Zpráva o hospodářské soutěži v oblasti potravinářství

Evropská komise zveřejnila v květnu 2012 zprávu shrnující vymáhání soutěžního práva v potravinářském sektoru, kterou vypracovala pracovní podskupina FOOD působící v rámci Evropské soutěžní sítě (European Competition Network – ECN). V uvedené podskupině jsou zastoupeny všechny členské státy a na vypracování zprávy se tedy podíleli i zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V průběhu posledního roku před uveřejněním zprávy se činnost podskupiny věnovala právě otázkám aktivit jednotlivých členských států a Komise v sektoru potravin. Výsledkem této práce je zveřejněná zpráva, která shromažďuje poznatky o monitorování trhu potravin a šetřeních či řízeních, která jsou či byla vedena členskými státy nebo přímo Komisí.

Důvodem zvýšeného zájmu Komise o sektor potravin byly nejen stále se zvyšující ceny potravin, ale i narůstající počet případů protisoutěžního jednání, k nimž dochází ve vztazích mezi jednotlivými členy celého zásobovacího řetězce.

Sledovány byly jak některé konkrétní komodity (např. dodávky mléka, pečivo, ovoce a zelenina, nápoje), tak i různé úrovně zásobovacího řetězce (prvovýroba, zpracování, velkoobchod, maloobchod apod.), a to podle situace v jednotlivých členských státech. Z návrhu zprávy vyplývá, že nejvíce případů protisoutěžního jednání se objevuje v odvětví maloobchodního prodeje potravin, především pak v horizontálních vztazích, tedy mezi dodavateli a odběrateli. V odvětví maloobchodního prodeje potravin se uskutečnilo také nejvíc sektorových šetření.

Zpráva se rovněž zabývá tím, jak jsou při šetřeních jednotlivých případů porušení soutěžních pravidel aktivní členské státy a Evropská komise.

Jako hlavní závěry lze ze zprávy identifikovat následující:

  • soutěžní úřady jsou při monitorování sektoru potravin velmi aktivní;
  • sektor se vyznačuje značným množstvím fúzí;
  • zvyšování cen potravin není jen důsledkem protisoutěžních praktik (stoupající náklady na energie, zajištění zásobování apod.);
  • unfair praktiky byly i mimo soutěžní právo (porušovány jsou i jiné právní předpisy než pouze soutěžní právo);
  • je kladen větší důraz na analýzu chování nákupních aliancí;
  • jsou analyzovány dopady zvyšujícího se počtu privátních značek na inovace a možnost výběru pro konečného spotřebitele;
  • blaho spotřebitele je vždy na prvním místě.

 

Zpráva o hospodářské soutěži v potravinářském sektoru (anglická verze)

Otázky a odpovědi ke zprávě (anglicky)

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz