Sbírky rozhodnutí

zobrazit pouze nová rozhodnutí
číslo / věc / účastníci nabytí pr. moci/ instance
číslo jednací: 25241/2023/500
spisová značka: S0455/2023/VZ

Březina, zpevnění cyklotrasy "Tišnovsko"
 1. obec Březina
12. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 25209/2023/530
spisová značka: S0454/2023

Oprava MK č. 4c v obci Sulíkov
 1. obec Sulíkov
12. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 23890/2023/853
spisová značka: S0137/2022/KD

Uzavírání a plnění zakázaných dohod v oblasti stomatologických výrobků
 1. Komora zubních techniků ČR
12. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 25156/2023/500
spisová značka: S0451/2023/VZ

Oprava chodníku Nýrov
 1. obec Nýrov
11. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 25202/2023/500
spisová značka: S0453/2023/VZ

Rekonstrukce učebny ZŠ Příbram na Moravě – čp. 102
 1. obec Příbram na Moravě
11. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 14313/2023/500
spisová značka: S0124/2023/VZ

Vysokorychlostní datová síť, etapa 1.
 1. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
 2. CETIN a.s.
11. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 25714/2023/161
spisová značka: R0058/2023/VZ

Vysokorychlostní datová síť, etapa 1.
 1. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
 2. CETIN a.s.
11. 7. 2023
II. instance
číslo jednací: 25243/2023/500
spisová značka: S0457/2023/VZ

Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
 1. Česká republika – Úřad vlády České republiky
11. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 24662/2023/500
spisová značka: S0437/2023

Oprava malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 136/1, k. ú. Janovice v Podještědí
 1. obec Janovice v Podještědí
11. 7. 2023
I. instance
číslo jednací: 25939/2023/163
spisová značka: R0066/2023

Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most – Správce stavby
 1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
 2. Inženýring dopravních staveb a.s.
11. 7. 2023
II. instance

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz