Podání dotazu nebo žádosti o stanovisko

 • Dotaz nebo žádost o stanovisko může podat kterákoli fyzická či právnická osoba.
 • Podání může být učiněno:
 1. písemnou formou, a to dopisem odeslaným ve fyzické podobě na adresu sídla Úřadu, tj. třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno (pozn. pokud nebude zásilka zasílána prostřednictvím České pošty, je třeba použít PSČ 602 00),
 2. elektronicky do datové schránky, jejíž ID je fs2aa2t,
 3. faxem + 420 542 167 112,
 4. e-mailem zaslaným na adresu posta@uohs.cz,
 5. ústně v budově Úřadu, přičemž z ústního podání bude oprávněnou úřední osobou vyhotoven písemný protokol.
 • V případě potřeby je možné zaměstnance odboru kontaktovat telefonicky přes ústřednu, která je k dispozici na tel. čísle + 420 542 167 111, a to každý pracovní den od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 • Pro podání dotazu nebo žádosti o stanovisko není předepsána žádná závazná forma. Každý dotaz bude zodpovězen s tím, že se získanými informacemi Úřad nakládá způsobem zaručujícím jejich ochranu dle příslušných právních předpisů.
 • Z dotazu nebo žádosti o stanovisko musí být zřejmé, kdo ho podává (pro případ následného vyžádání doplňujících informací) a čeho se dotaz týká.
 • Podání není zpoplatněno.
 • Úřad může podatele požádat o informace, které jsou pro formulaci odpovědi nezbytné.

Výkladová stanoviska k zákonu o významné tržní síle jsou zveřejněna na webu ÚOHS zde.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz