní tajemství: 13 obchodních firem].

232.     U skutku ve výroku III. bodě 2. Úřad považuje za poškozené společnosti [obchodní tajemství: 47 obchodních firem a 3 dodavatelé, jejichž označení stanovil Úřad v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti těchto dodavatelů].

233.     Ze žádné z odpovědí výše označených dodavatelů nevyplývá, že by za platbu kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] byla poskytnuta konkrétní služba či jiné protiplnění. V souvislosti s předmětnou kondicí dodavatelé předkládali kondiční listy, v rámci kterých je [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] označována jako [obchodní tajemství: název kondice] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] jako [obchodní tajemství: název kondice v německém jazyce], přičemž se jedná o označení téhož, a to tzv. slevy pro odběratele.

234.     Jestliže jde o soulad popsaného jednání účastníka řízení s vyjmenovanou skutkovou podstatou zneužití významné tržní síly dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, podle něhož se za zneužití významné tržní síly považuje sjednávání nebo získávání jakékoli platby či jiného plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění, lze říci, že výše popsané jednání účastníka řízení naplňuje i toto konkretizované vymezení zneužití významné tržní síly. Účastník řízení totiž během let 2016 a 2018 získával prostřednictvím systému Markant od dodavatelů plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, a to proto, že dodavatelé potravin mu skrze kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] hradili jeho zapojení do systému Markant. Účastník řízení tak bezplatně čerpal služby Markantu, za něž měl dle účinných smluv platit dohodnutý poplatek v řádech statisíců Kč. Podle tvrzení spol. Markant neměla být tato kondice od roku 2016 uplatňována a už vůbec za ni neměli být hrazeny jakékoliv platby. Vyjmenovaní dodavatelé za kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] však platili i v roce 2016 a 2018. Většina těchto dodavatelů uvedla, že za platbu kondic (tedy i za platbu kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]) jim není poskytováno žádné přiměřené protiplnění, nebo služby. Na základě provedeného dokazování tak Úřad dospěl k závěru, že se jedná o poplatek vybíraný pro obchodní řetězec Globus, za který není dodavatelům poskytováno žádné protiplnění.

235.     Pokud jde o časové období, Úřad stanovil počátek skutků na den 6. 3. 2016, tj. den nabytí účinnosti novely zákona o významné tržní síle č. 50/2016 Sb. S avizovanou novelou zákona o významné tržní síle došlo k přehodnocování dosavadního nastavení smluv, bonusů a slev. Úřad sám deklaroval, že v důsledku výrazné změny zákona vnímá část roku 2016 jako období, ve kterém má docházet k adaptaci na velkou novelu. Z tohoto hlediska se Úřad zajímal o stav po novele zákona a zejména o to, zda obchodní řetězce přehodnotily svou dosavadní obchodní praxi a sladily ji s právní úpravou. Protože podle skutkových zjištění ze strany účastníka řízení nedošlo k nápravě ani v období druhé poloviny roku 2016, stanovil Úřad počátek nezákonného jednání účastníka řízení okamžikem nabytí účinnosti zákona o významné tržní síle.

236.     Pokud jde o okamžik ukončení skutku ve výroku III. bodu 1., Úřad zde stanovil den 31. 12. 2017, jelikož u společností [obchodní tajemství: 13 obchodních firem] již v roce 2018 nedocházelo k platbám kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice]. Pokud jde o okamžik ukončení skutku ve výroku III. bodě 2., Úřad zde stanovil den 31. 12. 2018, protože k tomuto datu shromáždil potřebné důkazy.

237.     Ačkoliv Úřad získal poznatky o tom, že kondice [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] mohla být bez poskytnutí protiplnění hrazena i dříve, tj. před 6. 3. 2016, nehodnotí skutek jako trvající delikt s počátkem před účinností novely č. 50/2016 Sb. Zákon o významné tržní síle před novelou č. 50/2016 Sb. totiž vyžadoval pro naplnění všech znaků skutkové podstaty prokázání tzv. „soustavnosti“„podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu“. Vzhledem k odpoutání zákona o významné tržní síle ve znění novely č. 50/2016 Sb. od soutěžních principů a jiné koncepci generální skutkové podstaty (již se nevyžaduje splnění znaků „soustavnosti“„podstatného narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu“) nepovažuje Úřad jednání účastníka řízení za jeden skutek s počátkem před účinností novely č. 50/2016 Sb. 

238.     Pokud jde o výčet postižených dodavatelů u skutků 1. a 2. výroku III. tohoto rozhodnutí, Úřad zde nakonec zahrnul všechny oslovené dodavatele, u kterých zjistil, že skutečně tuto platbu ve sledovaném období odvedli. Důvodem je jednoznačný zákaz sjednávat a uplatňovat platby, za které nebylo poskytnuto protiplnění. Tento zákaz se tak vztahuje na všechny dodavatele, bez ohledu na skutečnost, zda systém Markant jako celek hodnotí kladně či nikoliv.

239.     Ve vztahu ke skutku ve výroku II. Úřad s odkazem na článek IV.b tohoto rozhodnutí uvádí, že jej nepovažuje za prokázaný. Správní řízení v této části tedy tímto rozhodnutím zastavuje.

VI.       Materiální stránka správního deliktu

240.     Předmětné jednání účastníka řízení je třeba posuzovat nejen s ohledem na naplnění všech formálních znaků příslušných skutkových podstat správních deliktů, které jsou vymezeny v zákoně, ale také v kontextu společenské škodlivosti daného jednání. Jednání účastníka řízení přitom musí naplnit alespoň minimální stupeň porušení či ohrožení veřejného zájmu, aby mohlo být považováno za správní delikt.  Pro existenci správního deliktu je tedy kromě naplnění formálních znaků skutkové podstaty správního deliktu nutno vyhodnotit společenskou škodlivost deliktů, a to na základě kritérií, jako je závažnost deliktu, způsob jeho spáchání, následky, okolnosti, za nichž byl spáchán, míra zavinění, osobnost pachatele apod.

241.     Podle judikatury správních soudů „již stanovením formálních znaků určité skutkové podstaty zákon předpokládá, že při jejich naplnění v běžně se vyskytujících případech, bude stupeň společenské nebezpečnosti zpravidla vyšší než nepatrný.“ Úřad se domnívá, že ze závěrů rozvedených shora je zřejmé, že účastník řízení uplatňoval vůči 63 obchodním partnerům nekalé obchodní praktiky v podobě získávání plnění za kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], která nejprve (v minulosti) představovala přímou slevu z faktury pro účastníka řízení a následně se proměnila v platbu dodavatelů za služby poskytované účastníku řízení ze strany společnosti Markant, ačkoliv za toto plnění dodavatelů neexistovalo žádné reálné protiplnění. Účastník řízení tak zjevně zneužíval svého silnějšího postavení na trhu. Ze závěrů Úřadu popsaných shora vyplývá, že došlo k naplnění všech požadavků zákona o významné tržní síle stran zneužití významné tržní síly ve vazbě na konkrétní nekalé obchodní praktiky, a že tedy došlo k naplnění formálních znaků výše uvedených skutkových podstat správních deliktů. Vzhledem ke vzniku škodlivého následku nepřipadá v úvahu, že by se v předmětné věci jednalo o hraniční případ. Protože nelze ani při nejlepší snaze Úřadu dovodit, že by výše popsané jednání účastníka řízení šlo označit za bagatelní, lze konstatovat, že stupeň společenské škodlivosti je v této věci dostatečně vysoký.

242.     Pokud jde o typovou závažnost jednotlivých správních deliktů podle § 8 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, zákon (např. ve smyslu různých horních sazeb pokuty) nerozlišuje, která nekalá obchodní praktika (kupříkladu vůči, kterým kategoriím dodavatelů, rozlišováno např. dle dosaženého obratu či předmětu podnikání, atp.) je závažnější, a ani správní praxe se v tomto směru doposud nevyvinula. Obecně lze dospět jen k závěru, že správní delikty spočívající v nesjednání povinné náležitosti smlouvy ve smyslu § 3a písm. a) až e) zákona o významné tržní síle a správní delikt spočívající v nesjednání smlouvy písemně [ustanovení § 8 odst. 1 písm. d) zákona o významné tržní síle] mohou být delikty méně závažné než zneužití významné tržní síly ve smyslu ustanovení § 4 zákona o významné tržní síle. U prvně zmíněných správních deliktů totiž v důsledku nesplnění zákonných povinností nemusí nutně dojít ke zneužití tržní moci odběratele vůči dodavatelům a nesjednání povinné náležitosti smlouvy či porušení písemnosti smlouvy samo o sobě nemusí představovat škodlivý následek pro dodavatele. Jako méně závažné správní delikty by dále šlo hodnotit uplatnění nekalých obchodních praktik, v jejichž důsledku doposud nedošlo ke škodlivému účinku na dodavatelsko-odběratelský vztah, nebo ke škodlivému účinku sice došlo, ale jen v omezené míře.

243.     V předmětné věci se nicméně nejedná ani o jednu z výše nastíněných situací. Účastník řízení vůči svým dodavatelům zcela zřejmě a vědomě zneužíval svou silnější vyjednávací pozici, a to tím, že v rámci jím vynuceného „balíčku“ různých plateb za rozličné služby poskytované společností Markant byla zahrnuta platba za kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], která neměla žádné reálné protiplnění, avšak kterou bylo nutné hradit spolu s dalšími kondicemi v souvislosti s obchodním vztahem mezi ve výroku III. jmenovanými dodavateli a účastníkem řízení. Dle vyjádření některých dodavatelů přitom v rámci samotného vyjednávání smluvních podmínek existovala jen minimální možnost se k obsahu jednotlivých podmínek vyjádřit či je nějak změnit. Ze skutkových zjištění provedených Úřadem vyplývá, že samotní dodavatelé většinou neměli vůbec představu o tom, co sjednané kondice za služby Markantu znamenají a jaké konkrétní služby jsou v nich obsaženy. Jak vyplývá ze závěrů rozvedených shora v části věnované skutkovým zjištěním a právní kvalifikaci, na konkrétní dotaz, jak chápat platbu za kondici [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice], bylo i ze strany spol. Markant odpovídáno nejednoznačně. Účastník řízení tedy ze své pozice významného distribučního kanálu získával od dodavatelů platby, aniž by těmto dodavatelům poskytl služby, či jiné protiplnění.

244.     Pro určení míry závažnosti je dále podstatné, že za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a [obchodní tajemství: zkratka názvu kondice] (pozn. tato používána jen v jednotkách případů) bylo poskytováno adekvátní protiplnění. Protiplnění tedy nebylo zajištěno pouze v menšině případů. Toto konstatování pak Úřad činí v kontextu veškerých plateb, které jsou do systému Markant zakomponovány. Dále nelze odhlížet od skutečnosti, že účastník řízení v průběhu tohoto projevil snahu vztahy s dotčenými dodavateli narovnat, a to prostřednictvím informačního dopisu k užívání systému Markant. Úřad považuje rovněž za zcela zásadní, že účastník řízení provedl dodatečné platby na účet společnosti Markant. Vzhledem ke všemu výše uvedenému Úřad hodnotí závažnost spáchaných deliktů, jako závažnost střední.

245.     Mimo již uvedené představuje další atribut pro stanovení závažnosti správního deliktu zjištění, že jednání účastníka řízení spočívající ve sjednání plnění bez adekvátního protiplnění bylo skutečně realizováno a způsobilo konkrétní následek v podobě ochuzení dodavatelů. Podle zjištění Úřadu v důsledku předmětného jednání účastníka řízení byli jednotliví dodavatelé ochuzeni kvůli hrazení kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] společnosti Markant o částky uvedené v Tabulce 1.

Tabulka 1: Platby dodavatelů za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] v období trvání deliktu

 

Období

od 6. 3. 2016

do 31. 12. 2016

Období

od 1. 1. 2017

do 31. 12. 2017

Období

od 1. 1. 2018

do 31. 12. 2018

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma].

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: obchodní firma]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: označení dodavatele stanovené Úřadem v návaznosti na akceptování odůvodněné žádosti tohoto dodavatele]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[obchodní tajemství: částka]

[Obchodní tajemství: název řádku]

[obchodní tajemství: částka celkem]

[obchodní tajemství: částka celkem]

[obchodní tajemství: částka celkem]

                Pozn. jedná se o přibližný výpočet vycházející z údajů poskytnutých společností Markant. Veškeré částky

                jsou uvedeny v Kč. V rámci období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2016 byl proveden přibližný výpočet, a to       s ohledem na skutečnost, že za období roku 2016 byla společností Markant poskytnuta pouze hodnota

                plnění za kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondice] za celý rok.[198]

246.     Z Tabulky 1 je patrné, že za období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2016 bylo vyjmenovaných [obchodní tajemství: počet] dodavatelů v důsledku shora rozebraného jednání účastníka řízení spočívajícího v inkasování kondic, z nichž byly hrazeny služby společnosti Markant pro účastníka řízení, ochuzeno přibližně o částku v celkové výši [obchodní tajemství: částka]. V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 činí přibližná částka ochuzení [obchodní tajemství: částka]. V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 se pak jedná o částku [obchodní tajemství: částka]. Celková přibližná částka ochuzení dodavatelů v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 tedy činí [obchodní tajemství: částka a její výpočet].

247.     Další rozhodnou skutečností pro vyhodnocení závažnosti je doba, po kterou byla daná praktika uplatňována. Úřad v rámci tohoto správního řízení zjistil, že účastník řízení shora popsané nekalé obchodní praktiky uplatňoval přinejmenším ode dne účinnosti novely zákona o významné tržní síle č. 50/2016 Sb. Ve spise sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS se pak nacházejí podklady, kterými lze prokázat, že dané jednání trvalo vůči [obchodní tajemství: počet] dodavatelům nejméně do 31. 12. 2017 a vůči [obchodní tajemství: počet] dodavatelům nejméně do 31. 12. 2018. Délka trvání správního deliktu uvedeného ve výroku III. bodu 1. tohoto rozhodnutí tedy činí přibližně 21 měsíců a délka trvání správního deliktu uvedeného ve výroku  III. bodě 2. tohoto rozhodnutí činí přibližně 33 měsíců. Ani jednu z výše uvedených délek trvání rozhodně nelze považovat za dobu zanedbatelnou.

248.     Po zvážení všech okolností stanovil Úřad míru závažnosti jako středně závažné jednání. Ačkoliv typově se v předmětné věci jedná o nejzávažnější porušení zákona o významné tržní síle, individuální okolnosti věci závažnost podstatně snižují. Mezi tyto okolnosti Úřad začleňuje skutečnost, že v rámci systému plateb Markant, který sestává z kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] (pozn. tato je používána jen u zanedbatelného počtu dodavatelů) bylo v případě kondic [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] a v několika málo případech používané kondice [obchodní tajemství: zkratky názvů kondic] poskytováno adekvátní protiplnění. Protiplnění tedy nebylo poskytnuto pouze v části předmětného systému plateb, a to v části minoritní. Dále Úřad zohledňuje skutečnost, že společnost Globus v průběhu řízení před Úřadem projevila snahu vztahy s dotčenými dodavateli narovnat, a to prostřednictvím informačního dopisu k užívání systému Markant. Za velice důležitý považuje Úřad v neposlední řadě fakt, že účastník řízení provedl dodatečné platby ve prospěch společnosti Markant. S ohledem na individuální okolnosti případu hodnotí Úřad závažnost spáchaných správních deliktů jako závažnost střední.

VII.      Návrh závazků účastníka řízení a jejich posouzení

249.     Dne 27. 8. 2019 bylo účastníkovi řízení doručeno sdělení výhrad, v němž Úřad informoval účastníka řízení ve smyslu § 21b zákona o ochraně hospodářské soutěže a § 6 odst. 3 zákona o významné tržní síle o základních skutkových okolnostech případu, jejich právním hodnocení, odkazech na hlavní důkazy obsažené ve spise a o výši hrozící pokuty.

250.     Na sdělení výhrad reagoval účastník řízení dne 10. 9. 2019 návrhem závazků ve prospěch odstranění závadného stavu v níže uvedeném znění:

 • „Účastník řízení doloží Úřadu, že oslovil všechny dodavatele uvedené pod bodem II. uvozující části Sdělení výhrad a vyzval je k vyjádření, zda v souvislosti se svou účastí na systému Markant obdrželi adekvátní protiplnění za poskytnuté platby, kdy je současně informuje o možnosti vrácení plnění poskytnutého těmito dodavateli v období uvedeném pod bodem II. uvozující části Sdělení výhrad, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním ze strany společnosti Markant a vyzve je k poskytnutí součinnosti ohledně uvedeného (dále jen „Závazek 1“).
 • Účastník řízení doloží Úřadu, že oslovil všechny dodavatele uvedené pod bodem III. uvozující části Sdělení výhrad a vyzval je k vyjádření, zda v souvislosti se svou účastí na systému Markant obdrželi adekvátní protiplnění za poskytnuté platby, kdy je současně informuje o možnosti vrácení plnění poskytnutého těmito dodavateli v období uvedeném pod bodem III. uvozující části Sdělení výhrad, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním ze strany společnosti Markant a vyzve je k poskytnutí součinnosti ohledně uvedeného. Ve vztahu k dodavatelům označeným pod bodem III. uvozující části Sdělení jako „Dodavatel s utajenou identitou č. 1“, „Dodavatel s utajenou identitou č. 2“ a „Dodavatel s utajenou identitou č. 3“, Účastník řízení povede komunikaci s uvedenými dodavateli s utajenou identitou prostřednictvím Úřadu, resp. ve spolupráci s Úřadem tak, aby byl schopen zajistit splnění závazku i vůči těmto dodavatelům s utajenou identitou a současně aby neohrozil utajení identity těchto dodavatelů (dále jen „Závazek 2“).
 • Účastník řízení vrátí dodavatelům potravin uvedeným pod bodem II. uvozující části Sdělení výhrad, od kterých měl Účastník řízení získávat peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, peněžní plnění uhrazené uvedenými dodavateli v období uvedeném pod bodem II. uvozující části Sdělení výhrad, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním, případně se s dodavateli dohodne na jiném způsobu kompenzace, a to do 30 dnů ode dne, kdy o to takový dodavatel požádá a poskytne Účastníkovi řízení nezbytnou součinnost, pokud o to dotyčný dodavatel požádá do tří měsíců ode dne přijetí výzvy Účastníka řízení učiněné dle Závazku 1 (dále jen „Závazek 3“).
 • Účastník řízení vrátí dodavatelům potravin uvedeným pod bodem III. uvozující části Sdělení výhrad, od kterých měl Účastník řízení získávat peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, peněžní plnění uhrazené uvedenými dodavateli v období uvedeném pod bodem III. uvozující části Sdělení výhrad, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním, případně se s dodavateli dohodne na jiném způsobu kompenzace, a to do 30 dnů ode dne, kdy o to takový dodavatel požádá a poskytne Účastníkovi řízení nezbytnou součinnost, pokud o to dotyčný dodavatel požádá do tří měsíců ode dne přijetí výzvy Účastníka řízení učiněné dle Závazku 2. Ve vztahu k dodavatelům označeným pod bodem III. uvozující části Sdělení jako „Dodavatel s utajenou identitou č. 1“, „Dodavatel s utajenou identitou č. 2“ a „Dodavatel s utajenou identitou č. 3“, Účastník řízení povede komunikaci s uvedenými dodavateli s utajenou identitou prostřednictvím Úřadu, resp. ve spolupráci s Úřadem tak, aby byl schopen zajistit splnění závazku i vůči těmto dodavatelům s utajenou identitou a současně aby neohrozil utajení identity těchto dodavatelů (dále jen „Závazek 4“).
 • Účastník řízení se zavazuje Úřad neprodleně, nikoli však později než ve lhůtě 30 dní od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, informovat o splnění Závazku č. 1 a Závazku č. 2. O splnění Závazku č. 3 a Závazku č. 4 bude Účastník řízení informovat Úřad nejpozději do pěti měsíců ode dne odeslání výzev Účastníka řízení učiněných dle Závazku 1 a Závazku č. 2 (dále jen „Závazek č. 5“).“

251.     Závazky, které účastník řízení navrhne Úřadu k odstranění závadného stavu ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle, Úřad přijme pouze v případě, že jsou kumulativně naplněny následující podmínky: a) návrh závazků byl Úřadu doručen ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení výhrad, b) přijetím závazků se odstraní závadný stav a c) zneužití významné tržní síly nebylo Úřadem kvalifikováno jako závažné.

252.     V případě, že Úřad neshledá navržené závazky dostatečnými, důvody písemně sdělí účastníku řízení a dál pokračuje v řízení (§ 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle).

253.     Včasnost návrhu je dána, jsou-li Úřadu doručeny závazky ve lhůtě 15 dnů od doručení sdělení výhrad účastníku řízení.

254.     Dne 27. 8. 2019 bylo účastníkovi řízení doručeno sdělení výhrad, v němž Úřad informoval účastníka řízení ve smyslu § 21b zákona o ochraně hospodářské soutěže a § 6 odst. 3 zákona o významné tržní síle o základních skutkových okolnostech případu, jejich právním hodnocení, odkazech na hlavní důkazy obsažené ve spise a o výši hrozící pokuty.

255.     Na toto sdělení výhrad reagoval účastník řízení dne 10. 9. 2019 svým podáním návrhu závazků dle § 6 odst. 2, 3 zákona o významné tržní síle, ve kterém navrhl odstranění závadného stavu.

256.     Účastník řízení tedy ve lhůtě 15 dnů od doručení sdělení výhrad Úřadem, písemně navrhl závazky k odstranění závadného stavu a jeho návrh je tedy včasný.

257.     Dle § 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle může Úřad přijmout navržené závazky pouze v případě, že zneužití významné tržní síly nebylo úřadem kvalifikováno jako závažné. Úřad na základě všech okolností zjištěných ve věci vyhodnotil jednání účastníka řízení jako středně závažné. Zhodnotil přitom způsob provedení jednotlivých skutků, počet poškozených, délku trvání správních deliktů, ale i způsobený následek a jeho výši. Bližší zdůvodnění míry závažnosti jednání účastníka řízení obsahuje pasáž věnovaná materiální stránce správních deliktů.

258.     Závazky, které účastník řízení navrhl podle § 6 odst. 2 zákona, jsou způsobilé za podmínky, že jejich splněním se odstraní vytýkaný závadný stav.

259.     Závadný stav kvalifikovaný Úřadem jako porušení ustanovení § 4 odst. 1, 2 písm. b) zákona o významné tržní síle, podle něhož se odběratel, který má významnou tržní sílu, dopustí správního deliktu, tím, že sjednává nebo získává jakékoliv platby či jiné plnění, za které nebyla poskytnuta služba nebo jiné protiplnění, nebo je nepřiměřené hodnotě skutečně poskytnutého protiplnění, navrhuje účastník řízení odstranit tím, že osloví všechny dotčené dodavatele a vyzve je k vyjádření, zda v souvislosti se zapojením do systému Markant obdrželi adekvátní protiplnění za poskytnuté platby, kdy je současně informuje o možnosti vrácení plnění poskytnutého těmito dodavateli v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017 (v případě dodavatelů [obchodní tajemství: obchodní firmy 13 dodavatelů]) a v období od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2018 (v případě dodavatelů [obchodní tajemství: obchodní firmy 47 dodavatelů, 3 dodavatelé, jejichž označení stanovil Úřad v návaznosti na akceptování odůvodněných žádostí těchto dodavatelů]), které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním ze strany společnosti Marknat a vyzve je k poskytnutí součinnosti ohledně uvedeného. Ve vztahu k dodavatelům označeným jako „Dodavatel s utajenou identitou č. 1“, „Dodavatel s utajenou identitou č. 2“ a „Dodavatel s utajenou identitou č. 3“, účastník řízení povede komunikaci s těmito dodavateli prostřednictvím Úřadu, resp. ve spolupráci s ním tak, aby byl schopen zajistit splnění závazku vůči těmto dodavatelům a současně neohrozil utajení jejich identity.

260.     Dále účastník řízení navrhuje odstranit závadný stav tím, že vrátí dotčeným dodavatelům potravin, od kterých získával peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, které nebylo kompenzováno přiměřeným protiplněním, případně se s dodavateli dohodne na jiném způsobu kompenzace, a to do 30 dnů ode dne, kdy o to poškozený dodavatel požádá a poskytne účastníkovi řízení nezbytnou součinnost, pokud dodavatel požádá do tří měsíců ode dne přijetí výzvy účastníka řízení. Účastník řízení se rovněž zavazuje, že Úřad neprodleně, nikoli však později než ve lhůtě 30 dní od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, informuje o splnění výše uvedených závazků vztahujících se k oslovení dodavatelů a vyzvání těchto k vyjádření. Nejpozději do pěti měsíců ode dne odeslání výzev pak bude účastník řízení Úřad informovat o splnění závazků vztahujících se k vrácení peněžního plnění či k dohodě na jiném způsobu kompenzace.

261.     Výše specifikované závazky shledává Úřad způsobilými odstranit předmětný závadný stav. Účastník řízení se svým návrhem zavazuje k narovnání obchodních vztahů s dotčenými dodavateli, přičemž k tomuto narovnání má dojít prostřednictvím vrácení peněžního plnění, které bylo od dodavatelů získáno bez poskytnutí přiměřeného protiplnění, či prostřednictvím dohody na jiném způsobu kompenzace. U výše jmenovaných závazků je ponecháno na vůli dodavatele, zda bude po obchodním řetězci požadovat vrácení uskutečněného plnění nebo zda se s obchodním řetězcem dohodne na jiné kompenzaci. 

262.     Účastník řízení ve svém přípisu ze dne 10. 9. 2019 dále konstatuje, že přijal interní opatření, která budou směřovat k tomu, aby dodavatelé byli vždy informovaní o tom, že jejich případná spolupráce se společností Markant nepředstavuje a ani nebude představovat jakoukoliv podmínku spolupráce s účastníkem řízení, jakož ani nebude ovlivňovat rozsah vzájemné spolupráce. Tuto proklamaci Úřad vnímá jako změnu celkové obchodní politiky obchodního řetězce a jako snahu o nastolení korektnějších obchodních vztahů.

263.     Samotná realizace navrženého postupu je časově předpokládána v brzké době poté, co rozhodnutí o zastavení správního řízení nabude právní moci. Vzhledem k zájmu na rychlém narovnání poškozených odběratelsko-dodavatelských vztahů Úřad považuje navržené lhůty za dostatečné.

264.     Na základě posouzení jednotlivých ustanovení závazků obsažených v textu návrhu závazků, Úřad dospěl k závěru, že takto navržené závazky povedou k odstranění závadného stavu.

265.     Jelikož byly naplněny podmínky dle § 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle pro zastavení řízení, tzn., že účastník řízení Úřadu navrhl závazky, jejichž splněním se odstraní závadný stav a zneužití významné tržní síly nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad správní řízení v části vztahující se ke skutkům popsaným ve výroku III. tohoto rozhodnutí podle citovaného ustanovení zákona o významné tržní síle zastavil.

VIII.     Závěr

266.     Ze všech výše uvedených skutečností dospěl Úřad v tomto konkrétním případě k závěru, že jsou kumulativně splněny podmínky pro přijetí závazků podle ustanovení § 6 odst. 2 a 3 zákona. Z tohoto důvodu uložil Úřad účastníku řízení, aby splnil závazky pro odstranění závadného stavu, které Úřadu navrhl, s tím, že účastník Úřad neprodleně, nikoli však později než ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, informuje o splnění závazků uvedených v bodech 1 a 2 výroku I. tohoto rozhodnutí. O splnění závazků uvedených v bodech 3 a 4 výroku I. tohoto rozhodnutí účastník řízení informuje Úřad nejpozději do pěti měsíců ode dne odeslání výzev účastníka řízení učiněných dle závazků uvedených v bodech 1 a 2 výroku I. tohoto rozhodnutí.

267.     Úřad ovšem může v souladu s § 6 odst. 4 zákona o významné tržní síle znovu zahájit správní řízení, jestliže se prokáže, a) že se podstatně změnily podmínky, které byly pro vydání rozhodnutí o přijetí závazků a zastavení řízení rozhodné, b) účastník řízení jedná v rozporu se svými závazky, nebo c) rozhodnutí bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných podkladů, údajů a informací.

268.     Závěrem je třeba dodat, že nesplnění závazku podle § 6 odst. 2 zákona o významné tržní síle představuje pro odběratele s významnou tržní silou přestupek ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad. O rozkladu rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

Otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Petr Solský

místopředseda

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Petr Czyž, advokát, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Systémem Markant Úřad rozumí systém poskytování služeb zejména účetního a marketingového charakteru společností Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, společností Markant Česko s.r.o. či podobnou společností systému Markant (v minulosti např. EMD Markant C.E.S. s.r.o.), která je prováděna na bázi obchodní spolupráce účastníka řízení a dodavatele potravin. Jde tedy o služby související s nákupem nebo prodejem potravin zajišťované třetím subjektem stojícím mimo obchodní vztah účastníka řízení a dodavatele potravin. Společností Markant, popř. společností systému Markant se dále v textu rozumí některá ze spřízněných společností, které zajišťují na základě smlouvy s dodavatelem potravin, ale i s jejich odběratelem (např. smlouva o evropské centrální regulaci apod.) fungování systému Markant, zejména jde o Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, se sídlem Churerstrasse 166, 8808 Pfäffikon, Švýcarsko, a Markant Česko s.r.o., se sídlem Na Rybníčku 1329/5, Nové Město, 120 00 Praha 2. V případě dodavatelů potravin je obvyklým postupem, že [obchodní tajemství: popis postupu].

[2] Rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0001/2018/TS-31480/2018/310 ze dne 31. 10. 2018, dostupné ve spise sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 7335-7371.

[3] Nově se pod pojmem „přestupek“ rozumí rovněž správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob. Srov. § 112 odst. 1 věta první přestupkového zákona. Vzhledem k tomu, že se v předmětném správním řízení v hmotněprávních otázkách neaplikuje ani přestupkový zákon, ani zákon č. 183/2017 Sb. (viz dále), je v tomto rozhodnutí zachována dřívější terminologie, tj. označení „správní delikt“ i pro současný přestupek.

[4] Zákon č. 104/2017 Sb. ze dne 8. 3. 2017, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 171/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2017.

[5] Zákon č. 183/2017 Sb. ze dne 9. 6. 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2017, s výjimkou ustanovení části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, která nabyla účinnosti 1. 8. 2017 a části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, které nabyly účinnosti 1. 1. 2018.

[6] Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017.

[7] Srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. II ÚS 512/05, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1556/2004 a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 1 Azs 55/2006.

[8] Srov. § 25a ZOHS.

[9] Srov. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, č. j. 1 As 9/2003-90, podle kterého „v souladu s principem právní jistoty má každý adresát právní normy právo očekávat, že řešení, která zákonodárce zvolí, jsou racionální a směřují k funkčnímu uspořádání společenských vztahů, a nikoliv naopak. Jestliže zákonodárce z nejrůznějších důvodů zvolí řešení jiné, musí je tím spíše přesně, jasně, určitě a srozumitelně vyjádřit v právních předpisech, jimiž jsou právní normy komunikovány svým adresátům. Neučiní-li tak, je zcela na místě dát přednost takovému výkladu, který je rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro spravedlnost.“

[10] Srov. dále např. nálezy Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 648/06 či ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 29/16.

[11] Viz důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb. K části sto devadesáté šesté – změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

[12] Jedná se zejména o uplatnění vyšetřovacích oprávnění v rámci správního řízení podle zákona o ochraně hospodářské soutěže.

[13] Viz důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb. K části sto dvanácté – změna zákona o ochraně hospodářské soutěže.

[14] Konkrétně došlo ke změnám zejména následujících ustanovení správního řádu: §§ 17, 19, 36, 38, 51, 62, 68, 69, 71, 77, 78 (zrušen), 79, 131, 150, 152 a 153.

[15] Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

[16] Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

[17] Ústavní zakotvení této zásady je v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené Usnesením Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého platí, že: „Trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.“

[18] Srov. § 9 odst. 8 ZVTS, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

[19] Srov. § 9a ZVTS, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

[20] K tomu viz i rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Afs 2/2011.

[21] Viz např. vyhlášku č. 69/2016 Sb., o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, která upravuje např. to, jak bude v České republice vypadat uzenina s označením špekáček či játrová paštika. Další vyhlášky definující charakteristiky potravin prodávaných na českém trhu se týkají např. mléčných výrobků a tuků (397/2016 Sb.) nebo koření a jiných ochucovadel (398/2016 Sb.).

[22] Pro úplnost lze doplnit, že podle § 1 odst. 2 zákona o významné tržní síle se podle daného zákona posuzuje i zneužití významné tržní síly, které bylo uskutečněno v cizině, pokud jeho účinky nastaly nebo mohou nastat na území České republiky.

[23] Blíže k pojmu Dobson, Paul W. a Chakraborty, Ratula. 2008. Buyer Power in the U.K. Groceries Market. Antitrust Bulletin 53, 2, 333‒368.

[24] V odborné literatuře (např. Špička, Jindřich. 2016. Market Concentration and Profitability of the Grocery Retailers in Central Europe. Central European Business Review 5, 3, 5‒24) se někdy pro zhodnocení koncentrace určité strany trhu namísto společného podílu deseti největších poměrně běžně používá tzv. CR4, CR5 nebo CR6 (concentration ratio), tedy společný podíl čtyř, pěti nebo případně šesti největších subjektů působících na dané straně trhu.

[25] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10704.

[26] Vyvažující síla se koncentruje zejména u těch dodavatelů, které mají kromě své významné tržní pozice v dílčím odvětví k dispozici tzv. must-stock item, tedy všeobecně známé zboží, které si řetězec jednoduše nemůže dovolit neprodávat. Podrobněji Dobson, Paul W. a Chakraborty, Ratula. 2008. Buyer Power in the U.K. Groceries Market. Antitrust Bulletin 53, 2, 333‒368.

[27] K automatickým soutěžním omezením fungujících na efektivně konkurenčních trzích např. Evropská komise. 2009. Sdělení komise – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele (2009/C 45/02).

[28] Podrobněji např. Chen, Zhiqi. 2008. Defining Buyer Power. Antitrust Bulletin 53, 2, 241‒249.

[29] Rozhodnutí o rozkladu ze dne 31. 10. 2018, č. j. ÚOHS-R0001/2018/TS-31480/2018/310; bod 151.

[30] Vyvratitelná domněnka existence významné tržní síly ovšem působí oboustranně. Zvláštní odpovědností podle zákona o významné tržní síle tak může oplývat i odběratel, který nedosáhl stanovené hranice obratu, avšak po zhodnocení dodatečných kritérií existence významné tržní síly dle § 3 odst. 2 zákona o významné tržní síle vyšlo na základě shromážděných podkladů najevo, že tento odběratel je dostatečně silný na to, aby byl schopen vynutit si vůči dodavatelům potravin nespravedlivou výhodu.

[31] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 10674-10690.

[32] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7.

[33] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 37.

[34] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 38

[35] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 39-40.

[36] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 37.

[37] Text v závorce doplněn Úřadem.

[38] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 952-955

[39] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 949-951

[40] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 529, 530, 10685

[41] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10680

[42] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10681

[43] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 526

[44] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 527

[45] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7662

[46] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7661

[47] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7662

[48] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7509

[49] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7526

[50] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7679

[51] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7684

[52] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7713

[53] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 569-577

[54] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu:  576

[55] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, např. čísla listů: 350 či 407.

[56] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, např. čísla listů: 357‒363 nebo 407‒496.

[57] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 964‒976.

[58] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 965.

[59] Podle § 50 odst. 1 správního řádu mohou sloužit jako podklady pro vydání rozhodnutí také skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti.

[60] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 2290‒2291.

[61] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1154.

[62] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1246.

[63] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1502.

[64] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1463.

[65] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1430.

[66] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1280.

[67] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1267.

[68] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1503.

[69] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1200.

[70] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1248.

[71] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1479.

[72] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1260.

[73] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1483.

[74] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 1208.

[75] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 209-250.

[76] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 565.

[77] Viz č. l. 130-167 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS.

[78] Viz č. l. 637 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS.

[79] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 966.

[80] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10292.

[81] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9383.

[82] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7652.

[83] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 7666-7677.

[84] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9459.

[85] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9441.

[86] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7588.

[87] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8041.

[88] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8519.

[89] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9456.

[90] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7679.

[91] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8466.

[92] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8250.

[93] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10228.1.

[94] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10652.

[95] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10323.

[96] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8186.

[97] Citováno z protokolu o místním šetření, viz spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 1539‒1544. Zkratka HIV AG představuje zkrácenou formu pro Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG. Ani Úřad na předložených položkových soupisech účetních případů mezi účastníkem řízení a společností Markant, které jsou ve spise dostupné na číslech listů 1955‒2009 (platby v české měně) a 2135‒2188 (platby v eurech), platbu tohoto typu nenašel.

[98] Tuto částku uvedl účastník řízení ve své odpovědi dostupné ve spise sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS na čísle listu 527. Placení poplatku za služby společnosti Markant účastníku řízení zakládá Evropská smlouva o centrální regulaci s obchodní firmou (v originále Europäischer Zentralregulierungsvertrag mit Handelsunternehmen) ze dne 14. 6. 2011, v níž nicméně konkrétní výše poplatku není uvedena. Hovoří se zde toliko o tom, že daný poplatek bude dojednán zvlášť; viz spis sp. zn.  ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 540.

[99] Např. spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 988.

[100] Viz výše a dále např. spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 997.

[101] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10681.

[102] Podle § 50 odst. 1 správního řádu mohou sloužit jako podklady pro vydání rozhodnutí také skutečnosti známé správnímu orgánu z jeho úřední činnosti.

[103] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 2290‒2291.

[104] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 101.1.

[105] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 102.1.

[106] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 116.

[107] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 131.

[108] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8186.

[109] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8175.

[110] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8185.

[111] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 170.

[112] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 622.

[113] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 190 a 191.

[114] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 201.1.

[115] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 202.1.

[116] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 209.

[117] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 350.

[118] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 365.

[119] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 208.

[120] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 696-821.

[121] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 646.

[122] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9388, 9393-9394.

[123] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10673.

[124] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8251.

[125] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7964.

[126] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7972.

[127] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 253.1.

[128] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 617.

[129] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7956.

[130] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7652.

[131] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8042.

[132] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9103.

[133] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8708.

[134] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8710.

[135] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8712.

[136] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8714.

[137] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8677.

[138] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8970.

[139] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8976.

[140] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7734.

[141] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7526.

[142] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8466.

[143] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8477.

[144] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9023-9024.

[145] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 8952-8953.

[146] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7588.

[147] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7697.

[148] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 7685-7687.

[149] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9021-9022.

[150] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 10458-10621.

[151] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9459.

[152] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9087-9096.

[153] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9066.

[154] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9441.

[155] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10652.

[156] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7713.

[157] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10436.

[158] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10640.

[159] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8045.

[160] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8516.

[161] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8494.

[162] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8249.

[163] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8230.

[164] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7679.

[165] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 10280-10281.

[166] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8718.

[167] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8773.

[168] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7921.1.

[169] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7643.

[170] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8307.

[171] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8319.

[172] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 8482-8483.

[173] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7509.

[174] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7933.

[175] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7936.

[176] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7564.

[177] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 7550-7553.

[178] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10623.

[179] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9383.

[180] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 7533.

[181] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10292.

[182] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 10301-10302.

[183] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8531.

[184] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8519.

[185] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10228.

[186] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9062-9064.

[187] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 10321.

[188] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 10326-10434.

[189] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9056-9057.

[190] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9453.

[191] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8193.

[192] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 8282.

[193] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 9043-9044.

[194] Spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 9002.

[195] Tuto částku uvedl účastník řízení ve své odpovědi dostupné ve spise sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS na čísle listu 527. Placení poplatku za služby společnosti Markant účastníku řízení zakládá Evropská smlouva o centrální regulaci s obchodní firmou (v originále Europäischer Zentralregulierungsvertrag mit Handelsunternehmen) ze dne 14. 6. 2011, v níž nicméně konkrétní výše poplatku není uvedena. Hovoří se zde toliko o tom, že daný poplatek bude dojednán zvlášť; viz spis sp. zn.  ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 540.

[196] Např. spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 988.

[197] Viz výše a dále např. spis sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, číslo listu: 997.

[198] Dle údajů dostupných ve spisu sp. zn. ÚOHS-S0138/2017/TS, čísla listů: 967‒973. Hodnoty za období 6. 3. 2016 až 31. 12. 2016 byly vypočítány na základě poměru počtu dní, kdy během roku 2016 měly trvat správní delikty, k počtu dní celého roku.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz